Co nowego w programie Microsoft InfoPath 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft InfoPath 2010 tworzenie bogatych aplikacji opartych na formularzach przy użyciu platformy SharePoint Server 2010 stało się dużo łatwiejsze. Program InfoPath 2010 zapewnia optymalną integrację z innymi programami i serwerami w pakiecie Microsoft Office System 2010, co pozwala poprawić sposób zbierania i organizowania danych oraz zarządzania nimi. Nowe funkcje znacznie ułatwiają użytkownikom pakietu Office szybkie projektowanie atrakcyjnych i wydajnych formularzy do zbierania wiarygodnych danych.

Nowy interfejs użytkownika oparty na wstążce

Nowa wstążka w programie InfoPath 2010, stanowiąca część interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent, zapewnia czytelniejszy i prostszy interfejs użytkownika do wypełniania i projektowania formularzy, ponieważ polecenia są wyświetlane w strukturze kart uporządkowanych według zadań skojarzonych z określonym działaniem.

Kliknięcie karty Plik powoduje otwarcie nowego widoku Microsoft Office Backstage. Widok Backstage to centralne miejsce udostępniające najważniejsze informacje i opcje związane z aktualnie wykonywanym zadaniem. Zamiast klikać pozycje w wielu oknach dialogowych w celu wykonania zadania, takiego jak opublikowanie formularza, teraz można wykonywać poszczególne zadania dużo szybciej i bez korzystania z menu czy pasków narzędzi.

Początek strony

Szablon projektowania formularzy

W programie InfoPath 2010 można wybrać typ formularza, który ma zostać utworzony, a następnie szybko zaprojektować formularz i dostosować go. Formularze programu InfoPath 2010 umożliwiają zbieranie danych od pracowników, partnerów, dostawców i innych osób korzystających z tych formularzy.

Wybieranie typu formularza     Dostępny jest szereg szablonów formularzy ułatwiających zaprojektowanie formularza zgodnie z wymogami użytkownika. Po kliknięciu poszczególnych szablonów formularzy jest wyświetlany opis szablonu. W celu uproszczenia procesu projektowania formularzy w niektórych szablonach zawarto domyślną tabelę układu lub automatyczną konfigurację opcji, takich jak lokalizacja przesyłania formularza.

Tworzenie układu struktury formularza     Budowanie formularza można rozpocząć od wstawienia wstępnie skonstruowanego szablonu układu strony. Następnie można skorzystać ze wstępnie skonstruowanych tabel układu z opcjami kolumn, wyrównań i etykiet. Szeroki wybór stylów układów i kolorów pozwala tworzyć formularze, które są zarówno funkcjonalne, jak i atrakcyjne wizualnie. Style układów i schematy kolorów znajdują się w galerii motywów na karcie Projekt strony.

Dodawanie kontrolki formularza     Galeria kontrolek nowy na Wstążce zapewnia szybki sposób dodawania nowych formantów i modyfikowania właściwości kontrolki. Nowe kontrolki dla programu InfoPath 2010 są następujące:

 • Przycisk obrazu     Umożliwia użycie niestandardowego obrazu jako przycisku.

 • Selektor dat i godzin     Ten formant pozwala wpisać datę i godzinę lub wybrać datę z wyświetlonego kalendarza.

 • Hiperłącze     Umożliwia wstawianie hiperłączy podczas wypełniania formularza.

 • Selektor osób/grup     Pozwala wpisać osobę lub wybrać ją z listy programu SharePoint.

 • Wiersz podpisu     Umożliwia cyfrowe podpisanie formularza.

 • Selektor danych zewnętrznych     Pozwala wpisać elementy lub wybrać je z systemów zewnętrznych za pośrednictwem usług łączności biznesowej.

Dodawanie reguł do formularzy     Nowe szybkie reguły ze wstępnie skonstruowanymi warunkami i akcjami umożliwiają korzystanie z domyślnych opcji lub tworzenie reguł niestandardowych. Usprawniony interfejs użytkownika do zarządzania regułami ułatwia projektowanie formularzy z użyciem reguł sprawdzania poprawności danych, formatowanie formularzy i wykonywanie innych działań kilkoma kliknięciami bez pisania kodu.

Publikowanie szablonów formularzy     Nowy przycisk Szybkie publikowanie w widoku Backstage umożliwia publikowanie formularzy list programu SharePoint jednym kliknięciem. Nowa funkcja Szybkie publikowanie umożliwia także ponowne opublikowanie dowolnego formularza w tej samej lokalizacji za pomocą jednego kliknięcia. Nie trzeba już przechodzić przez wiele okien dialogowych, aby zaktualizować lub ponownie opublikować formularz.

Tworzenie formularzy dla list programu SharePoint     Formularze programu SharePoint używane do tworzenia, edytowania i wyświetlania elementów na liście programu SharePoint można rozszerzyć i ulepszyć. Można tworzyć nowe formularze lub modyfikować istniejące listy.

Formularz można zmodyfikować, zmieniając jego układ, tworząc dodatkowe widoki, ustawiając wartości pól, dodając reguły sprawdzania poprawności danych i pokazując lub ukrywając poszczególne sekcje formularza. Nowa funkcja Szybkie publikowanie umożliwia publikowanie formularzy programu SharePoint jednym kliknięciem.

Wypełnianie formularzy list programu SharePoint w trybie offline za pomocą programu SharePoint Workspace     Korzystając z programu SharePoint Workspace, użytkownicy mogą przenosić listy i biblioteki programu SharePoint do trybu offline. Program InfoPath 2010 jest obsługiwany w programie SharePoint Workspace i służy do wyświetlania i wprowadzania danych we wszystkich formularzach programu SharePoint w trybie offline. Informacje wprowadzone w formularzach w trybie offline są automatycznie synchronizowane po nawiązaniu połączenia z serwerem.

Początek strony

Bogatsze formularze sieci Web

Program InfoPath 2010 zawiera więcej obsługiwanych funkcji w formularzach przeglądarki sieci Web. Formularze przeglądarki sieci Web udostępniają użytkownikom bardziej spójne środowisko pracy, upodobniając je do sposobu korzystania z aplikacji InfoPath. Formanty i funkcje obsługiwane w formularzach przeglądarki to między innymi:

Formanty

 • Listy punktowane, numerowane i zwykłe

 • Pola listy wielokrotnego wyboru

 • Pola kombi

 • Przyciski obrazów

 • Obsługa hiperłączy

 • Grupa i sekcja wyboru

 • Formanty daty i godziny

 • Selektory osób/grup

Filtrowanie

Dane wyświetlone w formantach można teraz filtrować w formularzach przeglądarki sieci Web. Zastosowanie filtrów pozwala ograniczyć liczbę elementów, które użytkownik widzi w polach listy, polach listy rozwijanej, polach kombi oraz powtarzających się tabelach i sekcjach.

Początek strony

Obsługa formularzy na stronach portalu za pomocą składnika Web Part Formularz programu InfoPath

Obsługa formularzy na stronach sieci Web w programie SharePoint Server 2010 za pomocą składnika Web Part Formularz programu InfoPath jest teraz dużo łatwiejsza. Wcześniej użytkownicy, którzy chcieli korzystać z obsługi swoich formularzy programu InfoPath na stronach sieci Web, musieli napisać kod w programie Visual Studio. Teraz nie trzeba już pisać kodu, aby dodać składnik Web Part Formularz programu InfoPath do strony składników Web Part i utworzyć odwołanie do opublikowanego formularza.

Składnik Web Part umożliwia obsługę dowolnego formularza przeglądarki sieci Web programu InfoPath, który został opublikowany na liście lub w bibliotece formularzy programu SharePoint. Można także połączyć go z innymi składnikami Web Part na stronie, aby wysyłać lub odbierać dane.

Początek strony

Formularze przeglądarki zgodne ze standardami

Formularze sieci Web programu InfoPath 2010 są teraz zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) AA. Można zatem tworzyć formularze, z których będą mogli korzystać użytkownicy niepełnosprawni.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×