Błąd pakietu Office: „Powiadomienie dotyczące konta: Wystąpił problem z subskrypcją usługi Office 365”

W górnej części okna aplikacji pakietu Office może zostać wyświetlony żółty pasek z następującym ostrzeżeniem:

„POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONTA. Wystąpił problem z subskrypcją usługi Office 365 i do jego rozwiązania niezbędna jest Twoja pomoc”.

Często powodem wyświetlania tego komunikatu jest problem związany z płatnością subskrypcji usługi Office 365. Na przykład jeśli płatność została odrzucona ze względu na wygaśnięcie lub anulowanie karty kredytowej, Twoja subskrypcja może wygasnąć lub ulec zawieszeniu.

Krok 1. Upewnianie się, że subskrypcja usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych, Personal lub University jest aktywna

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. Przejdź do strony Usługi i subskrypcje.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Zaloguj się i wprowadź adres e-mail i hasło do konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 4. Przejrzyj szczegóły pod nagłówkiem Office 365.

 5. Jeśli Twoja subskrypcja wygasła, możesz ją odnowić, wykonując czynności opisane w artykule Odnawianie subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych.

 6. Po odnowieniu subskrypcji spróbuj ponownie uruchomić program Word. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, przejdź do następnej sekcji.

Krok 2. Upewnianie się, że informacje o płatności są aktualne

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. Przejdź do strony Opcje płatności.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Zaloguj się i wprowadź adres e-mail i hasło do konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 4. Jeśli dla Twojej metody płatności jest wyświetlany komunikat o błędzie, zaktualizuj ją.

 5. Po zaktualizowaniu informacji o płatności spróbuj ponownie uruchomić program Word. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, przejdź do następnej sekcji.

Krok 3. Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją pakietu Office

 1. Wybierz przycisk Pobierz poniżej.

  Przycisk umożliwiający pobranie narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby sprawdzić, jak zapisać, a następnie uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

  2. W następnym oknie z informacją Program officeact.diagcab zakończył pobieranie wybierz pozycję Otwórz.

  3. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik officeact.diagcab.

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „officeact.diagcab”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik officeact.diagcab i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik officeact.diagcab, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > officeact.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotne plik officeact.diagcab.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

Krok 4. Dezaktywowanie, odinstalowywanie i ponowne instalowanie pakietu Office

Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją nie rozwiązało problemu, zalecamy ponowne zainstalowanie pakietu Office.

 1. Dezaktywuj swoją instalację pakietu Office. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Dezaktywowanie instalacji usługi Office 365.

 2. Odinstaluj całkowicie pakiet Office przy użyciu narzędzia Łatwa poprawka. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Odinstalowywanie pakietu Office z komputera PC.

 3. Ponownie zainstaluj pakiet Office. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Ponowne instalowanie usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC lub Mac.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×