Automatyczne zapisywanie wysłanych elementów w delegujący skrzynki pocztowej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skrzynki pocztowe w usłudze Office 365 można skonfigurować tak, aby osoby (na przykład Asystent dyrektora) można uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej innej osoby (na przykład Menedżer) i Wyślij wiadomość e-mail jako ich. Te osoby są często nazywane pełnomocnika i delegującyodpowiednio. Będzie nazywamy je "Asystent" i "Menedżera" dla sake i uproszczenia. Po udzieleniu dostępu do skrzynek pocztowych przez Menedżera Asystenta jest określana mianem delegowane programu access.

Użytkownikom skonfigurowanie często delegowane programu access i Wyślij uprawnienia umożliwiające Asystenta do zarządzania kalendarzem Menedżera w miejsce, w którym są potrzebne do wysyłania i odpowiadanie na wezwania na spotkania. Domyślnie gdy Asystenta wysyła pocztę jako, lub w imieniu, przez Menedżera wysłanej wiadomości jest przechowywany w folderze Elementy wysłane Asystenta. Aby zmienić to zachowanie, tak aby wysłanej wiadomości jest przechowywany w Asystenta i w folderach Elementy wysłane kierownika, można użyć w tym artykule.

Spójrzmy na szybkie przykłady to samo działania w rzeczywistych:

 • Mary jest Wiceprezes sprzedaży globalnej. Użytkownik ma bardzo zajęty harmonogram, a ma Piotr, swojego Asystenta kierownictwa Zarządzanie swój kalendarz.

 • Ułatwiające Mary Piotr użytkownika zostało udzielone delegowane dostępu do skrzynki pocztowej przez Mary i wysyłanie wiadomości w jego imieniu. Dzięki temu mu zapoznanie się swojego kalendarza. Planowanie, akceptowanie i odrzucanie wezwania na spotkania; i odpowiadanie na wiadomości.

 • Wiadomości, które Piotr wysyła imieniu Mary są przechowywane w jego folderze Elementy wysłane. Mary chce kopię, więc Piotr ręczne skopiowanie wiadomości wysłane on jest w jej imieniu z jego folder Elementy wysłane do swojego folderu Elementy wysłane.

 • Cuda Piotr w przypadku lepszym sposobem obsługują elementy wysłane, więc on zwróci się do jego IT pomoc techniczna. On dowiaduje się, że Mary skrzynki pocztowej można skonfigurować do przechowywania wiadomości, które on wysyła w jej imieniu w jego elementy wysłane i jej elementy wysłane automatycznie. Jest to dokładnie, co chce tak on poprosi pomoc techniczna, aby go skonfigurować.

Wyślij jako... Wyślij w imieniu... czego, ich znaczenie i które należy wybrać?

Po skonfigurowaniu osoby jako pełnomocnik w skrzynce pocztowej przez menedżera, możesz wybrać czy "Wyślij jako" menedżera lub "Wyślij w imieniu" je. Różnica jest delikatne, ale może być ważny w niektórych organizacjach:

 • Wyślij jako    W przypadku osoby ma uprawnienia "Wyślij jako" w skrzynce pocztowej, wiadomości, które wysyłają z tej skrzynki pocztowej zostanie wyświetlona tylko nazwa właściciela skrzynki pocztowej w polu od: pola wiadomości. W powyższym przykładzie Piotr ma uprawnienia "Wyślij jako" Mary skrzynki pocztowej, wiadomości, wysyła on z jego skrzynki pocztowej zostanie wyświetlona od: Joanna do adresatów.

 • Wyślij w imieniu    Gdy ktoś ma uprawnienia "Wyślij w imieniu" w skrzynce pocztowej, wiadomości wysyłanych z właściciela skrzynki pocztowej zostanie wyświetlone, że wiadomość została wysłana przez osobę w imieniu właściciela skrzynki pocztowej. W powyższym przykładzie Piotr ma uprawnienia "Wyślij w imieniu" Mary skrzynki pocztowej, wiadomości, wysyła on z jego skrzynki pocztowej zostanie wyświetlona z: Piotr imieniu Mary do adresatów.

Uprawnienia Wyślij, które jest przez inną osobę w skrzynce pocztowej innego użytkowników są ważne, gdy Myślę o wysłano elementy powinny być obsługiwane. Jest tak, ponieważ użytkownik może określić, dla każdego poziomu uprawnień, czy wiadomości powinny być przechowywane w folderze Elementy wysłane tylko Asystenta lub zarówno Asystenta i foldery Elementy wysłane kierownika. Domyślnie przechowywania wysłanych elementów w przypadku wiadomości wysyłanych z "Wyślij jako" i "Wyślij w imieniu" uprawnienia w Asystenta elementy wysłane tylko usługi Office 365. Możesz zmienić to zachowanie domyślne, wykonując poniższe czynności.

Porada: Menedżerowie może być wielu Asystentów z różnych poziomów uprawnień. W powyższym przykładzie Piotr może być w stanie wysyłać wiadomości w imieniu Mary, Anna może mieć innego Asystenta, które można wysłać jako Mary. Jeśli była to wielkość liter, Mary przez pracownika działu informatycznego może wykonać kroki "Wyślij jako" i "Wyślij w imieniu" uprawnienia.

Po wykonaniu tych kroków, wszystkie wiadomości wysłane jako    Menedżer której skrzynkę pocztową konfiguracji zostaną zapisane w folderze Elementy wysłane kierownika. Aby wybrać tę opcję, po prostu wykonaj poniższe czynności. Należy używać programu Windows PowerShell do wykonania kroków; Jeśli nie była wcześniej używana, przed, przejdź do Przy użyciu programu PowerShell z usługą Exchange Online Aby uzyskać instrukcje dotyczące nawiązywaniu połączenia. Zbyt jest doskonałe klip wideo!

 1. Otwieranie programu Windows PowerShell i nawiązać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Przy użyciu programu PowerShell z usługą Exchange Online, programu PowerShell usługi Exchange Online.

 2. Uzyskać adres e-mail menedżera.

 3. Uruchom następujące polecenie w oknie programu PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSentAsEnabled $true

  Na przykład jeśli adres e-mail osoby Mary to mary@contoso.com, swoim działem INFORMATYCZNYM czy Uruchom polecenie Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $true.

To wszystko! Kierownik automatycznie teraz otrzymają kopię wszystkie wiadomości wysyłane przez Asystenta w jej folderze Elementy wysłane.

Porada: Możesz wyłączyć to przechodzące przez powyższe kroki i zastępowanie $true$false w poleceniu Set-Mailbox . Na przykład aby wyłączyć to ustawienie dla Mary, ich Uruchom polecenie Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $false.

Po wykonaniu tych czynności, wszystkie wiadomości wysłane w imieniu osób    menedżera, której skrzynkę pocztową konfiguracji, zostanie zapisany w folderze Elementy wysłane kierownika. Aby wybrać tę opcję, po prostu wykonaj poniższe czynności. Należy używać programu Windows PowerShell do wykonania kroków; Jeśli nie była wcześniej używana, przed, przejdź do Przy użyciu programu PowerShell z usługą Exchange Online Aby uzyskać instrukcje dotyczące nawiązywaniu połączenia. Zbyt jest doskonałe klip wideo!

 1. Otwieranie programu Windows PowerShell i nawiązać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Przy użyciu programu PowerShell z usługą Exchange Online, programu PowerShell usługi Exchange Online.

 2. Uzyskać adres e-mail menedżera.

 3. Uruchom następujące polecenie w oknie programu PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true

  Na przykład jeśli adres e-mail osoby Mary to mary@contoso.com, swoim działem INFORMATYCZNYM czy Uruchom polecenie Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true.

To wszystko! Kierownik automatycznie teraz otrzymają kopię wszystkie wiadomości wysyłane przez Asystenta w jej folderze Elementy wysłane.

Porada: Możesz wyłączyć to przechodzące przez powyższe kroki i zastępowanie $true$false w poleceniu Set-Mailbox . Na przykład aby wyłączyć to ustawienie dla Mary, ich Uruchom polecenie Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $false.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×