Bezproblemowe odtwarzanie dźwięku i filmów w prezentacji

PowerPoint dla Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieją różne przyczyny problemy z odtwarzaniem audio lub wideo w PowerPoint. Ten artykuł zawiera kilka sugestii dotyczących zgodności i rozwiązywania problemów.

Aby uniknąć problemów z odtwarzaniem dźwięku lub wideo w programie PowerPoint, możesz zoptymalizować wstawione do prezentacji pliki multimedialne pod kątem zgodności na innych urządzeniach. Aby uzyskać listę obsługiwanych typów plików, zobacz Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint.

Porada:    Niektóre starsze formaty plików wideo może nie działać poprawnie w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Jeśli używasz tego rodzaju PC najlepiej Użyj nowszego formatów multimediów, takich jak H.264 i kodowanie Audio Zaawansowane (AAC).

Komunikat o błędzie: osadzone Flash klipy wideo nie są już obsługiwane

Google ostatnio wprowadzone zmiany miejsce, w którym została wycofana infrastruktury Flash Player tego PowerPoint 2010 zależy od dla odtwarzanie klipów wideo z witryny YouTube.

Program PowerPoint 2013 i nowsze wersje korzystają z infrastruktury odtwarzania klipów wideo HTML5 (zamiast odtwarzacza Flash Player), przez co w większości przypadków ta zmiana nie wpływa na nie.

Wiemy o tym problemie w programie PowerPoint 2010 i badamy, co możemy zrobić, jednak w praktyce najskuteczniejszą metodą szybkiego rozwiązania tego problemu jest przejście do nowszej wersji pakietu Office. Można też używać aplikacji PowerPoint Online, która jest bezpłatna i można z niej korzystać za pomocą konta Microsoft (Hotmail, outlook.com, live.com). Aplikacja PowerPoint Online umożliwia wstawianie i odtwarzanie klipów wideo z witryny YouTube.

Jeśli chcesz zawsze korzystać z najnowszej wersji pakietu Office, możesz zakupić subskrypcję usługi Office 365. Kliknij, aby ją wypróbować lub kupić oraz porównać subskrypcję z wersją kupowaną jednorazowo.

Aby udostępnić prezentację, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Plik na Wstążce wybierz pozycję Informacje.

 2. Jeśli multimedia w prezentacji zostały wstawione w formacie, który może powodować problemy ze zgodnością podczas odtwarzania na innym urządzeniu, zostanie wyświetlony przycisk Optymalizuj zgodność. Jeśli nie zostanie on wyświetlony, oznacza to, że nie ma problemów ze zgodnością i można udostępnić prezentację.

  Przycisk Optymalizuj zgodność w programie PowerPoint
 3. Wybierz pozycję Optymalizuj zgodność*. Program PowerPoint poprawi wszelkie pliki multimedialne wymagające optymalizacji.

  Okno dialogowe przetwarzania zgodności

  Okno dialogowe przetwarzania zgodności

  * Osadzony napisy i alternatywny ścieżki audio są usuwane w tym procesie optymalizacji.

Razem z przyciskiem Optymalizuj zgodność pojawi się lista rozwiązań ewentualnych problemów z odtwarzaniem. Zostanie również wyświetlona lista plików multimedialnych w prezentacji. Poniżej przedstawiono typowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów z odtwarzaniem:

 • Jeśli w prezentacji znajdują się połączone pliki wideo, w podsumowaniu Optymalizowanie w celu uzyskania zgodności jest wyświetlana informacja o konieczności ich osadzenia. Aby kontynuować, wybierz pozycję Wyświetl łącza. W wyświetlonym oknie dialogowym można osadzić pliki wideo, wybierając pozycję Przerwij łącze dla każdego linku, który chcesz osadzić.

 • Jeśli prezentacja zawiera pliki wideo wstawione przy użyciu wcześniejszej wersji programu PowerPoint, na przykład programu PowerPoint PowerPoint 2007, musisz uaktualnić format plików multimedialnych, aby umożliwić odtwarzanie tych plików. Wykonanie uaktualnienia powoduje automatyczne zaktualizowanie i osadzenie plików przy użyciu najnowszego formatu. Po wykonaniu uaktualnienia użyj ponownie polecenia Optymalizuj w celu uzyskania zgodności.

  Aby uaktualnić pliki multimedialne z wcześniejszej wersji (takiej jak program PowerPoint 2007) do programu PowerPoint 2010 lub nowszego (i osadzić połączone pliki), na karcie Plik wybierz pozycję Informacje, a następnie wybierz pozycję Konwertuj.

Jeśli występują problemy ze wstawianiem lub odtwarzaniem multimediów, może to oznaczać, że nie jest zainstalowany odpowiedni koder-dekoder. Załóżmy na przykład, że ktoś przysłał Ci prezentację programu PowerPoint zawierającą multimedia korzystające z kodera-dekodera, który nie jest zainstalowany na Twoim komputerze. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie przez autora prezentacji polecenia Optymalizuj zgodność przed wysłaniem pliku.

Jeśli spróbujesz wstawić plik wideo bez zainstalowania odpowiedniego pliku kodera-dekodera, możesz otrzymać taki komunikat o błędzie:

Błąd dotyczący zgodności kodera-dekodera wideo

Aby rozwiązać wszelkie problemy polegające na spowolnionym działaniu, spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

W przypadku dłużej niż jeden piosenki podczas pokazu slajdów, możesz dodać więcej utworów. Jednak jeśli okaże się, że masz problemy z synchronizowaniem muzyki z pokazu slajdów, może zawierać narzędzia innej firmy audio edycji, takich jak Audacity®do ciągu utworów razem w jeden plik aby były one odtwarzane w sposób ciągły w pokazie slajdów.

Nadal występują problemy?

Kontakt z nami lub poproś społeczność Aby uzyskać pomoc dotyczącą pytania na nie odpowiedzi w tym miejscu.

Zobacz też

Porady dotyczące zwiększania wydajności odtwarzania plików dźwiękowych i plików wideo oraz poprawiania ich zgodności w programie PowerPoint

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem dźwięku lub wideo w programie PowerPoint 2007, poniżej przedstawiono kilka sugestii. Przed ich wypróbowaniem warto sprawdzić, czy używany plik multimedialny znajduje się na liście zgodnych formatów plików dla programu PowerPoint.

Wybierz swój problem, aby wyświetlić listę problemów i możliwych rozwiązań.

 • Wstawiono wiele dźwięków jeden za drugim, ale po dwukrotnym kliknięciu dźwięku jest odtwarzany tylko pierwszy z nich    Przeciągnij dźwięki tak, aby nie sąsiadowały ze sobą, a następnie kliknij dwukrotnie każdy dźwięk, aby go odtworzyć.

 • Nie słychać muzyki lub dźwięków odtwarzanych w prezentacji    Do odtwarzania muzyki i dźwięków niezbędne są głośniki oraz karta dźwiękowa w komputerze. Aby sprawdzić, jakie urządzenia są zainstalowane w komputerze oraz jakich ustawień używasz, przejrzyj ustawienia multimediów i dźwięku w Panelu sterowania.

 • Format pliku dźwiękowego nie jest obsługiwany w programie Microsoft Office PowerPoint 2007    Plik dźwiękowy może mieć to samo rozszerzenie, co plik wymieniony na liście zgodnych formatów plików, a mimo to może nie być odtwarzany poprawnie, jeżeli nie został zainstalowany właściwy koder-dekoder lub plik nie został zakodowany w formacie rozpoznawanym przez daną wersję systemu Microsoft Windows. Kodowanie jest procesem konwertowania danych na strumień jedynek i zer. Zainstaluj właściwy koder-dekoder lub ponownie zakoduj plik.

  Spróbuj odtworzyć dźwięk za pomocą programu Microsoft Windows Media Player, który jest częścią systemu Windows, aby określić, czy problem jest spowodowany przez plik czy przez program PowerPoint.

 • Prezentacja została wysłana pocztą e-mail, a adresat twierdzi, że nie może odtworzyć dźwięków    Pliki dźwiękowe są połączone, a nie osadzone, i powinny zostać przesłane razem z prezentacją. Skopiuj pliki dźwiękowe do folderu zawierającego prezentację, a następnie użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków i połączenia skojarzonych plików.

  Informacje dotyczące sposobu dodania dźwięku do prezentacji — czy jest on osadzony czy połączony — oraz lokalizacji połączonego pliku dźwiękowego można znaleźć w oknie dialogowym Opcje dźwięku. Kliknij obiekt dźwiękowy, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony . W obszarze Informacje za etykietą Plik zostanie wyświetlona informacja Zawarty w prezentacji (co oznacza, że dźwięk jest osadzony) lub ścieżka do pliku (co oznacza, że dźwięk jest połączony).

 • Nie można odtworzyć dźwięku w prezentacji otrzymanej za pośrednictwem poczty e-mail    Zapoznaj się z artykułem Nie mogę otworzyć prezentacji lub powiązanych plików przesłanych do mnie za pośrednictwem poczty e-mail.

 • Prezentacja została udostępniona lub skopiowana na sieciowy serwer plików i teraz nie można odtworzyć dźwięków    Pliki dźwiękowe zostały połączone, a nie osadzone. Skopiuj pliki dźwiękowe do folderu zawierającego prezentację, a następnie użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków, połączenia skojarzonych plików i skopiowania prezentacji oraz wszystkich plików połączonych do folderu na serwerze sieciowym.

  Informacje dotyczące sposobu dodania dźwięku do prezentacji — czy jest on osadzony czy połączony — oraz lokalizacji połączonego pliku dźwiękowego można znaleźć w oknie dialogowym Opcje dźwięku. Kliknij obiekt dźwiękowy, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony . W obszarze Informacje za etykietą Plik zostanie wyświetlona informacja Zawarty w prezentacji (co oznacza, że dźwięk jest osadzony) lub ścieżka do pliku (co oznacza, że dźwięk jest połączony).

 • Prezentacja została skopiowana na dysk CD i od tego momentu nie można odtworzyć dźwięku na innym komputerze    Nie użyto funkcji Spakuj na dysk CD lub ręcznie skopiowano pliki dźwiękowe na dysk CD. Skopiuj pliki dźwiękowe do folderu zawierającego prezentację, użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków do plików dźwiękowych, a następnie ponownie skopiuj prezentację na dysk CD.

 • Pliki dźwiękowe zostały przeniesione do nowego miejsca i od tego momentu nie można odtworzyć prezentacji    Skopiuj pliki dźwiękowe do folderu zawierającego prezentację, a następnie zaktualizuj linki za pomocą funkcji Spakuj na dysk CD lub ręcznie zaktualizuj linki, usuwając dźwięki i dodając je ponownie. Funkcja Spakuj na dysk CD skopiuje również do folderu prezentację i wszystkie pliki połączone.

  Informacje dotyczące sposobu dodania dźwięku do prezentacji — czy jest on osadzony czy połączony — oraz lokalizacji połączonego pliku dźwiękowego można znaleźć w oknie dialogowym Opcje dźwięku. Kliknij obiekt dźwiękowy, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony . W obszarze Informacje za etykietą Plik zostanie wyświetlona informacja Zawarty w prezentacji (co oznacza, że dźwięk jest osadzony) lub ścieżka do pliku (co oznacza, że dźwięk jest połączony).

  Uwaga: Jeśli nazwa połączonego pliku wraz ze ścieżką jest dłuższa niż 128 znaków, program Office PowerPoint 2007 nie będzie mógł go znaleźć i odtworzyć. Jeśli nazwa ścieżki ma więcej niż 128 znaków, zmień nazwę pliku lub skróć długość ścieżki, kopiując pliki do folderu, w którym znajduje się prezentacja. Następnie zaktualizuj linki za pomocą funkcji Spakuj na dysk CD lub ręcznie zaktualizuj linki, usuwając dźwięki i dodając je ponownie.

 • Chcesz otworzyć okno dialogowe Opcje dźwięku.    Kliknij obiekt dźwiękowy, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

 • Wysłano prezentację za pomocą poczty e-mail i adresat nie może odtworzyć filmów.    Pliki filmowe są zawsze połączone z prezentacją — nie są więc częścią prezentacji. Skopiuj pliki filmowe do tego samego folderu, który zawiera prezentację. Następnie użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków i połączenia skojarzonych plików. Możesz również zaktualizować linki ręcznie. W tym celu skopiuj pliki filmowe do folderu zawierającego prezentację, a następnie usuń filmy i dodaj je ponownie.

 • Udostępniono prezentację lub skopiowano ją na sieciowy serwer plików i teraz nie można odtworzyć filmów.    Pliki filmowe są zawsze połączone z prezentacją — nie są więc częścią prezentacji. Przenieś lub skopiuj pliki filmowe do tego samego folderu, który zawiera prezentację, lub na sieciowy serwer plików. Następnie użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków i połączenia skojarzonych plików. Możesz również zaktualizować linki ręcznie. W tym celu skopiuj pliki filmowe do folderu zawierającego prezentację, a następnie usuń filmy i dodaj je ponownie.

 • Skopiowano prezentację na dysk CD i teraz nie można odtworzyć filmu na innym komputerze.     Skopiuj pliki filmowe do tego samego folderu, który zawiera prezentację. Następnie użyj funkcji Spakuj na dysk CD, aby zaktualizować linki do plików filmowych, i ponownie skopiuj prezentację na dysk CD.

 • Przeniesiono pliki filmowe do nowej lokalizacji i teraz nie można odtworzyć filmu w prezentacji.     Pliki filmowe są zawsze połączone z prezentacją — nie są więc częścią prezentacji. Skopiuj pliki filmowe do tego samego folderu, który zawiera prezentację. Następnie użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków i połączenia skojarzonych plików. Możesz również zaktualizować linki ręcznie. W tym celu skopiuj pliki filmowe do folderu zawierającego prezentację, a następnie usuń filmy i dodaj je ponownie.

 • Nie można odnaleźć i odtworzyć pliku filmowego.     Jeśli nazwa połączonego pliku filmowego wraz ze ścieżką jest dłuższa niż 128 znaków, program Microsoft Office PowerPoint 2007 nie będzie mógł go znaleźć i odtworzyć. Przenieś lub skopiuj plik filmowy do folderu zawierającego prezentację, a następnie usuń film i dodaj go ponownie, aby zaktualizować link (informacje o ścieżce).

 • Wstawiono wiele filmów lub dźwięków, ale tylko film lub dźwięk umieszczony na wierzchu jest odtwarzany.    Przesuń ikony filmów lub dźwięków tak, aby nie znajdowały się jedna na drugiej, a następnie ponownie spróbuj je odtworzyć.

 • Ten format pliku filmowego nie jest obsługiwany w programie Office PowerPoint 2007.    Spróbuj odtworzyć film poza programem Office PowerPoint 2007, korzystając z programu Microsoft Windows Media Player, który jest częścią systemu Microsoft Windows. Uruchom program Windows Media Player, a następnie użyj menu Plik (aby wyświetlić menu Plik, najpierw zmaksymalizuj okno), aby otworzyć plik filmowy i odtworzyć go w tym programie. Jeśli nie uda się odtworzyć filmu, w programie Windows Media Player zostaną wyświetlone szczegółowe komunikaty o błędach wraz z linkiem do pomocy, który może pomóc w rozwiązaniu problemu.

  Jeśli film można odtworzyć w programie Windows Media Player, możesz wstawić go do prezentacji jako klip multimedialny, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Obiekt.

   Obraz karty Wstawianie

  2. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Utwórz z pliku, a następnie wprowadź nazwę pliku filmowego lub kliknij przycisk Przeglądaj.

   Uwaga: Do filmów odtwarzanych w programie Office PowerPoint 2007 przy użyciu programu Windows Media Player nie można przypisać ustawień animacji ani specjalnego chronometrażu. Zamiast tego możesz odtwarzać je, klikając przyciski w programie Windows Media Player.

   Jeśli w programie Office PowerPoint 2007 nie można odtworzyć filmu ani bezpośrednio przy użyciu programu Office PowerPoint 2007, ani przy użyciu programu Windows Media Player, spróbuj utworzyć hiperlink lub przycisk akcji na slajdzie i połączyć go z programem, w którym można odtworzyć ten plik filmowy.

 • Plik filmowy znajduje się na liście plików zgodnych z programem PowerPoint, lecz film nadal nie jest odtwarzany poprawnie.    (Zobacz listę zgodnych formatów plików dla programu PowerPoint). Plik filmowy może mieć to samo rozszerzenie pliku co plik wymieniony na liście jako zgodny, a mimo to nie być odtwarzany poprawnie, jeżeli nie została zainstalowana właściwa wersja koder-dekoder lub plik nie został zakodowany w formacie rozpoznawanym przez daną wersję systemu Microsoft Windows. Kodowanie jest procesem konwertowania danych na strumień jedynek i zer. Należy zainstalować właściwy koder-dekoder lub ponownie zakodować plik.

 • Film zawiera napisy lub podpisy.    W programie Office PowerPoint 2007 nie można odtwarzać filmów z napisami ani podpisami. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj utworzyć hiperlink do filmu.

 • Film jest odtwarzany jako biały prostokąt.    Nazwa ścieżki do połączonego pliku filmowego liczy więcej niż 128 znaków i plik nie może zostać odnaleziony i odtworzony przez program Office PowerPoint 2007. Należy przenieść lub skopiować plik filmowy do folderu, w którym znajduje się prezentacja, a następnie usunąć film i dodać go ponownie do prezentacji w celu zaktualizowania łącza (informacji o ścieżce).

 • Film jest odtwarzany jako czarny prostokąt.    To często oznacza niezgodne przyspieszenie sprzętowe. Spróbuj zmniejszyć ustawienie przyspieszenia sprzętowego w Panelu sterowania.

  Jeśli korzystasz z dwóch monitorów (lub z wielu monitorów), upewnij się, że oba monitory mają ustawioną w Panelu sterowania taką samą rozdzielczość ekranu, lub spróbuj zmniejszyć rozdzielczość ekranu obu monitorów.

Zobacz też

Klipy wideo programu PowerPoint 2016 nie są odtwarzane na monitorze pomocniczym

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×