Cel: optymalizowanie planu projektu w celu dotrzymania założeń budżetu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po utworzeniu planu projektu Przejrzyj koszty planowane. Jeśli koszty planowane nie spełnia swojego budżet, można zoptymalizować, aby utrzymać koszty w ramach budżetu w planie. Możesz zmienić budżetu, pamiętaj, że jesteś może ulec zmianie data zakończenia lub zakres projektu. Powiązanie czasu, zakres i budżetu są często nazywane trójkąt projektu.

Porada: Ten artykuł jest częścią serii artykułów w Planie projektu , które w szerokim zakresie opisano zadań związanych z zarządzaniem projektu. Czynności te nazywamy "cele", ponieważ są one zorganizowane wokół cyklu życia zarządzania projektu: Tworzenie planu, śledzenie i zarządzanie projektem i zamykanie projektu.

Poprzedni cel |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Optymalizowanie planu projektu w celu dotrzymania założeń budżetu

Numer 1 Wyświetlanie kosztów projektu     Możesz wyświetlać sumy, kosztów w czasie lub kosztów na wykresie. Spowoduje to może ułatwić sprawdzić, czy spełniasz docelowego budżetu i czy trzeba dopasować koszty.

Numer 2 Optymalizowanie planu, aby zmniejszyć koszty     Jeśli zostanie ustalone, koszty planowane nie spełniają docelowego budżetu, umożliwia wielu strategie oszczędności.

 • Dopasowywanie zasobów i kosztów w celu dotrzymania założeń budżetu

  Kliknij pozycję wszystkie z następujących czynności, które mają zastosowanie:

  • Enter kosztów zasobów Dostosowywanie zwykłego i stawki za pracę w nadgodzinach, kosztów użycia, kosztów stałych lub zasobów kosztowych.

  • Usuwanie lub zmienianie przydziału zasobów oszczędności, zamieniając więcej zasobów (osoby, urządzenia, materiały lub koszt) na tańszy lub Zmniejsz liczbę porównywalna zasobów dla jednego zadania. Czasami przy użyciu wyników mniej drogich zasobów w odpowiednich rozwiązań zakres może się zmniejszyć, wydłużyć lub niskiej jakości. Mimo to jeden z najbardziej rzeczywistych strategie dotyczące optymalizowania kosztów. Jeśli usuniesz więcej drogich zasobów z przydział tego zasobu jest bezpłatna do pracy nad pozostałych zadań i projektów, które są redukcji kosztów.

  • Ponowne przydzielanie pracy pozostałej do wykonania zadania , aby kontrolować, które z kilku zasobów czy jakie część pracy pozostałej do wykonania lub Określ dokładnie podczas pracy pozostałej do wykonania zostaną wykonane.

 • Zmniejszenie zakresu projektu w celu dotrzymania założeń budżetu

  Wykonaj poniższe czynności, które mają zastosowanie:

  • Określ, czy zmienić elementu dostarczanego lub zakresu

   Może być konieczne zmniejszenie zakresu w celu dotrzymania daty zakończenia lub budżetu. Lub po utworzeniu planu projektu, może się okazać, że masz więcej czasu i środków niż oczekiwano. W obu przypadkach możesz zmienić zakres projektu. Można wybrać zmieniania elementów dostarczanych produktu lub zmieniania zakres projektu.

   • Wycinanie elementów dostarczanych produktu     Jeśli Zmniejsz zakres, elementy dostarczane produktu wycinania, są faktyczną można dostarczanie poniżej klientom lub biorący udział w projekcie zaplanowano. Załóżmy, że pracujesz nad projektem do opracowywania nowego produktu. Aby spełnić daty zakończenia lub budżet, zdecydujesz się na wycinanie funkcji produktu, które zostały pierwotnie planowane i zatwierdzony przez klientów. W tym przypadku prawdopodobnie trzeba uzyskać akceptacji klienta, a użytkownik może być konieczne dopasowanie zamówienia, w razie potrzeby.

   • Zmniejszenie zakresu projektu     Można podać samej elementów dostarczanych produktów, zmieniając sposób, w jaki przygotowywania ich.

    Na przykład projektu do opracowywania nowego produktu, zdecydować usunąć zadanie badań rynku, a także Skróć czas trwania produktu badania w celu dotrzymania daty zakończenia lub budżet. W takim przypadku nie zmienisz produktu końcowego i elementy dostarczane. Jednak możesz zmienić metodę dostarczania ten produkt zakończenia przez zmniejszenie zakresu projektu.

   • Za pomocą dostępnego czasu lub budżetu     Jeśli okaże się, że masz więcej czasu i środków niż oczekiwano, możesz dodać elementy dostarczane. Lub można zwiększyć zakres projektu, której często powoduje produktu wyższą jakość.

   • Rozważ możliwość wpływu zakresu na jakość     Może być konieczne zmniejszenie zakresu w celu dotrzymania daty zakończenia lub budżetu. Lub po utworzeniu planu projektu, może się okazać, że masz więcej czasu i środków niż oczekiwano. W obu przypadkach możesz zmienić zakres projektu. Należy rozważyć, czy ściśle związane jakości i zakresu. Zmniejszenie zakresu może być konieczne zaakceptować ograniczenie poziomu jakości. Jeśli zwiększysz zakres, prawdopodobnie będzie zwiększa jakość projektu i ostatecznego produktu.

  • Zmienianie czasu trwania , aby skrócić czas, jaki jest planowane dla zadań. Upewnij się, że ograniczenie czasu trwania nadal umożliwia Praca do wykonania. Pamiętaj również dostosować odpowiednich ilości pracy przydzielonej do zasobów.

  • Usuwanie zadania, jeśli nie jest to konieczne. Należy jednak pamiętać, że usuwanie zadań można zmniejszyć jakość realizacji projektu. Zadania, które należy wykonać nadal powinny zostać uwzględnione w planie, a tylko te zadania, które są traktowane jako opcjonalne powinny zostać usunięte.

  • Zmienianie przydziału zasobu, zamieniając więcej zasobów (osoby, sprzęt i materiały) na tańszy. Czasami przy użyciu mniej drogich zasobów wyników w odpowiednich rozwiązań zakres może się zmniejszyć, wydłużyć lub jakość może się zmniejszyć. Mimo to jeden z najbardziej rzeczywistych strategie dotyczące optymalizowania kosztów.

Numer 3 Dopasowywanie plan skorzystać z dodatkowych budżetu     Po utworzeniu planu może się okazać, że masz budżet dostępne. Można wybrać wyświetlić projektu ramach budżetu. Lub można zwiększyć zakres i jakość celów projektu.

Więcej...

Po utworzeniu planu i Microsoft Office Project 2007 oblicza harmonogram i koszt dla projektu, może się okazać, że masz więcej czasu lub zwiększony budżet. Możesz zakończyć projektu planowana lub poniżej wartości budżetu. Lub można zwiększyć zasięg i dodawanie jakość do projektu.

 • Skontaktuj się z klienta      Poproś biorący udział w projekcie projektu lub klienta o tym, jak wolisz używać czasu lub budżet. Preferują mogą opuścić planu i okazać się planowana albo poniżej wartości budżetu w programie Project.

 • Sprawdzanie umowy     Sprawdź umowy rekompensaty finansowe (lub w niektórych przypadkach nawet kar) przychodzącym planowana lub w ramach budżetu. Rodzaj zamówienia (stałe ceny, zwrotowi koszt lub cena jednostkowa) może określić, jak powinny uniemożliwiać wykorzystanie czasu dostępności lub budżet.

 • Dodawanie zakresu     Możesz dodać zadań lub faz, w których chce, ale uważa, że nie masz wystarczającą ilość czasu lub pieniędzy. czas trwania istniejących zadań, można zwiększyć, dzięki czemu zasoby mieć więcej czasu na ukończenie zadania. Należy pamiętać, że dodawanie zakresu prawdopodobnie Dodawanie zaoszczędzić czas i koszt do planu. Zmienianie zakresu i elementy dostarczane może mieć wpływ Umowy, dlatego należy sprawdzić zamówienia i uzyskać zatwierdzenie klienta, gdy jest to konieczne.

 • Podwyższanie poziomu jakości     Nadmiar czasu lub budżetu umożliwia dodawanie zadań lub faz, w których Dodawanie i sprawdzanie jakości. Czas trwania istniejących zadań, można zwiększyć, dzięki czemu zasoby mieć więcej czasu na pracę wyższą jakość. Innym sposobem podniesienia jakości jest dodanie więcej wysokich kwalifikacjach personelu, efektywniejsze sprzęt i materiały drugiego. Tych typów zasobów może być wyższy, ale można je również to dobre wykorzystanie nadmiernych budżetu.

Numer 4 Wprowadź notatkę dotyczącą zmian kosztów     Rejestrowanie informacji o zmianach wprowadzonych w celu dotrzymania założeń budżetu. Takie notatki mogą być przydatne podczas są śledzenia rzeczywistego postępu, zamykanie projektu lub zbieranie danych dla kolejnego projektu.

Numer 5 Ocena wyników optymalizacji kosztów     Upewnij się, że faktycznie niższe koszty, i że daty zakończenia, obciążenie pracą i innych projektów nie negatywnie podlegają te zmiany.

Kliknij pozycję wszystkie z następujących czynności, które mają zastosowanie:

 • Wyświetlanie kosztów projektu Aby zobaczyć, czy obniżyć koszty i jak zamknąć są budżetu wybranych na spotkanie.

 • Wyświetlanie ścieżki krytycznej , aby zobaczyć, jak zmiany wprowadzone na optymalizację kosztów wpływa na ścieżce krytycznej. Może zostać wyświetlony innej daty, różnych zadań i różnych zasobów związanych z ścieżki krytycznej.

 • Przeglądanie obciążenia pracą zasobów w celu sprawdzenie, czy wszystkie przydzielone zasoby są teraz nadmiernie lub niepełnym wykorzystaniem wyniku z biznesową optymalizacji kosztów.

 • Sprawdź wpływ na inne projekty , aby upewnić się, że wszelkie zmiany są aktualizowane w innych plików projektów, które są połączone z lub skonsolidowane w projekcie.

Numer 6 Komunikowanie się zmiany przydziałów zasobów     Jeśli nowe zadania przydzielone do zasobów lub zmienić lub usunąć wszelkie istniejące przypisania, musisz opublikować zmiany odnośnych zasobów.

Poprzedni cel |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×