Co można zrobić z badanie arkusza kalkulacyjnego w programie Excel dla systemu Windows

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Załóżmy, że chcesz porównać wersje skoroszytu, analizowanie skoroszytu problemów lub niespójności lub pokazywanie połączeń między skoroszytami lub arkuszy. Jeśli na komputerze jest zainstalowany Office Professional Plus 2013 lub nowszym, badanie arkusza kalkulacyjnego dodatek jest dostępne w programie Excel.

Polecenia na karcie Inquire służą do wykonywania następujących zadań itd. Karty Badanie na wstążce programu Excel zawiera przyciski umożliwiające polecenia opisane poniżej.

Karta Inquire w programie Excel

Jeśli karty Badanie nie ma na wstążce programu Excel, zobacz Włączanie dodatku Badanie arkusza kalkulacyjnego.

Porównywanie dwóch skoroszytów

Polecenie Compare Files (Porównaj pliki) pozwala przeglądać różnice między dwoma skoroszytami komórka po komórce. Aby użyć tego polecenia, otwórz w programie Excel dwa skoroszyty.

Wyniki są kolorami według typu zawartości, takie jak wprowadzone wartości, formuł, nazwane zakresy i formaty. Jest parzysta okno, w którym można wyświetlić zmiany kodu VBA wiersz po wierszu. Różnice między komórkami są wyświetlane w postaci łatwych do czytania układ.

Wyniki porównania

Polecenie Porównaj pliki używa Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft, aby porównać dwie pliki.

  • W systemie Windows 10 można uruchomić Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych spoza programu Excel, klikając przycisk Start, wpisując, Porównywanie arkuszy kalkulacyjnychi klikając polecenie Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych.

  • W systemie Windows 8 na ekranie aplikacji kliknij pozycję Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych.

  • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start systemu Windows, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Office 2013, kliknij pozycję Narzędzia Office 2013, a następnie kliknij Arkusz kalkulacyjny porównanie 2013.

Aby dowiedzieć się więcej o programie Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych, przeczytaj Porównywanie dwóch wersji skoroszytu.

Analizowanie skoroszytu

Polecenie Analizy skoroszytu tworzy interaktywny raport przedstawiający szczegółowe informacje na temat skoroszytu i jego struktury, formuł, komórek, zakresów i ostrzeżeń. Na poniższej ilustracji przedstawiono bardzo prostej skoroszyt zawierający dwa formuł i połączenia danych z bazy danych programu Access i pliku tekstowego.

Raport z analizy skoroszytu

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Analizowanie skoroszytu.

Początek strony

Pokazywanie połączeń skoroszytów

Połączenia między skoroszytami utworzone przez odwołania do komórek niekiedy naprawdę trudno ogarnąć. Za pomocą diagramu relacji skoroszytu (Workbook Relationship Diagram) można utworzyć interakcyjną mapę graficzną zależności skoroszytu na podstawie połączeń (linków) między plikami. Na diagramie przedstawiane są między innymi połączenia z innymi skoroszytami, bazami danych programu Access, plikami tekstowymi, stronami HTML, bazami danych programu SQL Server i innymi źródłami danych. Na diagramie relacji można wybierać elementy i znajdować więcej informacji o nich, a także przeciągać linie połączeń, aby zmieniać kształt diagramu.

Na tym diagramie przedstawiono bieżący skoroszyt (po lewej stronie) i jego połączenia z innymi skoroszytami i źródłami danych. Pokazano też dodatkowe poziomy połączeń skoroszytu, obrazując pochodzenie danych skoroszytu.

Diagram relacji skoroszytu

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pokazywanie połączeń między skoroszytami.

Pokazywanie połączeń arkuszy

Czy masz wiele arkuszy, które są zależne od siebie? Diagram relacji arkusza umożliwia tworzenie interakcyjnych, graficzne mapy połączenia (łączy) między arkuszami zarówno w tym samym skoroszycie, jak i w innych skoroszytach. Dzięki temu zapewniają zobrazować jak danych może być zależna od komórki w innych miejscach.

Ten diagram przedstawia relacje między arkuszami w czterech różnych skoroszytach z zależności między arkuszami w tym samym skoroszycie, a także połączeń między arkuszami w różnych skoroszytach. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na węzłów na diagramie, takich jak arkusza o nazwie "Zachód" na diagramie zostanie wyświetlony dymek zawierający informacje.

Diagram relacji arkusza

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pokazywanie połączeń między arkuszami.

Pokazywanie relacji komórek

Aby uzyskać szczegółowy, interakcyjny diagram wszystkich połączeń wybranej komórki z komórkami w innych arkuszach, a nawet skoroszytach, użyj narzędzia Cell Relationship (Relacja komórki). Relacje z innymi komórkami mogą istnieć w formułach lub odwołaniach do nazwanych zakresów. Diagram może obejmować wiele arkuszy lub skoroszytów.

Na tym diagramie pokazano dwa poziomy relacji komórki A10 w arkuszu Arkusz5 w skoroszycie Skoroszyt1.xlsx. Ta komórka zależy od komórki C6 w arkuszu Arkusz 1 w innym skoroszycie (Skoroszyt2.xlsx). Zależnych od niej jest kilka komórek w innych arkuszach w tym samym pliku.

Diagram relacji komórki

Aby dowiedzieć się więcej o przeglądaniu relacji komórek, przeczytaj Pokazywanie połączeń między komórkami.

Początek strony

Oczyszczanie nadmiarowego formatowania komórek

Zdarzyło Ci się otwierać skoroszyt, którego ładowanie trwało bardzo długo albo którego rozmiar rozrósł się niebotycznie? Taki skoroszyt może mieć formatowanie zastosowane do wierszy lub kolumn, których w ogóle nie używasz. Użyj polecenia Clean Excess Cell Formatting (Wyczyść nadmiarowe formatowanie komórek), aby usunąć nadmiarowe formatowanie i znacznie zmniejszyć rozmiar pliku. Dzięki temu unikniesz „puchnięcia” arkusza kalkulacyjnego, co z kolei przyspieszy działanie programu Excel.

Ważne: Przed oczyszczeniem nadmiarowego formatowania komórek możesz wykonać kopię zapasową pliku, ponieważ w niektórych przypadkach proces ten może spowodować zwiększenie rozmiaru pliku, a nie ma żadnego sposobu na cofnięcie tej zmiany.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Oczyszczanie nadmiarowego formatowania komórek w arkuszu.

Zarządzanie hasłami

Jeśli używasz funkcji dodatku Badanie do analizowania lub porównywania skoroszytów chronionych hasłem, musisz dodać hasła do listy haseł, aby umożliwić otwieranie zapisanych kopii skoroszytów w dodatku Badanie. W celu dodania haseł użyj polecenia Hasła skoroszytów na karcie Badanie. Hasła zostaną zapisane na komputerze w postaci zaszyfrowanej i będą dostępne jedynie dla Ciebie.

Aby dowiedzieć się więcej o analizowaniu skoroszytów chronionych hasłami, przeczytaj Zarządzanie hasłami do otwierania analizowanych i porównywanych plików.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×