Przejdź do głównej zawartości

Cel użytkownika: zarządzanie kosztami

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Koszty projektu

Jeśli planujesz śledzenie informacji o kosztach, przyjdziesz do odpowiedniego miejsca. Dowiedz się, jak i gdzie wprowadzić różne informacje o kosztach, aby umożliwić wyświetlanie i analizowanie całkowitych kosztów od czasu do czasu w miarę postępu projektu.

Znajomość miejsca, w którym dokonywana jest pieniądze, pomoże Ci w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących realizacji projektu w ramach budżetu.

Porady dotyczące zarządzania kosztami przed rozpoczęciem

Ten artykuł jest jednym z wielu celów związanych z zarządzaniem projektami na mapie drogowej zarządzania projektami.

 • Szacunkowe   historie kosztów projektu projekty, które są podobne do planowanego projektu, mogą być przydatne, gdy zaczniesz rozpocząć pracę. Pomaga chronić pomyłkę. Jeśli Twoja organizacja ma ekspertów pakietu Office do spraw zarządzania projektami (PMO), możesz także omówić z nimi plany kosztów i budżetu lub poprosić o pomoc do członków zespołu, aby zapoznać się z omówieniem kosztów zadań i zasobów. Szacowanie kosztów to lewę — większe organizacje przestrzegają PMOych wskazówek lub zatrudniają profesjonalne koszty estimators.

 • Znajomość typów kosztów w programie Project   jest to większość kosztów związanych z projektem, czyli osób pracujących nad przydzielonymi zadaniami, materiałów i sprzętu potrzebnego do ukończenia projektu. Koszty zasobów są zwykle oparte na stawkach godzinowych lub stawkach jednostkowych, ale mogą być również kosztami jednorazowymi, takimi jak opłaty za konsultanta, koszty dostawców lub koszty podróży. Koszty, które nie są skojarzone z zasobami, są zwykle wprowadzane jako koszty stałe dla określonych zadań lub całego projektu.

 • Wprowadzanie kosztów   zasobów jest wprowadzana w widoku Arkusz zasobów dla pracowników, pracowników najemnych, zleceniobiorców, kosztów materiałów lub innych kosztów jednorazowych, na przykład kosztów ubezpieczenia lub obligacji. Koszty zadań są wprowadzane w tabeli kosztów, które można dodać do dowolnego arkusza zadań.

 • Uzyskiwanie kosztów całkowitych    Program Project oblicza łączną liczbę kosztów dla dowolnych wprowadzonych przez siebie kosztów, dzięki którym można szybko sprawdzić, jak koszty projektu. Udostępnij te informacje o kosztach udziałowcom projektu, które mogą go wyszukać.

 • Konfigurowanie budżetu    Gdy suma kosztów jest podobna do budżetu, a uczestnicy Twojej organizacji mają świadomość projektu, zapisanie planu bazowego oznacza, że suma kosztów jest ustalana jako budżet projektu. Wykonuje się to zazwyczaj po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji dotyczących projektu, a przed rozpoczęciem prac. Budżet według planu bazowego jest wymagany, jeśli planujesz śledzić koszty i zarządzać nimi, szczególnie jeśli Analiza wartości wypracowanej będzie przeprowadzana w celu analizowania odchyleń kosztów w całym projekcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie i zapisywanie planu bazowego.

 • Wykonywanie analizy kosztów   Eksportowanie danych kosztów do programu Excel w celu uzyskania dogłębnej analizy danych przy użyciu tabel przestawnych programu Excel, wykresów i innych funkcji, takich jak formatowanie warunkowe i wykresy przebiegu w czasie (jak pokazano na poniższym obrazie).

  Obliczanie wartości wypracowanej w programie Excel przy użyciu wykresów przebiegu w czasie
  lub Użyj raportów wizualnych w programie Project , aby wyświetlić wykres przestawny wartości wypracowanej (często znanej jako Krzywa S).
  Tabela wartości wypracowanej w programie Excel
  możesz jeszcze bardziej zabrać dane projektu i utworzyć zaawansowaną analizę przy użyciu funkcji analizy ANOVA dodatku Analysis ToolPak w programie Excel. Przestrzenią powietrzną jest limit, który jest dostępny w celu analizowania kosztów projektu!

Wprowadzanie kosztów w projekcie

Wprowadzanie kosztów zasobów

Najpierw początek — rozpoczyna się od wprowadzenia stawek płacowych dla osób, które będą wykonywać pracę i stawki jednostkowe materiałów, które będą potrzebne do ukończenia projektu. Następnie wprowadzisz "naprawione" koszty zasobów dla wyposażenia, a także dowolny koszt zasobu jednorazowego, który chcesz śledzić w projekcie. Program Project automatycznie oblicza rzeczywiste koszty na podstawie wartości skumulowanej pracy rzeczywistej lub materiałów zużytych do zadań, ale w razie potrzeby można wprowadzać koszty rzeczywiste w przypadku wszystkich przydzielonych zadań, które zostały ukończone.

Wyświetlanie całkowitych sum kosztów projektu

Po wprowadzeniu kosztów zasobów, zadań lub obu tych kryteriów Sprawdź koszty całkowite, aby sprawdzić, czy trzeba je skorygować w celu osiągnięcia kosztów.

Wybieranie odpowiedniego raportu

W pewnym momencie trzeba zgłosić informacje o kosztach projektu innym osobom w organizacji. Stosowanie wstępnie zdefiniowanego raportu o kosztach, takiego jak przepływ gotówki lub raport wartości wypracowanej, lub natychmiastowe wyświetlanie danych dotyczących kosztów w raporcie wizualnym, takim jak wykres przestawny programu Excel lub diagram przestawny programu Visio.

Zarządzanie kosztami projektu

Ustawianie i zapisywanie planu bazowego

Po wprowadzeniu oszacowań kosztów Zapisz je, korzystając z planu bazowego, aby ustalić budżet. Umożliwia to porównywanie planowanych kosztów z kosztami rzeczywistymi projektu w miarę postępów oraz przewidywanie, czy koszty projektu pozostaną w ramach budżetu, czy nie.

Śledzenie postępu harmonogramu — od nowicjusza do eksperta

Zadbaj o to, jak praca nad zadaniami przebiega zgodnie z postępem oraz jak koszty rzeczywiste są dodawane w celu ustalenia, czy projekt pozostanie w ramach budżetu, czy jest zagrożony przekroczeniem budżetu.

Analiza wartości wypracowanej dla każdego

Przeprowadzanie analizy wartości wypracowanej w dowolnym momencie projektu, aby dowiedzieć się, czy dotychczasowa pieniądze jest zgodna z pracą, która została wykonana, i dopasowuje koszty według planu bazowego określone dla zadań, zasobów i przydziałów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×