Co nowego w udostępniania w wersji docelowej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule omówiono udostępniania najnowszych funkcji SharePoint Online i OneDrive. Opisane tu funkcje są częścią przeznaczona program udostępniania i może być konieczne jest skierowany wersji włączone w dzierżawie, aby można było z nich korzystać. (Uwaga daty dostępności w każdej sekcji).

Nowe bezpiecznego zewnętrznych adresatów możliwości udostępniania

przeznaczona dostępność wydania: październik, 2017   

Dostępność udostępniania standardowego: końca 2018 stycznia   

Nowa metoda bezpieczne udostępnianie plików i folderów z użytkownikami zewnętrznymi jest realizowane. Wcześniej podczas bezpieczne udostępnianie użytkownikom, którzy nie zostały w książce telefonicznej organizacji, tych użytkowników zostały wysłane zaproszenie i musiał Zaloguj się przy użyciu Account Microsoft lub pracy czy konto służbowe. Następnie zostały dodane do katalogu jako goście i uprawnienia do pliku lub folderu.

Teraz gdy udostępniasz użytkownik, który nie znajduje się w katalogu, są wysyłane jednorazowy kod, który mogą również używać w celu zweryfikowania jego tożsamości. Nie są wymagane do logowania się przy użyciu Account Microsoft lub pracy czy konto służbowe.

Procedury udostępniania plików i folderów nie zmieniają się. Znajdują się one w SharePoint udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365. Procedury zmieniania uprawnień i wyświetlanie osób, które zostały udostępnione również zmieniają się, że użytkownicy korzystający z nowego środowiska udostępniania zewnętrznych są widoczne poniżej łącze, które został udostępniony za ich pomocą nie jako użytkownik najwyższego poziomu.

Konta gości są nadal używane dotyczące udostępniania witryn i można zawsze dodać użytkowników gości do katalogu, jeśli chcesz nadać dostęp do więcej niż tylko pliku lub folderu. Anonimowe łącza pozostają dostępne i ulegną zmianie.

W poniższej tabeli przedstawiono różnic między udostępnianiem zawartości użytkownikom zewnętrznym z konta gościa i adresatów zewnętrznych ad hoc.

Konta gościa

Adresat zewnętrzny ad hoc

Można uzyskać dostęp do plików i folderów udostępnionych

Tak

Tak

Sprawdź dostęp...

Logowanie się do Office 365

Wprowadzanie kodu zależne od czasu i jednorazowego użytku wysyłane na adres e-mail adres, który był plik lub folder, udostępnianie

Akcje są inspekcji

Tak

Tak

Może mieć przyjazną nazwę

Tak

Przyjazną nazwę, która jest wiadomość e-mail adres, który był plik lub folder, udostępnianie

Może być członków grupy

Tak

Nie

Korzystając z innych aplikacji usługi Office 365

Tak

Nie

Kontrolowane przez zasady dostępu warunkowego AAD programu Access

Tak

Nie

Tej aktualizacji wprowadzono również niektóre zmiany w zakresie, że udostępniania zewnętrznego jest różna. W przypadku udostępniać za pomocą okna dialogowego Udostępnianie "określone osoby" i adresatów są wszyscy użytkownicy zewnętrzni, a następnie bezpiecznego łącza będą tworzone i adresy e-mail określony staną się zabezpieczone lub dodane do łącza. Pojawia się w dzienników inspekcji w następujący sposób:

Uwaga: Jeśli właściwość UsertType obiektu użytkownika jest "Gość", użytkownik jest spoza organizacji, ale może być ad hoc Adresat zewnętrzny, który nie ma konta gościa

Uwaga: Inspekcja operacje związane z zaproszeń do udostępniania można nadal są wyświetlane w sytuacjach podczas SharePoint elementów innych niż pliki i foldery są udostępnione użytkownikom zewnętrznym (na przykład podczas udostępniania witryny programu SharePoint z użytkownikami zewnętrznymi).

Operacja

Opis

SecureLinkCreated

Utworzono łącze, które działa tylko określonym osobom. Zazwyczaj występuje serii operacji AddedToSecureLink, które wskazują użytkowników, którzy są zabezpieczone łącza. Wartość w kolumnie szczegółów dla tego działania identyfikuje UniqueSharingId dla tego łącza, które mogą być używane odpowiedniki przyszłych działań AddedToSecureLink i RemovedFromSecureLink.

SecureLinkDeleted

Usunięto łącze, które działa tylko określonym osobom. Zazwyczaj jest ono poprzedzone serii operacji RemovedFromSecureLink, które wskazują użytkowników, którzy używany do zabezpieczenia do łącza. Wartość w kolumnie szczegółów dla tego działania identyfikuje UniqueSharingId dla tego łącza, które mogą być używane odpowiedniki przyszłych działań AddedToSecureLink i RemovedFromSecureLink.

AddedToSecureLink

Łącze, które działa tylko określonym osobom została zabezpieczona dla użytkownika. Wartość w kolumnie szczegółów dla tego działania służy do identyfikowania nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, którego łącze została zabezpieczona do i tego, czy ten użytkownik jest użytkownik zewnętrzny. Wartość zawiera również kolumny UniqueSharingId, która określa łącze, które zostały zabezpieczone.

RemovedFromSecureLink

Użytkownik został usunięty z łączem działa tylko określonym osobom. Wartość w kolumnie szczegółów dla tego działania służy do identyfikowania nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, którego łącze wcześniej została zabezpieczona do i tego, czy ten użytkownik jest użytkownik zewnętrzny. Wartość zawiera również kolumny UniqueSharingId, która określa łącze, które zostały zabezpieczone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×