Automatyczne zmienianie kolorów i czcionek wiadomości przychodzących w zależności od nadawcy, tematu lub adresatów

Formatowanie warunkowe umożliwia wyróżnianie wiadomości spełniających określone warunki na liście wiadomości przy użyciu kolorów, czcionek i stylów. Użytkownik określa warunki, które wiadomość przychodząca powinna spełnić, na przykład nazwa lub adres e-mail nadawcy, a następnie formatowanie warunkowe jest stosowane tylko do tych wiadomości.

W regule warunkowej można na przykład określić, że wszystkie wiadomości wysyłane przez kierownika mają być wyświetlane na liście wiadomości w kolorze czerwonym.

Aby wprowadzić dodatkowe zmiany w treści wiadomości e-mail, zmień domyślną czcionkę lub kolor tekstu w wiadomościach e-mail.

Uwaga:  W programie Microsoft Outlook 2007 funkcja Organizuj umożliwiała tworzenie reguł formatowania warunkowego tekstu dla wiadomości e-mail. W programie Microsoft Outlook 2010 lub nowszym funkcja formatowania warunkowego tekstu jest dostępna w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku.

W tym artykule

Tworzenie reguły formatowania warunkowego

Przykładowe reguły formatowania warunkowego

Wyświetlanie wszystkich wiadomości od Piotra Dąbrowskiego w kolorze czerwonym

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz „Contoso” w temacie w kolorze zielonym

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz „wakacje” w temacie lub w treści w kolorze niebieskim

Tworzenie reguły formatowania warunkowego

 1. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący kliknij pozycję Ustawienia widoku.

Polecenie Ustawienia widoku na wstążce

 1. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku kliknij pozycję Formatowanie warunkowe.

Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane widoku

Zostanie wyświetlony zestaw reguł domyślnych, zawierający regułę Nieprzeczytane wiadomości. Ta reguła powoduje wyświetlanie nieprzeczytanych wiadomości na liście wiadomości przy użyciu czcionki pogrubionej. Ponadto są wyświetlane wszelkie reguły formatowania warunkowego utworzone w okienku Organizuj przy użyciu wcześniejszej wersji programu Outlook.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby usunąć regułę, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby tymczasowo wyłączyć regułę, wyczyść pole wyboru obok tej reguły.

  • Aby zmienić kryteria reguły, kliknij regułę, a następnie kliknij pozycję Warunek.

  • Aby zmienić formatowanie tekstu, kliknij regułę, a następnie kliknij pozycję Czcionka.

  • Aby dodać nową regułę formatowania warunkowego, kliknij przycisk Dodaj, w polu Nazwa wpisz nazwę, kliknij przycisk Czcionka w celu określenia formatowania, a następnie kliknij przycisk Warunek w celu określenia kryteriów tej reguły.

Przykładowe reguły formatowania warunkowego

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych reguł formatowania warunkowego, które możesz utworzyć w programie Outlook 2010.

Wykonaj kroki 1 i 2 w poprzedniej sekcji, a następnie wykonaj poniższe czynności:

Wyświetlanie wszystkich wiadomości od Piotra Dąbrowskiego w kolorze czerwonym

 1. Kliknij pozycję Dodaj.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Kliknij przycisk Czcionka.

 4. W obszarze Kolor kliknij pozycję Czerwony.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Warunek.

 7. W polu Od wpisz „Piotr Dąbrowski”.

Uwaga: Nazwa musi dokładnie odpowiadać pełnej nazwie wyświetlanej w otrzymywanych wiadomościach.

 1. W oknach dialogowych Filtr, Formatowanie warunkowe i Ustawienia zaawansowane widoku kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz „Contoso” w temacie w kolorze zielonym

 1. Kliknij pozycję Dodaj.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Kliknij przycisk Czcionka.

 4. W obszarze Kolor kliknij pozycję Zielony.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Warunek.

 7. W polu Wyszukaj wyraz/wyrazy wpisz „Contoso”.

 8. W oknach dialogowych Filtr, Formatowanie warunkowe i Ustawienia zaawansowane widoku kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz „wakacje” w temacie lub w treści w kolorze niebieskim

 1. Kliknij pozycję Dodaj.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Kliknij przycisk Czcionka.

 4. W obszarze Kolor kliknij pozycję Niebieski.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Warunek.

 7. W polu Wyszukaj wyraz/wyrazy wpisz „wakacje”.

 8. W oknach dialogowych Filtr, Formatowanie warunkowe i Ustawienia zaawansowane widoku kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ostatnia aktualizacja: 2015-07-24

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×