Blokowanie lub odblokowywanie zawartości zewnętrznej w dokumentach pakietu Office

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ułatwiających chronienie bezpieczeństwa i prywatności, pakiet Microsoft Office jest domyślnie skonfigurowany do blokowania zawartości zewnętrznej, takimi jak obrazy, połączone multimediów, hiperłącza i danych — w skoroszytach i prezentacjach. Blokowanie zawartości zewnętrznej pomaga zapobiec sygnały nawigacyjne w sieci Web i innych niepożądanych metod, które hakerów prywatności i nakłonić użytkownika do uruchamiania złośliwy kod bez wiedzy lub zgody.

W tym artykule

Co to jest zawartości zewnętrznej i dlaczego są sygnały nawigacyjne w sieci Web zagrożenie?

Jak Centrum zaufania ułatwia ochronę przed zawartości zewnętrznej?

Co należy zrobić, gdy ostrzeżenie o zabezpieczeniach z pytaniem o włączenie lub wyłączenie zawartości zewnętrznej?

Zmienianie ustawień zawartości zewnętrznej dla programu Excel w Centrum zaufania

Co to jest zawartości zewnętrznej i dlaczego są sygnały nawigacyjne w sieci Web zagrożenie?

Zawartości zewnętrznej jest dowolną zawartość, która jest połączony z Internetem lub intranet skoroszytu lub prezentacji. Przykłady zawartości zewnętrznej są obrazy, połączone pliki multimedialne, połączeń danych i szablony.

Działalnością hakerów można użyć zawartości zewnętrznej jako sygnały nawigacyjne w sieci Web. Sygnały nawigacyjne w sieci Web wysyła lub sygnałem nawigacyjnym informacje z komputera na serwerze, który obsługuje zawartości zewnętrznej. Następujące rodzaje sygnały nawigacyjne w sieci Web:

 • Obrazy     Haker wysyła skoroszytu lub prezentacji umożliwia przeglądanie, która zawiera obrazy. Po otwarciu pliku obrazu są pobierane i informacji o pliku są przesyłane z powrotem do serwera zewnętrznego.

 • Obrazy w wiadomościach e-mail programu Outlook     Microsoft Office ma własny mechanizm blokowania zawartości zewnętrznej w wiadomości. Pomaga to chronić się przed sygnały nawigacyjne w sieci Web, które mogą przechwycić adres e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Blokowanie lub wyłączanie blokowania automatycznego pobierania obrazów w wiadomościach e-mail.

 • Połączone multimediów     Haker wysyła prezentacji jako załącznika w wiadomości e-mail. Prezentacja zawiera obiekt multimedialny, takich jak dźwięk, który jest połączony z serwerem zewnętrznym. Po otwarciu prezentacji w programie Microsoft PowerPoint obiekt multimedialny jest odtwarzany, a z kolei wykonanie kodu uruchamiającego złośliwy skrypt szkodliwy dla komputera.

 • Połączenia danych     Haker tworzy skoroszyt i przesyła ją jako załącznik w wiadomości e-mail. Skoroszyt zawiera kod, który pobiera dane z lub umieszcza danych do bazy danych. Haker nie ma uprawnień do bazy danych, ale możesz wykonać. Dzięki temu po otwarciu skoroszytu w programie Microsoft Excel kod wykonuje i uzyskuje dostęp do bazy danych przy użyciu poświadczeń. Dane można następnie dostęp do lub zmienione bez wiedzy lub zgody.

Początek strony

Jak Centrum zaufania ułatwia ochronę przed zawartości zewnętrznej?

Jeśli istnieje zawartość zewnętrzna w skoroszycie lub prezentacji, podczas otwierania pliku na pasku komunikatów powiadomienia o zablokowaniu zawartości zewnętrznej.

Pasek komunikatów

Po kliknięciu opcji na pasku komunikatów, zostanie otwarte okno dialogowe zabezpieczeń, umożliwiając opcja odblokowywanie zawartości zewnętrznej. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć bezpiecznej decyzji przed kliknięciem opcji, zobacz następną sekcję.

Początek strony

Co należy zrobić, gdy ostrzeżenie o zabezpieczeniach z pytaniem o włączenie lub wyłączenie zawartości zewnętrznej?

Gdy pojawi się okno dialogowe zabezpieczeń, można wybrać, aby włączyć zawartości zewnętrznej lub pozostawić ją zablokowaną. Zawartości zewnętrznej należy włączać tylko, jeśli masz pewność, że pochodzi z zaufanego źródła.

Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office

Ważne: Jeśli masz pewność, że zawartość zewnętrzna w skoroszycie lub prezentacji jest godne zaufania, a nie chcesz otrzymywać powiadomienia o określonej zawartości zewnętrznej, zamiast zmieniać ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne poziom zabezpieczeń, warto Przenieś plik w zaufanej lokalizacji. Pliki w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

Początek strony

Zmienianie ustawień zawartości zewnętrznej dla programu Excel w Centrum zaufania

Ustawienia zabezpieczeń zawartości zewnętrznej znajdują się w Centrum zaufania w programie Microsoft Excel tylko. Nie można zmienić ustawień zabezpieczeń zawartości zewnętrznej globalnie dla programu Microsoft PowerPoint w Centrum zaufania.

Jeśli pracujesz w organizacji, administrator systemu mógł już zmienić ustawienia domyślne i mogą uniemożliwić zmianę wszystkie ustawienia samodzielnie.

Zmienianie ustawień połączenia danych

 1. W programie Excel kliknij kartę plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Zawartości zewnętrznej.

 3. Kliknij odpowiednią opcję w obszarze ustawień zabezpieczeń dla połączeń danych:

  • Włącz wszystkie połączenia danych (niezalecane)      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby otworzyć skoroszytów zawierających połączenia danych zewnętrznych i tworzenie połączenia z danymi zewnętrznymi w bieżącym skoroszycie bez wyświetlania ostrzeżeń zabezpieczeń. Nie zalecamy tę opcję, ponieważ połączenia ze źródłem danych zewnętrznych, które znasz nie może być szkodliwych, a nie wyświetlane ostrzeżenia podczas otwierania skoroszytów z dowolnego miejsca. Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ufasz połączenia danych zewnętrznych źródeł danych. Być może zechcesz tymczasowo wybierz tę opcję, a następnie powrócić do ustawień domyślnych, gdy już nie potrzebujesz.

  • Monituj użytkownika o połączenia danych      To jest domyślna opcja. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o zabezpieczeniach, przy każdym otwarciu skoroszytu zawierającego połączenia danych zewnętrznych i przy każdym utworzeniu połączenia danych zewnętrznych w bieżącym skoroszycie. Ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń umożliwia włączenie lub wyłączenie połączeń danych dla skoroszytów, które w przypadku otwarcia w przypadku.

  • Wyłącz wszystkie połączenia danych      Kliknij tę opcję, jeśli nie chcesz, aby wszystkie połączenia danych zewnętrznych są włączone w bieżącym skoroszycie. Po wybraniu tej opcji nie połączenia danych w skoroszytach otwierania skoroszytach. Jeśli tworzysz nowy połączenia danych zewnętrznych po otwarciu skoroszytu tych połączeń danych nie są włączone, po ponownym otwarciu skoroszytu. To ustawienie bardzo restrykcyjnie, a może spowodować, że niektóre funkcje nie będą działały zgodnie z oczekiwaniami.

Zmienianie ustawień dla łączy skoroszytu

 1. W programie Excel kliknij kartę plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Zawartości zewnętrznej.

 3. Kliknij odpowiednią opcję w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dla łączy skoroszytu:

  • Włącz automatyczną aktualizację wszystkich łączy skoroszytu (niezalecane)      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby łącza do danych w innym skoroszycie, które mają być aktualizowane automatycznie w bieżącym skoroszycie bez wyświetlania ostrzeżeń zabezpieczeń. Nie zalecamy po wybraniu tej opcji, ponieważ automatyczna aktualizacja łączy do danych w skoroszytach, które znasz nie może być szkodliwych Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ufasz skoroszytów, połączone dane. Być może zechcesz tymczasowo wybierz tę opcję, a następnie powrócić do ustawień domyślnych, gdy już nie potrzebujesz.

  • Monituj użytkownika o automatyczną aktualizację łączy skoroszytu      To jest domyślna opcja. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o zabezpieczeniach w każdym uruchomieniu aktualizacji automatycznych w bieżącym skoroszycie łączy do danych w innym skoroszycie.

  • Wyłącz automatyczną aktualizację łączy skoroszytu      Kliknij tę opcję, jeśli nie chcesz, aby łącza w bieżącym skoroszycie do danych w innym skoroszycie, które mają być aktualizowane automatycznie.

Zmienianie ustawień dynamicznej wymiany danych

Dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange) to technologia Microsoft starsze przeniesienie danych między aplikacjami.

 1. W programie Excel kliknij kartę plik .

 2. Kliknij pozycję Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Zawartości zewnętrznej.

 3. Kliknij odpowiednią opcję w obszarze ustawień zabezpieczeń dla Dynamicznej wymiany danych:

 • Włącz wyszukiwanie serwera Exchange danych dynamicznych Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć wyszukiwanie serwera dynamicznej wymiany danych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, DDE już uruchomione będą widoczne i można używać. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

 • Włączanie dynamiczne dane programu Exchange Server uruchamianie (niezalecane) Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć uruchamianie serwera dynamicznej wymiany danych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Excel zostanie uruchomiona DDE serwerów, które nie są już uruchomiony i zezwolić na dane mają być wysyłane wylogowywanie się z programu Excel. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, że użytkownik nie zaznaczaj tego pola wyboru. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

Ustawień zabezpieczeń zawartości zewnętrznej w Centrum zaufania programu Excel

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×