Automatyczne otwieranie skoroszytu lub szablonu przy uruchomieniu programu Excel

Jeśli zawsze w programie Excel pracujesz nad tym samym skoroszytem lub tworzysz nowe skoroszyty na podstawie tego samego szablonu, możesz ustawić otwieranie tego skoroszytu lub szablonu przy uruchomieniu programu Excel.

Aby przy każdym uruchomieniu programu Excel otwierać ten sam skoroszyt, w menu Plik kliknij pozycję Zapisz jako > Komputer > Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu XLSTART.

 • W przypadku czystej instalacji systemu Windows Vista lub nowszego ścieżka do folderu XLSTART zazwyczaj jest następująca:

  Office 2013 — C:\Użytkownicy\(Nazwa użytkownika)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART


Office 2013 C2R — C:\Użytkownicy\(Nazwa użytkownika)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART

 • W przypadku uaktualnienia z innej wersji systemu Windows ścieżka może być również następująca:

  Office 2013 — C:\Program Files\Microsoft Office\Office 15\XLSTART

  Office 2013 C2R — C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office 15\XLSTART

Uwaga:  Jeśli skoroszyt lub szablon zawiera makro, które jest automatycznie uruchamiane przy otwieraniu skoroszytu (na przykład makro Auto_otwieranie), domyślnie to makro będzie także uruchamiane przy uruchamianiu programu Excel.

Używanie alternatywnego folderu startowego

Jeśli chcesz zapisać swój skoroszyt startowy w innej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje programu Excel > Zaawansowane.

 2. W obszarze Ogólne w polu Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w wpisz pełną ścieżkę do folderu, którego chcesz użyć jako alternatywnego folderu startowego.

Uwaga:  Ponieważ program Excel będzie próbował otworzyć wszystkie pliki w alternatywnym folderze startowym, należy określić folder zawierający tylko takie pliki, które mogą być otwierane w programie Excel. Jeśli skoroszyt o tej samej nazwie znajduje się zarówno w folderze XLSTART, jak i w alternatywnym folderze startowym, zostanie otwarty plik znajdujący się w folderze XLSTART.

Wyłączanie otwierania określonego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel

Aby wyłączyć automatyczne otwieranie skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do folderu, w którym został zapisany skoroszyt (do folderu XLSTART lub do folderu alternatywnego), zaznacz ten skoroszyt i naciśnij klawisz Delete.

Automatyczne otwieranie szablonu skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel

Często używane ustawienia skoroszytu możesz zapisać w szablonie skoroszytu, a następnie automatycznie otwierać ten szablon podczas każdego uruchomienia programu Excel.

Aby użyć szablonu skoroszytu, utwórz skoroszyt zawierający arkusze, domyślny tekst (na przykład nagłówki stron oraz nagłówki kolumn i wierszy), formuły, makra, style i inne elementy formatowania, których chcesz używać za każdym razem, gdy korzystasz z szablonu.

Ustawienia, które można zapisać w szablonie:

 • Formaty komórek i arkusza.

 • Formaty stron i ustawienia obszaru wydruku dla poszczególnych arkuszy.

 • Style komórek.

 • Liczba i typ arkuszy w skoroszycie.

 • Chronione i ukryte obszary skoroszytu. Możesz ukryć arkusze, kolumny i wiersze, aby uniemożliwić wprowadzanie zmian w komórkach skoroszytu.

 • Teksty, które mają zostać powtórzone, takie jak etykiety stron, wierszy i kolumn.

 • Dane, grafika, formuły, wykresy i inne informacje.

 • Ustawienia sprawdzania poprawności danych.

 • Makra, hiperłącza i kontrolki ActiveX na formularzach.

 • Opcje obliczania w skoroszytach oraz opcje wyświetlania okna.

Aby utworzyć szablon, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon.

 3. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz przechowywać szablon.

 4. W polu Nazwa pliku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć szablon skoroszytu domyślnego, wpisz Skoroszyt.

  • Aby utworzyć szablon arkusza domyślnego, wpisz Arkusz.

  • Aby utworzyć niestandardowy szablon skoroszytu lub arkusza, wpisz nazwę, której chcesz użyć.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Kliknij pozycję Plik > Zamknij.

Blokowanie uruchamiania automatycznych makr podczas uruchamiania programu Excel

Automatyczne makra (na przykład Auto_otwieranie), które zostały zarejestrowane w skoroszycie otwieranym podczas uruchamiania programu Excel, będą uruchamiane bezpośrednio po otwarciu skoroszytu.

 • Aby zablokować uruchomienie makr, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas uruchamiania programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×