Przejdź do głównej zawartości

CENA.WYKUP, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwotę w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego dającą oprocentowanie w dniu płatności.

Składnia

CENA.WYKUP(rozliczenie;data_spłaty;emisja;stopa;rentowność;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA.WYKUP występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego wyrażona jako liczba kolejna daty.

 • Stopa    Argument wymagany. Roczna stopa oprocentowania papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięta

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Rozliczenie, data_spłaty, emisja i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie, data_spłaty lub emisja nie są poprawnymi datami, funkcja PRICEMAT zwraca #VALUE! #ADR!.

 • Jeśli argument stopa < 0 lub jeśli rentownooć < 0, funkcja PRICEMAT zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja PRICEMAT zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja PRICEMAT zwraca wartość #NUM! #ADR!.

 • Wartość funkcji CENA.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • B = liczba dni w roku w zależności od przyjętego systemu liczenia dni.

  • DSM = liczba dni od rozliczenia do spłaty.

  • DIM = liczba dni od emisji do spłaty.

  • A = liczba dni od emisji do rozliczenia.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2008-02-15

Data rozliczenia

2008-04-13

Data spłaty

2007-11-11

Data wydania

6,10%

Półroczny kupon procentowy

6,10%

Rentowność procentowa

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

W ynik

=CENA.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Cena obligacji dla obligacji przy argumentach określonych w komórkach A2:A7.

99,98 zł

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×