Przejdź do głównej zawartości

Automatyczne wyrównywanie formantów w formularzu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie podczas tworzenia nowego formularza przy użyciu jednego z narzędzi formularza na karcie Tworzenie lub podczas dodawania pól do formularza, gdy jest otwarty w widoku układu, Access umieszcza pól tekstowych i innych kontrolek w prowadnice o nazwie układów. Układ wskazywana przez pomarańczowy siatki wokół formantów ułatwia wyrównywanie formantów poziomo i pionowo podanie formularz jednolity wygląd. W tym artykule pokazano, jak dodawanie, usuwanie lub zmienianie rozmieszczenia kontrolek w układach.

W tym artykule

Układy — informacje

Tworzenie nowego układu

Przełączanie układu z tabeli do warstwowy lub odwrotnie

Dzielenie układem na dwa układy

Zmienianie rozmieszczenia kontrolek w układzie

Dodawanie kontrolek w układzie

Usuwanie kontrolek w układzie

Układy — informacje

Układy dostępne w dwóch odmianach: Tabelaryczny i skumulowany.

 • W układach tabelarycznym kontrolki są rozmieszczone w wierszach i kolumnach, takich jak arkusz kalkulacyjny, z etykietami u góry. Układ tabelaryczny zawsze obejmować dwie sekcje formularza; niezależnie od formanty znajdują się w sekcji etykiety znajdują się w poprzedniej sekcji.

  Podstawowy tabelaryczny układ formantów

 • W układach skumulowany kontrolki są ułożone pionowo, takich jak może zostać wyświetlony w formie papieru z etykietą z lewej strony każdego formantu. Skumulowany układy zawsze znajdują się w obrębie sekcji jeden formularz.

  Podstawowy stosowy układ formantów

Masz wiele układów typu albo w formularzu. Na przykład może być Układ tabelaryczny w celu utworzenia wiersza danych dla każdego rekordu, a następnie jeden lub więcej układów skumulowany pod zawierające więcej danych z tego samego rekordu.

Początek strony

Tworzenie nowego układu

Program Access automatycznie tworzy skumulowany układów w jeden z następujących sytuacjach:

 • Możesz utworzyć nowy formularz, klikając pozycję formularza w grupie Formularze na karcie Tworzenie .

 • Możesz utworzyć nowy formularz, klikając Pusty formularz w grupie Formularze na karcie Tworzenie , a następnie przeciągnąć pole z okienka Lista pól do formularza.

Na istniejący formularz można utworzyć nowy układ, wykonując następujące czynności:

 1. Zaznacz kontrolkę, którą chcesz dodać do układu.

 2. Jeśli chcesz dodać innych kontrolek do tego samego układu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a także wybrać tych kontrolek.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij Tabelaryczny lub skumulowany.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany formant lub formanty, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij Tabelaryczny lub skumulowany.

Program Access utworzy układu i dodaje zaznaczonych formantów do niej.

Początek strony

Przełączanie układu z tabeli do warstwowy lub odwrotnie

Aby przełączać się całego układu z jednego typu układu do drugiego:

 • Wybierz układ, klikając pozycję wybierania układu pomarańczowy, w lewym górnym rogu układu. Wszystkie komórki w układzie zostaną zaznaczone.

  Porada: Można też zaznaczyć wszystkie kontrolki w układzie, wybierając jeden formant, a następnie klikając przycisk Wybierz układ w grupie & wierszy kolumn na karcie Rozmieszczanie .

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij układ odpowiedni (tabelaryczne lub skumulowany).

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy układ, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij żądany typ układu.

Dostęp rozmieszcza kontrolek w żądany typ układu.

Początek strony

Dzielenie układem na dwa układy

Układ można podzielić na dwa układy, wykonując następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk opcji, które chcesz przenieść do nowego układu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij typ układu, którego chcesz zastosować nowy układ (tabelaryczne lub skumulowany).

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczonych formantów, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij typ układu, którego chcesz zastosować nowy układ.

Program Access utworzy nowy układ i dodaje zaznaczonych formantów do niej.

Początek strony

Zmienianie rozmieszczenia kontrolek w układzie

 • Kontrolka w układzie można przenosić, przeciągając ją do lokalizacji, w której chcesz. Podczas przeciągania pola poziomy lub pionowy pasek wskazuje miejsce, w którym będzie znajdować się po zwolnieniu przycisku myszy.

 • Formant można przenosić z układem do innego układu tego samego typu. Na przykład możesz przeciągnąć formantu z jednego układ na inny układ, a nie do Układ tabelaryczny.

Początek strony

Dodawanie kontrolek w układzie

Aby dodać nowe pole z okienka Lista pól do istniejącego układu    

 • Przeciągnij pole z okienka Lista pól do układu. Poziomy lub pionowy pasek wskazuje, gdzie pole zostanie umieszczone po zwolnieniu przycisku myszy.

Aby dodać istniejące formanty do istniejącego układu    

 1. Zaznacz pierwszy formant, który chcesz dodać do układu.

 2. Jeśli chcesz dodać innych kontrolek do tego samego układu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a także wybrać tych kontrolek. Możesz wybrać kontrolek w innych układów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli formularz jest otwarty w widoku projektu, przeciągnij zaznaczone pola do układu. Poziomy lub pionowy pasek wskazuje miejsce, w którym pola zostaną umieszczone po zwolnieniu przycisku myszy.

  • Jeśli formularz jest otwarty w widoku układu:

   1. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij typ układu, do którego chcesz dodać formanty. Jeśli dodajesz kontrolek w układzie tabelarycznym, kliknij pozycję Tabelaryczny. Jeśli dodajesz kontrolek w układzie stosowym, kliknij pozycję skumulowany.

    Program Access utworzy nowy układ i dodaje zaznaczonych formantów do niej.

   2. Przeciągnij nowego układu do istniejącego układu. Poziomy lub pionowy pasek wskazuje miejsce, w którym pola zostaną umieszczone po zwolnieniu przycisku myszy.

Początek strony

Usuwanie kontrolek w układzie

Usuwanie kontrolki z układu umożliwia umieścić w dowolnym miejscu formularza bez zmieniania położenia innych kontrolek.

 1. Zaznacz kontrolkę, którą chcesz usunąć z układu. Aby zaznaczyć wiele kontrolek, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk opcji, które chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wszystkie formanty w układzie, kliknij pole selektor układu w lewym górnym rogu układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych formantów, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij polecenie Usuń układ.

  Program Access usunie zaznaczonych formantów z układu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×