Co nowego w programie Microsoft SharePoint Foundation 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwiększanie wydajności Udostępnianie pomysłów i organizowania informacji oraz więcej pracy przy użyciu SharePoint Foundation 2010 (dawniej nazywanych Windows SharePoint Services). Grupy można pracować razem zwiększyć wydajność, szybko konfigurując wewnętrznych witryn i obszarów roboczych. Witryny programu SharePoint są dostosować dla potrzeb organizacji dowolnego rozmiaru, od małych zespołów po globalne przedsiębiorstwa.

Kilka udoskonaleń klucza i dodatki są uwzględniane w Microsoft SharePoint Foundation. Wraz z wprowadzeniem Wstążki i ulepszenia dotyczące pracy z witryn programu SharePoint, listy, witryny typu wiki, blogi i uprawnienia będziesz mieć możliwość pracy w Microsoft SharePoint Foundation wydajność i intuicyjnie. Praca w różnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Internet Explorer 7.0 i 8.0 Firefox 3.0 i Safari 3.0. Poniżej przedstawiono kilka wyróżnienia w nowej wersji SharePoint Foundation.

W tym artykule

Nowy interfejs użytkownika

Współpraca za pomocą

Zarządzanie witrynami i dostosowywanie

Usługi łączności biznesowej

Nowy interfejs użytkownika

Wykonywanie zadań, szybko i w kontekście pracy za pomocą nowa Wstążka   

Wstążka dokumentów

Jeśli pracujesz w aplikacjach klienckich systemu Microsoft Office 2007 takich jak Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office PowerPoint 2007, znasz już wstążki. Przykład wstążki w następujących programach pakietu Office nowy w SharePoint Foundation Wstążka ułatwiają szybkie znajdowanie poleceń, które są potrzebne do wykonania zadań. Polecenia są zorganizowane w grupy logiczne wyświetlane razem na kartach. Każda karta odnosi się do typu aktywność, taką jak pracy z dokumentu w bibliotece dokumentów lub dodawanie i formatowanie tekstu na stronie. Za pomocą wstążki w SharePoint Foundation do:

 • Korzystanie z potrzebnych poleceń i narzędzi zgromadzonych w jednym miejscu.

 • Wykonywanie akcji dotyczących stron, dokumentów i list przy użyciu odpowiednich poleceń, które są dostosowywane do kontekstu pracy użytkownika i realizowanego zadania.

Początek strony

Współpraca

Praca nad dokumentami programu Word lub prezentacji slajdów programu PowerPoint ze współpracownikami za pomocą funkcji współtworzenia   

 • Dokument programu Word lub slajdy w bibliotece programu SharePoint może edytować wielu użytkowników jednocześnie. Na przykład można wysłać do biblioteki programu SharePoint łącze prowadzące do recenzowanego dokumentu, a wówczas wszyscy recenzenci jednocześnie będą mogli wprowadzać w nim swoje opinie.

 • Załączniki więcej — można, na przykład przechowywać wszystkie niedawno używane dokumenty w witrynie zespołu i pracować nad nimi w tym samym czasie innym współpracownikom.

Planowanie spotkań i śledzenie harmonogramu więcej łatwe przy użyciu ulepszonych kalendarzy   

Śledzenie terminów, spotkań i innych wydarzeń oraz zarządzanie nimi ułatwiają następujące funkcje:

 • Wyświetlanie wielu kalendarzy programów SharePoint i Exchange na jednej stronie

  Korzystanie z wielu kalendarzy w programie SharePoint

 • Łatwe dodawanie wydarzeń do kalendarza przez kliknięcie daty i wprowadzenie szczegółów wydarzenia bez opuszczania kalendarza

 • Przeciąganie i upuszczanie elementów kalendarza z poziomu kalendarza

 • Planowanie spotkań ze współpracownikami i ustalanie harmonogramów zasobów, takich jak sprzęt audiowizualny i sale konferencyjne, za pomocą nowej funkcji kalendarza grupy

Praca z witryn programu SharePoint, bibliotek i list w trybie offline i zsynchronizowania zmian po to połączenie zostanie nawiązane z siecią firmową za pomocą nowego programu Microsoft SharePoint Workspace 2010   

Program SharePoint Workspace teraz umożliwia pracę z witryną programu SharePoint na komputerze stacjonarnym, podczas połączenia lub połączenia z siecią firmową. Główne zalety tego integracja między programem SharePoint Workspace i SharePoint Foundation:

 • Szybkie przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie dokumentów w bibliotekach oraz elementów list programu SharePoint w trybie offline.

 • Dwukierunkowa synchronizacja między komputerem użytkownika a siecią — aktualizacje danych wprowadzone na komputerze lub w sieci są przekazywane automatycznie, gdy jest dostępne połączenie z siecią.

 • Automatyczna synchronizacja zawartości, gdy komputer zostanie przełączony do trybu offline, a następnie znów do trybu online.

Udostępnianie informacji innym osobom wydajniej ulepszona typu wiki i witrynami zespołów   

Witryna zespołu w programie SharePoint

Praca ze stronami typu wiki przebiega sprawniej dzięki następującym ułatwieniom:

 • Wstawianie i formatowanie zawartości bezpośrednio na stronie za pomocą nowego edytora tekstów sformatowanych.

 • Przeglądanie obrazów i zdjęć umieszczonych na komputerze lokalnym lub w sieci oraz wstawianie ich w witrynie bez opuszczania wyświetlanej strony.

Dodawanie obrazu do witryny

Wydajniej zarządzać wielu elementów na listach programu SharePoint   

Wyewidencjonowywanie wielu dokumentów

Teraz można zaznaczyć wiele elementów na liście i dla każdego z nich jednocześnie wykonać tę samą akcję jednym kliknięciem przycisku. Można na przykład zaewidencjonować lub wyewidencjonować kilka dokumentów naraz.

Tworzenie i zarządzanie nimi znacznie łatwiejsze dzięki nawigacji nowe i ulepszone narzędzia do tworzenia blogów   

Ulepszona obsługa tworzenia blogów i przeglądania wpisów w blogach zapewnia następujące możliwości:

 • Łatwiejsze i bardziej intuicyjne tworzenie wpisów w blogach za pomocą nowego edytora tekstów sformatowanych.

  Edytor tekstów sformatowanych do obsługi blogów

 • Przeglądanie obrazów i zdjęć umieszczonych na komputerze lokalnym lub w sieci oraz wstawianie ich we wpisach w blogach bez opuszczania wyświetlanej strony.

 • Przeglądanie wpisów w blogach według miesięcy i według kategorii. Liczba wpisów w poszczególnych miesiącach lub kategoriach może być wyświetlana w czasie rzeczywistym. Nowe łącze Archiwum umożliwia wyświetlenie widoku dotyczącego wszystkich miesięcy (od czasu założenia blogu). Wpisy z poszczególnych miesięcy są wyświetlane według kategorii.

Widok i pracować z danymi programu SharePoint z urządzenia przenośnego   

Strony sieci Web w programie SharePoint są zoptymalizowane pod kątem wyświetlania na niewielkich urządzeniach, co pozwala wyświetlać i edytować dokumenty, harmonogramy, witryny i wewnętrzne dane biznesowe za pomocą telefonu komórkowego. Nowe funkcje do obsługi urządzeń przenośnych w programie SharePoint oferują następujące możliwości:

 • Dostęp do bibliotek, list, stron typu wiki, blogów i stron składników Web Part w programie SharePoint za pomocą uproszczonego interfejsu.

 • Dostęp do harmonogramów i innych informacji o współpracownikach.

 • Subskrybowanie wiadomości SMS z alertami dotyczącymi zmian w dokumentach, bibliotekach dokumentów i na listach programu SharePoint.

Początek strony

Zarządzanie witrynami i ich dostosowywanie

Witryny programu SharePoint i ich zawartość można łatwiej projektować i udostępniać użytkownikom, korzystając z kilku nowych funkcji do zarządzania uprawnieniami, projektowania witryn i tworzenia wielojęzycznych interfejsów użytkownika.

Wyświetlanie i dopasowywanie poziomów uprawnień, w tym uprawnienia na poziomie elementu, dla określonego użytkownika lub grupy za pomocą nowego narzędzia do zarządzania uprawnieniami   

Nowa funkcja uprawnień

Nowe narzędzie do zarządzania uprawnieniami — dostępne we wszystkich zbiorach witryn, witrynach, listach i elementach list — umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników lub grup, zmienianie poziomów uprawnień, wyłączanie dziedziczenia oraz zarządzanie dostępem anonimowym. Ponadto można wyświetlać i modyfikować wszystkie poziomy uprawnień przydzielone do określonego użytkownika lub grupy.

Zmienianie kolorów i czcionek dla witryny przy użyciu nowo obsługiwane pliki motywów.   

Wybieranie motywu witryny

Wybieranie z kilku motywów dostępnych w programie SharePoint Foundation przy użyciu nowego galerii motywów lub wygenerować pliki motywów w programie Microsoft PowerPoint, a następnie dodaj je do galerii zaznaczenia.

Udostępnić witryny na poziomie międzynarodowym, zmieniając języka witryny.   

Po zainstalowaniu odpowiednich pakietów językowych można wyświetlać w preferowanym języku strony ustawień, Pomoc i zawartość aplikacji, taką jak tytuły list i nazwy kolumn.

Początek strony

Usługi łączności biznesowej

Usługi łączności biznesowej umożliwiają integrację programu SharePoint z danymi zewnętrznymi, takimi jak dane z aplikacji biznesowych. W usługach łączności biznesowej jest używana technologia wykazu danych biznesowych obsługiwana w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Usługi te oferują następujące możliwości:

 • Łatwiejsze definiowanie typów zawartości zewnętrznej (poprzednio nazywanych „jednostkami”) za pomocą wizualnego interfejsu programu SharePoint Designer bez użycia edytora XML.

 • Nawiązywanie połączeń z większą liczbą źródeł danych — takich jak relacyjne bazy danych, oprogramowanie SAP, usługi sieci Web i aplikacje niestandardowe — oraz bardziej zaawansowana interakcja z nimi, włącznie z pełną obsługą tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania danych.

Praca z danych zewnętrznych biznesowych wewnętrznej trybu offline za pomocą nowej funkcji listy zewnętrznej.   

Tworzenie listy zewnętrznej na podstawie typów zawartości zewnętrznej w usługach łączności biznesowej programu SharePoint pozwala udostępniać dane biznesowe spoza programu SharePoint. Nowa funkcja list zewnętrznych daje następujące możliwości:

 • Umieszczanie danych z wewnętrznych baz danych (takich jak SQL Server i SIEBEL) na listach programu SharePoint i przełączanie ich do trybu offline.

 • Zapisywanie danych w wewnętrznej bazie danych bez opuszczania programu SharePoint.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×