Przejdź do głównej zawartości

Co nowego w ułatwieniach dostępu w programie Word

Dbamy o integrację ułatwień dostępu z aplikacjami usługi Office 365 na każdym urządzeniu, aby:

 • osoby niepełnosprawne mogły się komunikować oraz korzystać z zawartości i ją tworzyć na dowolnym urządzeniu,

 • wszyscy mogli łatwo tworzyć zawartość z ułatwieniami dostępu.

W tym artykule opisano niektóre najważniejsze elementy dodane w ostatnich aktualizacjach wprowadzających ulepszenia w programie Word dla komputerów PC i systemu Windows 10 przeznaczone dla klientów korzystających z klawiatury i technologii ułatwień dostępu. Będziemy wdzięczni za opinie. Dzięki nim będziemy mogli kontynuować ulepszanie programu Word dla wszystkich użytkowników.

Wprowadzone zmiany zapewniają bardziej spójne i niezawodne współdziałanie programu Word z czytnikami zawartości ekranu oraz szerszy i bardziej szczegółowy dostęp do funkcji przy użyciu czytników zawartości ekranu. Ciężko pracujemy, aby ułatwić tworzenie i czytanie dokumentów oraz zwiększyć efektywność tych czynności. Proces ten obejmuje podstawowe funkcje, takie jak praca nad tekstem, stylami, nagłówkami i listami za pomocą Narratora i innych czytników zawartości ekranu. Obejmuje on również takie funkcje, jak sprawdzanie, śledzenie zmian, dodawanie komentarzy i współtworzenie.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych funkcji za pomocą czytnika zawartości ekranu i klawiatury, wybierz ikonę programu Word w Centrum ułatwień dostępu pakietu Office.

Aktualizacje z listopada 2016 r.

Poniżej wymieniono niektóre najważniejsze elementy aktualizacji programu Word dla komputerów PC i systemu Windows 10 z listopada 2016. Nasze ulepszenia ułatwień dostępu są zgodne ze standardami branżowymi i mogą być używane przy użyciu dowolnej technologii ułatwień dostępu.

Uwaga: Jeśli chcesz zostać jednym z pierwszych użytkowników, którzy uzyskają dostęp do tych ulepszeń, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

Porada: Aby odnieść pełne korzyści z tych ulepszeń, zalecamy korzystanie z rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 i Narratora.

Interakcja za pomocą czytnika zawartości ekranu i klawiatury

Ulepszyliśmy możliwości obsługi podstawowych zadań, takich jak nawigowanie za pomocą klawiatury i formatowanie tekstu.

 • Czytniki zawartości ekranu oferują bardziej szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu, list i hiperlinków.

 • Nawigowanie według nagłówków i linków.

 • Nawigowanie w oknach dialogowych, menu i okienkach w bardziej efektywny sposób za pomocą klawiatury.

 • Rozpoczynanie przeglądania przy użyciu kursora naciśnięciem jednego przycisku (F7). Pozwala to nawigować za pomocą kursora w trybie tylko do odczytu, na przykład w obrębie dokumentów z ograniczonym trybem edycji lub czytania.

 • Czytniki zawartości ekranu używają standardowych wyrazów matematycznych podczas odczytywania lub edytowania równań.

 • Podczas czytania lub edytowania tekstu zawierającego przypisy dolne lub przypisy końcowe czytniki zawartości ekranu odczytują odwołanie do tekstu. Następnie można przejść do tekstu odwołania, naciskając klawisze Caps Lock+Insert lub wybierając pozycję Pokaż notatkę.

Tabele

 • Czytniki zawartości ekranu odczytują nagłówki wierszy i kolumn.

 • Narrator przechodzi do tabel bardziej niezawodnie i spójnie.

 • Za pomocą poleceń Narratora dotyczących tabel, takich jak klawisze Caps Lock+F3 lub Caps Lock+F4, można nawigować według wiersza lub kolumny.

Śledzenie zmian i używanie komentarzy

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia, które mogą ułatwić śledzenie zmian w dokumencie i bardziej efektywne korzystanie z komentarzy.

 • Śledzenie zmian dzięki niezawodnej obsłudze klawiatury oraz informacjom odczytywanym przez czytniki zawartości ekranu.

  • Podczas czytania lub edytowania tekstu zawierającego poprawki Narrator odczytuje typ poprawki (wstawienie, usunięcie, edycja itd.).

  • Przechodzenie do modyfikacji za pomocą klawiszy Caps Lock+Insert lub przycisku Następna (zależnie od widoku).

 • Spójne identyfikowanie tekstu z komentarzami oraz możliwość nawigowania do tekstu komentarza.

  • Podczas czytania lub edytowania tekstu zawierającego komentarz Narrator odczytuje liczbę komentarzy dodanych do tego tekstu.

  • Przechodzenie do komentarza za pomocą klawiszy Caps Lock+Insert lub przycisku Następny (zależnie od widoku).

Współpraca i współtworzenie

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące nawigacji i interakcji za pomocą czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu wykonują teraz na przykład następujące czynności:

 • Odczytywanie przydatnych informacji podczas współtworzenia w czasie rzeczywistym.

 • Emitowanie dźwięku alertu w przypadku uruchomienia akcji, która może zablokować możliwość edytowania innym osobom.

 • Odczytywanie nazwisk innych współautorów.

Wysoki kontrast

Ta aktualizacja zapewnia lepszą zgodność z motywami o dużym kontraście.

 • Formatowanie tekstu i tło strony są teraz dopasowane do wybranego motywu o dużym kontraście.

 • Polecenia Wstążki i zawartość galerii również są lepiej dopasowane do używanego motywu o dużym kontraście.

 • Wysoki kontrast obejmuje teraz zaawansowane funkcje, takie jak znajdowanie wyróżnień i znaki wodne.

Tworzenie z ułatwieniami dostępu

 • Wiele popularnych szablonów pakietu Office zawiera teraz ułatwienia dostępu. Dostępne są szablony z ułatwieniami dostępu dla raportów, prezentacji, stron tytułowych, a nawet życiorysów. Aby użyć szablonów z programu Word, Excel lub PowerPoint, wystarczy wyszukać hasło „Szablony z ułatwieniami dostępu” w polu Wyszukaj szablony online.

 • Kontrast kolorów dla dokumentów programu Word domyślnie spełnia wytyczne dotyczące ułatwień dostępu dla tekstu, stylów i obiektów.

 • Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu można teraz uruchomić za pomocą przycisku na karcie Recenzja na wstążce.

 • Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu udostępnia teraz instrukcje Procedura naprawy dopasowane do poleceń na wstążce, na przykład dotyczące sposobu tworzenia wiersza nagłówka w tabeli.

Sprawdzanie za pomocą funkcji Redaktor

 • Czytniki zawartości ekranu ostrzegają o błędach i innych problemach dotyczących pisowni, gramatyki i stylu pisania, które zostały znalezione przez funkcję Redaktor.

 • Znaczniki korekty zawierają ułatwienia dostępu dla osób niedowidzących i daltonistów. W znacznikach tych używane są różne typy podkreśleń (linia pojedyncza, linia podwójna, linia kropkowana) i kolory do sygnalizowania problemów dotyczących pisowni, gramatyki i stylu.

 • Nowe menu kontekstowe funkcji Redaktor udostępnia synonimy obok każdej sugestii dotyczącej pisowni. Udostępnia ono również funkcję Czytaj na głos, która ułatwia osobom z dysleksją i osobom uczącym się czytać w danym języku wybieranie najlepszych sugestii.

Te ulepszenia w modułach sprawdzania pisowni pakietu Office dla osób z dysleksją ograniczają liczbę sytuacji, w których moduł sprawdzania pisowni wyświetla komunikat „Brak sugestii”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Redaktor, zobacz Redaktor — asystent podczas pisania.

Narzędzia edukacyjne w programie Word

Z narzędzi edukacyjnych w programie Word można korzystać w trybie czytania w programie Word dla komputerów PC. Narzędzia edukacyjne mogą ułatwić osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja, bardziej efektywne czytanie.

 • Pokazywanie podziałów między sylabami.

 • Odczytywanie tekstu na głos z jednoczesnym wyróżnianiem odczytywanego wyrazu.

Aby dowiedzieć się, jakie korzyści dla nauczycieli zapewniają narzędzia edukacyjne, przejdź do artykułu opisującego, jak nowe narzędzia edukacyjne ułatwiają nauczycielom tworzenie klas lepiej dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Uwaga: Aby zostać jednym z pierwszych użytkowników, którzy uzyskają dostęp do tych funkcji, uzyskaj usługę Office 365 i dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

Zapisywanie jako pliku PDF lub eksportowanie do pliku PDF

 • Wyświetlanie tytułu otagowanego dokumentu.

 • Poprawne tagowanie hiperlinków.

 • Poprawne tagowanie list punktowanych i numerowanych. Dotyczy to również list zagnieżdżonych.

 • Oznaczanie dokumentów za pomocą atrybutu języka.

Chcemy poznać Twoją opinię!

Twoja opinia jest dla nas ważna.

Chcemy, a Twoja praca z programem Word była czystą przyjemnością! Jeśli masz sugestie dotyczące zwiększenia użyteczności programu Word dla osób niepełnosprawnych, prześlij nam swoją opinię lub zagłosuj na stronie Word User Voice.

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×