Centrum przekazywania pakietu Microsoft Office

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Centrum Microsoft Office Upload Center umożliwia teraz sprawdzanie stanu plików przekazywanych na serwer w jednej lokalizacji. Gdy plik jest przekazywany na serwer sieci Web, firma Microsoft zapisuje plik lokalnie w funkcji Office Document Cache przed rozpoczęciem przekazywania, co oznacza, że można zapisać zmiany i natychmiast kontynuować pracę, nawet w trybie offline lub przy złym połączeniu sieciowym. Centrum Microsoft Office Upload Center umożliwia śledzenie postępu procesu przekazywania i sprawdzanie, czy któryś z plików wymaga szczególnej uwagi.

Jest to pomocne w następujących sytuacjach:

 • Otwarto plik zlokalizowany na serwerze, a serwer przeszedł w tryb offline. Plik można zapisać, wiedząc, że zostanie on przekazany, gdy serwer przejdzie ponownie w tryb online.

 • Użytkownik pracuje nad plikami, korzystając z sieci bezprzewodowej hotspot na lotnisku, ale za chwilę będzie musiał wsiąść do samolotu. Sprawdzenie stanu w centrum Upload Center pozwala określić, kiedy przekazywanie zostało ukończone i czy można już rozłączyć się z siecią, aby udać się do samolotu.

 • W trakcie przekazywania wystąpił błąd. Natychmiast zostaje wyświetlony alert, dzięki czemu można szybko naprawić problem i wznowić przekazywanie.

Centrum Office Upload Center jest instalowane automatycznie w ramach pakietu Microsoft Office (począwszy od wersji 2010) i można uzyskać do niego dostęp na kilka sposobów, w zależności od sytuacji i wersji używanego systemu Windows.

Aby otworzyć centrum Upload Center za pomocą ikony powiadomień:

 1. Kliknij ikonę Upload Center Ikona Centrum przekazywania w obszarze powiadomień.

 2. Kliknij polecenie Otwórz Upload Center.

Aby otworzyć centrum Upload Center w systemie Windows 8 lub Windows 10:

 1. Na ekranie startowym wyszukaj Upload Center.

 2. Kliknij ikonę centrum Office Upload Center.

Aby otworzyć centrum Upload Center za pomocą menu Start systemu Windows:

 1. Kliknij kolejno przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, a następnie polecenie Microsoft Office lub Microsoft Office Starter.

 2. Kliknij polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office.

 3. Kliknij polecenie Microsoft Office Upload Center.

Ikona centrum Upload Center w obszarze powiadomień

Ta ikona jest również wyświetlany stan przekazywania plików wskazywany następującymi ikonami w obszarze powiadomień:

Ikona Centrum przekazywania

Wskazuje na brak elementów oczekujących na przekazanie.

Ikona powiadomień informująca o oczekiwaniu na przekazanie do Centrum przekazywania

Wskazuje, że Centrum Upload Center zawiera pliki oczekujące na przekazanie, ponieważ nie można skontaktować się z serwerem. Te pliki zostaną automatycznie przekazywać serwer stał się dostępny.

Ikona powiadomień informująca o wstrzymaniu Centrum przekazywania

Wskazuje, że Centrum Upload Center zawiera pliki oczekujące na przekazanie, ponieważ przekazywanie zostało wstrzymane. Możesz przekazać te pliki, otwierając Centrum przekazywania i wybierając przekazywanie życiorysu.

Ikona powiadomień Centrum przekazywania informująca o niepowodzeniu przekazywania

Wskazuje, że w centrum Upload Center znajdują się pliki, których przekazywanie zakończyło się niepowodzeniem. Błędy przekazywania można usunąć po otwarciu centrum Upload Center i wybraniu menu Rozwiąż dla każdego pliku, w którym wystąpił błąd.

Ikona może również informować o stanie przekazywania plików przez wyświetlanie powiadomień

Powiadomienie podręczne Centrum przekazywania

lub po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną Centrum przekazywania.

Alert podręczny Centrum przekazywania

Początek strony

Przeglądanie plików w centrum Upload Center

Centrum przekazywania Wyświetla Plikami oczekujących na przekazanie, Ostatnio przekazane pliki i Wszystkie buforowane pliki. Po otwarciu Centrum przekazywania ekran domyślny pokazuje, że wszystkie pliki, które są obecnie oczekiwanie na serwerze. Aby wyświetlić listy ostatnio 25 pliki, które zostały przekazane lub wszystkie pliki obecnie w pamięci podręcznej funkcji, kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz ekranu, które mają być wyświetlane.

Centrum przekazywania pakietu Office z wyświetlonymi plikami oczekującymi na przekazanie

Praca z wszystkimi plikami w centrum Upload Center

 • Aby przekazać wszystkie pliki oczekujące na przekazanie w centrum Upload Center, kliknij pozycję Przekaż wszystko.

 • Aby wstrzymać wszystkie procesy przekazywania, kliknij pozycję Wstrzymaj przekazywanie. Aby wznowić wszystkie procesy przekazywania, kliknij pozycję Wznów przekazywanie.

 • Aby wprowadzić zmiany dotyczące powiadomień i sposobu zarządzania funkcją Office Document Cache, kliknij polecenie Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia centrum Office Upload Center.

Aby pracować z określonym plikiem w centrum Upload Center, kliknij pozycję Akcje lub pozycję Rozwiąż sąsiadującą z plikiem, a następnie wybierz z menu odpowiednią czynność.

Menu Rozwiąż w Centrum przekazywania

Po wybraniu pliku, który będzie używany, można także wybrać dostępne dla niego akcje z menu Akcje na pasku narzędzi lub z menu kontekstowego każdego pliku. Dostępne opcje różnią się w zależności od stanu pliku:

 • Wybierz    Jeśli przekazywanie zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ inny autor zmienił wersję pliku na serwerze i spowodował konflikt, ta akcja spowoduje otwarcie okna, w którym można przejrzeć wersje i wybrać tę do zachowania. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Rozwiązywanie konfliktów w centrum Upload Center.

 • Otwórz    Otwiera plik, aby można go było wyświetlić lub edytować bezpośrednio w centrum Upload Center.

 • Otwórz w celu rozwiązania    Jeśli przekazywanie zostało zakończone niepowodzeniem, możesz otworzyć aplikacji źródłowej, który będzie ona automatycznie wyświetlana więcej informacji na temat problemu i działań w celu rozwiązania problemu. Ta akcja jest zazwyczaj Akcja domyślna rozwiązywania błędów przekazywania.

 • Otwórz witrynę sieci Web    Otwiera witrynę internetową, w której został zapisany plik.

 • Zapisz jako    Zapisuje kopię pliku na komputerze.

 • Zapisz kopię    Ta akcja pozwala rozwiązać problem z przekazywaniem przez zapisanie wprowadzonych zmian w innej lokalizacji.

 • Logowanie się    Jeśli przekazywanie zostało zakończone niepowodzeniem, ponieważ nie jest zalogowany na serwerze sieci web, ta akcja pozwala Zaloguj się do rozwiązania problemu z przekazywaniem.

 • Odrzuć    Usuwa plik z Centrum Upload Center. Jeśli ten plik znajduje się na serwerze, nadal będzie dostępna do pobrania.

 • Przekaż    W ramach tej akcji jest podejmowana próba przekazania oczekujących zmian na serwer. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zamykanie pliku, który jest w danym momencie przekazywany na serwer.

Poniższe ikony przedstawiają poszczególne stany plików w centrum Upload Center:

Ikona braku zmian oczekujących na przekazanie w Centrum przekazywania

Wskazuje, że w pliku nie ma zmian oczekujących na przekazanie.

Ikona oczekujących zmian w Centrum przekazywania

Wskazuje, że plik ma zmian oczekujących na przekazanie, ponieważ nie można skontaktować się z serwerem. Serwer stał się dostępny, w Centrum Upload Center zostanie automatycznie przekazywać te pliki.

Ikona wstrzymania przekazywania w Centrum przekazywania

Wskazuje, że plik ma zmian oczekujących na przekazanie, ponieważ wstrzymaniu przekazywania na serwerze. Aby przekazać te pliki, kliknij przycisk Wznów przekazywanie na pasku narzędzi.

Ikona przekazywania zakończonego niepowodzeniem w Centrum przekazywania

Wskazuje, że w plikach wprowadzono zmiany, których przekazywanie nie powiodło się. Problemy z tymi plikami można rozwiązać, klikając polecenie Otwórz w celu rozwiązania w menu Rozwiąż plików.

Początek strony

Opcje wyświetlania

Domyślnie wszystkie dostępne powiadomienia są włączone. Można określić, które powiadomienia i buforowane pliki mają być wyświetlane, zaznaczając lub czyszcząc pola wyboru poniższych opcji:

 • Pokaż powiadomienia o niepowodzeniu przekazywania

 • Pokaż powiadomienia o oczekiwaniu na przekazanie

 • Pokaż powiadomienia o wstrzymaniu przekazywania

 • Wyświetl ikonę w obszarze powiadomień

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ustawienia funkcji Office Document Cache.

 • Maksymalną liczbę dni przechowywania plików w funkcji Office Document Cache można ustawić, odpowiednio dopasowując wartość Liczba dni przechowywania plików w pamięci funkcji Office Document Cache.Pliki starsze od maksymalnej liczby dni zostaną usunięte z pamięci podręcznej tylko w przypadku, gdy nie będzie zmian oczekujących na przekazanie.

 • Użytkownicy, którzy wolą pracować bezpośrednio na serwerze lub troszczą się o swoją prywatność, mogą wybrać opcję Usuń pliki z pamięci funkcji Office Document Cache po ich zamknięciu, aby zamykane dokumenty były automatycznie usuwane z pamięci podręcznej.

  Ważne: Jeśli zostanie wybrane ustawienie Usuń pliki z pamięci funkcji Office Document Cache po ich zamknięciu i plik zostanie zamknięty przed ukończeniem przekazywania, można poczekać, aż przekazywanie zostanie ukończone, zapisać plik w innej lokalizacji lub zamknąć plik bez zapisywania zmian. Nie ma możliwości pozostawienia dokumentów oczekujących na przekazanie później, gdy serwer stanie się dostępny.

 • Funkcję Office Document Cache można wyczyścić w każdej chwili, klikając pozycję Usuń pliki buforowane.

  Uwaga:  Wyczyszczenie funkcji Office Document Cache przez kliknięcie pozycji Usuń pliki buforowane lub włączenie opcji Usuń pliki z pamięci funkcji Office Document Cache po ich zamknięciu powoduje usunięcie zawartości dokumentów z pamięci podręcznej, ale lista plików, które zostały otwarte, jest zachowywana w pamięci podręcznej i przechowywana na komputerze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×