Co należy wiedzieć o jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365

W ramach wdrożenia usługi Office 365 możesz przeprowadzić migrację zawartości skrzynek pocztowych użytkowników ze źródłowego systemu poczty e-mail do usługi Office 365. Jeśli cały proces jest wykonywany za jednym razem, nosi on nazwę migracji jednorazowej. Wybór migracji jednorazowej jest sugerowany, gdy:

 • Bieżąca lokalna organizacja programu Exchange to program Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013 lub Exchange Server 2016.

 • Lokalna organizacja programu Exchange ma mniej niż 2000 skrzynek pocztowych.

  Uwaga: Mimo że migracja jednorazowa obsługuje przenoszenie nawet 2000 skrzynek pocztowych, ze względu na czas potrzebny do tworzenia i migrowania 2000 użytkowników bardziej rozsądne jest migrowanie nie więcej niż 150 użytkowników.

Jeśli opcja migracji jednorazowej nie jest dla Ciebie odpowiednia, zobacz Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365, aby poznać inne możliwości.

Kwestie do rozważenia

Konfigurowanie migracji jednorazowej poczty e-mail do usługi Office 365 wymaga starannego planowania. Przed rozpoczęciem należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • Całą organizację poczty e-mail można przenieść do usługi Office 365 w ciągu kilku dni i zarządzać kontami użytkowników w usłudze Office 365.

 • Używając migracji jednorazowej programu Exchange, można przeprowadzić migrację maksymalnie 2000 skrzynek pocztowych do usługi Office 365. Zaleca się jednak migrowanie tylko 150 skrzynek.

 • Nazwa domeny podstawowej używana dla lokalnej organizacji programu Exchange musi być zaakceptowaną domeną należącą do Ciebie w Twojej organizacji usługi Office 365.

 • Po ukończeniu migracji każdy użytkownik, który ma lokalną skrzynkę pocztową programu Exchange, również będzie nowym użytkownikiem w usłudze Office 365. Nadal jednak będzie trzeba przypisać licencje użytkownikom, których skrzynki pocztowe zostaną zmigrowane.

Wpływ na użytkowników

Gdy lokalna organizacja i organizacja usługi Office 365 zostaną skonfigurowane na potrzeby migracji jednorazowej, czynności wykonywane po konfiguracji mogą mieć wpływ na użytkowników.

 • Administratorzy i użytkownicy muszą skonfigurować swoje komputery         Upewnij się, że komputery są zaktualizowane i skonfigurowane do używania z usługą Office 365. Te czynności umożliwiają użytkownikom stosowanie poświadczeń użytkowników lokalnych do logowania się do usługi Office 365 z aplikacji klasycznych. Użytkownicy z uprawnieniami do instalowania aplikacji mogą aktualizować i konfigurować własne komputery. Możliwe jest również instalowanie aktualizacji za tych użytkowników. Po aktualizacjach użytkownicy mogą wysyłać wiadomości e-mail z programu Outlook 2013, Outlook 2010 lub Outlook 2007.

 • Potencjalne opóźnienie routingu poczty e-mail        Wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników lokalnych, których skrzynki pocztowe zostały zmigrowane do usługi Office 365, są kierowane do ich lokalnych skrzynek pocztowych programu Exchange, dopóki nie zostanie zmieniony rekord MX.

Jak działa migracja jednorazowa?

Na poniższej ilustracji przedstawiono najważniejsze kroki wykonywane podczas migracji jednorazowej.

Proces jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365
 1. Administrator komunikuje nadchodzące zmiany użytkownikom i potwierdza prawa własności do domeny u rejestratora domen.

  Zobacz instrukcje w artykule Potwierdzanie prawa własności do domeny.

 2. Administrator przygotowuje serwery do migracji jednorazowej i tworzy puste grupy zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty w usłudze Office 365.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Przygotowywanie się do migracji etapowej.

 3. Administrator łączy usługę Office 365 z lokalnym systemem poczty e-mail (ten proces to tworzenie punktu końcowego migracji).

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Połączenie usługi Office 365 z systemem poczty e-mail.

 4. Administrator migruje skrzynki pocztowe, a następnie sprawdza wyniki migracji.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Migrowanie skrzynek pocztowych.

 5. Przyznaj użytkownikom licencje na usługę Office 365.

 6. Administrator konfiguruje domenę w celu rozpoczęcia kierowania poczty e-mail bezpośrednio do usługi Office 365.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Kierowanie poczty e-mail bezpośrednio do usługi Office 365.

 7. Administrator sprawdza, czy routing uległ zmianie, a następnie usuwa partię migracji jednorazowej.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Usuwanie partii migracji jednorazowej.

 8. Administrator wykonuje zadania po migracji w usłudze Office 365 (przypisuje licencje użytkownikom i tworzy rekord wykrywania automatycznego systemu nazw domen DNS) i opcjonalnie likwiduje lokalne serwery Exchange.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zadania wykonywane po migracji.

 9. Administrator wysyła list powitalny do użytkowników z informacją o usłudze Office 365 i opisem procedury logowania się do ich nowych skrzynek pocztowych.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia?

Jeśli wiesz, jak konfigurować migrację do usługi Office 365, zapoznaj się z zadaniami, które muszą zostać wykonane:

 • Centrum administracyjne programu Exchange: konfigurowanie serwera Exchange Server.

 • Zmiana rekordu MX organizacji, tak aby wskazywał na usługę Office 365 po zakończeniu migracji. Rekord MX umożliwia innym systemom poczty odnalezienie lokalizacji Twojego systemu poczty e-mail. Zmiana rekordu MX umożliwia innym systemom poczty rozpoczęcie przesyłania wiadomości e-mail bezpośrednio do nowych skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Dostępne są instrukcje wykonywania tej czynności dla wielu dostawców hostingu DNS. Aby skonfigurować publiczne serwery DNS, musisz zmienić rekord MX swojej organizacji, tak aby wskazywał na usługę Office 365, gdy wybierzesz kierowanie całej przychodzącej poczty internetowej dla lokalnej organizacji programu Exchange za pośrednictwem usługi Office 365.

Jeśli możesz już rozpocząć migrację jednorazową, przejdź do sekcji Przeprowadzanie jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365.

Zobacz też

Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Przeprowadzanie jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×