Co nowego w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft SharePoint Workspace nosił wcześniej nazwę Microsoft Office Groove. W obecnej wersji nadal jest obsługiwana większość podstawowych narzędzi i funkcji obecnych w poprzedniej wersji. Na przykład użytkownicy nadal mogą tworzyć i wdrażać ad hoc wspólne obszary robocze, które zawierają różne narzędzia usprawniające pracę.

Jednak w przypadku tej wersji głównym celem jest poszerzenie możliwości technologii zastosowanej w programie SharePoint firmy Microsoft. W programie Microsoft SharePoint Workspace dodano obecnie wydajne nowe narzędzia umożliwiające udostępnianie zawartości przechowywanej w witrynach programu SharePoint oraz korzystanie z niej nawet wtedy, gdy użytkownik nie jest połączony z siecią firmową.

W tym artykule:

Obszary robocze programu SharePoint

Program SharePoint Workspace Mobile 2010 dla Windows Phone 7

Obszary robocze programu Groove

Narzędzie niestandardowe Listy

Co się stało z narzędziami Formularze programu Groove 2007 i Formularze programu InfoPath?

Narzędzie Kalendarz

Usługa wyszukiwania systemu Windows

Obsługa wiadomości w programie Microsoft Office Communicator

Uproszczone logowanie

Technologia Wstążki pakietu Microsoft Office

Widok Backstage

Tryb awaryjny

Obszary robocze programu SharePoint

W programie Microsoft SharePoint Workspace 2010 wprowadzono obszar roboczy nowego typu, nazywany „obszarem roboczym programu SharePoint”. Obszar roboczy programu SharePoint umożliwia korzystanie na komputerze lokalnym z zawartości znajdującej się w witrynach programu SharePoint. Może to być na przykład zawartość z bibliotek dokumentów albo z różnego typu list.

Obszar roboczy programu SharePoint to własna zsynchronizowana kopia użytkownika witryny programu SharePoint. Uczestnictwo w obszarze roboczym programu SharePoint — w przeciwieństwie do obszarów roboczych innych typów — jest ograniczone do poszczególnych użytkowników synchronizujących witrynę programu SharePoint ze swoimi komputerami lokalnymi.

Obszar roboczy programu SharePoint można utworzyć na dwa sposoby. Zwykle punktem wyjścia jest witryna programu SharePoint, którą użytkownik chce zsynchronizować z komputerem lokalnym. W witrynie programu SharePoint należy wówczas kliknąć pozycję Akcje witryny, a następnie kliknąć pozycję Synchronizuj z obszarem roboczym.

Zamiast tego można też utworzyć obszar roboczy programu SharePoint, korzystając z paska uruchamiania. W tym przypadku należy określić adres sieci Web witryny programu SharePoint, która ma zostać zsynchronizowana z komputerem lokalnym.

Aktualizacje zawartości w programie SharePoint Workspace są automatycznie synchronizowane z witryną programu SharePoint zgodnie z harmonogramem. W dowolnym momencie można także wymusić ręczną synchronizację programu SharePoint Workspace i witryny programu SharePoint. Ponadto można opcjonalnie wyewidencjonować zawartość w programie SharePoint Workspace w celu uniknięcia konfliktów edycji z innymi osobami, które mogą mieć dostęp do tej samej zawartości w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Program SharePoint Workspace Mobile 2010 dla Windows Phone 7

Jeśli masz program Windows Phone 7 umożliwia pakietu Microsoft Office Mobile 2010 pracować nad plikami z dowolnego miejsca, czy jesteś w pracy, w domu i w podróży. Program SharePoint Workspace 2010 Mobile stanowi część pakietu Office Mobile i już na telefonie w Centrum Office, więc nie trzeba pobierać ani instalować pozostałej zawartości, aby rozpocząć pracę.

Program SharePoint Workspace Mobile 2010

Program SharePoint Workspace Mobile zapewnia najnowsze wersje dokumentów przechowywanych w witrynie programu SharePoint są również dostępne na telefonie. Gdy masz połączenie z Internetem, możesz wykonać następujące czynności:

  • Wyświetlanie zawartości hostowany w witrynie programu SharePoint 2010.

  • Otwieranie i edytowanie plików programu Word, Excel, PowerPoint i OneNote w witrynie programu SharePoint 2010.

  • Przeglądanie witryn programu SharePoint 2010, list i bibliotek dokumentów.

Za pomocą programu SharePoint Workspace Mobile Zabierz pliki programu SharePoint 2010 w trybie offline i umieść je na telefonie. Można następnie otworzyć i edytować dokumenty i zapisywanie ich do witryny programu SharePoint, po powrocie do trybu online.

Dowiedz się więcej o pakiecie Office Mobile 2010 dla systemu Windows Phone 7. Dowiedz się więcej o Programie SharePoint Workspace Mobile.

Użytkownicy telefonów Windows Phone 7 mogą uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą korzystania z telefonu.

Początek strony

Obszary robocze programu Groove

Obszary robocze programu Groove to wspólne „równorzędne” obszary robocze, dobrze znane użytkownikom programu Microsoft Office Groove. Obszary robocze programu Groove nadal mogą mieć jednego lub kilku uczestników i udostępniają szereg narzędzi usprawniających pracę, takich jak Dyskusja, Kalendarz i Dokumenty.

Podczas tworzenia nowego obszaru roboczego programu Groove użytkownicy mają do wyboru dwie wersje: 2010 (domyślna) i 2007. W poszczególnych wersjach obszarów roboczych użytkownicy mogą dodać inny zestaw narzędzi i obie wersje wzajemnie się wykluczają. Wszyscy uczestnicy obszaru roboczego w wersji 2010 muszą korzystać z programu Microsoft SharePoint Workspace 2010. Wszyscy uczestnicy obszaru roboczego w wersji 2007 muszą korzystać z programu Microsoft Office Groove 2007 lub Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Początek strony

Narzędzie niestandardowe Listy

W programie SharePoint Workspace 2010 wprowadzono narzędzie Listy, przeznaczone do projektowania i wdrażania narzędzi do gromadzenia danych niestandardowych. Wszystkie szablony formularzy narzędzia Listy są projektowane i aktualizowane w programie Microsoft Office InfoPath, a następnie importowane. Po zaimportowaniu narzędzi ich twórcy wykonują w Projektancie narzędzia Listy dodatkowe zadania projektowe, takie jak tworzenie układu widoków czy konfigurowanie sortowania i filtrowania.

Początek strony

Co się stało z narzędziami Formularze programu Groove 2007 i Formularze programu InfoPath?

Wszystkie narzędzia niestandardowe opracowane za pomocą narzędzi Formularze programu Groove 2007 i Formularze programu InfoPath nadal będą działały w programie Microsoft SharePoint Workspace 2010. Jednak ich miejsce jako standardowej metody opracowywania nowych narzędzi niestandardowych zajmie narzędzie Listy. W związku z tym Projektant formularzy w narzędziach Formularze programu Groove 2007 i Formularze programu InfoPath zostanie wyłączony. Wszelkie aktualizacje projektów w istniejących narzędziach Formularze programu Groove 2007 lub Formularze programu InfoPath muszą być wprowadzane przez uczestników obszaru roboczego, którzy nadal korzystają z programu Groove 2007.

Początek strony

Narzędzie Kalendarz

W programie SharePoint Workspace 2010 wprowadzono nowe narzędzie Kalendarz. Użytkownicy, którzy dokonują uaktualnienia i znają narzędzia Kalendarz programu Groove 2007 i Spotkania programu Groove 2007, zorientują się, że w nowym narzędziu Kalendarz połączono pojęcia i funkcje z obu tych narzędzi.

Narzędzie Kalendarz umożliwia uczestnikom obszaru roboczego zarządzanie cyklem życia spotkania: od planowania pojedynczych lub cyklicznych spotkań przez konfigurowanie planów spotkań i zarządzanie uczestnikami spotkania po sporządzanie notatek ze spotkania i rejestrowanie podsumowania spotkania.

Początek strony

Usługa wyszukiwania systemu Windows

Aby znajdowanie zawartości w obszarach roboczych było łatwiejsze, program SharePoint Workspace obsługuje obecnie usługę wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0. Teraz można wyszukiwać zawartość w większości narzędzi obszarów roboczych w wersji 2010 i w kilku takich narzędziach w wersji 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanie zawartości w programie SharePoint Workspace.

Początek strony

Obsługa wiadomości w programie Microsoft Office Communicator

W programie SharePoint Workspace systemem obsługi wiadomości jest Microsoft Office Communicator. Aby rozpocząć konwersację w programie Office Communicator, należy kliknąć dwukrotnie dowolny kontakt na liście kontaktów na pasku uruchamiania lub dowolnego uczestnika na liście uczestników obszaru roboczego.

System obsługi wiadomości programu Groove 2007 jest nadal dostępny. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny kontakt lub uczestnika obszaru roboczego, a następnie kliknąć polecenie Wyślij wiadomość do uczestnika.

Początek strony

Uproszczone logowanie

Zalogowanie na koncie programu SharePoint Workspace następuje automatycznie po uruchomieniu programu. Nie trzeba już podawać poświadczeń w postaci nazwy użytkownika i hasła poza tymi, które podaje się podczas uruchamiania komputera i logowania do systemu Windows.

Początek strony

Technologia Wstążki pakietu Microsoft Office

W programie SharePoint Workspace w pełni wykorzystano możliwości technologii Wstążki, która jest teraz dostępna także w innych produktach pakietu Microsoft Office. Dzięki temu większość zadań można obecnie wykonywać, klikając opcje graficzne na poszczególnych kartach Wstążki. Wstążka udostępnia najczęściej używane zadania, a dodatkowe opcje są wyświetlane na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Widok Backstage

Wystarczy kliknąć kartę Plik na Wstążce, aby otworzyć widok Backstage. Podobnie jak w przypadku innych aplikacji pakietu Microsoft Office widok Backstage to miejsce, w którym wykonuje się wszystkie zadania administracyjne. W programie SharePoint Workspace są to takie zadania, jak zmienianie ustawień połączenia, konfigurowanie alertów, zarządzanie preferencjami konta, wyświetlanie historii wiadomości i zarządzanie nią, tworzenie obszarów roboczych, drukowanie oraz tworzenie szablonów obszarów roboczych i archiwów.

Początek strony

Tryb awaryjny

Jeśli masz problemy z konta programu SharePoint Workspace lub instalacji — na przykład jeśli z jakiegoś powodu — powoduje awarię programu SharePoint Workspace można ponownie program w Trybie awaryjnym. Uruchamianie programu SharePoint Workspace w trybie awaryjnym może dostarczyć szansy sprzedaży rozwiązywać problemy z konta. Na przykład jeśli występują problemy związane z uszkodzonego obszaru roboczego, możesz może uruchamianie programu SharePoint Workspace w trybie awaryjnym, usunięcie nieprawidłowych obszaru roboczego, a następnie uruchom ponownie program SharePoint Workspace w zwykły sposób.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×