Cel dotyczący zarządzania projektem: rozpoczęcie projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

.

Przed utworzeniem projektu w programie Project 2010 należy dokładnie określić, czego dotyczy projekt oraz jaki jest jego zakres i cel.

Zaczekaj! Jeszcze jedno: należy zdecydować, czy projekt jest w ogóle potrzebny.

Niniejsze omówienie zawiera ogólny zarys czynności niezbędnych do zaplanowania projektu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat poszczególnych procedur należy skorzystać z łączy zamieszczonych w każdym z kroków.

Ten artykuł jest jednym z wielu artykułów dotyczących celów związanych z zarządzaniem projektami z Przewodnika po projektach.

Co chcesz zrobić?

Decydowanie, czy projekt jest potrzebny

Definiowanie celów projektu

Identyfikowanie założeń projektowych

Identyfikowanie ograniczeń projektowych

Przygotowywanie planu zarządzania zakresem

Decydowanie, czy projekt jest potrzebny

Przed rozpoczęciem długiej serii działań zastanów się, czy wykonywane działania stanowią projekt. Jeśli dopisuje Ci szczęście, masz kilka dużych zadań, które tak naprawdę nie wymagają prac związanych z pełnym zarządzaniem projektem.

Dowiedz się więcej o decydowaniu, czy projekt jest potrzebny...

Projekt ma przeważnie następujące cechy:

 • Jest tymczasowy i unikatowy.    Projektowanie samochodu produkcji jest projektu, ponieważ jest to działanie jednorazowego. Produkcja samochodu pochodzące z zakładu, mimo że obejmuje wiele połączonych instrukcje, jest trwających serii działań.

 • Ma początek i koniec.    Projektowanie samochodu produkcji zawiera datę zakończenia, ale trwa produkcji samochodów.

 • Powoduje zużycie zasobów.    Zasoby, osoby lub materiałów, są ograniczone i muszą być zarządzani umiarem, zwłaszcza jeśli są udostępniane, projektach.

 • Ma budżet.    Menedżerowie projektów to zazwyczaj związane z całkowitą rentowność projektu i czy działania projektu objęte koszty przydzielonego do projektu.

Oto niektóre przykłady projektów:

 • Opracowanie nowego produktu.

 • Restrukturyzacja organizacji.

 • Budowa domu.

 • Zaprojektowanie pojazdu o niskiej emisji spalin.

Definiowanie celów projektu

Precyzyjnie określone cele mają kluczowe znaczenie, ponieważ pomyślna realizacja projektu zależy od tego, w jakim stopniu zostaną osiągnięte.

Dowiedz się więcej o definiowaniu celów...

Jasno określony cel projektu powinien być sprecyzowany i mierzalny. Unikaj niejasnych celów, takich jak „Utworzenie najnowszych elementów dostarczanych”. Cele projektu mogą obejmować następujące elementy:

 • Lista elementów dostarczanych.

 • Określone daty ukończenia projektu i punktów kontrolnych.

 • Określone kryteria dotyczące jakości, które muszą spełniać elementy dostarczane.

 • Limity kosztów, których projekt nie może przekroczyć.

Aby cele były efektywne, wszyscy biorący udział w projekcie muszą je oficjalnie zaakceptować. Menedżer projektu często tworzy dokument dotyczący celów, który staje się trwałą częścią projektu.

Łącze zostanie dodane później

Dołączanie plików pakietu Microsoft Office lub innych plików do planu projektu, aby były łatwo dostępne.

Przekazywanie dokumentów

Jeśli organizacja korzysta z programu Project Server, możesz przekazać dokumenty uzupełniające do witryny projektu za pomocą programu Project Web App.

Wprowadzenie do programu Project Server

Dowiedz się, jak używać programu Project Server 2010 do przekazywania dokumentów, śledzenia projektów, od ich utworzenia po zaakceptowanie, oraz ich oceny pod kątem realizacji celów organizacji.

Identyfikowanie założeń projektowych

Aby rozpocząć planowanie, należy przyjąć założenia dotyczące najważniejszych elementów projektu, a następnie utworzyć harmonogram na podstawie tych założeń.

Dowiedz się więcej o identyfikowaniu założeń...

Podczas identyfikowania założeń rozważ następujące obszary projektu:

 • Elementy dostarczane z innych projektów.Jeśli projekt jest zależny od pracy innych osób, czy są one świadome tej zależności i akceptują daty przekazania?

 • Dostępność zasobów (w tym osób, materiałów i wyposażenia).Jeśli nie zarządzasz niektórymi osobami pracującymi nad projektem, kto się tym zajmuje? Czy ta osoba zaakceptowała użycie tych zasobów?

 • Czas trwania zadań.Czy szacowany czas trwania zadań został określony w oparciu o sprawdzone informacje?

 • Koszty projektu.Jak istotne są koszty? Kto musi zatwierdzić zmiany dotyczące budżet?

 • Dostępny czas.Czy rzeczywiście możesz ukończyć wszystkie zadania, zapewniając akceptowalny poziom jakości, zanim upłynie ustalony termin ostateczny?

 • Elementy dostarczane. Na liście zależności projektu i elementy dostarczane zgadza się klientów i innych uczestników oczekiwaniami? Jeśli lista elementów dostarczanych, z biorący udział w projekcie uzgodnili elementów elementu dostarczanego czy zostało naruszone najpierw?

Programy pakietu Microsoft Office mogą ułatwić Ci zrozumienie złożoności projektu.

Tworzenie schematu blokowego toru

Utwórz schemat blokowy „torów” współzależności funkcjonalnych założeń projektowych przy użyciu programu Visio 2010.

Tworzenie blogu

Artykuł

Utwórz blog dla członków zespołu umożliwiający wspólne rozpatrywanie pomysłów przy użyciu programu SharePoint 2010.

Wprowadzenie do aplikacji Office Online w usłudze Office 365

Udostępniaj informacje o projekcie w trybie online przy użyciu wersji online programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint i OneNote.

Identyfikowanie ograniczeń projektowych

Ograniczenia dotyczące projektu to czynniki, które mogą potencjalnie ograniczać możliwości menedżera projektu.

Zazwyczaj są to następujące trzy główne ograniczenia:

 • Harmonogram, na przykład ustalona data zakończenia lub termin ostateczny, jaki ma główny punkt kontrolny.

 • Zasoby, takie jak wstępnie zdefiniowany budżet.

 • Zakres, na przykład wymagane opracowanie trzech modeli produktu.

Zmiana dotycząca jednego z tych ograniczeń przeważnie ma wpływ na pozostałe dwa oraz może wpłynąć na ogólną jakość.

Dowiedz się więcej o identyfikowaniu ograniczeń…

Na przykład skrócenie czasu trwania projektu (harmonogram) może spowodować zwiększenie liczby wymaganych pracowników (zasoby) i zmniejszenie liczby funkcji, które obejmuje produkt (zakres).

Menedżer projektu decyduje, czy ten kompromis jest możliwy do zaakceptowania. To pojęcie jest nazywane „potrójnym ograniczeniem zarządzania projektem” lub „trójkątem projektu”.

W trakcie procesu planowania utwórz listę ograniczeń projektowych, aby upewnić się, że wszyscy biorący udział w projekcie są ich świadomi i mają możliwość skomentowania listy.

Warto, aby biorący udział w projekcie uzgodnili sposób reakcji na nieoczekiwane ograniczenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.

Przygotowywanie planu zarządzania zakresem

Zakres projektu to połączenie wszystkich celów i zadań w ramach projektu oraz pracy wymaganej do ich realizacji.

Plan zarządzania zakresem to dokument opisujący sposób zarządzania zakresem projektu oraz sposobem integracji tych zmian w projekcie.

Dowiedz się więcej o planach zarządzania zakresem...

Plan zarządzania zakresem może obejmować następujące elementy:

 • Ocena prawdopodobieństwa, częstotliwości i stopnia zmiany zakresu.

 • Opis sposobu identyfikacji i klasyfikacji wszystkich zmian dotyczących zakresu.

  Na przykład w projekcie budowlanym można określić, że lider zespołu roboczego może zaakceptować pracę, jeśli klient zażąda zmian dotyczących projektu o koszcie nieprzekraczającym 1000 zł, ale jeśli koszt zmian przekroczy tę kwotę, menedżer projektu i klient muszą ponownie przeanalizować zakres projektu pod względem kosztów, zasobów i innych czynników.

 • Plan czynności, które należy wykonać w przypadku zidentyfikowania zmiany zakresu (na przykład powiadomienie sponsora i wydanie zlecenia zmiany umowy).

Dobrze przygotowany plan zarządzania zakresem może stanowić podstawę dla elementu, jakim jest plan awaryjny projektu.

Plan zarządzania zakresem można utworzyć w programie Project, jednak menedżerowie projektów przeważnie tworzą je przy użyciu innych programów, takich jak Microsoft Word lub OneNote.

Wróć do Przewodnika po projektach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×