Co nowego w ułatwieniach dostępu w programie Outlook

Staramy się, aby wersja klasyczna programu Outlook była bardziej użyteczna dla użytkowników korzystających z klawiatury oraz z technologii pomocniczych. Pracujemy nad ułatwieniem zarządzania pocztą i kalendarzem oraz zwiększeniem efektywności tej czynności. Oto nasz wkład w realizację tego celu firmy Microsoft:

 • Osoby niepełnosprawne mogą się komunikować oraz korzystać z zawartości i tworzyć ją na dowolnym urządzeniu.

 • Wszyscy, łącznie z osobami niepełnosprawnymi, mogą łatwo tworzyć zawartość z ułatwieniami dostępu.

Uwaga: Od 1 października 2017 r. tymczasowo wyłączono nawigowanie po tabelach w programie Outlook 2016.

Aktualizacje z lipca 2016

Poniżej wymieniono niektóre najważniejsze elementy udostępnionej w lipcu 2016 r. wersji klasycznej programu Outlook w usłudze Microsoft 365. Uwzględniliśmy między innymi dwie najczęstsze prośby naszych klientów:

 1. Asystent planowania

 2. Podpisy

Zachęcamy do przesyłania opinii na temat tych funkcji oraz pozostałych składników produktu.

Planowanie spotkania przy użyciu Asystenta planowania

Za pomocą Asystenta planowania możesz znaleźć godzinę odpowiednią dla wszystkich uczestników spotkania.

 1. Rozpocznij spotkanie i naciśnij klawisze Ctrl+Tab, aby otworzyć Asystenta planowania.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejrzeć listę uczestników i dodać wybrane osoby.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz Godzina rozpoczęcia, a następnie ustaw odpowiednie wartości w polach daty i godziny.

 4. Na koniec naciśnij klawisz Tab jeszcze raz, aby przejść do treści kalendarza. Usłyszysz informację o statusach osób, na przykład „1 uczestnik zajęty, 1 wstępna akceptacja, Maciej zajęty między 14 a 15, Aneta wstępna akceptacja między 14 a 16”.

  Jeśli chcesz szybko znaleźć następną wolną godzinę, za pomocą klawisza Tab wybierz pozycję Opcje: Autowybór i naciśnij klawisz Enter. Asystent zasugeruje odpowiednią godzinę.

Dodawanie podpisu do wiadomości e-mail

Do swoich wiadomości możesz już dodawać podpisy.

Aby utworzyć podpis:

 1. Rozpocznij tworzenie wiadomości, umieść fokus w jej treści i naciśnij klawisze Alt+N, A, S, aby przejść do formularza podpisów.

 2. Następnie przejdź do przycisku Nowy, aby dodać podpis i nazwać go.

 3. Ustaw opcje dotyczące używania podpisu.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do treści podpisu, i wpisz odpowiedni tekst.

Jedna uwaga: do obrazów w podpisach można już dodawać tekst alternatywny, dzięki czemu podpis może być dostępny dla wszystkich osób.

Szybkie przeglądanie listy wiadomości

Korzystając z Narratora, można przechodzić między poszczególnymi elementami lub komórkami tabeli na liście wiadomości.

Za pomocą poleceń tabeli Narratora można też wybrać kolumnę, na przykład temat, i szybko przechodzić między kolejnymi wiadomościami na liście, odsłuchując tylko wybrane informacje zamiast całej zawartości.

Pracujemy nad zapewnieniem obsługi tej funkcji przez czytniki zawartości ekranu innych firm, takie jak JAWS i NVDA.

Skanowanie kalendarza w celu znalezienia wolnej godziny

Dopracowaliśmy komunikaty głosowe odczytywane przez czytnik zawartości ekranu podczas korzystania z kalendarza. Odpowiednie informacje słychać teraz we właściwym czasie.

Za pomocą klawisza Tab można przechodzić między spotkaniami. Przy użyciu klawiszy strzałek można przechodzić między godzinami, odsłuchując informacje na temat swojej dostępności.

Lepsze działanie klawiatury

Usprawniliśmy działanie klawiatury, które jest bardziej spójne z elementami interfejsu użytkownika programu Outlook.

Program Outlook można traktować jako zestaw okienek, takich jak lista folderów, lista wiadomości, okienko odczytu lub Wstążka. Przechodzenie między nimi odbywa się za pomocą klawiszy F6 lub Ctrl+Tab, a do poruszania się wewnątrz poszczególnych okienek służy klawisz Tab. W efekcie okienko odczytu jest bardziej dostępne dla użytkowników korzystających z klawiatur.

Opisana sekwencja przyspiesza pracę użytkowników zaawansowanych oraz ułatwia nowym użytkownikom nabycie biegłości w obsłudze programu.

Chcemy poznać Twoją opinię!

Ważne: Wiadomość od Dawida Gorelika, menedżera programu ds. ułatwień dostępu w zespole programu Outlook.

Będziemy kontynuować starania na rzecz zwiększenia użyteczności programu Outlook dla użytkowników korzystających z klawiatury oraz poszerzenia możliwości współdziałania tego oprogramowania z technologiami pomocniczymi. Jeśli zależy Wam na konkretnej funkcji, zasugerujcie ją lub na nią zagłosujcie na naszym forum User Voice dotyczącym aplikacji Outlook.

W razie napotkania jakichkolwiek problemów skontaktuj się z działem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×