Przejdź do głównej zawartości

Co nowego w ułatwieniach dostępu w programie Excel

Dbamy o integrację ułatwień dostępu z aplikacjami usługi Office 365 na każdym urządzeniu, aby:

 • osoby niepełnosprawne mogły się komunikować oraz korzystać z zawartości i ją tworzyć na dowolnym urządzeniu,

 • wszyscy mogli łatwo tworzyć zawartość z ułatwieniami dostępu.

W tym artykule opisano niektóre najważniejsze elementy dodane w ostatnich aktualizacjach wprowadzających ulepszenia w programie Excel dla komputerów PC i Mac oraz dla urządzeń z systemami iOS, Android i Windows Mobile, przeznaczone dla klientów korzystających z klawiatury i technologii ułatwień dostępu. Będziemy wdzięczni za opinie. Dzięki nim będziemy mogli kontynuować ulepszanie programu Excel dla wszystkich użytkowników.

Wprowadzone zmiany zapewniają bardziej spójne i niezawodne współdziałanie programu Excel z czytnikami zawartości ekranu oraz szerszy i bardziej szczegółowy dostęp do funkcji przy użyciu czytników zawartości ekranu. Ułatwiono i usprawniono nawigację na wykresach, a także dodano funkcje, dzięki którym czytniki zawartości ekranu mogą nazywać wszystkie elementy wykresu podczas przechodzenia między nimi. Wprowadzono również istotne ulepszenia w tabelach oraz dodatkowe informacje dotyczące niemal wszystkich elementów skoroszytu, dostępne za pośrednictwem ustawień poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych funkcji za pomocą czytnika zawartości ekranu i klawiatury, wybierz ikonę programu Excel w Centrum ułatwień dostępu pakietu Office.

Aktualizacje z listopada 2016 r.

Poniżej wymieniono niektóre najważniejsze elementy aktualizacji programu Excel z listopada 2016. Nasze ulepszenia ułatwień dostępu są zgodne ze standardami branżowymi i mogą być używane przy użyciu dowolnej technologii ułatwień dostępu.

Uwaga: Jeśli chcesz zostać jednym z pierwszych użytkowników, którzy skorzystają z tych ulepszeń, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

Interakcja za pomocą czytnika zawartości ekranu i klawiatury

 • Czytniki zawartości ekranu zapewniają bardziej szczegółowe informacje na temat skoroszytów, na przykład dotyczące występowania i rozmiaru takich elementów jak obrazy i obiekty programu Excel, ukryte wiersze lub kolumny oraz zablokowane i podzielone okienka.

 • Czytniki zawartości ekranu mogą także odczytywać bardziej szczegółowe informacje na temat komórek, na przykład ich adresy i wartości, a także informacje o występowaniu takich elementów jak formuły, hiperlinki, komentarze, słupki danych oraz wykresy przebiegu w czasie.

 • Nawigacja w oknach dialogowych, menu i okienkach jest bardziej efektywna.

Tekst alternatywny obrazów w programie Excel

Teraz tekst alternatywny zdjęć, obrazów i wykresów działa tak samo we wszystkich aplikacjach usługi Office 365, w tym w programie Excel. W tej aktualizacji dodano w programie Excel możliwość tworzenia tekstu alternatywnego dla innych obiektów, specyficznych dla programu Excel.

 • Tabele

 • Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • Obrazy w tle siatki

Sprawdzanie ułatwień dostępu

Aby ułatwić tworzenie skoroszytów z ułatwieniami dostępu, program Excel obsługuje teraz funkcję Sprawdzanie ułatwień dostępu w wersji dla systemu Windows, dla komputerów Mac i w wersji Online. Wprowadzenie funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacjach dla urządzeń przenośnych jest planowane wkrótce.

 • Aby uruchomić funkcję Sprawdzanie ułatwień dostępu, należy użyć przycisku na karcie wstążki Recenzja.

 • Możesz uzyskać przyjazne informacje zwrotne dzięki instrukcjom Procedura naprawy dopasowanym do poleceń na wstążce, na przykład dotyczącym sposobu dodawania tekstu alternatywnego.

 • Funkcja Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza tekst alternatywny, nagłówki kolumn i strukturę tabeli, obiekty przestawne, tekst hiperlinków i inne elementy.

Zapisywanie jako pliku PDF lub eksportowanie do pliku PDF

W tej aktualizacji wprowadzono udoskonalenia obsługi tworzenia prawidłowo otagowanych plików w formacie PDF z ułatwieniami dostępu przy użyciu poleceń Zapisz jako i Eksportuj.

 • Hiperlinki są poprawnie tagowane.

 • Obiekty OfficeArt i obiekty przestawne w tabelach są prawidłowo tagowane jako rysunek, wykres lub diagram.

 • Elementy tekstowe na wykresie są tagowane w logicznej kolejności odczytywania.

Nawigacja na wykresie

 • Użyj klawisza Enter lub Spacja, aby przejść bezpośrednio do zawartości wykresu, na przykład tytułu lub obszaru kreślenia.

 • Użyj klawisza Tab, aby przechodzić między elementami wykresu w logicznej i przewidywalnej kolejności, na przykład kolejno do tytułu, legendy, obszaru kreślenia, ikon i osadzonych kształtów.

 • Czytnik zawartości ekranu może nazywać elementy wykresu, na przykład „Tytuł wykresu: Ten_wykres”.

Tekst sformatowany

 • Naciśnij klawisz F2, aby przejść do trybu edycji, w którym możesz poruszać się po tekście i zaznaczyć zakres tekstu do sformatowania za pomocą klawiatury (Shift + strzałka w lewo lub Shift + strzałka w prawo).

 • Po zaznaczeniu tekstu możesz użyć akcji klawiatury (Alt + klawisz dostępu), aby przejść do wstążki i wybrać jedno z dostępnych poleceń formatowania.

Style tekstu

 • Czytniki zawartości ekranu mogą teraz odczytywać nie tylko nazwę stylu, ale również jego opis. Na przykład czytnik zawartości ekranu może ogłosić „Nazwa: wyrównanie Opis: ogólne, wyrównanie do dołu”.

 • Czytniki zawartości ekranu odczytują teraz kolory powiązane ze stylami, na przykład „Wypełnienie — niebieski, 20% akcent 1”. Dotyczy to stylów w motywach, tabelach, tabelach przestawnych, fragmentatorach oraz na osiach czasu i wykresach przebiegu w czasie.

Ustawienia strony

 • Wymiary komórek są teraz dostępne w menu na wstążce.

 • Dla poszczególnych wymiarów, takich jak wysokość wiersza, są dostępne ikony, które można wybrać.

Nagłówki tabel i nawigacja w tabelach

 • Użytkownicy czytników zawartości ekranu mogą teraz poruszać się po tabeli, używając wyłącznie natywnych poleceń klawiaturowych.

 • Nagłówki kolumn są teraz wstawiane automatycznie podczas wstawiania tabeli.

 • Czytniki zawartości ekranu prawidłowo odczytują nagłówki wierszy i kolumn wyświetlane na ekranie.

Kontakt z nami

Twoja opinia jest dla nas ważna.

Chcemy, aby Twoja praca z programem Excel była czystą przyjemnością. Jeśli masz sugestie dotyczące zwiększenia użyteczności programu Excel dla osób niepełnosprawnych, prześlij nam swoją opinię lub zagłosuj na forum Excel User Voice.

Pomoc techniczna dla osób niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×