Centrum administracyjne partnerów usługi Office 365 dla urządzeń przenośnych

Aplikacja administracyjna partnerów jest przeznaczona dla partnerów usługi Microsoft Office 365, którzy zarządzają klientami za pomocą centrum administracyjnego partnerów usługi Office 365. Używając aplikacji administracyjnej partnerów, można pracować ze swoimi klientami tak, jakby się było zalogowanym do centrum administracyjnego partnerów usługi Office 365 w przeglądarce. Można wyświetlać zdarzenia związane z usługą, aktualizować bilety pomocy technicznej i resetować hasła.

Aplikacja Centrum administracyjne partnerów dla urządzeń przenośnych

Często zadawane pytania

 • Kto może pobrać aplikację i ile ona kosztuje?

  Aplikacja jest bezpłatna i każdy może ją pobrać.

 • Jakie są minimalne wymagania użytkownika?

  Istnieje kilka wymagań, które muszą być spełnione przed zalogowaniem się do aplikacji. Po pierwsze, trzeba mieć konto organizacji usługi Office 365 z uprawnieniami administratora.

 • Jak zalogować się do aplikacji?

  Podczas uruchamiania aplikacji po raz pierwszy zostanie wyświetlony ekran logowania. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora usługi Office 365.

 • Czy ta aplikacja obsługuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe usługi Windows Azure Active Directory?

  Nie. Środowiska usługi skonfigurowane za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego usługi Windows Azure Active Directory nie będą mogły zalogować się do swojej usługi i zostanie im wyświetlony komunikat o błędzie.

 • Dlaczego nie mogę zalogować się do aplikacji?

  Może istnieć kilka przyczyn, na przykład brak ważnej dzierżawy usługi Office 365 z uprawnieniami administratora lub nieprawidłowa nazwa użytkownika i hasło.

 • Jak zmienić częstotliwość aktualizowania danych?

  Ustawienie odświeżania danych można znaleźć na stronie Settings (Ustawienia). Można ustawić automatyczne odświeżanie co 15 minut, co 30 minut lub aktualizację ręczną.

 • Jakie platformy urządzeń przenośnych są obsługiwane?

  Windows Phone 8, Android 4.2.1 i nowszy oraz iOS 7.

 • Czy ta aplikacja będzie działać na tabletach?

  Tak. Na każdym tablecie z systemem Android 4.2.1 lub nowszym. W systemie iOS 7 ta aplikacja będzie działać podobnie, jak na telefonie. Działa ona w trybie pomniejszonym lub powiększonym.

 • Jakie języki są obsługiwane przez tę aplikację?

  Na telefonie Windows Phone: angielski, portugalski (Brazylia), portugalski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański i chiński tradycyjny. Na urządzeniach z systemem Android: angielski. W systemie iOS: angielski.

 • Jak można wyświetlić informacje o własnej dzierżawie?

  Naciśnij ikonę menu Przycisk menu Centrum administracyjne partnerów w usłudze Office 365 i wybierz polecenie Clients (Klienci). Bez wybierania klienta naciśnij ponownie ikonę menu i wybierz informacje, które chcesz wyświetlić (użytkownicy, kondycja usługi, wiadomości itp.).

Dowiedz się więcej o centrum administracyjnym partnerów. Znajdź pomoc dla partnerów.

Uzyskiwanie aplikacji

Aby uzyskać aplikację administracyjną partnerów usługi Office 365, wyszukaj ją w sklepie z aplikacjami na swoim telefonie.

 1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu przenośnym.

 2. Wyszukaj frazę Office 365 Partner Admin (aplikacja administracyjna partnerów usługi Office 365).

 3. Wybierz odpowiednią aplikację z listy dostępnych aplikacji.

Logowanie

Zaloguj się do aplikacji administracyjnej partnerów przy użyciu konta organizacji usługi Office 365.

Porada: Wymagane jest konto organizacji usługi Office 365 z uprawnieniami administratora.

 1. Na ekranie logowania wprowadź adres e-mail organizacji usługi Office 365 i hasło.

 2. Naciśnij pozycję Sign in (Zaloguj).

 3. Spowoduje to przejście do listy klientów w aplikacji administracyjnej partnerów.

  Strona główna Centrum administracyjnego partnerów w usłudze Office 365 dla urządzeń przenośnych

Praca z klientami

Po otwarciu aplikacji administracyjnej partnerów możesz zarządzać swoimi klientami usługi Office 365.

 1. Dotknij ikony menu Przycisk menu Centrum administracyjne partnerów w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu.

 2. Aby poruszać się po aplikacji administracyjnej partnerów, użyj lewego menu nawigacyjnego (patrz poniżej).

  Menu Centrum administracyjnego partnerów w usłudze Office 365 dla urządzeń przenośnych

Aby pracować z klientami, użyj nawigacji po lewej stronie.

Menu

Opis

Clients (Klienci)

Umożliwia przejście do ekranu klientów, gdzie możesz pracować z dzierżawami usługi Office 365 swoich klientów.

Wybierz klienta, aby wyświetlić jego kondycję usługi, zdarzenia związane z usługą lub zresetować hasła. Wybrany klient staje się klientem domyślnym podczas poruszania się po aplikacji.

Wybierz pozycję Clients (Klienci), aby wybrać innego klienta.

Możesz oznaczyć flagą klientów, z którymi pracujesz najczęściej.

Klientów możesz wyszukiwać za pomocą ich domyślnej nazwy domeny.

Health (Kondycja)

Obciążenia pracą o dobrej kondycji są oznaczane kolorem zielonym. Obciążenia pracą o złej kondycji są oznaczane kolorami żółtym i czerwonym.

Wybierz obciążenie pracą z ostatnimi zdarzeniami związanymi z usługą, aby sprawdzić, na czym polega problem.

Users (Użytkownicy)

Umożliwia wyświetlenie wszystkich lub ostatnio wyświetlanych użytkowników wybranego klienta.

Wybierz użytkowników, aby wyświetlić ich wizytówki.

Możesz resetować hasła użytkowników.

Użytkowników możesz wyszukiwać według nazwy.

Support (Pomoc techniczna)

Umożliwia wyświetlenie otwartych i zamkniętych biletów pomocy technicznej wybranych klientów.

Możesz wyświetlić i edytować każdy bilet pomocy technicznej w imieniu klienta.

Messages (Wiadomości)

Umożliwia wyświetlenie poszczególnych wiadomości z Centrum wiadomości dla każdego klienta.

Feedback (Opinia)

Umożliwia wysłanie nam opinii na temat aplikacji administracyjnej partnerów usługi Office 365.

Sign out (Wyloguj)

Umożliwia wylogowanie się z aplikacji administracyjnej partnerów.

Ustawienia

 1. Dotknij ikony ustawień Ustawienia Centrum administracyjnego partnerów w usłudze Office 365 .

 2. Wybierz pozycję Sync Frequency (Częstotliwość synchronizacji), aby zmienić częstotliwość pobierania zawartości przez aplikację administracyjną partnera. Wybierz pozycję Every 15 minutes (Co 15 minut), Every 30 minutes (Co 30 minut) lub Manually (Ręcznie).

 3. Wybierz pozycję Feedback (Opinia), aby wysłać nam opinię na temat aplikacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×