Co nowego podczas korzystania z czytnika JAWS w aplikacjach usługi Office 365

Firma Microsoft aktywnie współpracuje z firmą VFO, właścicielem marki Freedom Scientific i dostawcą popularnego czytnika zawartości ekranu JAWS, aby ułatwić użytkownikom wydajną pracę w firmie, w szkole lub na uczelni bądź w domu.

W tym artykule opisano nowe istotne ulepszenia dotyczące korzystania z czytnika zawartości ekranu JAWS w kilku aplikacjach usługi Office 365: Word, Excel, PowerPoint, Skype dla firm, Poczta systemu Windows i Outlook.

Ulepszenia opisane w tym artykule zostały opracowane dzięki bliskiej współpracy między firmami VFO i Microsoft. W wielu przypadkach zmiany zostały zaimplementowane przez obie firmy. Jeśli okaże się, że opisana aktualizacja nie działa w Twojej wersji usługi Office 365, aktualizacja ta mogła jeszcze nie zostać udostępniona. Aktualizacje usługi Office 365 są udostępniane co miesiąc.

Ważne: 

Word

Oto ulepszenia w zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Word dla systemu Windows w usłudze Office 365.

 • Nagłówki wierszy i kolumn

  Gdy prawidłowo oznaczysz wiersz nagłówka lub pierwszą kolumnę w opcjach stylu tabeli programu Word, czytnik JAWS odpowiednio zareaguje i poinformuje, że fokus znajduje się w nagłówku tabeli lub nagłówku wiersza. Na przykład w danej komórce czytnik JAWS może odczytać odpowiedni nagłówek wiersza lub kolumny.

  Aby włączyć (lub wyłączyć) nagłówki tabeli, zaznacz (lub usuń zaznaczenie) pól Wiesz nagłówka i Pierwsza kolumna na karcie Projektowanie, która znajduje się na karcie Narzędzia tabel

 • Większa stabilność i niezawodność

  W zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Word wprowadzono liczne ulepszenia dotyczące stabilności i niezawodności. Obejmują one pracę z nagłówkami, stopkami, przypisami dolnymi i końcowymi oraz komentarzami, a także korzystanie z okna dialogowego Statystyka wyrazów i polecenia Znajdź.

Excel

Oto ulepszenia w zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Excel dla systemu Windows w usłudze Office 365.

 • Autouzupełnianie funkcji

  Podczas pisania funkcji czytnik JAWS wypowiada pozycje znajdujące się na liście autouzupełniania tej funkcji i podaje informacje na ich temat w alfabecie Braille'a.

 • Sprawdzanie poprawności danych

  Po naciśnięciu klawiszy Alt+strzałka w dół w komórce zawierającej listę sprawdzania poprawności danych czytnik JAWS odczytuje pozycje znajdujące się na tej liście.

 • Nagłówki tytułowe w tabelach przestawnych

  Czytnik JAWS odczytuje teraz tytuły pól w tabelach przestawnych, nawet gdy tytuł jest pusty.

 • Informacje w alfabecie Braille’a dotyczące list rozwijanych

  Czytnik JAWS podaje teraz prawidłowe informacje w alfabecie Braille'a dla pozycji znajdujących się na liście rozwijanej.

 • Opisy błędów

  W przypadku napotkania błędu w komórce skoroszytu programu Excel czytnik JAWS informuje teraz o wystąpieniu błędu i podaje instrukcje dotyczące otwierania menu kontekstowego.

PowerPoint

Oto ulepszenia w zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie PowerPoint dla systemu Windows w usłudze Office 365.

 • Edytowanie pól tekstowych

 • Czytnik JAWS wykrywa teraz, że fokus znajduje się w polu tekstowym lub że pole tekstowe jest edytowane. Na przykład, gdy za pomocą klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół nawigujesz w obrębie pola tekstowego, czytnik JAWS odczytuje wiersz tekstu, do którego został przeniesiony fokus. Gdy używasz klawiszy strzałki w lewo i strzałki w prawo, czytnik JAWS odczytuje znak, do którego został przeniesiony fokus.

 • Odczytywanie notatek

  Czytnik JAWS identyfikuje teraz okienko Notatki i odczytuje cały tekst w tym okienku. Na przykład, gdy za pomocą klawiszy strzałka w górę i strzałka w dół nawigujesz w obrębie okienka Notatki, czytnik JAWS odczytuje wiersz tekstu, do którego został przeniesiony fokus. Gdy używasz klawiszy strzałki w lewo i strzałki w prawo, czytnik JAWS odczytuje znak, do którego został przeniesiony fokus.

Skype dla firm

Oto ulepszenia w zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Skype dla firm w usłudze Office 365.

 • Alerty powiadomień

  Gdy program Skype ogłosi alert dotyczący zaproszenia do połączenia przychodzącego lub wymiany wiadomości błyskawicznych lub gdy otrzymasz nową wiadomość w ramach konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, czytnik JAWS powiadomi Cię o tym.

Project

Oto ulepszenia w zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Project dla systemu Windows w usłudze Office 365.

 • Poprawka dotycząca odczytywania siatki

  Czytnik JAWS prawidłowo odczytuje zawartość siatki programu Project.

Poczta systemu Windows

Oto ulepszenia w zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Poczta systemu Windows w usłudze Office 365.

 • Poprawka dotycząca wypowiadania wierszy

  Czytnik JAWS odczytuje wiadomość e-mail z zawiniętym tekstem po naciśnięciu klawisza END na końcu wiersza.

Outlook

Oto ulepszenia w zakresie korzystania z czytnika JAWS w programie Outlook dla systemu Windows w usłudze Office 365.

 • Sugestie wyszukiwania

  Program Outlook oferuje sugestie ułatwiające wyszukiwanie i zwiększające jego skuteczność. Czytnik JAWS prawidłowo odczytuje te sugestie.

 • Nawigacja w obrębie listy wiadomości jak w tabeli

  Możesz teraz nawigować w obrębie listy wiadomości dokładnie tak, jak w tabeli. Czytnik JAWS umożliwia przełączenie do trybu tabeli za pomocą skrótów klawiaturowych, takich jak CAPSLOCK+T, a następnie korzystanie z klawiszy strzałek. Wiadomości e-mail programu Outlook można teraz przeglądać według elementu, co usprawnia nawigację.

 • Położenie elementu listy

  Podczas nawigacji w obrębie listy czytnik JAWS wypowiada względne położenie poszczególnych elementów na liście, na przykład „element 3 z 5”, zarówno w języku mówionym, jak i w alfabecie Braille’a.

 • @wzmianki

  W usłudze Office 365 nowe funkcje są udostępniane co miesiąc. Firma Microsoft aktywnie współpracuje z firmą VFO, twórcą czytnika JAWS, aby zagwarantować, że czytnik JAWS dobrze współdziała z nowymi funkcjami wprowadzanymi przez firmę Microsoft — jednym z przykładów są @wzmianki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×