Cel użytkownika: zarządzanie kosztami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Koszty projektu

Jeśli planujesz śledzić informacje dotyczące kosztów, tutaj znajdziesz potrzebne informacje. Dowiedz się, jak i gdzie wprowadzać różne szczegóły dotyczące kosztów, aby można było wyświetlać i analizować szczegółowe informacje o kosztach co jakiś czas wraz z postępem projektu.

Wiedza na temat celów, na które przeznaczane są pieniądze, ułatwi podejmowanie lepszych decyzji, które pozwolą zrealizować projekt bez przekroczenia budżetu.

Przed rozpoczęciem pracy: porady dotyczące zarządzania kosztami

Ten artykuł jest jednym z wielu celów zarządzania projektu na Przewodnik po zarządzaniu projektami.

 • Szacowanie kosztów projektu   historie koszt projektów, które są podobne do już planowania projektu może być przydatne, gdy ci rozpoczęcie pracy. Pomaga zapobiec kosztów błędów. Jeśli Twoja organizacja ma ekspertów Project Management pakietu Office (biura zarządzania projektami), możesz może również omówić planów kosztów i budżetu im lub poprosić członka zespołu doświadczonych i wiedzą, aby zapoznać się z zadań i zasobów, oszacowania kosztów. Oszacowania kosztów się kłopotliwe — większych organizacji wykonaj wskazówki biura zarządzania projektami lub zatrudnienie estymatorów profesjonalny koszt.

 • Poznawanie typów kosztów występujących w projekcie   większość kosztów projektu pochodzić z zasobów pracy — osoby, które pracują w przydzielonych zadań lub materiałów i wyposażenia wymagane do ukończenia projektu. Koszty zasobów są zwykle na podstawie stawki godzinowe lub stawek jednostkowych, ale można je również jednorazowe koszty przykład opłaty Konsultant, koszty dostawcy lub kosztów podróży. Koszty, które nie są skojarzone z zasobami są zwykle wprowadzane jako kosztów stałych dla określonych zadań lub całego projektu.

 • Wprowadzanie kosztów   koszty zasobów zostały wprowadzone w widoku Arkusz zasobów dla pracowników co godzinę, pracowników najemnych, wykonawcy, koszty materiałów lub inne jednorazowe koszty zasobów, takie jak koszt ubezpieczenia lub obligacji. Koszty zadania są wprowadzane w tabeli kosztów, które można dodać do dowolnego arkusza zadań.

 • Obliczanie kosztu całkowitego    Program Project oblicza koszty całkowite dla wszystkich wprowadzanych kosztów, dzięki czemu można szybko sprawdzić podsumowanie kosztów projektu. Udostępnij te informacje uczestnikom projektu, którzy mogą ich potrzebować.

 • Ustalanie budżetu    Gdy koszty całkowite podobne budżetu możesz i udziałowców sprzedał pamiętać dla projektu, zapisywanie planu bazowego określa tych kosztów całkowitych jako budżetu projektu. Zazwyczaj w tym po wprowadzeniu wszystkich informacji projektu potrzeb, a przed rozpoczęciem dowolnego pracy. Jeśli planujesz śledzenie i zarządzanie kosztami, zwłaszcza jeśli będziesz mieć wykonując dowolną analizy wartości wypracowanej w całym projekcie WWDW wymagane jest budżetowy według planu bazowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie i zapisywanie planu bazowego.

 • Przeprowadzanie analizy kosztów   Eksportowanie danych do programu Excel koszt dla przeprowadzenia szczegółowej analizy danych, za pomocą tabel przestawnych programu Excel, wykresów i innych funkcji, takich jak formatowanie warunkowe i wykresy przebiegu w czasie (jak pokazano na poniższej ilustracji).

  Obliczanie wartości wypracowanej w programie Excel przy użyciu wykresów przebiegu w czasie
  lub za pomocą raportów wizualnych w programie Project , aby wyświetlić wykres przestawny z wypracowana wartość (powszechnie znany jako krzywej S).
  Tabela wartości wypracowanej w programie Excel
  nawet umożliwi projektu danych dalszych oraz tworzenie zaawansowanych analiz przy użyciu funkcji analizy ANOVA Dodatku Analysis ToolPak w programie Excel. Sky jest limit, jeśli chodzi o analizie kosztów projektu!

Wprowadzanie kosztów w projekcie

Wprowadzanie kosztów personelu i materiałów opartych na stawkach

Zacznijmy od postaw — na początku wprowadź stawki płac personelu wykonującego pracę oraz stawki jednostkowe za materiały niezbędne do zrealizowania projektu.

Wprowadzanie kosztów sprzętu i innych zasobów kosztowych

Następnie wprowadź „stałe” koszty zasobów związane ze sprzętem oraz jednorazowe koszty zasobów, które chcesz śledzić w projekcie.

Wprowadzanie kosztów stałych dla zadań

Następnie możesz dodać dowolne inne jednorazowe koszty do konkretnych zadań lub do zadania sumarycznego projektu odzwierciedlającego cały projekt.

Wyświetlanie całkowitych sum kosztów projektu

Po wprowadzeniu kosztów zasobów i/lub zadań sprawdź koszty całkowite, aby dowiedzieć się, czy jest konieczne dostosowanie kosztów w celu utrzymania ich na planowanym poziomie.

Wybieranie odpowiedniego raportu

W pewnym momencie konieczne będzie przedstawienie raportu zawierającego informacje o kosztach projektu innym osobom w organizacji. Skorzystaj ze wstępnie zdefiniowanego raportu kosztów, takiego jak raport Przepływ gotówkowy lub Wartość wypracowana, lub wyświetl natychmiast dane dotyczące kosztów w postaci raportu wizualnego, na przykład wykresu przestawnego programu Excel lub diagramu przestawnego programu Visio.

Zarządzanie kosztami projektu

Ustawianie i zapisywanie planu bazowego

Po wprowadzeniu kosztów szacunkowych zapisz plan bazowy, aby ustalić budżet. Dzięki temu można porównywać koszty planowane z rzeczywistymi kosztami projektu w miarę jego realizacji i przewidywać, czy koszty projektu przekroczą budżet, czy nie.

Śledzenie postępu harmonogramu — od nowicjusza do eksperta

Kontroluj postęp prac nad zadaniami i łączne koszty rzeczywiste, aby określić, czy projekt zmieści się w budżecie, czy istnieje ryzyko jego przekroczenia.

Ręczne wprowadzanie kosztów rzeczywistych

Program Project automatycznie oblicza koszty rzeczywiste na podstawie skumulowanej pracy rzeczywistej lub materiałów zużytych w czasie wykonywania zadań, jednak w razie potrzeby można wprowadzić koszty rzeczywiste dowolnego przypisanego zadania, które zostało wykonane.

Analiza wartości wypracowanej dla każdego

Przeprowadź analizę wartości wypracowanej w dowolnym momencie podczas realizacji projektu, aby dowiedzieć się, czy pieniądze wydane do tej pory odpowiadają ilości wykonanej pracy i są zgodne z kosztami według planu bazowego ustalonymi dla zadań, zasobów i przydziałów.

Dowiedz się, zaawansowane podmioty analizy wartości wypracowanej (blog)

Dowiedz się, jak wyeksportować harmonogram w formacie zgodnym z wymaganiami Centrum ONZ ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu (UN/CEFACT).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×