Przejdź do głównej zawartości

Automatyczne wysyłanie kopii wysyłanej wiadomości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Outlook można określić, że dla wszystkich wysyłanych wiadomości, automatycznych kopii (DW) jest wysyłana do innych list określonych nadawców.

Jeden scenariusz, w której ta reguła jest przydatne jest w przypadku wszystkich członków zespołu są odpowiedzialne za odpowiadania na przychodzące wiadomości e-mail, takich jak Centrum pomocy technicznej. Jeśli jednego członka zespołu odpowiedzi na wiadomość, pozostałą część zespołu automatycznie otrzymuje kopię odpowiedzi, pamiętając o komunikacji wychodzącej wszystkich osób.

Najpierw należy utworzyć reguła na automatyczne wysyłanie kopii (DW) wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych.

Ta reguła określonego nosi nazwę reguły po stronie klienta. Reguły po stronie klienta działa tylko na komputerze, na którym go utworzono, a następnie działa tylko wtedy, gdy program Outlook jest uruchomiony. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu konta poczty e-mail na innym komputerze, reguła może nie będą uruchamiane z tego komputera do momentu został utworzony na tym komputerze. Na każdym komputerze, z którego chcesz używać tej funkcji, musisz utworzyć tej samej reguły.

Tworzenie reguły

 1. W widoku Poczta na karcie Narzędzia główne w grupie Przenoszenie kliknij pozycję reguły > Zarządzaj regułami i alertami.

  Okno dialogowe Reguły i alerty

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe reguły i alerty.

 2. Na karcie Reguły wiadomości E-mail kliknij przycisk Nowa reguła.

  Wybierz pozycję Nowa reguła

 3. W oknie dialogowym Kreator reguł w obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły, kliknij pozycję Zastosuj regułę do wysyłanych wiadomości.

  Wybierz pozycję Zastosuj regułę do wiadomości wysyłanych

 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.

 5. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem powiadomienie, że ta reguła zostaną zastosowane do każdej wysyłanej wiadomości. Kliknij przycisk Tak.

  Komunikat z potwierdzeniem

 6. W obszarze Krok 1: Wybierz akcje, zaznacz pole wyboru Wyślij tę wiadomość do osoby lub grupa publiczna DW.

  Wybierz akcje

 7. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość), kliknij pozycję osoby lub grupa publiczna.

 8. W oknie dialogowym Adres dla reguły kliknij nazwę lub grupę, a następnie kliknij do. Powtórz ten krok dla wszystkich nazw lub grupy, które chcesz dodać, znajdują się w polu do.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. W oknie dialogowym Kreator reguł kliknij przycisk Dalej, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.

 11. W obszarze Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły, wprowadź nazwę, która będzie rozpoznawać dla tej reguły.

  Nadaj nazwę nowej reguły

 12. W Krok 2: Konfigurowanie opcji reguły, zaznacz pole wyboru Włącz tę regułę.

 13. Kliknij pozycję Zakończ.

 14. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że reguła zostanie uruchomiona tylko wtedy, gdy sprawdzanie poczty e-mail w programie Outlook. Kliknij przycisk OK.

Teraz każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość, czy jest nowej wiadomości, odpowiedzi lub wiadomości, którą chcesz przesłać dalej, osób lub grup, które określone w regule zostaną automatycznie dodane jako DW adresatów. Podczas redagowania wiadomości, ale każdy adresat wiadomości będą widoczne tych nazw nie pojawi nazwy osób lub grup w wierszu DW.

Początek strony

Wyłączanie reguły

Aby uniknąć automatycznego wysyłania wiadomości, należy najpierw wyłącz regułę.

 1. W widoku Poczta na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję reguły > Zarządzaj regułami i alertami.

 2. Na karcie Reguły wiadomości E-mail w obszarze Reguła wyczyść pole wyboru reguły, który został utworzony wcześniej.

 3. Kliknij przycisk OK.

Teraz możesz wysłać wiadomości bez automatyczne reguły DW, przesyłając kopię do innych list określonych nadawców. Reguły pozostanie wyłączone do momentu wróć do okna dialogowego reguły i alerty i ponownie Włącz regułę.

Porada: Aby uzyskać szybki sposób wyłączyć tę regułę dla poszczególnych wiadomości Zobacz następną sekcję, "Użyj kategorii, aby wyłączyć automatyczne DW na poszczególnych wiadomości".

Aby wyłączyć automatyczne DW na poszczególnych wiadomości za pomocą kategorii

Jeśli chcesz elastyczność, aby wyłączyć automatyczne nowej reguły DW na podstawie pojedynczej wiadomości bez przechodzenia do okna dialogowego reguły i alerty, razem z reguły za pomocą funkcji kategorii w programie Outlook.

Edytowanie reguły, utworzony wcześniej tak, aby po dodaniu określonej kategorii do wiadomości reguły DW nie wysłać kopię do innych osób automatycznie.

 1. W widoku Poczta na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję reguły > Zarządzaj regułami i alertami.

 2. Na karcie Reguły wiadomości E-mail kliknij regułę, który został utworzony wcześniej, a następnie kliknij pozycję Zmień regułę.

  Zmienianie reguły

 3. Kliknij przycisk Edytuj ustawienia reguły.

  Edytowanie ustawień reguł

 4. Kliknij przycisk Dalej na dwa pierwsze kroki Kreatora reguł do momentu wyświetlenia występują wyjątki?

 5. W obszarze Krok 1: Wybierz wyjątki (Jeśli to konieczne), zaznacz pole wyboru z wyjątkiem Jeśli przypisane do kategorii kategorii.

  Wybierz wyjątki

 6. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość), kliknij kategorię.

 7. W oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem kliknij przycisk Nowy.

  Okno dialogowe Kategorie oznaczone kolorem

 8. W oknie dialogowym Dodawanie nowej kategorii, w polu Nazwa wpisz Bez automatycznego DW.

  Dodawanie nowej kategorii

  Można też przypisać skrót klawiaturowy, który może służyć do szybko zastosować tej kategorii do wiadomości. Aby to zrobić, kliknij odpowiednią opcję na liście Klawisz skrótu.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii i Kategorii oznaczonych kolorem.

 10. Kliknij pozycję Zakończ.

 11. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że dana reguła jest to reguła tylko do klienta. Kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość i wyłączanie automatycznego reguły DW dla określonej wiadomości, stosowanie kategorii do wiadomości.

 1. W nowej wiadomości lub odpowiedzi na wiadomości lub przesyłanie dalej wiadomości, na karcie Opcje kliknij przycisk Więcej opcji.

  Więcej opcji

 2. W oknie dialogowym Właściwości kliknij pozycję Kategorie, a następnie kliknij Bez automatycznego DW.

Porada: Jeśli została określona po utworzeniu kategorii specjalnej za pomocą skrótu klawiaturowego kategorii.

Gdy wysyłasz wiadomość, reguły automatycznego DW nie automatycznie prześle kopię do innych osób.

Początek strony

Najpierw należy utworzyć reguła na automatyczne wysyłanie kopii (DW) wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych.

Ta reguła określonego nosi nazwę reguły po stronie klienta. Reguły po stronie klienta działa tylko na komputerze, na którym go utworzono, a następnie działa tylko wtedy, gdy program Outlook jest uruchomiony. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu konta poczty e-mail na innym komputerze, reguła może nie będą uruchamiane z tego komputera do momentu został utworzony na tym komputerze. Na każdym komputerze, z którego chcesz używać tej funkcji, musisz utworzyć tej samej reguły.

Tworzenie reguły

 1. W obszarze Poczta w menu Narzędzia kliknij polecenie reguły i alerty.

  Menu Narzędzia

 2. Na karcie Reguły wiadomości E-mail kliknij przycisk Nowa reguła.

  Okno dialogowe Reguły i alerty

 3. W oknie dialogowym Kreator reguł w obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły kliknij przycisk Sprawdzanie wiadomości po wysłaniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

  Potwierdzenie zostanie wyświetlone powiadomienie, że ta reguła zostaną zastosowane do każdej wysyłanej wiadomości. Kliknij przycisk Tak.

 5. W obszarze Krok 1: Wybierz akcje, zaznacz pole wyboru DW wiadomość do osoby lub listy dystrybucyjnej.

  Okno dialogowe Kreator reguł

 6. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość), kliknij pozycję osoby lub listę dystrybucyjną.

 7. W oknie dialogowym Adres dla reguły kliknij nazwę lub listę dystrybucyjną, a następnie kliknij do. Powtórz ten krok dla wszystkich nazw lub list dystrybucyjnych, które chcesz dodać znajdują się w polu do.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. W oknie dialogowym Kreator reguł kliknij przycisk Dalej.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. W obszarze Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły, wprowadź nazwę, która będzie rozpoznawać dla tej reguły.

  Okno dialogowe Kreator reguł

 12. Kliknij pozycję Zakończ.

Teraz każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość, czy jest nowej wiadomości, odpowiedzi lub wiadomości, którą chcesz przesłać dalej, list określonych nadawców, które określone w regule zostanie automatycznie dodany jako adresatów DW. Podczas redagowania wiadomości, ale każdy adresat wiadomości będą widoczne tych nazw nie pojawi nazwy list określonych nadawców w wierszu DW.

Początek strony

Wyłączanie reguły

Aby uniknąć automatycznego wysyłania wiadomości, należy najpierw wyłącz regułę.

 1. W obszarze Poczta w menu Narzędzia kliknij polecenie reguły i alerty.

 2. Na karcie Reguły wiadomości E-mail w obszarze Reguła wyczyść pole wyboru reguły, który został utworzony wcześniej.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Teraz możesz wysłać wiadomości bez automatyczne reguły DW, przesyłając kopię do innych list określonych nadawców. Reguły pozostanie wyłączone do momentu wróć do okna dialogowego reguły i alerty i ponownie Włącz regułę.

Porada: Aby uzyskać szybki sposób wyłączyć tę regułę dla poszczególnych wiadomości Zobacz następną sekcję, "Użyj kategorii, aby wyłączyć automatyczne DW na poszczególnych wiadomości".

Aby wyłączyć automatyczne DW na poszczególnych wiadomości za pomocą kategorii

Jeśli chcesz elastyczność, aby wyłączyć automatyczne nowej reguły DW na podstawie pojedynczej wiadomości bez przechodzenia do okna dialogowego reguły i alerty służy funkcja kategorii w Office Outlook 2007 razem z reguły.

Edytowanie reguły, utworzony wcześniej tak, aby po dodaniu określonej kategorii do wiadomości reguły DW nie wysłać kopię do innych osób automatycznie.

 1. W obszarze Poczta w menu Narzędzia kliknij polecenie reguły i alerty.

 2. Na karcie Reguły wiadomości E-mail kliknij wcześniej utworzoną regułę, kliknij przycisk Zmień regułę, a następnie kliknij Edytuj ustawienia reguły.

  Okno dialogowe Reguły i alerty

 3. Kliknij przycisk Dalej na dwa pierwsze kroki Kreatora reguł do momentu wyświetlenia występują wyjątki?

 4. W obszarze Krok 1: Wybierz wyjątki (Jeśli to konieczne), zaznacz pole wyboru z wyjątkiem Jeśli przypisane do kategorii kategorii.

 5. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość), kliknij kategorię.

 6. W oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem kliknij przycisk Nowy.

  Okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii

 7. W oknie dialogowym Dodawanie nowej kategorii, w polu Nazwa wpisz bez automatycznego DW.

  Można też przypisać skrót klawiaturowy, który może służyć do szybko zastosować tej kategorii do wiadomości. Aby to zrobić, kliknij odpowiednią opcję na liście Klawisz skrótu.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii i Kategorii oznaczonych kolorem.

 9. Kliknij pozycję Zakończ.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość i wyłączanie automatycznego reguły DW dla określonej wiadomości, stosowanie kategorii do wiadomości.

 1. W nowej wiadomości lub odpowiedzi na wiadomości lub przesyłanie dalej wiadomości, na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Opcje wiadomości Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Opcje wiadomości kliknij pozycję Kategorie, a następnie kliknij bez automatycznego DW.

Porada: Jeśli została określona po utworzeniu kategorii specjalnej za pomocą skrótu klawiaturowego kategorii.

Gdy wysyłasz wiadomość, reguły automatycznego DW nie automatycznie prześle kopię do innych osób.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×