Automatyczne wyrównanie i odstępy oraz ponowne układanie kształtów na diagramie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Visio zawiera kilka narzędzi, które ułatwiają Układanie kształtów i łączników starannie i równomiernie. Można użyć narzędzi zmienia się podczas tworzenia diagramów. Niektóre można dostosować małych pozycji kształtu i pomocy możesz zmienić rozmieszczenie całego diagramów. Narzędzia są zorganizowane w tych czterech kategoriach:

 • Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy: Użyj Automatyczne wyrównanie i odstępy jeśli są układ diagramu, ale chcesz tylko mu można, aby wyprostować łączniki bez przesuwania wiele elementów.

 • Położenie polecenia: Jeśli chcesz rozwiązać problem tylko wyrównanie i odstępy tylko zaznaczone kształty, czy chcesz obrócić lub przerzucić diagramu za pomocą poleceń w obszarze przycisk Położenie.

 • Galeria Zmień układ strony: Jeśli chcesz wypróbować nowego układu diagramu, bez konieczności niekoniecznie zachować początkowe położenia kształtów przy użyciu galerii Zmień układ strony.

 • Polecenia układu specyficzne dla szablonu: Niektóre szablony diagramów uzyskanego własne polecenia układu, które są zaprojektowane specjalnie dla tego typu diagramu, w tym szablony schemat organizacyjny i Diagram burzy mózgów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy

Ta opcja jest przeznaczona do opuszczenia kształty jak najbliżej ich bieżącej lokalizacji, ale siebie i równomiernie.

 1. Zaznacz kształty, które chcesz wyrównać i miejsca lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia. Jeśli nic nie jest zaznaczone, wpłynie na wszystkie kształty.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij przycisk Położenie (w grupie Rozmieszczanie ), a następnie wybierz Automatyczne wyrównanie i odstępy.

Położenie poleceń

Przycisk Położenie znajduje się na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić polecenia służące do wyrównywania, odstępy i zmiana orientacji zaznaczonych kształtów.

Wyrównywanie kształtów

Polecenia w tej sekcji wyrównywanie kształtów bez zmiany ich odstępy. Czy przytrzymaj wskaźnik na polecenie, aby wyświetlić podgląd efektu, który będzie miał zanim klikniesz przycisk Potwierdź do zmiany.

Aby zastosować automatyczne wyrównanie
 1. Zaznacz kształty, które chcesz wyrównać.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie kliknij pozycję Automatyczne wyrównanie.

Aby określić kierunek wyrównywania
 1. Zaznacz kształt, do którego ma zostać wyrównane inne kształty, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kształty, które chcesz wyrównać do niego.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj i wybierz odpowiednią opcję wyrównania.

Uwaga: Wynikiem działania poszczególnych poleceń Wyrównaj jest wyrównanie zaznaczonych kształtów do kształtu głównego. Natomiast polecenie Automatyczne wyrównanie nie wyrównuje zaznaczonych kształtów do kształtu głównego.

Kształtów

Polecenia w tej sekcji, nawet w górę odstępy między kształtami bez zmieniania ich wyrównanie. Czy przytrzymaj wskaźnik na polecenie, aby wyświetlić podgląd efektu, który będzie miał zanim klikniesz przycisk Potwierdź do zmiany.

Aby użyć Automatyczny odstęp
 1. Zaznacz kształty, do obszaru lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia. Jeśli nic nie jest zaznaczone, wpłynie na wszystkie kształty.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij Położenie, a następnie kliknij pozycję Automatyczny odstęp.

  Zostanie przeniesiony wszystkie zaznaczone kształty na określoną odległość od kształtów sąsiednich.

 3. Aby zmienić odległość między kształtami, kliknij pozycję, a następnie kliknij pozycję Opcje interlinii, a następnie ustaw odległość.

Aby użyć opcji rozmieszczenia

Nadal są dostępne polecenia formatujące odstępy z wcześniejszych wersji programu Visio, które oferują inne możliwości regulowania odstępów.

 1. Zaznacz trzy lub więcej kształtów, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT lub CTRL podczas klikania kształtów.

  Uwaga: Polecenia służące do rozpowszechniania kształty są wyłączone, jeśli nie wybierzesz trzech lub więcej kształtów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie, a następnie wskaż pozycję Kształtów.

 3. Wybierz opcję rozłożenia. Kliknij przycisk Więcej opcji rozpowszechnianie, aby otworzyć okno dialogowe Rozłóż kształty.

  • Wybranie opcji Rozkładanie w pionie powoduje rozłożenie kształtów w granicach wyznaczanych przez najwyżej i najniżej położony zaznaczony kształt.

  • Wybranie opcji Rozkładanie w poziomie powoduje rozłożenie kształtów w granicach wyznaczanych przez skrajny lewy i skrajny prawy zaznaczony kształt.

  • Aby dodać prowadnice i przykleić do nich kształty, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz prowadnice i przyklej do nich kształty. W przypadku wybrania tej opcji można przenieść zewnętrzną prowadnicę, aby zmienić rozłożenie wszystkich kształtów.

Przenoszenie kształtów poza podziały stron

Jeśli diagram ma być drukowany, można upewnij się, że żaden kształt są podzielone na podziały stron.

 1. Zaznacz kształty, które chcesz opuścić podziałów stron lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia. Jeśli nic nie jest zaznaczone, wpłynie na wszystkie kształty.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie, a następnie kliknij opuścić podziały stron.

Innym rozwiązaniem jest, aby ustawić opcje automatyczne wyrównanie i Automatyczny odstęp, aby te polecenia nie będą mogli umieszczaniu kształtów na podziały stron.

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie, a następnie sprawdź, czy jest zaznaczony Uniknąć podziały stron. W przeciwnym razie kliknij, aby go zaznaczyć.

Orientacja kształtów

Opcje w podmenu Obróć kształty, obracanie i przerzucanie zaznaczonego kształtu.

 • Zaznacz kształt, a następnie kliknij odpowiednie polecenie.

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję, a następnie kliknij pozycję Obróć kształty i wybierz opcję.

Jeśli wybrano więcej niż jeden kształt, te polecenia Obróć lub przerzuć ich przy zachowaniu ich pozycji względem siebie do siebie, tak jakby strony zostały włączone.

Natomiast poleceń w podmenu Obracanie Diagram obracanie lub przerzucanie orientacji diagramu, ale pozostawić orientacji kształtu jak.

Galeria Zmień układ strony

Zmień układ strony znajduje się na karcie Projektowanie w grupie Układ. Jeśli diagram prostego, a nie masz pewności o najlepszym sposobem rozmieścić je, zaznacz kształty, które chcesz zmienić lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia i wpływają na wszystkie kształty. Następnie spróbuj przytrzymaniu wskaźnika myszy nad różnych projektów w galerii, aby sprawdzić, co skuteczne mają. Można wyświetlić podgląd bez zatwierdzeniem układu dopiero po kliknięciu przycisku.

Układ odpowiedni szablon poleceń

Jeśli szablon, którego używasz diagramu zawiera kartę przeznaczone dla tego typu określonego diagramu, tak jak szablony schemat organizacyjny i Diagram burzy mózgów, sprawdź, czy dotyczy go polecenie Układ przeznaczone do tego diagramu. Jeśli tak, spróbuj go i oceń wyniki.

Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy

Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy znajduje się na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie. To narzędzie jest przeznaczona do opuszczenia kształty jak najbliżej ich bieżącej lokalizacji, ale siebie i równomiernie.

 1. Zaznacz kształty, które chcesz wyrównać i miejsca lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia. Jeśli nic nie jest zaznaczone, wpłynie na wszystkie kształty.

 2. Kliknij pozycję Automatyczne wyrównanie i odstęp.

Położenie poleceń

Przycisk Położenie znajduje się na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić polecenia służące do wyrównywania, odstępy i zmiana orientacji zaznaczonych kształtów.

Wyrównywanie kształtów

Polecenia w tej sekcji wyrównywanie kształtów bez zmiany ich odstępy. Czy przytrzymaj wskaźnik na polecenie, aby wyświetlić podgląd efektu, który będzie miał zanim klikniesz przycisk Potwierdź do zmiany.

Aby zastosować automatyczne wyrównanie
 1. Zaznacz kształty, które chcesz wyrównać.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję.

 3. Kliknij pozycję Automatyczne wyrównanie.

Aby określić kierunek wyrównywania
 1. Zaznacz kształt, do którego ma zostać wyrównane inne kształty, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kształty, które chcesz wyrównać do niego.

  Kształtu głównego zostanie wyświetlona gruba amarantowa.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję.

 3. Kliknij żądaną opcję wyrównania.

Wynikiem działania poszczególnych poleceń Wyrównaj jest wyrównanie zaznaczonych kształtów do kształtu głównego. Natomiast polecenie Automatyczne wyrównanie nie wyrównuje zaznaczonych kształtów do kształtu głównego.

Kształtów

Polecenia w tej sekcji, nawet w górę odstępy między kształtami bez zmieniania ich wyrównanie. Czy przytrzymaj wskaźnik na polecenie, aby wyświetlić podgląd efektu, który będzie miał zanim klikniesz przycisk Potwierdź do zmiany.

Aby użyć Automatyczny odstęp
 1. Zaznacz kształty, do obszaru lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia. Jeśli nic nie jest zaznaczone, wpłynie na wszystkie kształty.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję.

 3. Kliknij pozycję Automatyczny odstęp, aby przesunąć wszystkie zaznaczone kształty na określoną odległość od kształtów sąsiednich.

  Aby zmienić odległość między kształtami, należy kliknąć pozycję Opcje odstępów i ustawić odległość.

Aby użyć opcji rozmieszczenia

Nadal są dostępne polecenia formatujące odstępy z wcześniejszych wersji programu Visio, które oferują inne możliwości regulowania odstępów.

 1. Zaznacz trzy lub więcej kształtów, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT lub CTRL podczas klikania kształtów. Polecenia służące do rozpowszechniania kształty są wyłączone, jeśli nie wybierzesz trzech lub więcej kształtów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie, a następnie wskaż pozycję Kształtów.

 3. Wybierz opcję rozłożenia. Kliknij przycisk Więcej opcji rozpowszechnianie, aby otworzyć okno dialogowe Rozłóż kształty.

  • Wybranie opcji Rozkładanie w pionie powoduje rozłożenie kształtów w granicach wyznaczanych przez najwyżej i najniżej położony zaznaczony kształt.

  • Wybranie opcji Rozkładanie w poziomie powoduje rozłożenie kształtów w granicach wyznaczanych przez skrajny lewy i skrajny prawy zaznaczony kształt.

  • Aby dodać prowadnice i przykleić do nich kształty, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz prowadnice i przyklej do nich kształty. W przypadku wybrania tej opcji można przenieść zewnętrzną prowadnicę, aby zmienić rozłożenie wszystkich kształtów.

Przenoszenie kształtów poza podziały stron

Jeśli diagram ma być drukowany, można upewnij się, że żaden kształt są podzielone na podziały stron.

 1. Zaznacz kształty, które chcesz opuścić podziałów stron lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia. Jeśli nic nie jest zaznaczone, wpłynie na wszystkie kształty.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję.

 3. Wskaż Kształtów, a następnie kliknij opuścić podziały stron.

Innym rozwiązaniem jest ustawić zachowanie automatyczne wyrównanie i Automatyczny odstęp, tak aby te polecenia nie będą mogli umieszczaniu kształtów na podziały stron.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję.

 2. Wskaż Kształtów, a następnie sprawdź, czy jest zaznaczony Uniknąć podziały stron. W przeciwnym razie kliknij, aby go zaznaczyć.

Orientacja kształtów

Polecenia w podmenu Obróć kształty, obracanie i przerzucanie zaznaczonego kształtu.

 • Zaznacz kształt, a następnie kliknij odpowiednie polecenie.

Jeśli wybrano więcej niż jeden kształt, te polecenia Obróć lub przerzuć ich przy zachowaniu ich pozycji względem siebie do siebie, tak jakby strony zostały włączone.

Natomiast poleceń w podmenu Obracanie Diagram obracanie lub przerzucanie orientacji diagramu, ale pozostawić orientacji kształtu jak.

Galeria Zmień układ strony

Zmień układ strony znajduje się na karcie Projektowanie w grupie Układ. Jeśli diagram prostego, a nie masz pewności o najlepszym sposobem rozmieścić je, zaznacz kształty, które chcesz zmienić lub kliknij poza diagramu, aby usunąć wszelkie zaznaczenia i wpływają na wszystkie kształty. Następnie spróbuj przytrzymaniu wskaźnika myszy nad różnych projektów w galerii, aby sprawdzić, co skuteczne mają. Można wyświetlić podgląd bez zatwierdzeniem układu dopiero po kliknięciu przycisku.

Układ odpowiedni szablon poleceń

Jeśli szablon, którego używasz diagramu zawiera kartę przeznaczone dla tego typu określonego diagramu, tak jak szablony schemat organizacyjny i Diagram burzy mózgów, sprawdź, czy dotyczy go polecenie Układ przeznaczone do tego diagramu. Jeśli tak, spróbuj go i oceń wyniki.

Ponowne układanie kształtów

 • W menu kształt kliknij Ponowne układanie kształtów.

Polecenie Ponowne układanie kształtów działa najlepiej z połączonymi, takich jak schematy blokowe, diagramy sieci, schematy organizacyjne i diagramy drzewa.

Polecenie Ponowne układanie kształtów również działa najlepiej, gdy kształty są połączone w odpowiedniej kolejności. Na przykład w góry do dołu rysunku, łącznik rozpocząć punktu Obraz punktu początkowego — zielony kwadrat ze znakiem X w środku powinien być połączony z kształtem górny, a punkt końcowy łącznika Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus powinien być połączony z kształtem dołu.

Konfigurowanie układu kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić układ całej strony, upewnij się, że jest zaznaczony żaden kształt.

  • Aby zmienić układ części strony, zaznacz te kształty.

 2. Menu kształt kliknij pozycję Konfiguruj układ.

 3. W obszarze Zastosuj ustawienia do kliknij pozycję zaznaczenia lub bieżącej strony.

 4. W obszarze Położenie kliknij odpowiednie opcje położenie:

  • Styl     Kliknij tę opcję, aby ustawić styl układania kształtów. Przyjrzyj się podgląd, aby sprawdzić, czy wybrana jest odpowiednie. Kliknij pozycję cykliczne rysunków bez kierunku, takich jak rysunki sieci.

  • Kierunek     Kliknij tę opcję, aby określić kierunek układania kształtów. Przyjrzyj się podgląd, aby sprawdzić, czy wybrana jest odpowiednie.

  • Wyrównanie     Kliknij tę opcję, aby ustawić wyrównanie kształtów. Ta opcja jest włączona tylko wtedy, gdy wybierz odpowiedni styl położenie hierarchii.

  • Odstępy między liniami     Kliknij tę opcję, aby ustawić odstępy między kształtami.

 5. W obszarze łączników kliknij żądane opcje łączników:

  • Styl     Kliknij tę opcję, aby określić typ ścieżki rysowania lub trasy łączenia kształtów. Przyjrzyj się podgląd, aby sprawdzić, czy wybrana jest odpowiednie.

  • Wygląd     Kliknij tę opcję, aby określić, czy łączniki są proste lub zakrzywiony. Przyjrzyj się podgląd, aby sprawdzić, czy wybrana jest odpowiednie.

 6. Aby zastosować wybrane opcje łącznika, zaznacz pole wyboru Zastosuj styl routingu do łączników.

 7. Aby powiększyć stronę rysunku, gdy kształty są układane, zaznacz pole wyboru Powiększ stronę w celu pomieszczenia rysunku.

 8. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×