Cel: oszacowanie zapotrzebowania na zasoby

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Już zidentyfikowaniu projektu zakres, włącznie z ustawieniem w górę na liście zadań i szacowanie czasu trwania zadań. Za pomocą tych informacji do dokonać wstępny szacuje, określić wymagania i rozpocząć swojego personelu i procesów zamówień umożliwia uzyskanie zasoby, które są potrzebne.

Porada: Ten artykuł jest częścią serii artykułów w Planie projektu , które w szerokim zakresie opisano zadań związanych z zarządzaniem projektu. Czynności te nazywamy "cele", ponieważ są one zorganizowane wokół cyklu życia zarządzania projektu: Tworzenie planu, śledzenie i zarządzanie projektem i zamykanie projektu.

Poprzedni cel |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Klawisze kalkulatora i liczby dotyczące zasobów ludzkich

Numer 1 Identyfikowanie i oszacowanie zapotrzebowania na zasoby     Po nawiązaniu zakres i cele i skonfigurować listę zadanie w planie projektu, możesz przystąpić do planowania zasobów. 

Więcej...

Poniższa procedura może ułatwić zidentyfikowanie typów i ilości zasobów, które są potrzebne do zrealizowania projektu:

 • Przejrzyj listę zakresów i zadań projektu     Określenie wymagań projektu dla osób, wyposażenia, zasobów materiałowych i zasoby kosztowe na liście zakres i zadań projektu.

 • Uzyskaj historyczne zasobów i informacje o czasie trwania     Zbieranie informacji z plików poprzednich projektów, baz danych oraz osób, które pracy nad projektami podobne. Poszukaj zwłaszcza informacji na temat typów i ilości zasobów, które były używane, a także rzeczywisty czas trwania zadań.

 • Należy rozważyć, czy jak numery zasobów wpływać na czasy trwania     Liczba zasobów przydzielonych do zadania często wpływa na czas trwania zadania. W większości przypadków, zwłaszcza w zadaniach produkcyjnych, dwa zasoby można wykonać zadanie w połowę czasu trwania pojedynczego zasobu to zrobić. Dodanie większej ilości zasobów do zadań nosi nazwę "awarii" projektu i przejść do skrajnej, może być ryzykowna sposobem ukończenia projektu ze względu na dodatkowych kosztów i nieefektywność, które mogą spowodować.

  W innych przypadkach takich jak z zadaniami projektowania, dodawanie zasobów nie daje gwarancji zmniejszy czas trwania.

 • Należy rozważyć, czy jak sprawności zasobu i jakości wpływać na czasy trwania     Funkcje i możliwości zasobów przydzielonych do zadania można znacznie wpływać na czas trwania zadania. Na przykład członek zespołu z pięciu lat obsługi zwykle można oczekiwać na wykonanie zadania w mniej czasu niż członka zespołu o dwa lata obsługi.

 • Przeglądanie i Aktualizuj, które szacuje czasu trwania     Skorzystaj z informacji, że zbieranie informacji o tego projektu i podobnych projektach należy dopasować czasu trwania, oszacowania zadań projektu. Dokładność oszacowania zapotrzebowania na zasoby zależy od dokładności szacowania czasu trwania zadania.

 • Identyfikowanie potrzeby typów i ilości zasobów     Po zgromadzeniu wszystkie informacje, które są potrzebne, określ typy wymaganych zasobów (osób, sprzęt i materiały) oraz potrzebne dla każdego zasobu ilości. Także zidentyfikować cechy specyficzne i założenia korzystające o każdemu zasobowi stanowisko, posiadane umiejętności, obsługi, funkcja, jakość lub stopień.

 • Użyj ekspertem umożliwia przeglądanie zapotrzebowania na zasoby     Członek zespołu doświadczonych i wiedzę używane do przeglądania oszacowania wymagania dotyczące zasobów i czasu trwania zadania.

 • Użyj narzędzia do zarządzania portfelem     Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Project portfela Server 2007, można śledzić projekty i wyrównywanie zapotrzebowania na zasoby za pośrednictwem inicjowania i proces zatwierdzania przed ich zastosowaniem. Jak rozpocząć nowych projektów i przydzielanie zasobów, możesz ich oceny przed realizacji celów organizacji.

Numer 2 Zmienianie czasu trwania     Skorzystaj z informacji, że zbieranie informacji o tego projektu i podobnych projektach należy dopasować zadania czas trwania oszacowania. Dokładność oszacowania czasu trwania wpływa bezpośrednio na dokładność oszacowania zapotrzebowania na zasoby. 

Numer 3 Zasoby proponowane rozwoju     W tym momencie możesz przystąpić do listy typów i ilości zasobów. W przypadku zasobów ludzkich wiedzieć, stanowisk, umiejętności, a doświadczenie. Znasz typu, marki, koszt i pojemności zasoby urządzeń, które są wymagane. Znasz ilości materiałów eksploatacyjnych, które są wymagane. Można wprowadzić i skompilować te informacje o zasobach w Microsoft Office Project 2007 i przesłać jako części propozycji dotyczącej zasobów. 

Kliknij pozycję wszystkie z następujących czynności, które mają zastosowanie:

 • Wersja robocza listy proponowanych zasobów , jeśli chcesz zarejestrować wstępne informacje o zasobach. Zatwierdzony i uzyskane w wyniku zasobów nazwy zasób zastępczy na liście zasób proponowany można zastąpić nazwami zasobów rzeczywistych. Można nawet utworzyć wstępną listę przydziałów i harmonogram zasobów.

 • Dodawanie zasobów rodzajowych do projektu , jeśli korzystasz z Microsoft Office Project Server 2007, a chcesz dodać symbol zastępczy zasobów do zespołu. Możesz określić umiejętności, które są wymagane przez przydziału zadania, zamiast określania określonej osoby nad przydziałem.

 • Dodawanie zwykłych zasobów do projektu , jeśli zasoby, które mają nie są zasoby przedsiębiorstwa. Możesz zastąpić te zasoby z zasobów przedsiębiorstwa później w razie potrzeby.

 • Dodawanie zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa , jeśli korzystasz z Microsoft Office Project Web Access i chcesz dodać zasoby, które są częścią zasoby przedsiębiorstwa Twojej organizacji. Te zasoby można planować efektywny projektach Twojej organizacji.

Numer 4 Uzyskiwanie zatwierdzenia szacowany zasobów     Przesyłanie propozycji zasobów do biorący udział w projekcie celu zatwierdzenia oszacowania zasobów. 

Więcej...

Po określeniu rodzaj i liczbę osób, sprzętu zasoby materiałowe i zasoby kosztowe potrzebne do zrealizowania projektu może być konieczne uzyskanie zgody na personelu i zamówienia z biorący udział w projekcie w organizacji lub z klienci zewnętrzni. Jeśli składania tego projektu następującym procesem ułatwiają ustawienie wymagania, założeń i budżetu dotyczących propozycji:

 • Opracowanie zestawienia zapotrzebowania na zasoby      Ten instrukcji określa typy, jakości i ilości zasobów, a także określania założenia dotyczące zasoby. Zestawienie zapotrzebowania na zasoby można wydruk Arkusz zasobów widok, wraz z uwagi o zasobie w razie potrzeby.

 • Opracowanie strategii zatrudnienia      Uwzględniając zasad obowiązujących w organizacji i procedury dotyczące personelu, podczas opracowywania strategii przy użyciu istniejącego członków zespołu, korzystania z zasobów z innych działów i rekrutacji nowych członków zespołu. Zawiera kryteria rozmów kwalifikacyjnych i wyboru.

 • Opracowanie strategii zamówień      Uwzględniając zasad obowiązujących w organizacji i procedury dotyczące zamówień, opisują strategię zamawiającego spoza towarów lub usług, doradztwa oferty i Wybieranie wykonawcy zalecane, sprzęt i materiały dla projektu.

 • Użyj ekspertem umożliwia przeglądanie propozycji zasobów      Służy do przeglądania propozycję zasobów oraz wszelkie inne informacje wymagane przez proces personelu, zamówień lub propozycji doświadczonych i wiedzę członek zespołu lub współpracowników.

 • Przesyłanie propozycji zasobów do zatwierdzenia      Możliwość dostarczenia dalszych informacji do uczestników lub klienci, którzy ocenia wniosek.

 • Użyj narzędzia do zarządzania portfelem     Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Project portfela Server 2007, można śledzić projekty i wyrównywanie zapotrzebowania na zasoby za pośrednictwem inicjowania i proces zatwierdzania przed ich zastosowaniem. Jak rozpocząć nowych projektów i przydzielanie zasobów, możesz ich oceny przed realizacji celów organizacji.

Numer 5 Aktualizacja zasobu szacuje oparte na zatwierdzenie     Po uzyskaniu zgody na użycie zasobów i odbieranie nowych informacji o nich można zaktualizować oszacowania zasobów. 

Kliknij pozycję wszystkie z następujących czynności, które mają zastosowanie:

 • Aktualizowanie wstępnej listy zasobów , jeśli korzystasz z widoku Arkusz zasobów w Project 2007 do rekordu wstępne informacje o zasobach. Zatwierdzony i uzyskane w wyniku zasobów nazwy zasób zastępczy można zastąpić nazwami zasobów rzeczywistych. Można nawet utworzyć wstępną listę przydziałów i harmonogram zasobów.

 • Dodawanie zasobów rodzajowych do projektu , jeśli korzystasz z Project Server 2007, a chcesz dodać symbol zastępczy zasoby, określając umiejętności, które są wymagane przez przydziału zadania, a nie określonej osoby.

 • Dodawanie zwykłych zasobów do projektu , jeśli zasoby, które mają nie są zasoby przedsiębiorstwa. W razie potrzeby można zastąpić te zasoby zasoby przedsiębiorstwa później.

 • Dodawanie zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa , jeśli korzystasz z Microsoft Office Project Web Access i chcesz dodać zasoby, które należą do zasobów przedsiębiorstwa Twojej organizacji.

 • Zmienianie przydziału zasobu , jeśli chcesz zamienić zasobu na liście zasobów w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w trakcie procesu zatwierdzania.

 • Usuwanie przydziału zasobu Jeśli trzeba usunąć zasobu na liście zasobów w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w trakcie procesu zatwierdzania.

Numer 6 Dodawanie informacji uzupełniających o zasobu lub projektu     Dodaj więcej informacji w postaci notatek, dokumentów i łączy do stron sieci Web. 

Kliknij pozycję wszystkie z następujących czynności, które mają zastosowanie:

Poprzedni cel |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×