Udostępnianie i współtworzenie

Chronienie pliku programu Excel

Chronienie pliku programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby uniemożliwić innym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do danych w plikach programu Excel, zabezpieczyć plik programu Excel przy użyciu hasła. W tym temacie opisano dwa różne sposoby, można chronić pliku programu Excel:

 • przy użyciu szyfrowania

 • Ustawianie hasła do otwierania lub modyfikowania pliku programu Excel.

Uwagi: W tym temacie opisano tylko ochronę na poziomie pliku, a nie ochronę skoroszytu lub arkusza.

Ostrzeżenie: 

 • Microsoft nie można pobrać zapomnianego hasła, dlatego należy pamiętać, że hasło jest szczególnie do zapamiętania.

 • Tworzone hasła nie są w żaden sposób ograniczone pod względem długości, znaków lub cyfr, ale w hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

 • Rozpowszechnianie plików chronionych hasłem i zawierających poufne dane, takie jak numery kart kredytowych, nie zawsze jest bezpieczne.

 • Udostępniając pliki lub hasła innym użytkownikom, zachowaj ostrożność. Zawsze istnieje ryzyko, że hasła dostaną się w ręce niepowołanych użytkowników. Pamiętaj, że zablokowanie pliku za pomocą hasła niekoniecznie ochroni Twój plik przed złośliwymi działaniami.

Szyfrowanie pliku programu Excel

Szyfrując plik programu Excel, blokujesz go przy użyciu hasła. Po zaszyfrowaniu pliku programu Excel nikt inny nie będzie w stanie go otworzyć. Jest to najbardziej powszechna i zalecana technika blokowania pliku programu Excel.

Wykonaj poniższe czynności, aby zaszyfrować plik programu Excel:

 1. Kliknij pozycję plik > informacje > Chroń skoroszyt > Szyfruj przy użyciu hasła .

 2. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Szyfrowanie dokumentu
 3. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wprowadź hasło podane w poprzednim kroku.

Gdy użytkownik będzie próbował Otwórz plik, pojawi się tego okna podręcznego — monitu o wprowadzenie hasła:

Zaszyfrowany plik jest zablokowany przy użyciu hasła

Ustawianie hasła umożliwiającego odczyt lub modyfikowanie

Można ustawić dwa hasła pliku — jeden służący do otwarcia pliku jako tylko do odczytu, a drugi do modyfikacji. Następnie można udostępniać odpowiednie haseł użytkowników w zależności od poziomu dostępu, który jest odpowiedni dla każdego użytkownika.

Dostęp w trybie tylko do odczytu nie uniemożliwia innym osobom wprowadzania zmian w pliku, ale blokuje możliwość zapisania tych zmian, chyba że użytkownik zmieni nazwę pliku i zapisze go jako inny plik niż oryginalny.

Dla użytkowników, którzy muszą mieć możliwość modyfikowania pliku będzie konieczne udostępnianie obu Otwieranie i modyfikowanie haseł.

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić hasło pozwalające na otwarcie/modyfikowanie pliku programu Excel:

Uwaga: Na komputerze Mac, przejdź do pozycji plik > Zapisz jako > Opcje, a następnie ustaw hasła do otwierania lub modyfikowania pliku. Wybierz opcję Tylko do odczytu , jeśli użytkownik ma mieć możliwość otworzyć plik w trybie tylko do odczytu.

 1. W pliku programu Excel kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Kliknij lokalizację, na przykład Komputer lub stronę sieci Web witryny Moja witryna.

 3. Kliknij folder, taki jak Dokumenty, lub jeden z folderów w usłudze OneDrive albo kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. W wyświetlonym oknie Zapisywanie jako przejdź do folderu, którego chcesz użyć, następnie kliknij pozycję Narzędzia , a następnie kliknij pozycję Opcje ogólne.

  Lista Narzędzia w oknie Zapisywanie jako
 5. Możesz określić tutaj jednej lub obu hasła — jeden służący do otwarcia pliku, a drugi do modyfikowania pliku — zgodnie z własnymi potrzebami.

  Okno dialogowe Opcje.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Przy próbie otwarcia tego pliku program Excel wyświetli monit przy użyciu hasła.

Wprowadzanie hasła służącego do otwierania pliku chronionego

Jeśli została ustawiona hasła do modyfikowania pliku, pojawi się drugi podręcznego. Użytkownicy, którzy nie mają hasło modyfikacji można kliknąć Tylko do odczytu i wyświetlić zawartość pliku.

Modyfikowanie pliku programu Excel chronionego za pomocą hasła

Kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt, aby zobaczyć stan ochrony.

Stan Chroń skoroszyt jest włączony, gdy ochrona pliku w programie Excel jest włączona

Wykonaj następujące czynności:

 1. W pliku programu Excel kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt, a następnie kliknij pozycję Szyfruj przy użyciu hasła.

 2. Usuń hasło i kliknij przycisk OK.

Można zmieniać i usuwać hasła, które są ustawione dla otwierania i/lub modyfikowanie pliku programu Excel, postępując zgodnie z procedurą jak ustawienie hasła.

Wystarczy usunąć hasło ustawione w oknie Opcje ogólne.

Sprawdzanie prawidłowej nazwy pliku

Załóżmy, że trzeba udostępniać skoroszyt chroniony hasłem użytkowników, którzy korzystają z Office Excel 2003 — jest domyślny format pliku programu Excel 97 – 2003 (*.xls). Skoroszyt został zapisany w formacie XLS, ale zniknęła hasło, które w skoroszycie.

Dzieje się tak, ponieważ wersji Excel używa nowy schemat zapisywania haseł i wcześniejszym formacie pliku nie rozpoznaje go. W wyniku hasła są usuwane po zapisaniu pliku w formacie Excel 97 – 2003.

Aby rozwiązać ten problem, po prostu ustawić hasło ponownie w pliku *.xls.

Masz pytanie dotyczące konkretnej kwestii?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×