Błąd "występuje problem z Twoim kontem, spróbuj ponownie później" podczas próby otwarcia dokumentów pakietu Office z usługi OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problem

Wyjaśnić problem i listy komunikaty o błędach, które mogą mieć widoczne użytkownika

Ten artykuł zawiera informacje, które ma zastosowanie w przypadku korzystania z usługi OneDrive dla firm klienta synchronizacji (groove.exe).

Uwaga Aby określić klienta synchronizacji usługi OneDrive, którego używasz, zobacz klienta synchronizacji usługi OneDrive który mogę przy użyciu?

Podczas próby otwarcia dokumentów pakietu Office, które są przechowywane w usłudze OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online za pomocą aplikacji klienckich pakietu Office lub po zalogowaniu się do usługi OneDrive dla firm klienta (groove.exe), jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

 • Występuje problem z Twoim kontem, spróbuj ponownie później.

Rozwiązanie

Ważne: Starannie wykonaj kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed zmodyfikowaniem jego kopię zapasową rejestru, aby przywracania w przypadku wystąpienia problemów.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj kopię zapasową rejestru systemu Windows. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić zobacz kopię zapasową rejestru.

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit i naciśnij klawisz Enter.

 3. Znajdź następujący klucz:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity

 4. W tej lokalizacji Usuń następujące klucze:

  • FederationCacheExpiration

  • FederationProvider

 5. Uruchom ponownie komputer.

Obejście

Jeśli nie można wprowadzać zmian w rejestrze, użyj witryny Office Online, aby otworzyć i Praca z dokumentami pakietu Office.

Więcej informacji

Domyślnie klucze rejestru, które są wymienione w tym artykule są ustawione na aktualizowanie co trzy dni. Jeśli nie możesz usunąć klucze, będą one odświeżane po upływie trzech dni. Po są odświeżane, należy rozwiązać ten problem się.

Istnieje możliwość, że Twoja organizacja ma zastąpić wartości domyślnej dla aktualizacji klucza do jest większa lub mniejsza niż trzy dni. Aby określić, czy Twoja organizacja zmienić wartość domyślną dla kluczy zaktualizować, znajdź następujący podklucz w Edytorze rejestru, a następnie zaznacz klucz FederationCacheLifetime:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity

 • Jeśli istnieje klucz FederationCacheLifetime, liczbę dni klawisze służące do aktualizacji została zastąpiona równe wartość tego klucza. Na przykład jeśli wartość tego klucza wynosi 5, klawisze zostaną zaktualizowane w pięciu dni.

 • Jeśli klucz FederationCacheLifetime nie istnieje, wartością domyślną dla kluczy zaktualizować jest trzy (3) dni.

Twoja organizacja może być konieczne programowy zautomatyzować usunięcie klucza rejestru z komputerów. Aby usunąć klucz rejestru, należy użyć tego przykładowego partii plik kodu:

Uwaga: Aby uruchomić plik wsadowy wymaga uprawnień administratora.

@echo off
taskkill /f /im EXCEL.EXE 
taskkill /f /im ONENOTE.EXE 
taskkill /f /im OUTLOOK.EXE 
taskkill /f /im POWERPNT.EXE 
taskkill /f /im WINPROJ.EXE 
taskkill /f /im VISIO.EXE 
taskkill /f /im WINWORD.EXE 
taskkill /f /im MSACCESS.EXE 
taskkill /f /im MSPUB.EXE 
taskkill /f /im lync.exe 
taskkill /f /im groove.exe 
taskkill /f /im msosync.exe 

(

echo REGEDIT4 
echo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity] 
echo "FederationProvider"=- ) > %TEMP%\94cf28e9-3a0e-4d3d-8161-d4b1d7bc94c0.reg 

regedit /s %TEMP%\94cf28e9-3a0e-4d3d-8161-d4b1d7bc94c0.reg 

del %TEMP%\94cf28e9-3a0e-4d3d-8161-d4b1d7bc94c0.reg

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×