Chronienie notatek hasłem

Ochrona hasłem w programie OneNote ma na celu zabezpieczyć notatki przez nieupoważnionym dostępem. Niezależnie od tego, czy używasz programu OneNote do sporządzania notatek z zajęć lekcyjnych, prowadzenia zapisków w pracy, osobistego pamiętnika bądź bloga w domu, czy do spisywania osobistych informacji o sobie, swoich znajomych i rodzinie, hasła stanowią kluczowy element kontroli dostępu do tych notatek.

Zabezpieczając sekcję notesu w programie OneNote za pomocą hasła, uniemożliwisz innym osobom oglądanie Twoich prywatnych notatek. Jeśli sekcja jest chroniona hasłem, wszystkie jej strony pozostają zablokowane do momentu podania prawidłowego hasła.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz chronić, a następnie wybierz pozycję Chroń hasłem tę sekcję.

  Zrzut ekranu, na którym wyjaśniono, jak ochronić sekcję hasłem w programie OneNote 2016.

 2. W okienku zadań Ochrona hasłem wybierz pozycję Ustaw hasło.

 3. W oknie dialogowym Ochrona hasłem wpisz odpowiednie hasło w polu Wprowadź hasło.

 4. Potwierdź hasło, wpisując je ponownie w polu Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Wybierz hasło rozważnie. Jeśli go zapomnisz, to niestety nikt nie będzie miał możliwości odblokowania notatek (nawet pomoc techniczna firmy Microsoft).

Blokowanie chronionych sekcji notesu

Jeśli kilka sekcji notesu zostało zabezpieczonych za pomocą hasła, można je wszystkie zablokować jednocześnie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dowolnej z chronionych (ale aktualnie odblokowanych) sekcji, a następnie wybierz pozycję Chroń hasłem tę sekcję.

 2. W okienku zadań Ochrona hasłem wybierz pozycję Blokuj wszystkie.

Zmienianie hasła sekcji chronionej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, której hasło chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Chroń hasłem tę sekcję.

 2. W okienku zadań Ochrona hasłem wybierz pozycję Zmień hasło. Jeśli ta opcja jest niedostępna, to znaczy, że sekcja nie jest chroniona hasłem.

 3. W oknie dialogowym Zmiana hasła wpisz bieżące hasło w polu Stare hasło.

 4. Wpisz nowe hasło w polu Wprowadź nowe hasło.

 5. Potwierdź hasło, wpisując je w polu Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie hasła sekcji chronionej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, której hasło chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Chroń hasłem tę sekcję.

 2. W okienku zadań Ochrona hasłem wybierz pozycję Usuń hasło. Jeśli ta opcja jest niedostępna, to znaczy, że sekcja nie jest chroniona hasłem.

 3. W oknie dialogowym Usuwanie hasła wpisz bieżące hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konfigurowanie opcji ochrony hasłem

Jeśli nie pracujesz akurat z odblokowanymi sekcjami chronionymi za pomocą hasła, są one automatycznie blokowane. Możesz dostosować przedział czasu, a także ustawić inne opcje dotyczące stosowania ochrony hasłem do chronionych sekcji.

 1. Wybierz pozycje Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu OneNote wybierz pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Hasła z prawej strony wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli sekcje notesu mają być blokowane po upływie określonego czasu, wybierz opcję Zablokuj sekcje chronione hasłem po upływie następującego czasu, w którym sekcje nie są edytowane, a następnie wybierz odpowiedni przedział czasu.

  • Jeśli sekcje notesu mają być blokowane od razu po zakończeniu pracy nad nimi, wybierz opcję Zablokuj sesje chronione hasłem od razu po ich opuszczeniu.

  • Jeśli notatki w sekcjach chronionych hasłem mają być tymczasowo dostępne dla innych programów, wybierz opcję Zezwalaj programom dodatków na uzyskiwanie dostępu do sekcji chronionych hasłem, gdy są odblokowane.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować swoje preferencje.

Kilka ważnych uwag dotyczących haseł

 • Hasła można stosować tylko do sekcji notesu, a nie do całych notesów.

 • W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Przed utworzeniem lub wprowadzeniem hasła upewnij się, że klawisz Caps Lock jest wyłączony.

 • Program OneNote używa algorytmu szyfrowania do zabezpieczania sekcji chronionych hasłem. W przypadku zapomnienia hasła nie ma możliwości odblokowania notatek (nie dokona tego nawet pracownik Pomocy technicznej firmy Microsoft). Dlatego podczas przypisywania haseł do sekcji notesu i ich zmiany należy zachować ostrożność.

 • Sekcje chronione hasłem nie są uwzględniane podczas przeszukiwania notesu. Aby uwzględnić sekcje chronione w wyszukiwaniu, trzeba je najpierw odblokować.

 • Tagi notatek na stronach w sekcji chronionej nie są uwzględniane w podsumowaniu tagów notatek, jeśli dana sekcja nie zostanie wcześniej odblokowana.

Początek strony

W tym artykule

Dlaczego warto używać haseł w programie OneNote?

Stosowanie i usuwanie ochrony hasłem

Konfigurowanie opcji ochrony hasłem

Dlaczego warto używać haseł w programie OneNote?

Oto kilka najczęstszych powodów, dla których używa się haseł w celu kontroli dostępu do informacji przechowywanych w notesach:

Zachowanie prywatności    Notes może zawierać sekcję lub folder przeznaczony na dane osobiste, takie jak adres domowy, numery telefonów, ubezpieczenia, konta bankowego czy karty kredytowej, poświadczenia logowania do witryn internetowych itp. W dobie coraz częstszych przypadków kradzieży tożsamości niezabezpieczenie tego rodzaju informacji jest ryzykowne. Program OneNote szyfruje chronione sekcje, zwiększając bezpieczeństwo informacji osobistych.

Elastyczna ochrona    Jeśli przy użyciu programu OneNote prowadzisz notatki w domu, pracy i szkole, prawdopodobnie dzielisz je na osobne sekcje. W zależności od tego, jak chcesz udostępniać te informacje innym osobom, możesz przypisać różne hasła do różnych sekcji.

Mobilne zabezpieczenia    W przeciwieństwie do hasła na komputerze, które kontroluje dostęp do urządzenia, ale nie chroni przechowywanych na nim poszczególnych plików, ochrona hasłem programu OneNote jest przypisana do pliku notesu. Pomaga zabezpieczyć sekcje w notesie nawet wówczas, gdy plik notesu zostanie skopiowany na inny komputer lub serwer plików bądź w przypadku kradzieży laptopa lub komputera typu Tablet.

Początek strony

Stosowanie i usuwanie ochrony hasłem

Stosowanie hasła do sekcji

Aby uniemożliwić nieupoważniony dostęp do notatek, możesz zastosować hasło do określonych sekcji notesu.

 1. Kliknij kartę sekcji, do której chcesz zastosować hasło.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Chroń hasłem tę sekcję.

 3. W okienku zadań Ochrona hasłem kliknij pozycję Ustaw hasło.

 4. W oknie dialogowym Ochrona hasłem wpisz odpowiednie hasło w polu Wprowadź hasło.

 5. Potwierdź hasło, wpisując je w polu Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Podczas pracy w sekcji notesu chronionej hasłem sekcja ta pozostaje odblokowana przez pewien czas, który można samodzielnie określić. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, można ustawić opcję blokowania chronionych sekcji tuż po ich opuszczeniu lub zamknięciu programu OneNote. Po zablokowaniu chronionej sekcji do jej wyświetlania i edytowania będzie wymagane poprawne hasło. Hasła dla sekcji notesu można łatwo zmienić lub usunąć.

Ważne: 

 • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

 • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 • W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Podczas wprowadzania hasła po raz pierwszy należy się upewnić, że klawisz CAPS LOCK jest wyłączony.

 • Dostęp do sekcji chronionych hasłami zostaje ograniczony po upływie określonego czasu nieaktywności bądź po zamknięciu programu OneNote.

 • Sekcje chronione hasłami nie są uwzględniane podczas przeszukiwania notesu. Aby uwzględnić chronioną sekcję podczas przeszukiwania notesu, należy ją odblokować przed rozpoczęciem przeszukiwania notatek.

 • Flagi notatek na stronach w chronionych sekcjach nie będą uwzględniane w podsumowaniach znaczników notatek, jeśli dane sekcje nie zostaną wcześniej odblokowane.

 • Inne osoby nie będą mogły uzyskać dostępu do sekcji chronionych hasłami podczas sesji udostępniania na żywo, nawet jeśli dana sekcja zostanie odblokowana w trakcie tej sesji. Aby uwzględnić chronioną sekcję w sesji udostępniania na żywo, należy najpierw usunąć ochronę hasłem danej sekcji, a następnie rozpocząć sesję udostępniania na żywo lub do niej dołączyć.

 • Nagrania audio i wideo są przechowywane w notesie jako osobne pliki i nie można zastosować do nich haseł.

Początek strony

Zmienianie hasła sekcji

Jeśli hasło jakiejś sekcji notesu nie jest już bezpieczne lub jeśli chcesz okresowo zmodyfikować wszystkie hasła w celu dodatkowego zwiększenia zabezpieczeń, możesz z łatwością zmienić istniejące hasło dowolnej sekcji notesu.

 1. Kliknij kartę sekcji, której hasło chcesz zmienić.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Chroń hasłem tę sekcję.

 3. W okienku zadań Ochrona hasłem kliknij pozycję Zmień hasło.

  Uwaga: Jeśli ta opcja jest niedostępna, do wybranej sekcji nie jest obecnie stosowane hasło.

 4. W oknie dialogowym Zmienianie hasła wpisz bieżące hasło w polu Stare hasło.

 5. Wpisz nowe hasło w polu Wprowadź nowe hasło.

 6. Potwierdź hasło, wpisując je w polu Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie hasła sekcji

 1. Kliknij kartę sekcji, której hasło chcesz usunąć.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Chroń hasłem tę sekcję.

 3. W okienku zadań Ochrona hasłem kliknij pozycję Usuń hasło.

  Uwaga: Jeśli ta opcja jest niedostępna, do wybranej sekcji nie jest obecnie stosowane hasło.

 4. W oknie dialogowym Usuwanie hasła wpisz bieżące hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem naraz

Można zablokować wszystkie chronione hasłem sekcje notesu jednocześnie.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Chroń hasłem tę sekcję.

 2. W okienku zadań Ochrona hasłem kliknij pozycję Blokuj wszystkie.

Porada: Aby szybko zablokować wszystkie chronione hasłem sekcje notesu, naciśnij klawisze CTRL+ALT+L.

Początek strony

Konfigurowanie opcji ochrony hasłem

Po odblokowaniu chronionych hasłem sekcji w notesie program OneNote udostępnia te sekcje przez określony czas przed ich ponownym zablokowaniem. Długość tego czasu możesz określić samodzielnie, a także ustawić niestandardowe opcje ochrony hasłem.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Hasła.

 3. W obszarze Hasła wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli sekcje notesu mają być blokowane po upływie określonego czasu, zaznacz pole wyboru Zablokuj sekcje chronione hasłem po upływie następującego czasu, w którym sekcje nie są edytowane, a następnie kliknij odpowiedni przedział czasu na liście.

  • Jeśli sekcje notesu mają być blokowane od razu po zakończeniu pracy nad nimi, zaznacz pole wyboru Zablokuj sekcje chronione hasłem od razu po ich opuszczeniu.

  • Jeśli notatki w sekcjach chronionych hasłem mają być tymczasowo dostępne dla innych aplikacji, zaznacz pole wyboru Zezwalaj aplikacjom dodatków na uzyskiwanie dostępu do sekcji chronionych hasłem, gdy są odblokowane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×