Co nowego w programie Word 2010 dla użytkowników uaktualniających z wersji 2003

Program Microsoft Word 2010 to po wersji Word 2007 druga nowa wersja programu Word od czasu wprowadzenia produktu Word 2003. W tych dwóch nowych wersjach dodano do programu wiele przydatnych funkcji oraz wprowadzono istotne zmiany interfejsu użytkownika, zaprojektowane w celu zapewnienia lepszego dostępu do wszystkich różnorodnych funkcji programu Word.

Ten artykuł zawiera omówienie zmian w programie Microsoft Word od czasu wydania wersji 2003. Aby pobrać podręcznik z informacjami o tych zmianach, zobacz artykuł Migrowanie do programu Word 2010 z programu Word 2003.

Co chcesz zrobić?

Szybsza i wydajniejsza praca

Ulepszone funkcje współpracy z innymi osobami

Nie tylko dokumenty

Unikanie utraty efektów pracy

Szybsza i wydajniejsza praca

Nowy interfejs użytkownika Office Fluent w programie Word 2010 różni się znacznie wyglądem od interfejsu użytkownika w programie Word 2003. Menu i paski narzędzi zostały zastąpione Wstążką i widokiem Backstage. Dla nowych użytkowników programu Word ten interfejs jest bardzo intuicyjny. Natomiast użytkownicy przyzwyczajeni do starszych wersji programu muszą się z nim nieco oswoić. Zaletą interfejsu użytkownika Office Fluent jest to, że ułatwia wykorzystywanie możliwości aplikacji pakietu Microsoft Office, dzięki czemu można szybciej uzyskiwać lepsze wyniki.

Aby skorzystać z interakcyjnego podręcznika, który pozwala wykorzystać znajomość starych menu i pasków narzędzi, zobacz Informacje na temat Wstążki i widoku Backstage.

Używanie Wstążki do znajdowania potrzebnych poleceń

Nowa Wstążka — składnik interfejsu użytkownika Office Fluent — udostępnia narzędzia pogrupowane według zadań, dzięki czemu najczęściej używane polecenia są w zasięgu ręki. W programie Word 2010 można nawet dostosowywać Wstążkę, tak aby często używane polecenia znajdowały się w jednym miejscu.

Wstążka programu Word 2010

Karty zostały zaprojektowane z myślą o wykonywaniu określonych zadań.

Grupy w ramach poszczególnych kart dzielą zadania na podzadania.

Przyciski poleceń dostępne w poszczególnych grupach pozwalają wywoływać plecenia lub wyświetlać zawierające je menu.

W nowym, ułatwiającym osiągnięcie odpowiednich wyników interfejsie użytkownika Office Fluent narzędzia są pogrupowane w jasny i dobrze zorganizowany sposób, a użytkownicy mają do nich dostęp wtedy, gdy ich potrzebują:

 • Korzystając z galerii wstępnie sformatowanych stylów, formatów tabeli, efektów graficznych i innych elementów, można oszczędzać czas i lepiej wykorzystać ogromne możliwości programu Word.

 • Interfejs użytkownika Fluent ułatwia stosowanie formatowania w dokumencie. Galerie opcji formatowania dają możliwość wyświetlania podglądu formatowania w dokumencie na żywo, zanim zmiany zostaną zatwierdzone.

  Wyszukiwanie poleceń w witrynie Office Labs to quickly find commands in Word 2010.

Zarządzanie dokumentem w widoku Backstage

W widoku Microsoft Office Backstage są wykonywane wszystkie operacje na pliku, które nie są wykonywane w samym pliku. Widok Backstage to najnowsza funkcja interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent, która uzupełnia Wstążkę i umożliwia zarządzanie plikami — tworzenie, zapisywanie, sprawdzanie plików pod kątem obecności ukrytych metadanych lub informacji osobistych, a także ustawianie opcji. Teraz można drukować pliki oraz wyświetlać ich podgląd w widoku Backstage.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do widoku Backstage.

Poruszanie się w obrębie długich dokumentów przy użyciu nowego okienka nawigacji dokumentu i funkcji wyszukiwania

W programie Word 2010 można szybko poruszać się w obrębie długich dokumentów, a także łatwo je reorganizować, przeciągając i upuszczając nagłówki zamiast kopiowania i wklejania. Aby znajdować zawartość, nie znając dokładnie jej treści, można używać funkcji wyszukiwania przyrostowego.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w programie Word 2010.

Dostosowywanie tekstu przy użyciu funkcji OpenType

Program Word 2010 obsługuje zaawansowane funkcje formatowania tekstu, obejmujące zakres ustawień ligatury oraz wybierane przez użytkownika zestawy stylistyczne i formy liczbowe. Aby podnieść walory typograficzne tworzonych dokumentów, można korzystać z tych nowych funkcji w połączeniu z wieloma czcionkami OpenType.

Tekst z ligaturami

Zwykły tekst

Tekst z zastosowanymi ligaturami

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Opcje OpenType w oknie dialogowym Czcionka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych nowych funkcji dotyczących zawartości, zobacz Co nowego w programie Word 2010.

Dodawanie wstępnie sformatowanych elementów za pomocą kilku kliknięć

W programie Word 2010 można używać bloków konstrukcyjnych, aby dodawać do dokumentów wstępnie sformatowaną zawartość. Bloki konstrukcyjne pozwalają również zaoszczędzić czas, umożliwiając wielokrotne ponowne stosowanie często używanej zawartości.

 • Podczas pracy nad dokumentem utworzonym na podstawie określonego typu szablonu, takim jak raport, można wybierać elementy z galerii gotowych stron tytułowych, a także pobierać cytaty oraz nagłówki i stopki, aby nadać dokumentowi bardziej profesjonalny wygląd.

 • Jeżeli jest wymagane dostosowanie wstępnie sformatowanej zawartości lub organizacja często używa takiej samej zawartości, na przykład tekstu klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności lub informacji kontaktowych o kliencie, można utworzyć własny blok konstrukcyjny, który będzie wybierany z galerii jednym kliknięciem.

Efektywna komunikacja dzięki atrakcyjnej grafice

Nowe funkcje tworzenia diagramów i wykresów pozwalają korzystać z trójwymiarowych kształtów, przeźroczystości, cieni automatycznych i innych efektów.

Dodawanie efektów artystycznych do obrazów

Program Word 2010 umożliwia obecnie stosowanie do obrazu zaawansowanych efektów artystycznych, dzięki którym obraz może wyglądać jak szkic, rysunek lub malowany obraz. Jest to prosty sposób ulepszania obrazów bez użycia dodatkowych programów do edycji obrazów.

Inne ulepszenia dotyczące grafiki obejmują:

 • Korekty obrazu umożliwiające dostosowywanie obrazów.

 • Możliwość automatycznego usuwania niepotrzebnych części obrazu (na przykład tła).

 • Możliwość szybkiego przechwytywania zrzutów ekranu i wstawiania ich jako ilustracji w dokumencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obrazami w programie Word 2010, zobacz Co nowego w programie Word 2010.

Natychmiastowe stosowanie nowego wyglądu w dokumentach

Style umożliwiają szybkie formatowanie głównych elementów dokumentu, takich jak nagłówki, tytuły i podtytuły. Styl to zbiór elementów formatowania, takich jak czcionka, kolor i rozmiar czcionki, wyrównanie i odstępy między akapitami. Zastosowanie formatowania przy użyciu stylów ułatwia wprowadzanie zmian formatowania w długich dokumentach. Na przykład zamiast zmieniać formatowanie każdego nagłówka w dokumencie, wystarczy po prostu zmienić pojedynczy styl nagłówka.

Definicje stylów, w połączeniu z zestawami stylów i ustawieniami motywów, udostępniają wiele kombinacji spójnych, profesjonalnie wyglądających projektów zawartości. Za pomocą zestawów stylów i ustawień motywów można szybko zmienić wygląd tekstu, tabel i grafiki w całym dokumencie tak, aby pasował do preferowanego stylu lub schematu kolorów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dodawanie równań matematycznych

W programie Word 2010 wstawianie do dokumentów symboli matematycznych i formuł jest bardzo proste. Wystarczy przejść do karty Wstawianie i kliknąć przycisk Równanie, aby dokonać wyboru z galerii wbudowanych równań. Do edytowania równania służy karta kontekstowa Narzędzia równań.

Łatwe unikanie błędów pisowni

Podczas tworzenia dokumentów przeznaczonych dla innych osób należy unikać błędów pisowni, ponieważ mogą one utrudnić zrozumienie tekstu lub podważyć profesjonalizm autora. Nowe funkcje sprawdzania pisowni pomagają uzyskać pewność, że rozpowszechniane prace są wolne od błędów.

Sprawdzanie pisowni w programach pakietu Microsoft Office System zostało bardziej ujednolicone w pakiecie Office 2007. Poniżej przedstawiono przykłady wprowadzonych zmian:

Funkcja sprawdzania pisowni umożliwia znajdowanie i oznaczanie niektórych kontekstowych błędów pisowni. Przykład: Do zobaczenia w kurtce. W programie Word 2010 można włączyć opcję Użyj kontekstowego sprawdzania pisowniw celu uzyskania pomocy w odnajdywaniu i poprawianiu błędów tego typu. Ta opcja jest dostępna przy sprawdzaniu pisowni w dokumentach w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wybieranie sposobu sprawdzania pisowni i gramatyki.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki można wyłączyć dla określonego dokumentu lub dla wszystkich tworzonych dokumentów.

Praca w programie Word w dowolnym miejscu

Znane użytkownikom bogate funkcje programu Word 2010 są dostępne w dowolnym miejscu. Dokumenty programu Word można wyświetlać, przeglądać oraz edytować w przeglądarce i za pomocą telefonu komórkowego, nawet jeśli w dokumentach zastosowano zaawansowane funkcje.

Nawet gdy użytkownik nie ma dostępu do programu Word, dokumenty może przechowywać na serwerze sieci Web i otwierać w przeglądarce przy użyciu aplikacji sieci Web programu Word. Otwarty dokument można przeglądać, a nawet modyfikować.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Word Web App.

Początek strony

Ulepszone funkcje współpracy z innymi osobami

Program Word 2010 pozwala na efektywniejszą i bezpieczniejszą współpracę z innymi osobami. Wielu autorów może jednocześnie pracować nad tym samym dokumentem w programie Word, a więc nie trzeba już wysyłać kopii jako załączników wiadomości e-mail. W przypadku wysyłania wersji roboczej dokumentu do współpracowników program Word 2010 ułatwia efektywne zbieranie poprawek i komentarzy, a także zarządzanie nimi. Kiedy dokument jest gotowy do opublikowania, program Word 2010 pozwala sprawdzić, czy nie są w nim ukryte nierozpoznane recenzje i komentarze.

Równoczesna praca nad tym samym dokumentem

Współpraca może odbywać się bezpośrednio w programie Word 2010. Nie trzeba wysyłać wiadomości e-mail z załącznikami ani zapisywać wersji roboczych dokumentów pod nazwami w rodzaju TSP_finalny_2_FINALNY.docx. Wystarczy otworzyć dokument i rozpocząć pracę. Program będzie wyświetlać informacje o innych edytujących dokument użytkownikach, a także zmienianych przez nich miejscach.

Po otwarciu dokumentu udostępnionego program Word automatycznie umieszcza go w pamięci podręcznej, tak aby można było wprowadzać zmiany w trybie offline, a następnie automatycznie synchronizuje zmiany po powrocie użytkownika do trybu online. Jeśli użytkownik pracuje poza biurem, po powrocie nie musi się już martwić o zapisywanie kopii lokalnych ani ręczne scalanie zmian z dokumentem na serwerze.

Wielu autorów może edytować dany dokument w tym samym czasie z zachowaniem synchronizacji zmian wprowadzanych przez poszczególne osoby. Autorzy mogą blokować dostęp do regionów dokumentu, nad którymi pracują.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Odnajdywanie i usuwanie ukrytych metadanych i informacji osobistych w dokumentach

Przed udostępnieniem dokumentu innym osobom jest możliwe użycie Inspektora dokumentów w celu sprawdzenia, czy w dokumencie są zawarte ukryte metadane, informacje osobiste lub inna zawartość, która może być przechowywana w dokumencie. Dzięki Inspektorowi dokumentów jest możliwe odszukanie i usunięcie takich informacji jak komentarze, wersje, prześledzone zmiany, adnotacje odręczne, właściwości dokumentu, informacje serwera zarządzania dokumentami, tekst ukryty, niestandardowe dane XML, a także informacje w nagłówkach i stopkach. Dzięki Inspektorowi dokumentów można upewnić się, że w udostępnionym innym osobom dokumencie nie znajdują się żadne ukryte informacje osobiste ani ukryta zawartość, których organizacja może nie chcieć rozpowszechniać. Ponadto Inspektor dokumentów może być dostosowywany w celu sprawdzania dodatkowych typów ukrytej zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeprowadzanie inspekcji dokumentów w celu usunięcia danych ukrytych i informacji osobistych.

Dodawanie podpisu cyfrowego lub wiersza podpisu do dokumentów

W celu zapewnienia potwierdzenia autentyczności, integralności i pochodzenia dokumentu można dodać do niego podpis cyfrowy. W programie Word 2010 można dodać do dokumentu niewidoczny podpis cyfrowy lub wstawić wiersz podpisu pakietu Microsoft Office, aby zapisać widoczną reprezentację podpisu razem z podpisem cyfrowym.

Możliwość tworzenia podpisów cyfrowych przy użyciu wiersza podpisu w dokumentach pakietu Office pozwala organizacji na podpisywanie dokumentów, takich jak kontrakty lub inne umowy, bez używania papieru. W przeciwieństwie do podpisów na papierze podpisy cyfrowe są ściśle powiązane z podpisywaną zawartością, a także umożliwiają sprawdzenie podpisu w przyszłości.

Konwertowanie dokumentów programu Word na pliki PDF lub XPS

Program Word 2010 obsługuje eksportowanie plików do następujących formatów:

 • PDF (Portable Document Format) to format pliku elektronicznego o stałym układzie, który przechowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Dokument w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania, a danych zawartych w pliku nie można w prosty sposób zmieniać. Format PDF sprawdza się także w przypadku dokumentów, które będą powielane przy użyciu metod drukowania komercyjnego.

 • XPS (XML Paper Specification) to format pliku elektronicznego, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Plik w formacie XPS zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania, a danych zawartych w takim pliku nie można łatwo zmieniać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie w formacie PDF lub XPS.

Identyfikowanie potencjalnie niebezpiecznych dokumentów i zarządzanie nimi

W pakiecie Office 2010 plik, który może pochodzić z potencjalnie niebezpiecznej lokalizacji, takiej jak Internet, jest otwierany w widoku chronionym, przypominającym inne widoki tylko do odczytu. Widok chroniony pozwala przejrzeć zawartość pliku i podjąć bardziej świadomą decyzję dotyczącą uznania pliku za zaufany lub niezaufany.

Zapobieganie modyfikowaniu wersji ostatecznej dokumentu

Przed udostępnieniem innym osobom wersji ostatecznej dokumentu można użyć polecenia Oznacz jako wersję ostateczną, aby oznaczyć dokument jako przeznaczony tylko do odczytu i poinformować inne osoby, że udostępniona wersja dokumentu jest wersją ostateczną. Kiedy dokument jest oznaczony jako wersja ostateczna, polecenia dotyczące pisania i edytowania oraz znaczniki korekty są wyłączone, a osoby przeglądające dokument nie mogą go przypadkowo zmienić. Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną nie jest funkcją zabezpieczeń. Każdy może edytować dokument oznaczony jako wersja ostateczna, wyłączając opcję Oznacz jako wersję ostateczną.

Początek strony

Nie tylko dokumenty

Obecnie, gdy komputery i pliki coraz częściej są wzajemnie połączone, najlepiej jest przechowywać dokumenty w niewielkich i niezawodnych plikach, które są obsługiwane przez różne platformy. Aby sprostać tym wymaganiom, w pakiecie Office 2010 wprowadzono nowe funkcje obsługi języka XML. Nowy format plików oparty na standardzie XML sprawia, że pliki programu Word 2010 są mniejsze, bardziej niezawodne i ściśle zintegrowane z systemami informatycznymi oraz zewnętrznymi źródłami danych.

Zmniejszenie rozmiaru plików i sprawniejsze odzyskiwanie uszkodzonych danych

Nowy format XML programu Word to skompresowany, podzielony na segmenty format pliku, który umożliwia znaczną redukcję rozmiaru pliku i ułatwia odzyskanie uszkodzonych plików.

Aby dowiedzieć się więcej o zaletach formatu XML, zobacz Otwarte formaty XML i rozszerzenia nazw plików.

Łączenie dokumentów z informacjami w firmie

Dokumenty tworzone w pracy mają na celu przekazywanie ważnych danych służbowych. Można zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędu, automatyzując proces przekazywania informacji. Inteligentne, dynamiczne dokumenty, które są aktualizowane automatycznie, można tworzyć, używając nowych formantów dokumentów i powiązań danych w celu zapewnienia łączności z systemami wewnętrznymi.

Zarządzanie właściwościami dokumentu w panelu informacji o dokumencie

Wyświetlanie i edytowanie właściwości dokumentu podczas pracy z dokumentem programu Word jest łatwe dzięki panelowi informacji o dokumencie. Panel informacji o dokumencie jest wyświetlany w górnej części dokumentu w programie Word. W panelu informacji o dokumencie można wyświetlać i edytować właściwości dokumentu dla dokumentu przechowywanego na serwerze, a zaktualizowane właściwości są zapisywane bezpośrednio na serwerze.

Przykładem może być serwer służący do śledzenia stanu edytowania dokumentu. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek w dokumencie można otworzyć panel informacji o dokumencie, aby zmienić stan edytowania dokumentu ze stanu Wersja robocza na Wersja ostateczna. Po zapisaniu dokumentu na serwerze zmiana stanu edytowania zostanie zaktualizowana na serwerze.

Jeśli szablony dokumentów są przechowywane w bibliotece na serwerze programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, biblioteka może zawierać właściwości niestandardowe, w których są przechowywane informacje o szablonach. Organizacja może na przykład wymagać kategoryzowania dokumentów w bibliotece przez wypełnianie właściwości kategorii. Korzystając z panelu informacji o dokumencie, można edytować takie właściwości bezpośrednio w środowisku programu Word.

Początek strony

Unikanie utraty efektów pracy

Pakiet Microsoft Office 2010 udostępnia udoskonalone narzędzia do odzyskiwania wyników pracy w razie wystąpienia problemu z programem Word 2010 lub przypadkowego zamknięcia programu bez zapisania.

Diagnostyka pakietu Office

Podczas konfigurowania pakietu Microsoft Office 2010 można zezwolić temu pakietowi na pobranie pliku, który umożliwia firmie Microsoft diagnozowanie problemów z systemem. To ustawienie można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie w Centrum zaufania dowolnego programu pakietu Microsoft Office, a zmiany tego ustawienia są stosowane we wszystkich programach pakietu Office. Diagnostyka pakietu Microsoft Office zastąpiła następujące funkcje pakietu Microsoft Office 2003:

 • Wykryj i napraw

 • Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień Diagnostyki pakietu Office.

Odzyskiwanie niezapisanych wyników pracy

Obecnie można łatwiej odzyskać dokument programu Word, jeśli plik został zamknięty bez zapisania lub gdy występuje potrzeba przejrzenia albo przywrócenia wcześniejszej wersji tworzonego pliku. Tak jak w programie Word 2003, włączenie funkcji Autoodzyskiwanie powoduje zapisywanie wersji pliku w wybranych odstępach czasu podczas pracy.

Teraz możliwe jest zachowanie ostatniej automatycznie zapisanej wersji pliku na wypadek przypadkowego zamknięcia go bez zapisania, dzięki czemu można łatwo przywrócić plik przy następnym otwarciu. Dodatkowo podczas pracy nad plikiem można uzyskać dostęp do listy automatycznie zapisanych plików z poziomu widoku Microsoft Office Backstage.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji Autoodzyskiwanie, zobacz Automatyczne zapisywanie i odzyskiwanie plików pakietu Office.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania automatycznie zapisanych wersji dokumentu, zobacz Odzyskiwanie starszych wersji pliku z poziomu widoku Backstage.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×