Automatyzowanie typowych lub powtarzalnych zadań za pomocą szybkich kroków

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Szybkie kroki umożliwiają jednoczesne wykonanie wielu akcji dotyczących wiadomości e-mail, co przyspiesza zarządzanie skrzynką pocztową. Jeśli na przykład użytkownik często przenosi wiadomości do określonego folderu, może za pomocą szybkiego kroku przenieść wiadomość jednym kliknięciem. Wykonywany jednym kliknięciem szybki krok pozwala też na przykład uprościć przesyłanie dalej wiadomości kierownikom lub współpracownikom.

Galeria szybkich kroków na wstążce

Szybkie kroki zawarte w programie Microsoft Outlook 2013 można dostosowywać. Można także utworzyć całą galerię własnych szybkich kroków umożliwiających wykonywanie najczęstszych akcji dotyczących poczty.

Domyślne szybkie kroki

Wszystkie domyślne szybkie kroki można dostosować. W przypadku używania funkcji szybkich kroków po raz pierwszy jest wyświetlany monit o ich skonfigurowanie. Jeśli na przykład szybki krok ma powodować przenoszenie wiadomości do określonego folderu, należy wskazać ten folder przed rozpoczęciem korzystania z szybkiego kroku.

W programie Outlook 2013 są dostępne następujące szybkie kroki:

Szybki krok

Akcja

Przenieś do:

Przenosi wybraną wiadomość do określonego folderu poczty i oznacza ją jako przeczytaną.

Do kierownika

Przesyła wiadomość dalej do kierownika użytkownika. Jeśli dana organizacja korzysta z programu Microsoft Exchange Server, nazwa (imię i nazwisko) kierownika jest wykrywana na globalna lista adresowa i wstawiana w polu Do. Adresata można też określić samodzielnie.

Wiadomość e-mail do zespołu

Przesyła wiadomość dalej do innych osób w zespole. Jeśli organizacja korzysta z programu Microsoft Exchange Server, nazwy (imiona i nazwiska) członków danego zespołu są wykrywane na globalna lista adresowa i wstawiane w polu Do.

Gotowe

Przenosi wiadomość do określonego folderu poczty, oznacza ją jako gotową, a następnie jako przeczytaną.

Odpowiedz i usuń

Otwiera odpowiedź na wybraną wiadomość, a następnie usuwa oryginalną wiadomość.

Utwórz nowe

Utworzenie własnego szybkiego kroku pozwala wykonywać dowolną sekwencję poleceń. Gotowemu szybkiemu krokowi należy nadać nazwę, a następnie należy zastosować do niego ikonę, która ułatwi jego zidentyfikowanie.

Aby skonfigurować lub zmienić istniejące szybkie kroki, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Poczta kliknij kartę Narzędzia główne.

 2. W grupie Szybkie kroki kliknij strzałkę więcej Przycisk Uruchom okno dialogowe na wstążce z boku pola Szybkie kroki, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj szybkimi krokami.

 3. W polu Szybki krok kliknij szybki krok, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 4. W obszarze Akcje zmień lub dodaj akcje, które ma wykonywać ten szybki krok.

 5. W razie potrzeby w polu Klawisz skrótu kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz przypisać do tego szybkiego kroku.

 6. Jeśli chcesz zmienić ikonę szybkiego kroku, kliknij ikonę znajdującą się obok pola Nazwa, kliknij ikonę, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie szybkiego kroku

 1. W widoku Poczta kliknij kartę Narzędzia główne.

 2. W grupie Szybkie kroki w galerii Szybkie kroki kliknij szybki krok Utwórz nowe.

 3. Kliknij na liście typ akcji lub kliknij pozycję Niestandardowa.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego szybkiego kroku.

 5. Kliknij przycisk ikony obok pola Nazwa, kliknij ikonę, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W obszarze Akcje wybierz akcję, którą szybki krok ma wykonywać. Kliknij pozycję Dodaj akcję, aby dodać kolejne akcje.

 7. Aby utworzyć skrót klawiaturowy, w polu Klawisz skrótu kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz przypisać.

Uwaga: Nowe szybkie kroki są wyświetlane u góry galerii na karcie Narzędzia główne w grupie Szybkie kroki. Wprawdzie zmienione szybkie kroki zachowują swoją lokalizację w galerii, ale ich rozmieszczenie można zmieniać w obszarze Zarządzanie szybkimi krokami.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×