Automatyczne wyrównywanie formantów w formularzu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie podczas tworzenia nowego formularza przy użyciu jednego z narzędzi formularza na karcie Tworzenie lub podczas dodawania pól do formularza, gdy jest otwarty w widoku układu, program Access 2007 umieszcza pól tekstowych i innych kontrolek w prowadnice o nazwie układów. Układ wskazywana przez pomarańczowy siatki wokół formantów ułatwia wyrównywanie formantów poziomo i pionowo podanie formularz jednolity wygląd. W tym artykule pokazano, jak dodawanie, usuwanie lub zmienianie rozmieszczenia kontrolek w układach.

W tym artykule

Układy — informacje

Tworzenie nowego układu

Przełączanie układu z tabeli do warstwowy lub odwrotnie

Dzielenie układem na dwa układy

Zmienianie rozmieszczenia kontrolek w układzie

Dodawanie kontrolek w układzie

Usuwanie kontrolek w układzie

Układy — informacje

Układy dostępne w dwóch odmianach: Tabelaryczny i skumulowany.

 • W układach tabelarycznym kontrolki są rozmieszczone w wierszach i kolumnach, takich jak arkusz kalkulacyjny, z etykietami u góry. Układ tabelaryczny zawsze obejmować dwie sekcje formularza; niezależnie od formanty znajdują się w sekcji etykiety znajdują się w poprzedniej sekcji.

  Podstawowy tabelaryczny układ formantów

 • W układach stosowych formanty są rozmieszczone w pionie, jak w formularzu papierowym — z etykietą z lewej strony każdego formantu. Układy stosowe są zawsze zawarte w pojedynczej sekcji formularza.

  Podstawowy stosowy układ formantów

Masz wiele układów typu albo w formularzu. Na przykład może być Układ tabelaryczny w celu utworzenia wiersza danych dla każdego rekordu, a następnie jeden lub więcej układów skumulowany pod zawierające więcej danych z tego samego rekordu.

Początek strony

Tworzenie nowego układu

Program Access automatycznie tworzy skumulowany układów w jeden z następujących sytuacjach:

 • W przypadku utworzenia nowego formularza przez kliknięcie przycisku Formularz w grupie Formularze na karcie Tworzenie.

 • W przypadku utworzenia nowego formularza przez kliknięcie przycisku Pusty formularz w grupie Formularze na karcie Tworzenie, a następnie przeciągnięcie pola z okienka Lista pól do formularza.

Na istniejący formularz można utworzyć nowy układ, wykonując następujące czynności:

 1. Zaznacz formant, który chcesz dodać do układu.

 2. Aby dodać inne formanty do tego samego układu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i zaznacz także te formanty.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Sterowanie układem kliknij Tabelaryczny Obraz przycisku lub skumulowany Obraz przycisku .

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany formant lub formanty, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij Tabelaryczny Obraz przycisku lub skumulowany Obraz przycisku .

Program Access utworzy układ i doda do niego zaznaczone formanty.

Początek strony

Przełączanie układu z tabeli do warstwowy lub odwrotnie

Aby zmienić typ układu:

 • Wybierz układ, klikając pozycję wybierania układu pomarańczowy, w lewym górnym rogu układu. Wszystkie komórki w układzie zostaną zaznaczone.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Sterowanie układem kliknij układ odpowiedni (tabelaryczne Obraz przycisku lub skumulowany Obraz przycisku ).

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy układ, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij żądany typ układu.

Program Access ponownie rozmieści formanty w wybranym typie układu.

Początek strony

Dzielenie układu na dwa układy

Układ można podzielić na dwa układy, wykonując następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk opcji, które chcesz przenieść do nowego układu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Sterowanie układem kliknij typ układu, którego chcesz zastosować nowy układ (tabelaryczne Obraz przycisku lub skumulowany Obraz przycisku ).

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone formanty, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij typ układu odpowiedni dla nowego układu.

Program Access utworzy nowy układ formantów i doda do niego zaznaczone formanty.

Początek strony

Ponowne rozmieszczanie formantów w układzie

 • Kontrolka w układzie można przenosić, przeciągając ją do lokalizacji, w której chcesz. Podczas przeciągania pola poziomy lub pionowy pasek wskazuje miejsce, w którym będzie znajdować się po zwolnieniu przycisku myszy.

 • Formant można przenosić z układem do innego układu tego samego typu. Na przykład możesz przeciągnąć formantu z jednego układ na inny układ, a nie do Układ tabelaryczny.

Początek strony

Dodawanie formantów do układu

Aby dodać nowe pole z okienka Lista pól do istniejącego układu   

 • Przeciągnij pole z okienka Lista pól do układu. Poziomy lub pionowy pasek będzie wskazywać miejsce, w którym pole zostanie umieszczone po zwolnieniu przycisku myszy.

Aby dodać istniejące formanty do istniejącego układu   

 1. Zaznacz pierwszy formant, który chcesz dodać do układu.

 2. Jeśli chcesz dodać innych kontrolek do tego samego układu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a także wybrać tych kontrolek. Możesz wybrać kontrolek w innych układów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Jeśli formularz jest otwarty w widoku projektu, przeciągnij zaznaczone pola do układu. Poziomy lub pionowy pasek będzie wskazywać miejsce, w którym pola zostaną umieszczone po zwolnieniu przycisku myszy.

  • Jeśli formularz jest otwarty w widoku układu:

   1. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Sterowanie układem kliknij typ układu, do którego chcesz dodać formanty. Jeśli dodajesz kontrolek w układzie tabelarycznym, kliknij pozycję Tabelaryczny Obraz przycisku . Jeśli dodajesz kontrolek w układzie stosowym, kliknij pozycję skumulowany Obraz przycisku .

    Program Access utworzy nowy układ formantów i doda do niego zaznaczone formanty.

   2. Przeciągnij nowy układ do istniejącego układu. Poziomy lub pionowy pasek będzie wskazywać miejsce, w którym pola zostaną umieszczone po zwolnieniu przycisku myszy.

Początek strony

Usuwanie formantów z układu

Usuwanie kontrolki z układu umożliwia umieścić w dowolnym miejscu formularza bez zmieniania położenia innych kontrolek.

 • Zaznacz formant, który chcesz usunąć z układu. Aby zaznaczyć wiele formantów, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij formanty, które chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wszystkie formanty w układzie, kliknij pole selektora układów w lewym górnym rogu układu.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • W grupie Sterowanie układem na karcie Rozmieszczanie kliknij pozycję Usuń Obraz przycisku .

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych formantów, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij Usuń Obraz przycisku .

   Zaznaczone formanty zostaną usunięte z układu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×