Cel użytkownika: zaplanowanie projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Cel użytkownika: zaplanowanie projektu

Warto rozpocząć planowanie przed otwarciem programu Microsoft Project.

Aby zarejestrować wczesne pomysły dotyczące celów projektu, skorzystaj z aplikacji, takiej jak program Word, Excel, OneNote lub Outlook.

Po zaakceptowaniu Twoich pomysłów przez wszystkich zainteresowanych możesz rozpocząć planowanie harmonogramu przy użyciu programu Project.

Wróć do Przewodnika po projektach, aby zapoznać się z innymi artykułami do nauki zarządzania projektami.

Przed rozpoczęciem pracy: porady dotyczące zarządzania projektami . . .

 • Upewnij się, że masz projekt    Upewnij się, że Twój pomysł jest rzeczywiście projektem. Projekt ma następujące trzy cechy.

 • Jest tymczasowy i unikatowy    Projektowanie samochodu produkcji jest projektu, ponieważ jest to działanie jednorazowego. Produkcji samochodów w zakładu jest powtarzających się szereg działań i dlatego nie projektu.

 • Ma jasno zdefiniowane elementy dostarczane    Elementy dostarczane nadają projektowi kierunek i cel. Udziałowcy nie będą przekonani, że warto zainwestować w projekt, jeśli elementy dostarczane nie zostaną jasno określone.

 • Ma początek i koniec    Bez określenia daty zakończenia projektu udziałowcy i inwestorzy nie będą cieszyć się wynikami i sukcesami, które stały się możliwe dzięki ich inwestycjom.

  Poniżej przedstawiono kilka przykładów ułatwiających określenie, czy masz do czynienia z projektem.

Działania niebędące projektami

Jasno określone projekty

Produkowanie samochodów

 • Projekt unowocześnienia fabryki w celu zwiększenia efektywności

 • Projekt zlokalizowania fabryki bliżej obiektów produkcyjnych

Zmniejszenie ryzyka związanego z konkurencją

 • Projekt zmiany oprogramowania zabezpieczającego

 • Projekt rekrutacji ekspertów ds. ryzyka z pokrewnej branży

 • Identyfikowanie ograniczeń projektu   . Ograniczenia to czynniki, które ograniczać możliwości menedżera projektu w projektowaniu i zarządzania projektem. Większości projektów mają trzy ograniczenia.

 • Ograniczony zakres czasu    Daty zakończenia dla głównych elementów dostarczanych przeważnie ustalają całkowity czas trwania projektu.

 • Ograniczone zasoby ludzkie i inne    Menedżerowie projektu zazwyczaj dysponują ograniczoną liczbą osób, które mogą pracować nad projektem, lub mają ograniczony budżet.

 • Wąski zakres    Projekt jest zazwyczaj ograniczony wydajnością pracy zespołu. Jeśli projekt ma zbyt wiele elementów dostarczanych lub funkcji, ilość czasu w harmonogramie może nie wystarczyć, aby zrealizować wszystkie.

Zmiana dotycząca jednego ograniczenia ma zazwyczaj wpływ na pozostałe dwa ograniczenia oraz ogólną jakość. Na przykład skrócenie czasu trwania projektu zmusza menedżera projektu do podjęcia decyzji dotyczących liczby pracowników wymaganych do ukończenia elementów dostarczanych projektu. Jeśli liczba pracowników jest zbyt mała, skrócenie projektu może być przyczyną kompromisów, takich jak zmniejszenie zakresu projektu.

 • Wczesne identyfikowanie udziałowców    Nic tak nie szkodzi projektowi, jak błędne zidentyfikowanie krytycznych udziałowców i sposobu komunikacji z nimi. Jeśli nie zidentyfikujesz krytycznego udziałowca po rozpoczęciu projektu, może dojść do jego wstrzymania lub przekroczenia budżetu, gdy zostaną zaproponowane nowe cele projektu i metody.

Krok 1. Rejestrowanie wczesnych pomysłów

Rejestrowanie wczesnych pomysłów w programie OneNote

Zapisuj notatki w programie OneNote, gdy myślisz o projekcie i celach, które mają zostać osiągnięte. Twoje notatki mogą zawierać wiadomości e-mail, łącza do witryn sieci Web, klipów wideo lub wczesnych specyfikacji.

Importowanie danych z programu Excel do programu Project

Tworzenie projektów czasami zaczyna się od prostych list w programie Excel. Gdy jednak listy się rozrosną, zaimportuj je do programu Project, gdzie możesz bardziej efektywnie organizować i planować zadania.

Używanie usługi Office 365 na dowolnym komputerze do sporządzania notatek programu project w dowolnym miejscu

Pracuj nad wczesnymi specyfikacjami projektu przy użyciu usługi Office 365. O ile pracujesz na komputerze z połączeniem internetowym, możesz pracować nad dokumentami, korzystając z pełnych wersji programów Word, Excel, PowerPoint lub OneNote — na żądanie i w dowolnym miejscu.

Korzystanie z aplikacji Office Online w przeglądarce internetowej

Pracuj przy użyciu aplikacji Office Online bez korzystania z usługi Office 365. Jeśli masz konto Microsoft, możesz używać wersji programów Word, Excel, PowerPoint lub OneNote dla sieci Web, aby rejestrować wczesne pomysły dotyczące projektu.

Początek strony

Krok 2. Pozostawanie w kontakcie z udziałowcami

Raportowanie postępów na wczesnym etapie

Niezależnie od etapu planowania dobrze przedstawiony raport pomaga udziałowcom zaakceptować elementy dostarczane projektu.

Dołączanie do spotkania online

Jeśli udziałowcy nie mogą być obecni, połącz się z nimi przy użyciu spotkań online. Udostępniaj slajdy programu PowerPoint, arkusze programu Excel lub notatki z programu OneNote i omów wczesne plany dotyczące projektu. W spotkaniach online można uczestniczyć, będąc w biurze lub w trakcie podróży albo za pomocą urządzenia przenośnego.

Czat za pomocą wiadomości błyskawicznych z członkiem zespołu

Gdy podczas pracy pojawią się pytania dotyczące harmonogramu projektu, umieść wskaźnik myszy na nazwisku osoby i prześlij wiadomość błyskawiczną za pomocą programu Lync.

Początek strony

Krok 3. Rozpoczynanie projektu

Kopiowanie i wklejanie z programu Word, Outlook lub PowerPoint do programu Project

Skopiuj listę zadań w programie Word, Outlook lub PowerPoint i wklej je do programu Project, aby szybko rozpocząć serii rozłożonych w czasie. Powoduje, że konspektu projektu strukturę i formatowanie.

Tworzenie nowego projektu na podstawie innego projektu lub szablonu

Utwórz nowy projekt na podstawie szablonu wypełnionego wstępnie zadaniami z podobnych projektów. Wiele z tych projektów zostało utworzonych przez ekspertów z branży w celu ułatwienia szybkiego rozpoczynania pracy.

Importowanie danych z programu Excel do programu Project

Przenieś listę zadań zaczętą w programie Excel do programu Project. Program Project zachowa strukturę i formatowanie konspektu.

Importowanie listy zadań programu SharePoint jako wczesnego projektu

Tworzenie projektów czasami zaczyna się od list zadań w programie SharePoint w celu udostępniania ich innym osobom bez korzystania z programu Microsoft Project. Gdy lista zadań osiągnie określony rozmiar, przenieś ją do programu Project i kontynuuj pracę za jego pomocą.

Cel dotyczący zarządzania projektem: utworzenie nowego harmonogramu projektu

Po utworzeniu projektu w programie Microsoft Project możesz zacząć dodawać zadania, organizować je i łączyć ze sobą, dodawać osoby i tak dalej.

Wróć do Przewodnika po projektach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×