Cel użytkownika: wybranie odpowiedniego widoku harmonogramu

Obraz przedstawiający dwa widoki planu projektu

Wykres Gantta to jeden z widoków przedstawiających postęp projektu. Za pomocą widoków programu Project można jednak uzyskiwać kluczowe informacje na temat wszystkich obszarów harmonogramu.

Wybór odpowiedniego widoku harmonogramu to pierwsza czynność mająca duże znaczenie dla realizacji projektu zgodnie z harmonogramem.

Aby zapoznać się z innymi artykułami z serii przewodników po zarządzaniu projektami, zobacz Przewodnik po projektach.

Przed rozpoczęciem pracy: porady dotyczące zarządzania projektami . . .

  • Chcesz dowiedzieć się, które zadania w harmonogramie są najważniejsze?    Wszystkie zadania w harmonogramie są ważne, ale niektóre mają większy wpływ na datę końcową harmonogramu niż inne. W żargonie zarządzania projektami są one nazywane zadaniami krytycznymi. Przejrzyj je w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problemy dotyczące harmonogramu.

  • Chcesz przyjrzeć się relacjom między zadaniami?   Tylko wykres Gantta pozwala zobaczyć relacje między poszczególnymi zadaniami. Jednak możesz korzystać bez obaw z innych widoków. Diagram sieciowy przedstawia bardziej złożone zależności między zadaniami. Kalendarz przedstawia zadania w znajomym formacie kalendarza miesięcznego. W widoku Oś czasu są wyświetlane główne punkty kontrolne harmonogramu.

  • Chcesz zobaczyć, jak radzą sobie pracownicy?   Aby dokładniej przyjrzeć się harmonogramowi, poznaj widok Użycie zasobu lub użyj widoku Terminarz zespołu, aby zobaczyć, kto pracuje nad poszczególnymi zadaniami.

  • Chcesz pokazać projekt kierownikowi?    W wielu przypadkach wysyłanie kierownikowi kopii harmonogramu to złe podejście. Kierownicy i inni uczestnicy projektu chcą zapoznać się jedynie z ilością ogólnych informacji, która jest wymagana, aby zrozumieć ogólną kondycję projektu. Na szczęście w programie Project 2013 dostępny jest całkiem nowy zestaw raportów wizualnych uwzględniających odpowiednią ilość szczegółów w postaci schematów i wykresów, których użycie wymaga niewielkiego nakładu pracy.

  • Chcesz wyświetlić informacje dotyczące kosztów i budżetu?   W programie Project możesz wyświetlić podsumowanie kosztów lub zaawansowany raport wartości wypracowanej. Zawsze możesz również wyeksportować dane do programu Excel, gdy potrzebna jest złożona analiza informacji o kosztach.

  • Jesteś na wczesnym etapie planowania i nie chcesz jeszcze wyświetlać projektu w programie Microsoft Project?    Jeśli jesteś na wczesnym etapie procesu planowania, możesz nie chcieć korzystać z programu Project. Możliwe, że masz prostą listę w witrynie programu SharePoint, w programie Excel lub na papierowej serwetce. Warto podzielić się tymi pomysłami z innymi osobami przed uruchomieniem programu Project i utworzeniem harmonogramu.

Krok 1. Znajdowanie odpowiedniego widoku

Wybieranie właściwego widoku

Zacznijmy od podstaw — musisz znaleźć odpowiedni widok do określonego celu. Na przykład warto zapoznawać się z informacjami dotyczącymi zespołu w widoku Terminarz zespołu lub Użycie zasobu, a nie na wykresie Gantta, gdzie są wyświetlane informacje o zadaniach.

Wyświetlanie postępu harmonogramu na wykresie Gantta

Najłatwiejszym sposobem wyświetlania postępu jest obserwowanie, jak paski wykresu Gantta zmieniają się wraz z postępem pracy.

Wyświetlanie działań związanych z projektem na osi czasu

Oś czasu ułatwia tworzenie raportu dotyczącego ogólnego zarysu. Przedstawia w skrócie kluczowe zadania i punkty kontrolne na spotkania dotyczące stanu projektu. Po prostu upuść ją na slajd w programie PowerPoint, wydrukuj lub wyślij w wiadomości e-mail do szefa, aby błyskawicznie utworzyć raport.

Wyświetlanie pracy na diagramie sieciowym

Gdy projekty stają się bardzo złożone, diagram sieciowy przedstawiający zależności między zadaniami ułatwia przeglądanie wielu połączonych części harmonogramu. Diagramy sieciowe przedstawiają widok klasyczny informacji o projekcie z połączonymi polami i liniami.

Wyświetlanie raportów o stanie wartości wypracowanej

Wartość wypracowana to przydatna funkcja śledzenia i budżetowania w programie Project — nie jest ona szczególnie skomplikowana. Wartość wypracowana pomaga znaleźć odpowiedź na pytania, takie jak: „Patrząc na ilość pracy wykonanej do tej pory w projekcie, ile pieniędzy należało wydać?” lub „Czy ukończymy projekt w terminie?”.

Wyświetlanie informacji o projekcie w postaci atrakcyjnego raportu

Utwórz i dostosuj atrakcyjne raporty graficzne z odpowiednimi informacjami o projekcie. Jeśli jakiś raport Ci nie odpowiada, dostosujesz go w kilka sekund.

Wyróżnianie linków zadań

W skomplikowanym projekcie część widoku Wykres Gantta zawierająca paski, pokryta licznymi wielokolorowymi paskami i liniami łączy, może stać się przeładowana. Aby uporządkować informacje graficznie, możesz wyświetlić ścieżkę zadania w celu wyróżnienia zadań poprzedzających zadanie i następujących po nim.

Drukowanie widoku

Drukuj widoki programu Project przy użyciu drukarki na swoim biurku lub wielkiego plotera, aby powiesić je w korytarzu lub położyć na stole kreślarskim.

Krok 2. Dostosowywanie widoku

Dodawanie kolumny do widoku

Dodaj kolumny do widoku projektu, aby wyświetlić więcej informacji o zadaniu. Kolumny można również ukrywać, aby chronić poufne dane.

Zmienianie skali czasu w widoku

Skalę czasu możesz dostosować, aby zawierała mniejsze lub większe jednostki czasu, od godzin po lata. Na przykład możesz zechcieć, aby wyświetlane na niej były lata obrachunkowe zamiast kalendarzowych lub aby paski wykresu Gantta przedstawiały miesiące, a nie dni.

Grupowanie zadań lub zasobów

Jeśli w projekcie jest zbyt wiele zadań, aby można je było łatwo przeglądać, spróbuj pogrupować je w kategorie. Grupowanie zapewnia wiele możliwości sortowania, takich jak priorytet, typ ograniczenia, czy stan wykonania.

Dzielenie widoku

Czasami warto wyświetlić dwa widoki zamiast jednego. Gdy na przykład wykres Gantta jest wyświetlany w górnym widoku, możesz przejść do szczegółowych informacji o określonym zadaniu, używając dolnego widoku. Wykwalifikowani menedżerowie projektów uczą się używać widoków złożonych, aby przyspieszyć codzienną pracę związaną z zarządzaniem projektami.

Sortowanie informacji o projekcie według zadania, zasobu lub daty

Przeważnie zadania będą wyświetlane w kolejności chronologicznej. Jednak w miarę rozrastania się projektu możesz uznać, że warto uporządkować zadania alfabetycznie według stanu lub zasobu.

Filtrowanie widoku

Nie musisz zawsze wyświetlać informacji o projekcie w zwykłym formacie chronologicznym. Możesz podzielić go w dowolny sposób.

Zwiększanie wcięcia zadań w celu tworzenia podzadań i zadań sumarycznych

Zwiększ lub zmniejsz wcięcie zadań, aby ukazać ich hierarchię lub relacje zadań w fazach i podfazach.

Udostępnianie wprowadzonych zmian dla przyszłych projektów

Nie chcesz, aby dostosowane widoki się zmarnowały. Udostępnij je innym osobom lub zapisz je jako szablony do użytku w przyszłych projektach.

Krok 3. Wyświetlanie danych programu Project przy użyciu innego programu

Wyświetlanie informacji o projekcie w witrynie programu SharePoint

Jeśli chcesz synchronizować projekty z listą zadań programu SharePoint — bez udziału programu Project Server — to masz taką możliwość. Program Project Professional ułatwia ustawienie listy zadań programu SharePoint synchronizowanej z projektem. Członkowie Twojego zespołu mogą przeglądać harmonogram i aktualizować pracę w programie SharePoint, a Ty będziesz widzieć zmiany w programie Project.

Wyświetlanie projektu w formacie PDF

Przekształcając plan projektu w dokument PDF lub XPS, możesz go udostępnić wszystkim osobom, które mają komputer, nawet jeśli nie jest na nim zainstalowany program Project.

Importowanie danych z programu Excel do programu Project

Jeśli rozpoczęto tworzenie złożonego projektu w programie Excel lub w bazie danych i martwi Cię zgodność danych podczas przenoszenia projektu do programu Microsoft Project, użyj kreatora importu. Obsługuje on importowanie bardziej skomplikowanych projektów.

Zapisywanie pliku projektu w innym formacie

Program Project obsługuje eksportowanie informacji o projekcie do programu Excel i Visio, formatu PDF oraz wielu innych popularnych formatów.

Wróć do Przewodnika po projektach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×