Co nowego w programie Microsoft SharePoint Server 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft SharePoint Server 2010 zawiera kilka udoskonaleń klucza i dodatki. Wstążka, części interfejsu użytkownika przeprojektowana ułatwia wykonanie pracy szybciej, umieszczając polecenia na kartach opartym na zadaniu, które są łatwe do nawigacji. Praca w różnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Internet Explorer 7.0 i 8.0 Firefox 3.0 i Safari 3.0. Znajdowanie i Praca z funkcji, takich jak witryny, listy, witryny typu wiki, blogi i uprawnień programu SharePoint jest teraz łatwiejsze i usprawnionym. Nowych funkcjach sieci społecznościowych ułatwiają łatwo znaleźć osoby i informacje, które mają największe w. Nowe funkcje zarządzania zawartością przedsiębiorstwa, udoskonalenia wyszukiwania i ulepszone narzędzia można pracować w Microsoft SharePoint Server 2010 wydajność i intuicyjnie.

Rozszerzona funkcjonalność usług Excel Services i usług programu PerformancePoint dla programu SharePoint 2010 usprawnia zarządzanie danymi biznesowymi oraz monitorowanie i analizowanie wydajności firmy w stosunku do założonych celów.

W tym artykule

Nowy interfejs użytkownika

Współpraca za pomocą

Obliczanie społecznościowych

Zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie dla dokumentów, rekordów i elementów zawartości cyfrowej zawartości sieci Web

Wyszukiwanie

Dostęp do zawartości witryny w trybie offline

Zarządzanie witrynami i dostosowywanie

Funkcje analizy biznesowej

Usług łączności biznesowej (BCS)

Dostosowywanie programu SharePoint przy użyciu programu InfoPath i SharePoint Designer

Nowy interfejs użytkownika

Wykonywanie zadań, szybko i w kontekście pracy za pomocą nowa Wstążka   

Nowa wstążka

Jeśli pracujesz w aplikacjach klienckich systemu Microsoft Office 2007 takich jak Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office PowerPoint 2007, znasz już wstążki. Przykład wstążki w następujących programach pakietu Office nowy w SharePoint Server 2010 Wstążka ułatwiają szybkie znajdowanie poleceń, które są potrzebne do wykonania zadań. Polecenia są zorganizowane w grupy logiczne wyświetlane razem na kartach. Każda karta odnosi się do typu aktywność, taką jak pracy z dokumentu w bibliotece dokumentów lub dodawanie i formatowanie tekstu na stronie. Za pomocą wstążki w SharePoint Server 2010 do:

 • Korzystanie z potrzebnych poleceń i narzędzi zgromadzonych w jednym miejscu.

 • Wykonywanie akcji dotyczących stron, dokumentów i list przy użyciu odpowiednich poleceń, które są dostosowywane do kontekstu pracy użytkownika i realizowanego zadania.

Początek strony

Współpraca

Praca nad dokumentami programu Word lub prezentacji slajdów programu PowerPoint ze współpracownikami za pomocą funkcji współtworzenia   

 • Dokument programu Word lub slajdy w bibliotece programu SharePoint może edytować wielu użytkowników jednocześnie. Na przykład można wysłać do biblioteki programu SharePoint łącze prowadzące do recenzowanego dokumentu, a wówczas wszyscy recenzenci jednocześnie będą mogli wprowadzać w nim swoje opinie.

 • Rezygnacja z załączników — można na przykład przechowywać wszystkie ostatnie dokumenty w witrynie Moja witryna i pracować nad nimi w tym samym czasie, gdy robią to współpracownicy.

Planowanie spotkań i śledzenie harmonogramu łatwiej przy użyciu ulepszonych kalendarzy   

Śledzenie terminów, spotkań i innych wydarzeń oraz zarządzanie nimi ułatwiają następujące funkcje:

 • Wyświetlanie wielu kalendarzy programów SharePoint i Exchange na jednej stronie

  Kalendarz grupy

 • Łatwe dodawanie wydarzeń do kalendarza przez kliknięcie daty i wprowadzenie szczegółów wydarzenia bez opuszczania kalendarza

 • Przeciąganie i upuszczanie elementów w kalendarzu

 • Planowanie spotkań ze współpracownikami i ustalanie harmonogramów zasobów, takich jak sprzęt audiowizualny i sale konferencyjne, za pomocą nowej funkcji kalendarza grupy

Udostępnianie informacji innym osobom wydajniej ulepszona typu wiki i witrynami zespołów   

Witryna zespołu w programie SharePoint

Praca ze stronami typu wiki przebiega sprawniej dzięki następującym ułatwieniom:

 • Wstawianie i formatowanie zawartości bezpośrednio na stronie za pomocą nowego edytora tekstu sformatowanego.

 • Przeglądanie obrazów i zdjęć umieszczonych na komputerze lokalnym lub w sieci oraz wstawianie ich w witrynie bez opuszczania wyświetlanej strony.

  Dodawanie obrazu do witryny

Wydajniej zarządzać wielu elementów na listach programu SharePoint   

Wyewidencjonowywanie wielu elementów

Teraz można zaznaczyć wiele elementów na liście i dla każdego z nich jednocześnie wykonać tę samą akcję jednym kliknięciem przycisku. Można na przykład zaewidencjonować lub wyewidencjonować kilka dokumentów naraz.

Tworzenie i zarządzanie nimi znacznie łatwiejsze dzięki nawigacji nowe i ulepszone narzędzia do tworzenia blogów   

Ulepszona obsługa tworzenia blogów udostępnia następujące możliwości:

 • Łatwiejsze i bardziej intuicyjne tworzenie wpisów w blogach za pomocą nowego edytora tekstów sformatowanych.

  Edytor tekstów sformatowanych do obsługi blogów

 • Przeglądanie obrazów i zdjęć umieszczonych na komputerze lokalnym lub w sieci oraz wstawianie ich we wpisach w blogach bez opuszczania wyświetlanej strony.

 • Przeglądanie wpisów w blogach według miesięcy i według kategorii. Liczba wpisów w poszczególnych miesiącach lub kategoriach może być wyświetlana w czasie rzeczywistym. Nowe łącze Archiwum umożliwia wyświetlenie widoku dotyczącego wszystkich miesięcy (od czasu założenia blogu). Wpisy z poszczególnych miesięcy są wyświetlane według kategorii.

Wyświetlanie i pracę z danymi programu SharePoint z urządzenia przenośnego   

Strony sieci Web programu SharePoint zoptymalizowanej pod kątem wyświetlania na małych urządzeniach można wyświetlać i pracować z dokumentami, blogi, witryny typu wiki, dane biznesowe wewnętrznej i witryn za pomocą telefonu komórkowego. Poniżej przedstawiono kilka nowych funkcji urządzeń przenośnych w SharePoint Server 2010.

 • Dostęp do bibliotek, list, stron typu wiki, blogów, stron składników Web Part i wewnętrznych danych biznesowych w programie SharePoint za pomocą uproszczonego interfejsu

 • Znajdowanie osób, informacji kontaktowych, zawartości programu SharePoint i danych w niestandardowych bazach danych za pomocą funkcji wyszukiwania na urządzeniach przenośnych

 • Subskrybowanie wiadomości SMS z alertami dotyczącymi zmian w dokumentach, bibliotekach dokumentów i na listach programu SharePoint

 • Wyświetlanie dokumentów programów Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych

 • Integracja z bramami (np. UAG, ISA) w celu zapewnienia dostępu przez zaporę

 • Udostępnienie platformy dla deweloperów rozwiązań przeznaczonych na urządzenia przenośne, umożliwiającej tworzenie niestandardowych rozwiązań programu SharePoint dla urządzeń przenośnych, a nie tylko korzystanie z gotowych produktów

Początek strony

Informatyczna obsługa społeczności

Nowe funkcje programu SharePoint Server 2010 możesz Znajdowanie zawartości i otrzymywać informacje o osobach i obszarów zainteresowania, które ma znaczenia, najbardziej.

Znajdowanie i pomagają czytelnikowi interesujące informacje   

Nowe funkcje to między innymi kanały aktualności, znaczniki społecznościowe i oceny ułatwiające śledzenie działań współpracowników oraz udostępnianie potrzebnej zawartości.

Promowanie interakcji do udostępniania wiedzy za pomocą witryny Moja witryna   

Profil witryny Moja witryna

Ulepszone witryny Moja witryna i profile pozwalają udostępniać specjalistyczną wiedzę współpracownikom. W profilach można określić zainteresowania i obowiązki, aby współpracownicy mogli łatwiej wyszukiwać odpowiednie osoby za pomocą kanałów aktualności, zadawać pytania i odpowiadać na pytania zadane przez innych oraz komunikować się na inne sposoby.

Obserwowanie osób i zainteresowania, które ma znaczenia dla Ciebie   

Znakowanie zawartości

Kanały aktywności, które są dostępne w witrynach Moja witryna, umożliwiają śledzenie działań współpracowników, pozyskiwanie informacji o nowościach w interesujących dziedzinach oraz komunikowanie się z osobami, które potrzebują pomocy w określonych dziedzinach. Można także korzystać z rekomendacji dotyczących nowych współpracowników lub śledzenia słów kluczowych, co pozwala poszerzyć swoją sieć zawodową oraz swoją wiedzę.

Początek strony

Obsługa dokumentów, rekordów, zasobów cyfrowych i zawartości sieci Web za pomocą funkcji zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie

Nowe funkcje zarządzania zawartością enterprise SharePoint Server 2010 umożliwiają wydajniej zarządzać dokumentami, rekordów, elementów zawartości cyfrowej i opublikowanych stron sieci Web.

Nowe funkcje zarządzanych metadanych możesz zarządzać taksonomii i metadanych w witrynach programu SharePoint   

Zarządzanie metadanymi

Nowej usługi zarządzanych metadanych w SharePoint Server 2010 zawiera zestaw funkcji, które umożliwiają spójne zarządzanie taksonomii i metadanych w przedsiębiorstwie. Z nowej usługi zarządzanych metadanych, które można wykonywać następujące czynności:

 • Publikowanie i udostępnianie typów zawartości w zbiorach witryn i aplikacjach sieci Web

 • Zarządzanie terminami i taksonomiami za pomocą magazynu terminów

Taksonomia to terminy uporządkowane hierarchicznie. Użytkownicy mogą stosować te terminy do zawartości w witrynie, jeśli do list, bibliotek lub typów zawartości zostanie dodana nowa kolumna zarządzanych metadanych. Organizacja może centralnie zarządzać taksonomiami i terminami lub zintegrować zarządzane metadane ze znakowaniem społecznościowym i umożliwić użytkownikom sugerowanie terminów podczas znakowania zawartości.

Zarządzanie pojedynczego elementu dostarczanego lub produktu pracy, który zawiera wiele dokumentów z zestawów dokumentów   

SharePoint Server 2010 wprowadza zestawów dokumentów, które są nowe typ zawartości, które umożliwiają tworzenie i zarządzanie nimi produkty pracy, obejmujące wiele dokumentów. Zestawy dokumentów są skonfigurowane tak jak zawartość innego typu. Ich można skonfigurować do uwzględnienia zestawu dokumentów domyślnych, które osoby, a następnie Dostosuj podczas tworzenia nowego wystąpienia zestawu dokumentów. Dokument zestawu funkcji, takich jak udostępnianych metadanych, przepływy pracy i przechowywanie wersji włączyć grupy, aby zarządzać rozwoju pracy produktu lub zestaw efektywne zawartości. Typowy przykład zestawu dokumentów jest "odstęp książka" używane przez sprzedaż i Marketing zespołu do grupowania różnych typów dokumentów dla promocji produktu.

Łatwiejsze zarządzanie dokumentów w jednym miejscu za pomocą tego ulepszonego szablonu witryny Centrum dokumentów   

Zaktualizowany szablon witryny Centrum dokumentów udostępnia nowe funkcje zarządzania dokumentami w witrynie programu SharePoint, takie jak funkcja nawigacji opartej na metadanych. Ta funkcja pozwala przeglądać zawartość dużej listy lub biblioteki na podstawie metadanych zamiast lokalizacji folderów. Dzięki unikatowym identyfikatorom dokumentów można łatwo znajdować zawartość niezależnie od jej lokalizacji.

Nowe elastyczne zasady i rekordy funkcje zarządzania umożliwiają Określ, czy do zarządzania rekordami w miejscu lub w centralnym repozytorium   

Obecnie program SharePoint Server obsługuje wyszukiwanie zawartości i zarządzanie nią w miejscu, bez korzystania z repozytorium przechowującego oficjalne rekordy w postaci zablokowanej. Oto niektóre nowe funkcje zarządzania rekordami:

 • Zarządzanie rekordami w miejscu, umożliwiające przechowywanie rekordów razem z bieżącą zawartością.

  Deklarowanie rekordu w miejscu

 • Zasady przechowywania obsługują obecnie złożone harmonogramy, takie jak harmonogramy wieloetapowe, oraz ponad siedem akcji zarządzania rekordami, takich jak „Wyślij do archiwum rekordów” i „Zadeklaruj jako rekord w miejscu”.

 • Obsługa dużych archiwów w witrynie Centrum rekordów została ulepszona przez dodanie hierarchicznego planu plików, metod przesyłania opartych na metadanych oraz możliwości łączenia wielu zbiorów witryn i zarządzania nimi jako jednym dużym repozytorium.

Ulepszone funkcje zarządzania zawartością sieci Web ułatwiają tworzenie i zarządzanie witryną   

Nowe i ulepszone funkcje zarządzania zawartością sieci Web ułatwiają publikowania stron sieci Web i zarządzanie witrynami. Ponadto SharePoint Server 2010 teraz obsługuje przesyłanie strumieniowe obrazu wideo.

 • Tworzenie zawartości sieci Web zostało usprawnione i uproszczone przez dodanie nowej wstążki, dzięki czemu polecenia potrzebne do wykonania poszczególnych zadań są zgromadzone w jednym miejscu.

 • Ulepszone funkcje eksportowania, logowania i raportowania ułatwiają wdrażanie zawartości.

 • Wbudowane funkcje Web Analytics udostępniają raporty z analizą ruchu, wyszukiwania i zasobów.

 • Nowa funkcja obsługi zaawansowanych multimediów oferuje nową bibliotekę elementów zawartości z zaawansowanymi widokami i formantami wyboru, obsługę filmów wideo jako typu zawartości programu SharePoint, infrastrukturę do strumieniowego przesyłania wideo i oparty na technologii Silverlight odtwarzacz multimedialny z wymiennymi skórkami.

 • Duże biblioteki stron upraszczają zarządzanie witrynami sieci Web obejmującymi wiele stron.

 • Tworzenie różnych wersji (odmian) witryn lub stron publikowania i zarządzanie nimi to operacja, która obecnie jest przesyłana do kolejki i wykonywana w tle, dzięki czemu użytkownicy mogą kontynuować pracę w programie SharePoint podczas wykonywania operacji. Dodane polecenie Wyświetl zmiany umożliwia porównanie starszej wersji strony sieci Web z nowszą wersją. Zmiany są wyróżnione w specjalnym raporcie, co umożliwia edycję strona po stronie w edytorze tekstu sformatowanego.

  Praca z odmianami

Początek strony

Szukaj

Nowe funkcje wyszukiwania w SharePoint Server 2010 ułatwić Znajdź bardziej przydatnych informacji i znajdowanie współpracowników, szybkie i efektywne. Udoskonalenia obejmują nowego układu wyniki usprawnia informacji do kategorii, która zawiera lepiej opisy i metadanych. Ponadto osoby, które znajdują się w sieci społecznościowych okręgu pojawi się w górnej części wyników wyszukiwania.

Szybsze uzyskiwanie lepszych odpowiedzi   

Funkcje wyszukiwania w przedsiębiorstwie umożliwiają znajdowanie informacji i osób oraz przeglądanie wyników wyszukiwania. Oto nowe funkcje:

 • Uściślenie: pomaga informować o wynikach i umożliwia zawężenie wyników według określonych typów, takich jak witryna, autor czy data.

 • Sugerowane przykłady kompletnych kwerend, powiązane łącza wyszukiwania oraz rozwijanie akronimów.

  W polu wyszukiwania są wyświetlane wyrazy podobne do tych, które wpisuje użytkownik

 • Wyszukiwanie dokumentów za pomocą kwerend zawierających wyrażenia logiczne (I, LUB oraz NIE) oraz symbole wieloznaczne prefiksu (*).

 • Możliwość przeszukiwania zawartości programu SharePoint na komputerze z systemem Windows 7.

 • Ulepszona funkcja „Czy chodziło o”, obsługująca więcej języków i terminów używanych w przedsiębiorstwie.

Wyszukiwanie jest "społecznościową"   

Za pomocą funkcji wyszukiwania przy użyciu funkcji obliczeniowych i współpracy społecznościowych w SharePoint Server 2010 możesz wykonywać następujące czynności:

 • Wyszukiwanie osób według doświadczenia umożliwiające znalezienie osoby z określonymi umiejętnościami

 • Fonetyczne wyszukiwanie nazw umożliwiające znajdowanie imion o podobnej wymowie, na przykład „John” i „Jon”

 • Uściślanie wyników wyszukiwania przy użyciu kategorii, takich jak dział lub stanowisko

Inne ulepszenia wyszukiwania   

W modelu wyszukiwania są wykorzystywane właściwości (metadane) dokumentów określone przez użytkownika lub komputer. Zawartość jest przeszukiwana pod kątem występowania wyrażeń kluczowych pomocnych w zlokalizowaniu brakujących lub niedokładnych właściwości, co pomaga poprawić dopasowanie wyników.

Wyszukiwanie w witrynie jest automatycznie zawężane do bieżącej witryny i jej podwitryn (nie obejmuje wszystkich witryn).

Początek strony

Dostęp do zawartości witryny w trybie offline

Praca z witryn programu SharePoint, bibliotek i list w trybie offline, a następnie zsynchronizować zmiany, po ponownym połączeniu z siecią firmową za pomocą nowego programu Microsoft SharePoint Workspace 2010   

Program Microsoft SharePoint Workspace umożliwia obecnie pracę z witryną programu SharePoint na komputerze użytkownika, niezależnie od tego, czy jest dostępne połączenie z siecią firmową. Oto główne zalety takiej integracji trybów offline i online:

 • Szybkie przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie dokumentów w bibliotekach oraz elementów list programu SharePoint w trybie offline.

 • Dwukierunkowa synchronizacja między komputerem użytkownika a siecią — aktualizacje danych wprowadzone na komputerze lub w sieci są przekazywane automatycznie, gdy jest dostępne połączenie z siecią.

 • Automatyczna synchronizacja zawartości, gdy komputer zostanie przełączony do trybu offline, a następnie znów do trybu online.

 • Wydajniejsze korzystanie z wewnętrznych danych biznesowych (przechowywanych w bazach danych programu SQL Server i systemie SAP) za pomocą nowej funkcji list zewnętrznych.

Początek strony

Zarządzanie witrynami i ich dostosowywanie

Witryny programu SharePoint i ich zawartość można łatwiej projektować i udostępniać użytkownikom, korzystając z kilku nowych funkcji do zarządzania uprawnieniami, projektowania witryn i tworzenia wielojęzycznych interfejsów użytkownika.

Wyświetlanie i dopasowywanie poziomów uprawnień, w tym uprawnienia na poziomie elementu, dla określonego użytkownika lub grupy za pomocą nowego narzędzia do zarządzania uprawnieniami   

Nowa funkcja uprawnień

Nowe narzędzie do zarządzania uprawnieniami — dostępne we wszystkich zbiorach witryn, witrynach, listach i elementach list — umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników lub grup, zmienianie poziomów uprawnień, wyłączanie dziedziczenia oraz zarządzanie dostępem anonimowym. Ponadto można wyświetlać i modyfikować wszystkie poziomy uprawnień przydzielone do określonego użytkownika lub grupy.

Zmienianie kolorów i czcionek dla witryny przy użyciu nowo obsługiwane pliki motywów   

Stosowanie motywu do witryny

Galeria motywów nowy umożliwia wybieranie z kilku motywów dostępnych w programie SharePoint Server 2010. Można również wygenerować pliki motywów w programie Microsoft PowerPoint i dodać je do galerii zaznaczenia.

Witryna była dostępna na poziomie międzynarodowym, zmieniając język witryny   

Po zainstalowaniu odpowiednich pakietów językowych można wyświetlać w preferowanym języku strony ustawień, Pomoc i zawartość aplikacji, taką jak tytuły list i nazwy kolumn.

Początek strony

Analiza biznesowa

Program SharePoint Server oferuje lepszą obsługę analiz biznesowych dzięki rozszerzonym funkcjom usług Excel Services, usług programu PerformancePoint i Usług łączności biznesowej — środowiska opartego na programie SharePoint, które udostępnia standardowe interfejsy obsługi istniejących danych i procesów biznesowych.

Praca z udoskonalone funkcje analiz biznesowych (BI) za pomocą usług programu Excel   

Usługi programu Excel rozszerza możliwości Business Intelligence (BI) SharePoint Server 2010 zapewniające:

 • Ulepszona obsługa wizualnej analizy danych (między innymi rozszerzone formatowanie warunkowe, wykresy przebiegu w czasie oraz intuicyjna eksploracja danych za pomocą filtrów)

 • Ściśle zintegrowane funkcje klienckie w ramach dodatku PowerPivot dla programu SharePoint — nowej funkcji autonomicznego prowadzenia analiz biznesowych w usługach SQL Server Analysis Services

 • Możliwość szybkiego i łatwego analizowania milionów rekordów

Aplikacja Excel Web App (dostępna po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji Office Web Apps) umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji. Dostępne są między innymi następujące nowości:

 • Nowe funkcje formatowania i edytowania umożliwiają edytowanie i formatowanie arkuszy kalkulacyjnych bezpośrednio w przeglądarce sieci Web, tak samo jak w programie Excel. Obecnie można stosować kolory, style i formatowanie rozmiaru do linii, obramowań i liczb, a także stosować kolory tła przy użyciu takich samych funkcji jak w programie Excel.

 • Za pomocą przeglądarki można tworzyć nowe skoroszyty i tabele w skoroszytach.

Dodawanie wykresów sformatowanego do witryn programu SharePoint przy użyciu nowy składnik Web Part wykresu   

W nowym składniku Web Part wykresu zastosowano techniki wizualizacji danych opracowane przez firmę Dundas. Umożliwia on dodawanie zaawansowanych wykresów do witryn programu SharePoint, udostępniając opartą na sieci Web funkcję konfiguracji, która pozwala połączyć wykres z danymi pochodzącymi z różnych źródeł, takich jak listy programu SharePoint, listy zewnętrzne, usługi danych biznesowych, usługi Excel Services i inne składniki Web Part.

Składnik Web Part wykresu

Monitorowanie i analizowanie wyników biznesowych przy użyciu usług programu PerformancePoint   

Usługi programu PerformancePoint ułatwiają monitorowanie i analizowanie wydajności w stosunku do założonych celów oraz podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

 • Tworzenie i używanie interakcyjnych pulpitów nawigacyjnych z kartami wyników, raportami (włącznie z raportami usług Reporting Services i usług Excel Services) oraz filtrami.

 • Tworzenie i używanie kart wyników uwzględniających dane z wielu źródeł (włącznie z usługami Analysis Services, programem SQL Server, listami programu SharePoint i usługami Excel Services) w celu śledzenia i monitorowania danych.

 • Tworzenie zaawansowanych raportów analitycznych w celu identyfikowania podstawowych czynników oraz stosowanie filtrów umożliwiających personalizowanie raportów.

 • Integrowanie aplikacji i wyników analiz biznesowych z innymi zaawansowanymi funkcjami programu SharePoint, takimi jak współpraca i zarządzanie zawartością.

Zarządzanie i zabezpieczanie usługi programu PerformancePoint zawartość z lepsza integracja z programem SharePoint   

Usługi programu PerformancePoint umożliwia zarządzanie i zabezpieczanie zawartości programu PerformancePoint w SharePoint Server 2010. Usługi programu PerformancePoint korzysta z SharePoint Server możliwości odzyskiwania skalowalność, współpracy, wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie i awarii. Pulpity nawigacyjne i elementy pulpitu nawigacyjnego są przechowywane, zarządzane i zabezpieczone list programu SharePoint i bibliotek, zapewniając jednolite ramy zabezpieczeń i repozytorium.

Dostęp bardziej szczegółowe informacje służbowe z ulepszone karty wyników   

Ulepszone karty wyników ułatwiają szybkie przechodzenie do szczegółowych informacji. Karty wyników w programie PerformancePoint oferują elastyczniejsze opcje układu, dynamiczne hierarchie i możliwość obliczania kluczowych wskaźników wydajności. Te rozszerzone funkcje pozwalają tworzyć niestandardowe metryki korzystające z wielu źródeł danych. Sortując i filtrując dane oraz wyświetlając różnice między rzeczywistymi a docelowymi wartościami, można identyfikować problemy i czynniki ryzyka.

Tworzenie raportów analityczny w celu lepszego zrozumienia źródłowych wymusza firm za wyniki   

Rozszerzone raporty analityczne obsługują filtrowanie wartości, nowe typy wykresów i formatowanie warunkowe oparte na serwerze. Unikatowa funkcja wizualizacji w formie drzewa dekompozycji (nowy typ raportu dostępny w usługach programu PerformancePoint) umożliwia szybkie przechodzenie od ogólnych informacji do szczegółów, co pozwala zrozumieć czynniki mające wpływ na dane.

Początek strony

Usługi łączności biznesowej

Usługi łączności biznesowej umożliwiają integrację programu SharePoint z danymi zewnętrznymi, takimi jak dane z aplikacji biznesowych. W usługach łączności biznesowej jest używana technologia wykazu danych biznesowych obsługiwana w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Usługi te oferują następujące możliwości:

 • Łatwiejsze definiowanie typów zawartości zewnętrznej (poprzednio nazywanych „jednostkami”) za pomocą wizualnego interfejsu programu SharePoint Designer bez użycia edytora XML.

 • Nawiązywanie połączeń z większą liczbą źródeł danych — takich jak relacyjne bazy danych, oprogramowanie SAP, usługi sieci Web i aplikacje niestandardowe — oraz bardziej zaawansowana interakcja z nimi, włącznie z pełną obsługą tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania danych.

 • Używanie rozszerzeń zaawansowanych aplikacji klienckich w celu tworzenia aplikacji programu SharePoint współpracujących z aplikacjami klienckimi pakietu Office (na przykład SharePoint Workspace, Outlook i Word), tak aby umożliwić pracę z danymi zewnętrznymi w trybie offline.

 • Wyświetlanie zewnętrznych danych biznesowych w aplikacjach serwerowych i klienckich bez dostosowywania (możliwa jest między innymi łatwa integracja danych biznesowych z listami programu SharePoint).

Początek strony

Dostosowywanie środowiska SharePoint przy użyciu programów InfoPath i SharePoint Designer

Silniejsza integracji programu InfoPath, Microsoft SharePoint Designer 2010 i SharePoint Server 2010 umożliwiają łatwiejsze dostosowywanie list, widoków i przepływy pracy programu SharePoint.

Dostosowywanie formularzy list w programie SharePoint   

Dostosowywanie formularzy w programie InfoPath

Program InfoPath pozwala w pełni dostosowywać formularze list programu SharePoint. Można zmieniać wygląd formularza, stosować układy wielokolumnowe, dzielić formularze na sekcje, sprawdzać poprawność wprowadzanych informacji, wstępnie wypełniać pól oraz włączać automatyczne wyświetlanie i ukrywanie sekcji formularza. Polecenie Dostosuj formularz dostępne na wstążce pozwala uruchomić program InfoPath z poziomu dowolnej listy. Dostosowany formularz można opublikować w witrynie programu SharePoint, aby zastąpić formularz domyślny.

Dostosowywanie widoków list w programie SharePoint   

Szybsze i łatwiejsze wszystkich widokach standardowych elementów listy w SharePoint Server 2010 teraz używać można dostosować widok listy XSLT składnika Web Part, wprowadzać Dostosowywanie widoku listy w programie SharePoint. Z SharePoint Designer 2010 możesz szybko zastosować niestandardowe style widoki list w programie SharePoint i formatowanie warunkowe wierszy na podstawie ich zawartości.

Dostosowywanie przepływów pracy programu SharePoint   

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Teraz można SharePoint Designer 2010 aby w pełni dostosować "duże trzy" przepływów pracy w programie SharePoint — przepływów pracy Zatwierdzanie, zbieranie opinii i zbieranie podpisów. Funkcja przepływu pracy została rozszerzona z nowe akcje, takie jak akcje sformatowanego gotowych zatwierdzenia. Przepływy pracy wielokrotnego użytku można przeznaczona raz, a następnie ponownie wykorzystywać w wielu list, bibliotek dokumentów lub typów zawartości. Środowisko użytkownika SharePoint Designer 2010 została całkowicie przeprojektowana przy użyciu wstążki, tworzenie, dzięki czemu jest łatwiejsze i bardziej przyjaznej osobom, które korzystają z pakietu Office.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×