Chronienie arkusza w dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby uniemożliwić innym użytkownikom przypadkowe lub celowe zmodyfikowanie, przeniesienie lub usunięcie danych w arkuszu, możesz zablokować komórki w arkuszu programu Excel, a następnie zabezpieczyć arkusz hasłem. Załóżmy, że jesteś właścicielem arkusza zawierającego raport stanu zespołu i chcesz, aby członkowie zespołu dodawali dane tylko w konkretnych komórkach i nie mogli modyfikować innych elementów. Dzięki chronieniu arkusza możesz sprawić, że tylko konkretne części arkusza będą mogły być edytowane, a użytkownicy nie będą mogli edytować danych w żadnym innym obszarze arkusza.

Przestroga: Hasła w programie Excel dla komputerów Mac mają limit 15 znaków. Nie można otworzyć skoroszytu lub dokument, który został hasłem w wersji systemu Windows programu Word lub Excel, jeśli hasło jest dłuższa niż 15 znaków. Jeśli chcesz otworzyć plik w pakiecie Office dla komputerów Mac, poproś autorem opartych na systemie Windows, aby dopasować długość hasła. Nie należy mylić z zabezpieczeniami na poziomie skoroszytu hasło ochrony elementów arkusza i skoroszytu. Ochrony elementów nie chroń skoroszytu od użytkowników, którzy mają złośliwych działań. W przypadku dodatkowej warstwy zabezpieczeń powinny być pomocne zabezpieczyć plik całego skoroszytu przy użyciu hasła.

Chronienie elementów arkusza

Ochrona arkusza jest procesem dwuetapowym: najpierw należy odblokować komórki, które mogą być edytowane przez innych użytkowników, a następnie należy zabezpieczyć arkusz za pomocą hasła lub bez użycia hasła.

 1. Otwórz arkusz, który chcesz chronić.

 2. Kliknij pozycję Przegląd > Chroń arkusz.

  Chronienie arkusza opcji na Wstążce

 3. Na liście Zezwalaj użytkownikom ten arkusz zaznacz elementy, które użytkownicy będą mogli zmieniać.

  Elementy dostępne dla ochrony w arkuszu

  Opcja

  Umożliwia użytkownikom

  Zaznaczanie zablokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których zaznaczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie zablokowanych komórek jest domyślnie dozwolone.

  Zaznaczanie odblokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których wyczyszczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek jest domyślnie dozwolone, a użytkownicy mogą przechodzić między odblokowanymi komórkami chronionego arkusza, naciskając klawisz TAB.

  Formatowanie komórek

  Zmienianie jakichkolwiek opcji w oknach dialogowych Formatowanie komórek i Formatowanie warunkowe. Jeśli przed włączeniem ochrony arkusza zastosowano formatowanie warunkowe, formatowanie komórek będzie nadal ulegać zmianie, gdy użytkownik wprowadzi wartość pasującą do innego zdefiniowanego warunku.

  Formatowanie kolumn

  Używanie dowolnych poleceń formatowania kolumn, w tym zmienianie szerokości kolumn i ukrywanie kolumn (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Formatowanie wierszy

  Używanie dowolnych poleceń formatowania wierszy, w tym zmienianie wysokości wierszy i ukrywanie wierszy (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Wstawianie kolumn

  Wstawianie kolumn.

  Wstawianie wierszy

  Wstawianie wierszy.

  Wstawianie hiperłączy

  Wstawianie nowych hiperłączy, nawet w niezablokowanych komórkach.

  Usuwanie kolumn

  Usuwanie kolumn.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie kolumn jest chronione, a polecenie Wstawianie kolumn nie jest chronione, użytkownik może wstawiać kolumny, ale nie może ich usuwać.

  Usuwanie wierszy

  Usuwanie wierszy.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie wierszy jest chronione, a polecenie Wstawianie wierszy nie jest chronione, użytkownik może wstawiać wiersze, ale nie może ich usuwać.

  Sortowanie

  Sortowanie danych za pomocą dowolnych poleceń.

  Uwaga: Bez względu na ustawienie tej opcji użytkownicy nie mogą sortować zakresów zawierających zablokowane komórki w chronionym arkuszu.

  Filtr

  Filtrowanie danych za pomocą dowolnych poleceń.

  Używanie raportów w formie tabeli przestawnej

  Formatowanie, zmienianie układu, odświeżanie lub innego rodzaju modyfikowanie raportów w formie tabel przestawnych lub tworzenie nowych raportów.

  Edytowanie obiektów

  Wykonywanie jakiejkolwiek z poniższych czynności:

  • Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych, takich jak mapy, wykresy osadzone, kształty, pola tekstowe i kontrolki, o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza. Jeśli na przykład arkusz zawiera przycisk uruchamiający makro, przycisk można kliknąć, aby uruchomić makro, ale nie można go usunąć.

  • Dokonywanie zmian, takich jak formatowanie, w wykresach osadzonych. Wykres będzie nadal aktualizowany po zmianie danych źródłowych.

  • Dodawanie lub edytowanie komentarzy.

  Edytowanie scenariuszy

  Wyświetlanie scenariuszy ukrytych przez użytkownika, wprowadzanie zmian w scenariuszach, których modyfikowanie jest zabronione, oraz usuwanie takich scenariuszy. Użytkownicy mogą zmieniać wartości w komórkach, które nie są chronione, oraz dodawać nowe scenariusze.

 4. Opcjonalne - wprowadź hasło arkusza, a następnie ponownie wpisz hasło w obszarze Weryfikuj.

  Uwaga: Hasło jest opcjonalne. Jeśli hasło nie zostanie podany, każdy użytkownik może nie chroń arkusza i zmień, co to jest chroniony. W przypadku wprowadzenia hasła, upewnij się, że hasło jest łatwe do zapamiętania, lub Zapisz je i zachowaniu go w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty hasła nie można uzyskać dostęp do chronionych elementów w arkuszu.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcja Chroń arkusz na Wstążce zmienia się do Usunięcia ochrony arkusza , gdy arkusz jest chroniony.

Pozycja Nie chroń arkusza

 1. Wybierz pozycję chronionym arkuszu.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Nie chroń arkusza.

  Pozycja Nie chroń arkusza
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło w chronionym arkuszu.

Po usunięciu ochrony arkusza, można odblokować grafiki, obiektów i formuł. Zobacz sekcję kolejne, aby uzyskać więcej informacji.

Po usunięciu ochrony arkusza, można odblokować grafiki, obiektów i zakresów i formuł. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniżej.

Cel

Czynności

Odblokuj wszystkie komórki, które mają użytkownicy będą mogły być zmieniane

Zaznacz wszelkie komórki lub zakresy. W Format menu kliknij polecenie komórki, kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru zablokowane.

Odblokowywanie dowolną grafikę, którą chcesz użytkownicy będą mogły być zmieniane

Zaznacz grafikę, a następnie w Format menu kliknij polecenie Typ grafikę, którą chcesz odblokować: kształt, tekst lub obraz. W okienku nawigacji kliknij pozycję Właściwości, a następnie wyczyść pole wyboru zablokowane.

Odblokowywanie dowolnego obiektu lub formantu, który chcesz użytkownicy będą mogły być zmieniane

Zaznacz obiekt lub formant, a następnie w Format menu kliknij polecenie Formatowanie obiektu lub kontrolki. Kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru zablokowane. Wyczyść pole wyboru Zablokuj tekst, jeśli jest zainstalowany.

Ukryj wszelkie formuły, które nie powinny być widoczne dla użytkowników

Zaznacz komórki zawierające formuły. W Format menu kliknij polecenie komórki, kliknij kartę Ochrona, a następnie zaznacz pole wyboru ukryty.

Chronienie elementów arkusza

Ochrona arkusza jest procesem dwuetapowym: najpierw należy odblokować komórki, które mogą być edytowane przez innych użytkowników, a następnie należy zabezpieczyć arkusz za pomocą hasła lub bez użycia hasła.

 1. Otwórz arkusz, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Arkusz.

 3. Na liście Zezwalaj użytkownikom ten arkusz zaznacz elementy, które użytkownicy będą mogli zmieniać.

  Elementy dostępne dla ochrony w arkuszu

  Opcja

  Umożliwia użytkownikom

  Zaznaczanie zablokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których zaznaczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie zablokowanych komórek jest domyślnie dozwolone.

  Zaznaczanie odblokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których wyczyszczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek jest domyślnie dozwolone, a użytkownicy mogą przechodzić między odblokowanymi komórkami chronionego arkusza, naciskając klawisz TAB.

  Formatowanie komórek

  Zmienianie jakichkolwiek opcji w oknach dialogowych Formatowanie komórek i Formatowanie warunkowe. Jeśli przed włączeniem ochrony arkusza zastosowano formatowanie warunkowe, formatowanie komórek będzie nadal ulegać zmianie, gdy użytkownik wprowadzi wartość pasującą do innego zdefiniowanego warunku.

  Formatowanie kolumn

  Używanie dowolnych poleceń formatowania kolumn, w tym zmienianie szerokości kolumn i ukrywanie kolumn (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Formatowanie wierszy

  Używanie dowolnych poleceń formatowania wierszy, w tym zmienianie wysokości wierszy i ukrywanie wierszy (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Wstawianie kolumn

  Wstawianie kolumn.

  Wstawianie wierszy

  Wstawianie wierszy.

  Wstawianie hiperłączy

  Wstawianie nowych hiperłączy, nawet w niezablokowanych komórkach.

  Usuwanie kolumn

  Usuwanie kolumn.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie kolumn jest chronione, a polecenie Wstawianie kolumn nie jest chronione, użytkownik może wstawiać kolumny, ale nie może ich usuwać.

  Usuwanie wierszy

  Usuwanie wierszy.

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuwanie wierszy jest chronione, a polecenie Wstawianie wierszy nie jest chronione, użytkownik może wstawiać wiersze, ale nie może ich usuwać.

  Sortowanie

  Sortowanie danych za pomocą dowolnych poleceń.

  Uwaga: Bez względu na ustawienie tej opcji użytkownicy nie mogą sortować zakresów zawierających zablokowane komórki w chronionym arkuszu.

  Filtr

  Filtrowanie danych za pomocą dowolnych poleceń.

  Używanie raportów w formie tabeli przestawnej

  Formatowanie, zmienianie układu, odświeżanie lub innego rodzaju modyfikowanie raportów w formie tabel przestawnych lub tworzenie nowych raportów.

  Edytowanie obiektów

  Wykonywanie jakiejkolwiek z poniższych czynności:

  • Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych, takich jak mapy, wykresy osadzone, kształty, pola tekstowe i kontrolki, o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza. Jeśli na przykład arkusz zawiera przycisk uruchamiający makro, przycisk można kliknąć, aby uruchomić makro, ale nie można go usunąć.

  • Dokonywanie zmian, takich jak formatowanie, w wykresach osadzonych. Wykres będzie nadal aktualizowany po zmianie danych źródłowych.

  • Dodawanie lub edytowanie komentarzy.

  Edytowanie scenariuszy

  Wyświetlanie scenariuszy ukrytych przez użytkownika, wprowadzanie zmian w scenariuszach, których modyfikowanie jest zabronione, oraz usuwanie takich scenariuszy. Użytkownicy mogą zmieniać wartości w komórkach, które nie są chronione, oraz dodawać nowe scenariusze.

 4. Opcjonalne - wprowadź hasło arkusza, a następnie ponownie wpisz hasło w obszarze Weryfikuj.

  Uwaga: Hasło jest opcjonalne. Jeśli hasło nie zostanie podany, każdy użytkownik może nie chroń arkusza i zmień, co to jest chroniony. W przypadku wprowadzenia hasła, upewnij się, że hasło jest łatwe do zapamiętania, lub Zapisz je i zachowaniu go w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty hasła nie można uzyskać dostęp do chronionych elementów w arkuszu.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcja arkusza na Wstążce pojawia się włączone, gdy arkusz jest chroniony.

Gdy arkusz jest chroniony, arkuszu pojawi się ikona włączony

 1. Wybierz pozycję chronionym arkuszu.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Arkusz.

  Gdy arkusz jest chroniony, arkuszu pojawi się ikona włączony
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło w chronionym arkuszu.

Po usunięciu ochrony arkusza, można odblokować grafiki, obiektów i formuł. Zobacz sekcję kolejne, aby uzyskać więcej informacji.

Po usunięciu ochrony arkusza, można odblokować grafiki, obiektów i zakresów i formuł. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniżej.

Cel

Czynności

Odblokuj wszystkie komórki, które mają użytkownicy będą mogły być zmieniane

Zaznacz wszelkie komórki lub zakresy. W Format menu kliknij polecenie komórki, kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru zablokowane.

Odblokowywanie dowolną grafikę, którą chcesz użytkownicy będą mogły być zmieniane

Zaznacz grafikę, a następnie w Format menu kliknij polecenie Typ grafikę, którą chcesz odblokować: kształt, tekst lub obraz. W okienku nawigacji kliknij pozycję Właściwości, a następnie wyczyść pole wyboru zablokowane.

Odblokowywanie dowolnego obiektu lub formantu, który chcesz użytkownicy będą mogły być zmieniane

Zaznacz obiekt lub formant, a następnie w Format menu kliknij polecenie Formatowanie obiektu lub kontrolki. Kliknij kartę Ochrona, a następnie wyczyść pole wyboru zablokowane. Wyczyść pole wyboru Zablokuj tekst, jeśli jest zainstalowany.

Ukryj wszelkie formuły, które nie powinny być widoczne dla użytkowników

Zaznacz komórki zawierające formuły. W Format menu kliknij polecenie komórki, kliknij kartę Ochrona, a następnie zaznacz pole wyboru ukryty.

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Ochrona skoroszytu

Ograniczanie uprawnień do zawartości pliku

Ograniczanie możliwości wprowadzania zmian przy użyciu stanu tylko do odczytu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×