Błędy #SPILL! błąd — rozciąga się poza krawędź arkusza

Przelewana formuła tablicowa, którą próbujesz wprowadzić, wykracza poza zakres arkusza. Spróbuj ponownie z mniejszym zakresem lub tablicą.

W poniższym przykładzie przeniesieniu formuły do komórki F1 spowoduje rozwiązanie błędu i nastąpi poprawne rozlanie formuły.

Błędy #SPILL! błąd WHERE = SORT (D:D) w komórce F2 będzie przekroczyć krawędzie skoroszytu. Przenieś ją do komórki F1 i będzie działać prawidłowo.

Typowe przyczyny: pełne odwołania kolumn

Istnieje często błędnie zrozumiała metoda tworzenia formuł funkcji Wyszukaj . pionowo przez określenie argumentu Szukana_wartość . Zanim program Excel obsługuje tablicę dynamiczną, program Excel uwzględni wartość w tym samym wierszu co formuła i zignoruje wszystkie inne, ponieważ w funkcji Wyszukaj. pionowo oczekiwano tylko jednej wartości. Po wprowadzeniu tablic dynamicznych program Excel traktuje wszystkie wartości podane w polu szukana_wartość. Oznacza to, że jeśli w argumencie szukana_wartość jest podana cała kolumna, program Excel będzie próbował odszukać wszystkie wartości 1 048 576 w kolumnie. Po wykonaniu tej czynności zostanie podjęta próba przelania jej do siatki, co może spowodować, że spowoduje to powstanie #SPILL! .  

Na przykład w przypadku umieszczenia w komórce E2 jak w poniższym przykładzie formuła = Wyszukaj. pionowo (A:A; A:C; 2; FAŁSZ) już wcześniej odszukać identyfikator w komórce A2. Jednak w przypadku dynamicznej tablicy program Excel formuła spowoduje #SPILL! błąd, ponieważ program Excel będzie odszukać całą kolumnę, zwrócić 1 048 576 wyników, a następnie kliknąć koniec siatki programu Excel.

Błędy #SPILL! błąd jest wynikiem funkcji = Wyszukaj. pionowo (A:A; A:D; 2; FAŁSZ) w komórce E2, ponieważ wyniki zostałyby rozlane poza krawędzią arkusza. Przenieś formułę do komórki E1 i działa prawidłowo.

Istnieje 3 proste sposoby rozwiązania tego problemu:

#

Zbliż

Formuła

1

Odwołuj się tylko do interesujących wartości odnośników. Ten styl formuły zwróci tablicę dynamiczną, ale nie współpracuje z tabelami programu Excel

Use = Wyszukaj. pionowo (A2: A:C; 2; FAŁSZ), aby zwrócić tablicę dynamiczną, która nie spowoduje #SPILL! .

= Wyszukaj. pionowo (a2:A:C; 2; FAŁSZ)

2

Odwołanie tylko do wartości w tym samym wierszu, a następnie skopiowanie formuły w dół. Ten tradycyjny styl formuły działa w tabelach, ale nie zwraca tablicy dynamicznej.

Używanie tradycyjnej funkcji Wyszukaj. pionowo z pojedynczym odwołaniem szukana_wartość: = Wyszukaj. pionowo (a2; A:C; 32; FAŁSZ). Ta formuła nie zwróci tablicy dynamicznej, ale może być używana z tabelami programu Excel.

= Wyszukaj. pionowo (a2; A:C; 2; FAŁSZ)

3

Poproś program Excel o przeprowadzenie niejawnej części przecięcia za pomocą operatora @, a następnie skopiuj formułę w dół. Ten styl formuły działa w tabelach, ale nie zwraca tablicy dynamicznej.

Użyj operatora @, a następnie skopiuj: = Wyszukaj. pionowo (@ A:A; A:C; 2; FAŁSZ). Ten styl odwołania będzie działać w tabelach, ale nie będzie zwracać tablicy dynamicznej.

= Wyszukaj. pionowo (@ A:A; A:C; 2; FAŁSZ)

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcja FILTRUJ

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja SEKWENCJA

Funkcja SORTUJ

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Funkcja UNIKATOWE

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Niejawny operator przecięcia: @

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×