Co nowego w programie OneNote 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Oprócz ulepszeń i rozszerzeń funkcji dostępnych w poprzednich wersjach program Microsoft OneNote 2010 oferuje kilka nowych funkcji. Ten artykuł zawiera zestawienie najważniejszych zmian pomocne w zaplanowaniu uaktualnienia.

W tym artykule

Uniwersalny dostęp do wszystkich informacji

Lepsza współpraca i udostępnianie

Ulepszone sposoby organizowania i znajdowania notatek

Łatwiejsze wyszukiwanie i sporządzanie powiązanych notatek

Ulepszenia związane z edytowaniem

Obsługa systemów dotykowych

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Uniwersalny dostęp do wszystkich informacji

Program OneNote 2010 zapewnia praktycznie nieprzerwany dostęp do notatek i informacji dzięki możliwości uzyskiwania dostępu do plików z dowolnego miejsca — z pracy, z domu czy z podróży.

 • Synchronizowanie z chmurą (OneDrive)    Dostęp do notesów można uzyskiwać z dowolnego miejsca i komputera. Jest to dodatkowa funkcja uzupełniająca inne metody synchronizowania notesów (między innymi takie jak udziały plików, program SharePoint i dyski USB).

 • OneNote Online    Za pomocą przeglądarki sieci Web można uzyskać dostęp do całego notesu i edytować go, korzystając nawet z komputerów, na których nie ma zainstalowanego programu OneNote 2010.

 • Program OneNote Mobile 2010 dla Windows Phone 7    Jeśli masz Windows Phone 7 można pakietu Microsoft Office Mobile 2010 do współdziałania z notatki z dowolnego miejsca, czy jesteś w pracy, w domu i w podróży. Program OneNote Mobile 2010 stanowi część pakietu Office Mobile i już na telefonie w Centrum Office, więc nie trzeba pobierać ani instalować pozostałej zawartości, aby rozpocząć pracę. Program OneNote Mobile umożliwia tworzenie lub aktualizowanie notatki przy użyciu wielu narzędzi znasz w klasycznej wersji programu OneNote, takich jak wstawianie not głosu i innych obrazów w notatkach, przeglądanie notatek i znajdowanie określonych stron w notesie, tworzenie list i otwieranie i edytowanie notesów, które są przechowywane w witrynie programu SharePoint 2010. Notatki można także dodawać do notesu programu OneNote, który został utworzony zsynchronizowanym z usługą OneDrive. W ten sposób można wyświetlać i edytować notatki na telefonie przy użyciu aplikacji OneNote Mobile na komputerze przy użyciu programu OneNote 2010 lub online za pomocą OneNote Online w przeglądarce sieci web.
  Centrum OneNote Mobile 2010
  Dowiedz się więcej o pakiecie Office Mobile 2010 dla systemu Windows Phone 7.

Początek strony

Ulepszone funkcje udostępniania i współpracy

Program OneNote 2010 obsługuje jednoczesne edytowanie notesów przez wielu użytkowników. Jest to rozwiązanie przydatne dla pojedynczych użytkowników, którzy chcą pracować z tym samym notesem jednocześnie na komputerze stacjonarnym i przenośnym, nie blokując przy tym pliku. Jeszcze bardziej przydaje się to w grupach i zespołach współużytkujących notes — na przykład podczas burzy mózgów, opracowywania pomysłów albo notowania informacji podczas zebrań. Udostępnione notesy przydają się też w rodzinach — na przykład podczas planowania remontu domu albo zmiany wystroju ogrodu, zapisywania przepisów kulinarnych, a także planowania ślubu i innych wydarzeń.

 • Wyróżnianie nieprzeczytanych notatek    Nowa zawartość dodana lub zmieniona przez innego członka grupy albo zespołu w notesie udostępnionym od chwili jego ostatniego wyświetlenia przez użytkownika jest automatycznie wyróżniana, co pozwala szybko się zorientować, co nowego się pojawiło. Tytuły notesów, karty sekcji oraz karty stron zawierające nową zawartość są zaznaczone pogrubioną czcionką, aby można było szybko do nich przejść.

 • Informacje o autorstwie    Zawartość dodana lub zmieniona w notesie udostępnionym przez inną osobę jest wskazywana za pomocą małego, oznaczonego kolorem paska zawierającego inicjały autora. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, kto dodał nowe informacje i gdzie.

 • Obsługa przechowywania wersji    Można szybko wyświetlać poprzednie wersje dowolnej strony, w tym informacje o jej autorze i czasie napisania. Zmiany dotyczące poprzednich wersji strony są wyróżniane automatycznie.

 • Szybsza synchronizacja stron    Gdy wiele osób pracuje z tą samą stroną, jej synchronizacja jest przyspieszona, aby zmiany były wyświetlane wszystkim autorom niemal w czasie rzeczywistym.

Początek strony

Ulepszone sposoby organizowania i znajdowania notatek

Ułatwienie przechwytywania, organizowania i znajdowania informacji zawsze było istotą działania programu OneNote. Program OneNote 2010 zawiera kilka ulepszeń w zakresie tych najważniejszych funkcji.

 • Ulepszenia dotyczące kart sekcji i stron     W programie OneNote 2010 jeszcze bardziej uproszczono poruszanie się po notesach z dużą liczbą sekcji i stron oraz tworzenie nowych sekcji. Dodatkowe udoskonalenia obejmują lepszą wizualizację hierarchii kart strony oraz możliwość zwijania grup podstron i wstawiania nowych stron z dowolnego miejsca na kartach stron.

 • Szybkie wyszukiwanie ułatwiające nawigację    Dotąd nie było szybszej metody uzyskania informacji na temat najczęściej używanych stron notesu. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane podczas pisania. Oprócz zawartości stron funkcja szybkiego wyszukiwania przeszukuje teraz także nazwy notesów, etykiety sekcji i tytuły stron. Autorzy stron mogą także szybko wyszukiwać ostatnio dodaną zawartość (z poprzedniego dnia, tygodnia, miesiąca itp.) oraz uzyskiwać szybki przegląd zmian wprowadzonych w określonym dniu.

 • Łącza typu wiki    Można łatwo utworzyć łącze do dowolnej istniejącej strony notesu, a nawet do nowej strony. W tym celu wystarczy wpisać składnię łącza typu wiki — na przykład [[Tytuł wybranej strony]] — lub użyć funkcji wyszukiwania nowej strony z okna dialogowego Wstaw hiperłącze. Umożliwia to proste tworzenie notesów zorganizowanych w sposób podobny do wiki, zawierających wiele łączy krzyżowych.

 • Szybkie przechowywanie    Informacje można importować do programu OneNote na wiele sposobów, w tym za pomocą opcji Wyślij do programu OneNote z programu Microsoft Outlook oraz Windows Internet Explorer. Używając sterownika drukarki programu OneNote, można wydrukować dowolny dokument lub plik bezpośrednio w notesie. Nowe menu podręczne Szybkie przechowywanie dostępne w programie OneNote 2010 umożliwia szybkie wybranie lokalizacji importowanego elementu w notesie. W celu ułatwienia wielokrotnego importowania ta funkcja zapamiętuje ostatnie miejsca, z których importowano zawartość. Można także przeszukać lokalizacje menu Szybkie przechowywanie, aby znaleźć określoną sekcję lub stronę, jeśli ma ona zostać przeniesiona w inne miejsce.

Początek strony

Łatwiejsze wyszukiwanie i sporządzanie powiązanych notatek

Program OneNote sprawdza się doskonale jako niezastąpiona pomoc podczas wyszukiwania i zbierania informacji z innych plików lub w sieci World Wide Web (może to być na przykład analiza marketingowa, wypracowanie, pomysły na remont domu, informacje o zakupie samochodu, informacje dotyczące hoteli i przelotów itp.). Często wymaga to przeglądania różnych stron sieci Web oraz powiązanych dokumentów i dodawania do nich adnotacji. Aby ułatwić to zadanie, rozszerzyliśmy kilka funkcji tej kategorii.

 • Zadokowany program OneNote    Można przesunąć okno programu OneNote na bok pulpitu systemu Windows, gdzie jest dokowane razem z innymi oknami (np. oknami przeglądarki sieci Web, innych programów pakietu Microsoft Office itp.). Program OneNote minimalizuje interfejs użytkownika i wyświetla tylko bieżącą stronę obok innych okien.

 • Sporządzanie notatek połączonych    W trybie zadokowanym program OneNote 2010 może automatycznie łączyć sporządzane notatki z przeglądaną zawartością, taką jak adres strony sieci Web w programie Internet Explorer, lokalizacja kursora w programie Microsoft Word, określony slajd prezentacji w programie Microsoft PowerPoint i tak dalej. Po późniejszym powrocie do programu OneNote i umieszczeniu wskaźnika myszy na notatce połączonej zostanie wyświetlony podgląd miniatury oryginalnego dokumentu, który można kliknąć, aby przejść do zawartości przeglądanej w chwili sporządzenia notatki.

 • Automatyczne zawijanie tekstu    Program OneNote zawija kontury tekstu, aby automatycznie dopasować go do rozmiaru okna, gdy na stronie znajduje się tylko jeden konspekt (na przykład wtedy, gdy okno programu OneNote jest zadokowane w stosunkowo wąskim oknie z boku pulpitu).

 • Wydruki chronione za pomocą usługi IRM    Obecnie można bezpieczniej rozpowszechniać w przedsiębiorstwie oraz podczas szkoleń własność intelektualną i materiały zastrzeżone, takie jak instrukcje obsługi produktów czy notatki z wykładów. Odbiorcy chronionych notatek mogą wyświetlać taką zawartość w programie OneNote 2010 i dodawać do niej własne, osobiste adnotacje. Nieautoryzowani odbiorcy nie zobaczą żadnych materiałów chronionych.

 • Sterownik drukarki do 64-bitowych systemów operacyjnych    OneNote 2010 to pierwsza wersja programu OneNote zawierająca natywny sterownik drukarki (Wyślij do programu OneNote), który w pełni obsługuje 64-bitowe wersje najnowszych systemów operacyjnych, takich jak Windows Vista oraz Windows 7.

Początek strony

Ulepszenia związane z edytowaniem

Funkcje edycji, podobnie jak funkcje organizacyjne programu OneNote, również należą do funkcji kluczowych. Program OneNote 2010 został ulepszony także w tym zakresie.

 • Galeria stylów podstawowych     Program OneNote 2010 zawiera galerię podstawowych stylów sporządzania notatek (takich jak Nagłówek 1, 2, 3). Chociaż te style podstawowe nie zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały złożoność galerii stylów edytora tekstu, pozwalają szybko i łatwo zastosować spójną strukturę oraz spójny wygląd notatek sporządzanych cyklicznie (na przykład notatek z wykładów lub spotkań).

 • Ulepszone listy punktowane    Prosta zmiana, która jednak była bardzo oczekiwana przez użytkowników. Wcięcie elementów pierwszego poziomu listy punktowanej odpowiada teraz dokładnie wcięciu poprzedzającego tekstu.

 • Równania matematyczne     Program OneNote 2010 umożliwia dodawanie równań. Jest to rozwiązanie przydatne dla studentów oraz innych osób, które w swoich notatkach chcą uwzględniać równania matematyczne. Ta funkcja została również udoskonalona w przypadku tabletów z systemem Windows 7 — oprócz równań wprowadzanych za pomocą klawiatury program OneNote rozpoznaje i konwertuje równania matematyczne pisane ręcznie.

 • Minitłumacz    Gdy umieścisz wskaźnik myszy na obcym wyrazie lub wyrażeniu, nowy Minitłumacz w programie OneNote 2010 wyświetli w małym oknie odpowiednie tłumaczenie na Twój język ojczysty. Ta funkcja przydaje się osobom uczącym się języka obcego oraz wszystkim osobom pracującym w dwu- lub wielojęzycznym środowisku, które potrzebują pomocy w zrozumieniu określonego wyrazu lub wyrażenia (znajdującego się na przykład w tekście w notesie udostępnionym lub w wycinku zawartości z sieci Web). Minitłumacz zawiera przycisk Odtwórz umożliwiający odsłuchanie wymowy danego wyrazu lub wyrażenia oraz przycisk Kopiuj umożliwiający wklejenie tłumaczenia w innym miejscu w notesie. Działanie tej funkcji nie wymaga zainstalowania na komputerze użytkownika żadnych pakietów językowych, pakietów Language Interface Pack ani narzędzi sprawdzających.

Początek strony

Obsługa systemów dotykowych

W obliczu ugruntowanej popularności programu OneNote wśród użytkowników komputerów typu Tablet następnym logicznym krokiem jest wprowadzenie obsługi systemów operacyjnych sterowanych dotykiem, takich jak Windows 7.

 • Przesuwanie palcem i automatyczne przełączanie    Na zgodnych komputerach z systemem Windows 7 można przewijać i przesuwać palcem dowolną stronę w programie OneNote 2010. W zależności od urządzenia wejściowego program OneNote automatycznie przełącza tryb obsługi za pomocą pióra, przesuwania i wyboru.

 • Powiększanie za pomocą gestu ściskania    Jest to standardowy gest używany w przypadku urządzeń wielodotykowych, takich jak komputery z systemem operacyjnym zgodnym z technologią dotykową lub wielodotykową, np. systemem Windows 7. Używając gestu ściskania palcami, można powiększyć lub pomniejszyć stronę notesu w programie OneNote, aby dopasować powiększenie strony do swoich potrzeb.

 • Ulepszone kontrolki nawigacji    Użytkownicy korzystający z programu OneNote 2010 na komputerach i w systemach operacyjnych obsługujących technologię dotykową mają do dyspozycji kilka udoskonaleń w zakresie nawigacji.

Początek strony

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Program OneNote 2010, podobnie jak inne programy pakietu Microsoft Office 2010, zawiera interfejs Fluent™, obejmujący wizualny system narzędzi i poleceń, który można w pełni dostosować.

 • Dostęp za pomocą Wstążki    Wstążka zapewnia łatwy dostęp do narzędzi i poleceń w programie OneNote. Zastępuje paski narzędzi obecne w starszych wersjach programów pakietu Microsoft Office. Wstążka w programie OneNote ma ułatwiać sporządzanie notatek w najczęstszych sytuacjach. Zapewnia szybszy dostęp do wielu poleceń programu OneNote 2010 i umożliwia łatwiejsze wprowadzanie elementów oraz dostosowań w przyszłości. Aby zmaksymalizować obszar sporządzania notatek na stronie, Wstążkę można ukryć na czas pisania i odsłaniać tylko tymczasowo w razie potrzeby.

 • Dostosowywanie Wstążki    Dostosowania służą do personalizowania Wstążki w programie OneNote 2010, aby zawierała narzędzia i polecenia najważniejsze dla użytkownika. Można także tworzyć niestandardowe karty i grupy zawierające skróty do najczęściej używanych poleceń.

 • Widok Microsoft Office Backstage    Nowy dodatek do programów pakietu Microsoft Office 2010, widok Microsoft Office Backstage, to najnowsza innowacja interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent, a zarazem funkcja pomocnicza Wstążki. Widok Backstage służy do zarządzania plikami i ustawiania opcji programu oraz notesów.

 • Uproszczone ustawienia językowe    Wielojęzyczni użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do pojedynczego okna dialogowego w programie OneNote 2010, w którym są konfigurowane preferencje dotyczące języków edycji, wyświetlania, etykietek ekranowych i Pomocy. Jeśli na komputerze nie zainstalowano wymaganego oprogramowania lub układu klawiatury, zostanie wyświetlone powiadomienie oraz zostaną udostępnione łącza ułatwiające rozwiązanie danego problemu.

Początek strony

Download the Office 2010 Trial: (c) Microsoft Corporation
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×