Blokowanie nadawcy wiadomości

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W ramach jej kryteria filtrowania filtr wiadomości-śmieci programu Outlook sprawdza nadawców wiadomości przed listy adresów e-mail i domen internetowych, wyznaczona albo jako bezpieczne do zablokowania. Możesz dostosować filtru w celu blokowanie lub zezwalanie nadawców lub różne rodzaje komunikatów.

Blokowanie nadawcy

Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości od określonego nadawcy, możesz go zablokować.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość od nadawcy, którego chcesz zablokować, a następnie kliknij pozycję Wiadomości-śmieci > Zablokuj nadawcę.

Polecenie Zablokuj nadawcę na liście wiadomości

Zablokowany nadawca wciąż może wysyłać do Ciebie wiadomości, ale zostaną one natychmiast przeniesione do folderu Wiadomości-śmieci.

Warto od czasu do czasu przeglądać wiadomości oznaczone jako wiadomości-śmieci, aby upewnić się, że nie ma wśród nich ważnych wiadomości.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz odblokować nadawcę, użyj filtrów wiadomości-śmieci, aby zmienić ustawienia dotyczące wyświetlanych wiadomości.

Wiadomości od adresów lub nazw domen na liście zablokowanych nadawców zawsze są traktowane jako wiadomości-śmieci. Program Outlook przenosi wszystkie wykryte wiadomości przychodzące od nadawców z listy zablokowanych nadawców do folderu Wiadomości-śmieci , bez względu na zawartość wiadomości.

Uwaga: Filtru poczty E-mail wiadomości-śmieci w programie Outlook nie uniemożliwia wiadomości-śmieci z są dostarczane, ale zamiast tego przekierowywanie podejrzanych wiadomości-śmieci do folderu Wiadomości-śmieci , zamiast do skrzynki odbiorczej. Można wprowadzić filtr wiadomości-śmieci wiadomości E-mail więcej ściśle, zmieniając jego poziomu ochronylub rozwiązania innych firm mogą być skuteczniejsze są dostępne.

Aby dodać określonego nadawcy do listy zablokowanych nadawców, kliknij wiadomość od nadawcy. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję wiadomości-śmieci , a następnie kliknij pozycję Zablokuj nadawcę.

Dodawanie nazw do listy zablokowanych nadawców:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Opcje wiadomości-śmieci.

 2. Na karcie Zablokowani nadawcy kliknij przycisk Dodaj.

  Okno dialogowe Dodawanie adresu lub domeny

 3. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres, który chcesz dodać. Na przykład możesz dodać:

  • określony adres e-mail, taki jak osoba@example.com;

  • domenę internetową, taką jak @example.com lub example.com.

 4. Kliknij przycisk OK i powtórz te czynności dla każdej pozycji, którą chcesz dodać.

  Uwagi: 

  • Jeśli masz istniejące listy bezpiecznych nazw i adresów, można przenieść te informacje do programu Outlook. Kliknij pozycję Importuj z pliku i Przeglądaj w poszukiwaniu pliku listy, który ma. Aby utworzyć plik, który używa na bieżącej liście, kliknij pozycję Eksportuj do pliku , a następnie określ, którym chcesz zapisać nowy plik.

  • Aby zmienić nazwę na liście, należy kliknąć tę nazwę, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Aby usunąć nazwę, należy kliknąć odpowiednią nazwę, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

  • Jeśli jest używane konto programu Microsoft Exchange, wszystkie nazwy i adresy e-mail w książce adresowej organizacji (określanej także jako globalna lista adresowa) są automatycznie traktowane jako bezpieczne i nie można ich dodawać do listy zablokowanych nazw.

Dodawanie adresów e-mail i domen, którym ufasz do listy bezpiecznych nadawców, poinstruuj, Outlook, wiadomości z tych źródeł nigdy nie mają być traktowane jako wiadomości-śmieci. Jeśli użytkownik należy do list adresowych lub list dystrybucyjnych, możesz dodać tych nazw do listy bezpiecznych adresatów.

Aby dodać osoby do listy bezpiecznych nadawców, kliknij wiadomość od nadawcy. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję wiadomości-śmieci, a następnie kliknij Nigdy nie Zablokuj nadawcę.

Aby dodać określonego adresu lub domeny do listy bezpiecznych adresatów, kliknij wiadomość od nadawcy. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję nigdy nie blokuj grupy lub listy adresowej.

Aby ręcznie dodać nazwy lub domeny do listy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Opcje wiadomości-śmieci.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać bezpiecznych nadawców, na karcie Bezpieczni nadawcy kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby dodać bezpiecznych adresatów, na karcie Bezpieczni adresaci , kliknij przycisk Dodaj.

   Okno dialogowe Dodawanie adresu lub domeny

 3. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres, który chcesz dodać. Na przykład możesz dodać:

  • określony adres e-mail, taki jak osoba@example.com;

  • domenę internetową, taką jak @example.com lub example.com.

 4. Kliknij przycisk OK i powtórz te czynności dla każdej pozycji, którą chcesz dodać.

  • Jeśli chcesz, aby wszystkie Kontakty mają być traktowane jako Bezpieczni nadawcy, zaznacz pole wyboru Ufaj również poczcie e-mail od moich kontaktów na karcie Bezpieczni nadawcy.

  • Kilka osób, z którymi możesz odpowiadają mogą nie być wyświetlane na liście kontaktów. Jeśli chcesz, aby te osoby powinny być traktowane jako Bezpieczni nadawcy, zaznacz pole wyboru automatycznie Dodaj osoby, do których wysyłam wiadomość e-mail do listy bezpiecznych nadawców .

  • Jeśli masz istniejące listy bezpiecznych nazw i adresów, można przenieść te informacje do programu Outlook. Kliknij pozycję Importuj z pliku i Przeglądaj w poszukiwaniu pliku listy, który ma. Aby utworzyć plik, który używa na bieżącej liście, kliknij pozycję Eksportuj do pliku , a następnie określ, którym chcesz zapisać nowy plik.

  • Aby zmienić nazwę na jednej z list, należy kliknąć tę nazwę, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Aby usunąć nazwę, należy kliknąć odpowiednią nazwę, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

  • Jeśli jest używane konto programu Microsoft Exchange Server, wszystkie nazwy i adresy e-mail w książce adresowej organizacji (określanej także jako globalna lista adresowa) są automatycznie traktowane jako bezpieczne.

Może się okazać niechcianych wiadomości pochodzą z określonych krajów/regionów. Blokowanie wiadomości od tych obszarów — pozwala Lista zablokowanych domen najwyższego poziomu, możesz zablokować wiadomości od adresów e-mail, których nazwy kończą się określonym najwyższego poziomu kodu domeny lub kraju/regionu umożliwia programu Outlook. Na przykład zaznaczając pola wyboru CA [Kanada], USA (Stany Zjednoczone)i MX [Meksyk] w wiadomościach bloków listy przychodzących wiadomości e-mail adresy w tym celu w urzędu certyfikacji, nam lub mx. Na liście są wyświetlane kody dodatkowe kraj/region.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Opcje wiadomości-śmieci.

 2. Na karcie Międzynarodowe kliknij pozycję Lista zablokowanych domen najwyższego poziomu.

  Lista zablokowanych domen najwyższego poziomu

 3. Zaznacz na liście pole wyboru odpowiadające kodowi kraju lub regionu, który chcesz zablokować, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 4. Kliknij przycisk OK w obu otwartych oknach dialogowych.

Można zablokować wszystkie adresy e-mail kodowań języków — nazywane także zestawy znakówlub alfabetów — określonym przez użytkownika. Obecnie większość wiadomości-śmieci jest wysyłana w US-ASCII kodowanie. Reszta zostanie wysłany międzynarodowych kodowań. Przy użyciu listy zablokowanych kodowań, można odfiltrować wiadomości niechcianych wiadomości e-mail, które są wyświetlane w językach, których użytkownik nie zna.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij strzałkę obok pozycji wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Opcje wiadomości-śmieci.

 2. Na karcie Międzynarodowe kliknij pozycję Lista zablokowanych kodowań.

  Okno dialogowe Lista zablokowanych kodowań

 3. Kliknij na liście kodowanie języka, które chcesz zablokować, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 4. Kliknij przycisk OK w obu otwartych oknach dialogowych.

 • Lista zablokowanych kodowań nie zawiera kodowania Unicode.

 • Wiadomości o nieznanych lub nieokreślonych kodowaniach są filtrowane za pomocą filtru wiadomości-śmieci.

Dodawanie niepotrzebne nazwy do listy zablokowanych nadawców

Wiadomości od określonego nadawcy można łatwo zablokować, dodając adres e-mail nadawcy lub nazwę domeny do listy zablokowanych nadawców. Wiadomości od adresów lub nazw domen na tej liście są zawsze traktowane jako wiadomości-śmieci. Program Outlook powoduje przeniesienie wszystkich przychodzących wiadomości od nadawców z listy zablokowanych nadawców do folderu Wiadomości-śmieci , bez względu na zawartość wiadomości.

Zablokowani nadawcy

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje , aby otworzyć okno dialogowe Opcje.

 2. Na karcie Preferencje w obszarze E-mailkliknij pozycję Wiadomości-śmieci , aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości-śmieci.

 3. Kliknij kartę Zablokowani nadawcy .

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres, który chcesz dodać. Na przykład możesz dodać:

  • określony adres e-mail, taki jak someone@example.com;

  • domenę internetową, taką jak @example.com lub example.com po prostu.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie adresu lub domeny

 • Aby szybko dodać nadawcę do listy zablokowanych nadawców, kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość e-mail od tego nadawcy. W menu skrótów wskaż polecenie Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij polecenie Dodaj nadawcę do listy zablokowanych nadawców.

 • Jeśli masz istniejące listy zablokowanych nazw i adresów, można przenieść informacji do programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie adresów e-mail do list filtru wiadomości-śmieci.

 • Aby usunąć nazwę z listy zablokowanych nadawców, na karcie Zablokowani nadawcy okna dialogowego Opcje wiadomości śmieci kliknij nazwę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Aby zmienić nazwę na liście zablokowanych nadawców, na karcie Zablokowani nadawcy kliknij nazwę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Możesz określić adresy e-mail i nazwy domeny, którym ufasz do Listy bezpiecznych nadawców. Dodanie ich do listy bezpiecznych nadawców, poinstruuj, Outlook, wiadomości z tych źródeł nigdy nie są traktowane jako wiadomości-śmieci.

Bezpieczni nadawcy

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje , aby otworzyć okno dialogowe Opcje.

 2. Na karcie Preferencje w obszarze E-mailkliknij pozycję Wiadomości-śmieci , aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości-śmieci .

 3. Kliknij kartę Listy bezpiecznych nadawców .

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres, który chcesz dodać. Na przykład możesz dodać:

  • określony adres e-mail, taki jak someone@example.com;

  • domenę internetową, taką jak @example.com lub example.com po prostu.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie adresu lub domeny

 • Jeśli chcesz wszystkie Kontakty , które mają być traktowane jako Bezpieczni nadawcy, zaznacz pole wyboru Ufaj również poczcie e-mail od moich kontaktów na karcie Bezpieczni nadawcy.

 • Niektóre osoby, którym odpowiadają z nie mogą być wymienione na liście kontaktów. Jeśli chcesz, aby te osoby powinny być traktowane jako Bezpieczni nadawcy, zaznacz pole wyboru automatycznie Dodaj osoby, do których wysyłam wiadomość e-mail do listy bezpiecznych nadawców . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie osób, do których wysyłam wiadomość e-mail do listy bezpiecznych nadawców.

 • Jeśli Blokuj automatyczne pobieranie obrazów jest włączona (ustawienie domyślne), wiadomości z lub do adresów e-mail lub nazw domen, które są na liście bezpiecznych nadawców i listy bezpiecznych adresatów jest traktowana jako wyjątki i zawartości zewnętrznej (na przykład zdjęcia) Nie można zablokować. Wyjątki są uwzględniane po jest pole wyboru Zezwalaj na pobieranie w wiadomości od nadawców i adresatów zdefiniowane w bezpiecznych listach bezpiecznych nadawców i adresatów używanych przez filtr wiadomości-śmieci , w oknie dialogowym Ustawienia automatycznego pobierania obrazów wyczyszczone.

 • Jeśli masz istniejące listy bezpiecznych nazw i adresów, można przenieść te informacje do programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie adresów e-mail do list filtru wiadomości-śmieci.

 • Aby szybko dodać nadawcę, nazwę domeny lub nazwę listy adresowej do listy bezpiecznych nadawców, kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość ze źródła, które można uznać za bezpieczne. W menu skrótów, które pojawia się wskaż pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij polecenie Dodaj nadawcę do listy bezpiecznych nadawców lub Dodaj domenę nadawcy (@example.com) do listy bezpiecznych nadawców. Warto okresowo przeglądać wiadomości przenoszone do folderu wiadomości-śmieci dla tych może zostały przez pomyłkę sklasyfikowane jako wiadomości-śmieci. Można odzyskać wiadomości i dodaj je nadawcy do listy bezpiecznych nadawców.

 • Aby usunąć nazwę z listy bezpiecznych nadawców, na karcie Bezpieczni nadawcy okna dialogowego Opcje wiadomości śmieci kliknij nazwę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Aby zmienić nazwę na liście bezpiecznych nadawców, na karcie Bezpieczni nadawcy , kliknij nazwę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 • Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange, wszystkie nazwy i adresy e-mail, które są w książce adresowej Twojej organizacji (nazywane także globalnej listy adresowej) są automatycznie traktowane jako bezpieczne. (Microsoft Exchange jest o wiele bardziej wspólny dla firm systemy poczty e-mail i rzadko używanych w domowego lub osobistego konta).

Jeśli należysz do list adresowych lub list dystrybucyjnych, możesz dodać te nazwy do listy bezpiecznych adresatów, tak aby wiadomości wysyłane na te adresy e-mail lub nazwy domen nigdy nie jest traktowana jako wiadomości-śmieci.

Bezpieczny adresat

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje , aby otworzyć okno dialogowe Opcje.

 2. Na karcie Preferencje w obszarze E-mailkliknij pozycję Wiadomości-śmieci , aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości-śmieci.

 3. Kliknij kartę Bezpiecznych adresatów .

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres, który chcesz dodać. Na przykład możesz dodać:

  • określony adres e-mail, taki jak someone@example.com;

  • domenę internetową, taką jak @example.com lub example.com po prostu.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie adresu lub domeny

 • Aby szybko dodać nadawcę, nazwę domeny lub nazwę listy adresowej do listy bezpiecznych adresatów, kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość ze źródła, które można uznać za bezpieczne. W menu skrótów, które zostanie wyświetlone wskaż pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij pozycję Dodaj adresata do listy bezpiecznych adresatów.

 • Aby usunąć nazwę z listy bezpiecznych adresatów, na karcie Bezpieczni adresaci okna dialogowego Opcje wiadomości śmieci kliknij nazwę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Aby zmienić nazwę na liście bezpiecznych adresatów, na karcie Bezpieczni adresaci kliknij nazwę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 • Jeśli korzystasz z konta programu Exchange (rzadko w konta e-mail dla użytkowników domowych lub personal), wszystkie nazwy i adresy e-mail, które są w książce adresowej Twojej organizacji (nazywane także globalnej listy adresowej) są automatycznie traktowane jako bezpieczne.

Może się okazać niechciane wiadomości e-mail pochodzą z określonych krajów/regionów. Blokowanie wiadomości od tych obszarów — umożliwia Lista zablokowanych domen najwyższego poziomu, blokowanie wiadomości z adresów e-mail, których nazwy kończą się określonym najwyższego poziomu kodu domeny lub kraju/regionu umożliwia programu Outlook. Na przykład wybierając CA [Kanada], USA (Stany Zjednoczone)i MX [Meksyk] pola wyboru Lista wiadomości bloków konstrukcyjnych, które pochodzą z adresów e-mail kończących się urzędu certyfikacji, nam lub mx. Na liście są wyświetlane kody dodatkowe kraj/region.

Międzynarodowe

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje , aby otworzyć okno dialogowe Opcje.

 2. Na karcie Preferencje w obszarze E-mailkliknij pozycję Wiadomości-śmieci , aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości-śmieci.

 3. Kliknij kartę Międzynarodowe , a następnie kliknij pozycję Lista zablokowanych domen najwyższego poziomu.

 4. Zaznacz na liście pole wyboru odpowiadające kodowi kraju lub regionu, który chcesz zablokować, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Lista zablokowanych domen najwyższego poziomu

Można zablokować wszystkie adresy e-mail kodowań języków (nazywane także zestawy znakówlub alfabetów) przez użytkownika. Obecnie większość wiadomości-śmieci jest wysyłana w US-ASCII kodowanie. Reszta jest wysyłana w innych międzynarodowych kodowań. Lista zablokowanych kodowań umożliwia filtrowanie niechcianych wiadomości e-mail, wyświetlanych w językach, których użytkownik nie zna.

Międzynarodowe

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje , aby otworzyć okno dialogowe Opcje.

 2. Na karcie Preferencje w obszarze E-mailkliknij pozycję Wiadomości-śmieci , aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości-śmieci.

 3. Kliknij kartę Międzynarodowe , a następnie kliknij pozycję Lista zablokowanych kodowań.

 4. Kliknij na liście kodowanie języka, które chcesz zablokować, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Lista zablokowanych kodowań

 • Lista zablokowanych kodowań nie zawiera kodowań Unicode. (Unicode jest standardowym wykazu cyfrowego kodów reprezentujących znaki [liter i symboli] w alfabetów 24 języków głównych na całym świecie).

 • Wiadomości, które nieznanych lub nieokreślonych kodowaniach są filtrowane za pomocą poczty E-mail filtru wiadomości-śmieci.

Tematy pokrewne

Ochrona przed spamem i wiadomości-śmieci ze skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com
filtrowania wiadomości-śmieci i spamu w aplikacji Outlook w sieci web

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×