Cel: zainicjowanie projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Etap planowania projektu może trwać przez dłuższy czas i obejmują wiele osób, więc należy zdefiniować celów, założeń i ograniczeń projektu. Etap planowania jest również czasu na przygotowanie planu zarządzania zakresem obsługiwanie zmian celów projektu.

W przypadku małych projektów nie może być konieczne zapisać pełną dokumenty przez inne osoby do przeglądania. Jednak z wytycznymi zawartymi w tym artykule, będą przydatne podczas pisania notatek dotyczących projektu własnymi rekordami.

Porada: Ten artykuł jest częścią serii artykułów w Planie projektu , które w szerokim zakresie opisano zadań związanych z zarządzaniem projektu. Czynności te nazywamy "cele", ponieważ są one zorganizowane wokół cyklu życia zarządzania projektu: Tworzenie planu, śledzenie i zarządzanie projektem i zamykanie projektu.

|  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Mężczyzna z planami projektowymi

Numer 1 Definiowanie celów projektu     Celów projektu wyczyść mają kluczowe znaczenie, ponieważ pomyślna realizacja projektu zależy od tego, jak blisko realizacji celów. 

Więcej...

Jasno określony cel projektu powinien być sprecyzowany i mierzalny. Unikaj niejasnych celów, takich jak „Utworzenie najnowszych elementów dostarczanych”. Cele projektu mogą obejmować następujące elementy:

 • Lista elementów dostarczanych projektu.

 • Określone daty ukończenia, zarówno ostatecznego ukończenia projektu i pośrednie punktów kontrolnych.

 • Określone kryteria dotyczące jakości, które muszą spełniać elementy dostarczane.

 • Limity kosztów, których projekt nie może przekroczyć.

Dla celów, które mają obowiązywać wszystkie projektu biorący udział w projekcie, a także sponsorów, którzy są funduszy projektu, musisz zaakceptować oficjalnie do celów. Często Menedżer projektu tworzy dokument celów, który stają się częścią projektu.

Jeśli dokument został utworzony w innym programie niż Microsoft Office Project 2007, takich jak Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office OneNote 2007, możesz dołączyć go do pliku projektu w celu ułatwienia dostępu.

Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Project Web Access 2007, możesz łatwo przekazać dokumenty uzupełniające na początku projektu. To jest przydatne, jeśli zespół nie ma folderu udostępnionego lub witrynę sieci Web zawierającą informacje, które dotyczą projektów lub inne firmy kwot.

Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Project portfela Server 2007, możesz przekazać dokumenty. Ponadto można śledzić projektów proces zatwierdzania przed ich zastosowaniem. Jak są inicjowane nowych projektów, możesz ich oceny przed realizacji celów organizacji.

Uwaga: Informacje na poziomie projektu można także umieścić w polu komentarze w oknie dialogowym Właściwości projektu. Pomaga to lokalizowanie dokumentów i projektów po rozpoczęciu projektu.

Numer 2 Identyfikowanie założeń projektowych     Na etapie planowania projektu prawdopodobnie trzeba będzie wiele ważnych pytań bez odpowiedzi. Na przykład, kiedy kluczowych zasobów będą mogły rozpocząć pracę? I jak długo będzie nowego sporządzanie proces? 

Więcej...

Aby rozpocząć planowanie, należy przyjmować świadome założenia i na ich podstawie tworzyć harmonogram.

Należy do śledzenia założenia wprowadzisz, tak aby:

 • Uczestnikom projektu i sponsorów można wyrażenia krytyki założeń, a następnie formalnego przyjęcia zestawu założeń projektowych.

 • umożliwienie użytkownikowi aktualizowania harmonogramu w momencie uzyskania dodatkowych informacji o tych czynnikach.

Podczas identyfikowania założeń rozważ następujące obszary projektu:

 • Warunki dostaw z innych projektów lub działów. Jeżeli projekt zależy od pracy innych zespołów, czy rozumieją one tę zależność i zgadzają się na ustalone daty dostaw?

 • Dostępność i użycie zasobów (w tym ludzi, materiałów i wyposażenia). Jeżeli niektóre osoby pracujące w projekcie podlegają innemu menedżerowi, kto to jest? Czy ta osoba zatwierdziła użycie tych zasobów w projekcie?

 • Czas trwania: zadania szacuje na podstawie informacji zawartych w pełnym lub liczba prób?

 • Koszty projektu: jak ważne jest koszt do projektu? Kto jest wymagane zatwierdzenia usługi budżet lub istotne?

 • Dostępny czas: Jeśli pracujesz w kierunku znane termin ostateczny, możesz praktyce przeprowadzić wszystkie zadania z dopuszczalnego poziomu jakości?

 • Elementy dostarczane: Na liście zależności projektu i elementy dostarczane zgadza się klientów i innych biorący udział w projekcie oczekiwaniami? Jeśli lista elementu dostarczanego, udziałowców uzgodnili elementów elementu dostarczanego czy zostało naruszone najpierw?

Są to tylko kilka kwestii, które należy rozważyć przed rozpoczęciem dowolnego złożonego projektu. Powodzenia projektu zależy od określenia założeń i utworzenia kopii zapasowej plany, jak działa na przeprowadzanie co zaplanowano.

Microsoft Office 2007 oferuje kilka rozwiązań oprogramowania umożliwiają ułatwiające zrozumienie złożoności projektu przed rozpoczęciem pracy z programem Project. Można na przykład utworzyć schemat blokowy współzależności funkcjonalnych złożonych lub blogu, aby zarejestrować pomysłów członkowie zespołu podczas burzy mózgów planami programu project.

Numer 3 Identyfikowanie ograniczeń projektowych     Ograniczenia dotyczące projektu to czynniki, które mogą potencjalnie ograniczać możliwości menedżera projektu. 

Więcej...

Zazwyczaj są to następujące trzy główne ograniczenia:

 • Harmonogram, na przykład ustalona data zakończenia lub termin główny punkt kontrolny.

 • Zasoby, takie jak wstępnie zdefiniowane budżet.

 • Zakres, na przykład wymagane opracowanie trzech modeli produktu.

Zmiana dotycząca jednego z tych ograniczeń przeważnie ma wpływ na pozostałe dwa oraz może wpłynąć na ogólną jakość.

Na przykład skrócenie czasu trwania projektu (harmonogram) może spowodować zwiększenie liczby wymaganych pracowników (zasoby) i zmniejszenie liczby funkcji, które obejmuje produkt (zakres).

Menedżer projektu decyduje, czy ten kompromis jest możliwy do zaakceptowania. To pojęcie jest nazywane „potrójnym ograniczeniem zarządzania projektem” lub „trójkątem projektu”.

W trakcie procesu planowania utwórz listę ograniczeń projektowych, aby upewnić się, że wszyscy biorący udział w projekcie są ich świadomi i mają możliwość skomentowania listy.

Warto, aby biorący udział w projekcie uzgodnili sposób reakcji na nieoczekiwane ograniczenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.

Jeżeli na przykład koszty pracy okazały się wyższe niż przewidywano, uczestnicy mogą chcieć zredukować zakres projektu w określony, wstępnie zdefiniowany sposób.

Uwaga: W programie Project słowo "ograniczenie" oznacza limit ustawiony na zadanie. Na przykład można określić, że zadanie musi się rozpocząć w określonym dniu lub Zakończ nie później niż wybranej daty.

Numer 4 Przygotowywanie planu zarządzania zakresem     Po określeniu celów, założeń i ograniczeń projektu można przystąpić do wersji roboczej planu zarządzania zakresem. 

Więcej...

Zakres projektu to połączenie wszystkich celów i zadań w ramach projektu oraz pracy wymaganej do ich realizacji.

Plan zarządzania zakresem to dokument opisujący sposób zarządzania zakresem projektu oraz sposobem integracji tych zmian w projekcie.

Taki plan jest użyteczny, ponieważ zespoły prowadzące projekty muszą często korygować cele projektów w czasie ich trwania.

Plan zarządzania zakresem może obejmować następujące elementy:

 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zmian zakresu, ich częstotliwości oraz liczby

 • Opis sposobu wszystkich zmian dotyczących zakresu będzie identyfikacji i klasyfikacji.

  Na przykład w projekcie budowlanym można określić, że lider zespołu roboczego może zaakceptować pracę, jeśli klient zażąda zmian dotyczących projektu o koszcie nieprzekraczającym 1000 zł, ale jeśli koszt zmian przekroczy tę kwotę, menedżer projektu i klient muszą ponownie przeanalizować zakres projektu pod względem kosztów, zasobów i innych czynników.

 • Plan działania w przypadku określenia zmiany zakresu (na przykład powiadomienie sponsora i wydanie polecenia zmiany kontraktu)

Dobrze przygotowany plan zarządzania zakresem może stanowić podstawę dla elementu, jakim jest plan awaryjny projektu.

Plan zarządzania zakresem można utworzyć w programie Project, jednak menedżerowie projektów przeważnie tworzą je przy użyciu innych programów, takich jak Word 2007 lub programu OneNote 2007.

|  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×