Cel: rozpoczęcie pracy nad planem projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zakończeniu planowania wstępnego, można rozpocząć projekt, wprowadź wstępne dane projektu, a dołączanie dokumentów planowania projektu. Ten rodzaj nakładu wstępny jest niezwykle ważne sukcesu projektu, czy Twój projekt ma tysiące kroków, które obejmują lat i za pomocą standardowej metody zarządzania projektami lub wykonać kilka czynności, które obejmuje miesiąc i użyj metody adaptacyjne zarządzanie projektami.

Porada: Niniejszy artykuł należy do serii publikacji w ramach Mapy projektu, w której w szerokim zakresie opisano czynności związane z zarządzaniem projektami. Czynności te są nazywane „celami”, ponieważ są zorganizowane zgodnie z cyklem zarządzania projektem: tworzenie planu, śledzenie projektu i zarządzanie nim, zamykanie projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Ścigający się biegacze

Numer 1 Decydowania, czy projekt jest potrzebny     Przed rozpoczęciem długiej serii działań należy poprosić samodzielnie Jeśli co robią stanowi projektu. 

Więcej...

Z perspektywy zarządzania projektami projektu wykazuje większość następujące atrybuty:

 • Projekt jest tymczasowy i unikatowy     To jednorazowego programu i nie serii akcji. Projektowanie samochodu produkcji jest projektu, ponieważ jest to działanie jednorazowego. Produkcja samochodu pochodzące z zakładu, mimo że obejmuje wiele połączonych instrukcje, jest trwających szereg działań i dlatego nie w projekcie.

 • Projekt ma cyklu życia z początek i koniec     W powyższym przykładzie projekt samochodu produkcji zawiera datę zakończenia, ale trwa produkcji samochodów. Po zakończeniu fabryki zakończenia projektu.

 • Projekty używanie zasobów     Zasoby — osób lub zasobów materiałowych, takich jak narzędzia i tekstyliów — muszą być zarządzani umiarem, zwłaszcza jeśli są udostępniane, projektach.

 • Projekt ma funduszy ograniczenia opisane w jej budżetu     Menedżerowie projektów to zazwyczaj związane z całkowitą rentowność projektu i czy działania projektu objęte koszty przydzielonego do projektu.

Oto niektóre przykłady projektów:

 • Opracowanie nowego produktu lub usługi.

 • Projektowanie nowego procedury firm lub restrukturyzacja organizacji.

 • Budowa domu lub innym elemencie.

 • Opracowanie zasad środowiska Recenzja.

 • Zaprojektowanie pojazdu o niskiej emisji spalin.

 • Zaprojektowanie Nowość w domu.

Numer 2 Tworzenie projektu     Możesz utworzyć nowy projekt, czyli w normalny sposób, aby rozpocząć. Lub można utworzyć nowy plik na podstawie istniejącego projektu lub szablonu, który zawiera zadania lub zasoby, które są podobne do tych, które są potrzebne dla bieżącego projektu.

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

 • Tworzenie nowego projektu , jeśli chcesz będzie zaczynać się czystego szablonu, wybierz datę rozpoczęcia lub zakończenia projektu i dodawanie zadań i zasoby, które są potrzebne.

 • Tworzenie nowego projektu od szablonu , jeśli chcesz błyskawicznego rozpoczynania prac tworzenia projektu. Przeglądanie szablonów, które są dołączone do programu Microsoft Office Project.

Numer 3 Łącze lub magazynu dokumentów związanych z projektem w programie Project     Można dołączać dokumenty, które są związane z projektu do pliku Microsoft Office Project 2007. Na przykład można połączyć plan zarządzania zakres lub plan zarządzania ryzykiem do projektu w celu ułatwienia dostępu.

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

 • Wstawianie dokumentu do projektu, takich jak dokumentu Microsoft Office Word 2007, diagramu przepływu pracy Microsoft Office Visio 2007, mapy w programie Microsoft MapPoint, slajdu Microsoft Office PowerPoint 2007 lub strony Microsoft Office OneNote 2007.

 • Dodawanie notatki do zadania, zasobu lub projektu , aby dołączyć niewielką ilość informacji bezpośrednio w projekcie. Można również dodać plik do notatki, która jest łatwym sposobem przeglądanie pliku informacji dotyczących zadania, zasobu lub projektu.

 • Przeglądanie i przekazywanie dokumentów , które są związane z projektem przy użyciu programu Microsoft Office Project Server 2007.

Numer 4 Ustawianie czasu pracy w kalendarzu projektu     Może być konieczne zmiany dni roboczych i godzin pracy dla użytkownika kalendarz projektu. W programie Project domyślnej godziny pracy są dni powszednich 8:00:00 do 17:00, z godziny wyłączone dla otwarcia. Możesz zmienić godziny pracy dla wszystkich dni roboczych, określonych dni (na przykład w każdy wtorek) lub określonych dat, takich jak dni wolnych.

Numer 5 Zapisywanie projektu     Od czasu do czasu możesz potrzebujesz zapisać projektu w celu zachowania zmiany wprowadzone przez użytkownika, Utwórz kopię zapasową projektu lub utworzenia szablonu, który może być używany w innym projekcie. Program Project oferuje kilka sposobów zapisywania projektu.

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×