Co należy wiedzieć o migrowaniu skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

Możesz przeprowadzić migrację zawartości skrzynek pocztowych użytkowników ze źródłowego systemu poczty e-mail do usługi Office 365. Użyj protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol) do przeprowadzenia migracji w następującej sytuacji:

 • Źródłowy system poczty e-mail obsługuje protokół IMAP.

Jeśli ta opcja nie jest dla Ciebie odpowiednia, zobacz Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365, aby poznać inne możliwości.

Aby uzyskać informacje o krokach wykonywanych w programie Windows PowerShell, zobacz Przeprowadzanie migracji poczty IMAP do usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell.

Kwestie do rozważenia

Poniżej przedstawiono kilka ograniczeń, o których należy wiedzieć:

 • Migrować można tylko elementy ze skrzynki odbiorczej lub innych folderów poczty użytkownika. Ten rodzaj migracji nie powoduje przeniesienia kontaktów, elementów kalendarza ani zadań.

 • Można przeprowadzić migrację maksymalnie 500 000 elementów ze skrzynki pocztowej użytkownika (wiadomości e-mail są migrowane w kolejności od najnowszych do najstarszych).

 • Maksymalny rozmiar przenoszonej wiadomości e-mail to 35 MB.

 • Jeśli połączenia ze źródłowym systemem poczty e-mail zostały wcześniej ograniczone, warto zwiększyć ich limit, aby poprawić wydajność migracji. Typowe limity połączeń to całkowita liczba połączeń klient/serwer, liczba połączeń na użytkownika oraz liczba połączeń z adresem IP na poziomie serwera lub zapory.

Wpływ migracji na użytkowników

Aby przeprowadzić migrację poczty e-mail, potrzebny jest dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników w źródłowym systemie poczty e-mail. Jeśli znasz hasła użytkowników lub możesz uzyskać dostęp do ich skrzynek pocztowych za pomocą poświadczeń administratora, migracja nie będzie miała żadnego wpływu na użytkowników do momentu wyłączenia źródłowego systemu poczty e-mail.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do skrzynek pocztowych użytkowników, konieczne będzie zresetowanie haseł. W ten sposób możesz uzyskać dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników z użyciem nowych, znanych sobie haseł. Jeśli użytkownicy nie będą znali nowych haseł, nie będą mogli uzyskać dostępu do swoich starych skrzynek pocztowych w trakcie migrowania poczty e-mail ani po jej zakończeniu. Jeśli chcesz, aby użytkownicy mieli dostęp do swoich starych skrzynek pocztowych, możesz udostępnić im nowe hasła po zakończeniu migracji.

Jak działa migracja IMAP?

Najważniejsze kroki wykonywane podczas migrowania poczty e-mail z użyciem protokołu IMAP przedstawiono na poniższej ilustracji.

Proces migrowania poczty e-mail IMAP

Te ogólne kroki mają zastosowanie niezależnie od tego, czy migracja jest przeprowadzana z usługi Gmail, czy z innego systemu IMAP.

 1. Najpierw utwórz użytkowników w usłudze Office 365 i przypisz im licencje. Skrzynki pocztowe muszą istnieć w usłudze Office 365, aby można było użyć migracji IMAP.

 2. Przygotuj źródłowy system poczty e-mail IMAP i uzyskaj informacje potrzebne do migracji. Jeśli zamierzasz migrować swoją domenę do usługi Office 365, sprawdź u rejestratora domen, czy jesteś właścicielem tej domeny.

  W zależności od rodzaju usługi poczty e-mail, z której przeprowadzasz migrację, może być konieczne skonfigurowanie pewnych ustawień. Można też po prostu przygotować nazwę usługi lub serwera poczty e-mail do późniejszego użycia. Jeśli posiadasz domenę niestandardową, zweryfikuj ją w systemie rejestru domen.

 3. Poinformuj użytkowników o zmianach.

  Warto powiadomić użytkowników o migracji poczty e-mail i o tym, jaki będzie miała na nich wpływ. Poinformuj użytkowników o zadaniach, które należy wykonać przed migracją, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

 4. Skonfiguruj poświadczenia administratora lub uzyskaj albo zresetuj hasła poczty e-mail użytkowników.

  Aby przeprowadzić migrację, potrzebne jest konto administratora z odpowiednimi uprawnieniami lub nazwy użytkowników i hasła do wszystkich skrzynek pocztowych.

 5. Jeśli wykonujesz kroki opisane w artykule Migrowanie skrzynek pocztowych usługi Google Apps do usługi Office 365 lub Migrowanie innych typów skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365, utworzysz listę skrzynek pocztowych do migracji (plik CSV). Te instrukcje migracji zaczynają się od centrum administracyjnego programu Exchange. Musisz utworzyć plik CSV zawierający listę adresów e-mail, nazw użytkowników oraz haseł do skrzynek pocztowych, które będą migrowane.

  Możesz także skorzystać ze strony migracji lub instrukcji konfiguracji w systemach centrum administracyjnego migracji IMAP w wersji Preview, takich jak Gmail, Hotmail.com lub Outlook.com. Te kroki są najlepsze, jeśli zamierzasz migrować pocztę tylko niewielkiej liczby użytkowników (mniej niż 50). W przypadku migrowania poczty większej liczby użytkowników łatwiej wprowadzić wszystkie informacje dotyczące kont do pliku CSV.

 6. Połącz usługę Office 365 z systemem poczty e-mail.

  Aby pomyślnie przeprowadzić migrację poczty e-mail, usługa Office 365 wymaga połączenia i komunikacji ze źródłowym systemem poczty e-mail. W tym celu usługa Office 365 korzysta z punktu końcowego migracji, czyli ustawień używanych do utworzenia połączenia.

 7. Przeprowadź migrację skrzynek pocztowych, a następnie sprawdź wyniki migracji.

  Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych, należy utworzyć, a następnie uruchomić partię migracji. Po zakończeniu partii migracji należy sprawdzić, czy poczta e-mail została pomyślnie przeniesiona.

 8. Zoptymalizuj ustawienia poczty e-mail (opcjonalnie).

  Możesz skonfigurować pewne ustawienia, aby poczta e-mail szybciej zaczęła pojawiać się w nowych skrzynkach pocztowych w usłudze Office 365. Zobacz Porady dotyczące optymalizowania migracji IMAP.

 9. Rozpocznij kierowanie poczty e-mail do usługi Office 365.

  Aby system poczty e-mail mógł zacząć kierować pocztę do usługi Office 365, należy zmienić rekord DNS nazywany rekordem MX.

 10. Sprawdź wyniki kierowania, a następnie zatrzymaj synchronizację poczty e-mail.

  Po upewnieniu się, że wszystkie wiadomości e-mail są kierowane do usługi Office 365, możesz usunąć partię migracji, aby zatrzymać synchronizację między źródłowym systemem poczty e-mail a usługą Office 365.

 11. Wyślij listy powitalne do użytkowników.

  Przekaż użytkownikom informacje o usłudze Office 365 i o sposobie logowania do nowych skrzynek pocztowych.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia?

Aby pomyślnie ukończyć migrację poczty e-mail, warto zapoznać się ze sposobem wykonywania następujących zadań:

 • Tworzenie listy skrzynek pocztowych do migrowania w programie Excel. Do tego pliku należy dodać adresy e-mail, nazwy oraz hasła użytkowników.

 • Konfigurowanie i rozpoczynanie procesu migracji za pomocą kreatorów krok po kroku w usłudze Office 365.

 • Zmiana rekordu MX organizacji tak, aby wskazywał na usługę Office 365 po zakończeniu migracji. Rekord MX umożliwia innym systemom poczty odnalezienie lokalizacji Twojego systemu poczty e-mail. Zmiana rekordu MX umożliwia innym systemom poczty rozpoczęcie wysyłania poczty e-mail bezpośrednio do nowych skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować rekord MX, zobacz też Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS.

Jeśli wiesz, co należy zrobić w celu przeprowadzenia migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365, możesz rozpocząć pracę. Pierwszym krokiem jest określenie, z jakiego źródłowego systemu poczty e-mail będzie przeprowadzana migracja:

Zobacz też

Porady dotyczące optymalizowania migracji IMAP

Dodatkowe informacje o konfigurowaniu połączenia z serwerem IMAP

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×