Formuły i funkcje

Automatyczne numerowanie wierszy

Automatyczne numerowanie wierszy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Excel, w odróżnieniu od innych aplikacji pakietu Microsoft Office, nie ma przycisku do automatycznego numerowania danych. Można jednak dodać kolejne numery do wierszy zawierających dane, przeciągając uchwyt wypełniania w celu wypełnienia kolumny serią numerów lub korzystając z funkcji WIERSZ.

Porada: Jeśli jest potrzebny bardziej zaawansowany system automatycznego numerowania danych i na komputerze jest zainstalowany program Access, można zaimportować dane programu Excel do bazy danych programu Access. W bazie danych programu Access można utworzyć pole, w którym będzie automatycznie generowany unikatowy numer w momencie wprowadzenia nowego rekordu w tabeli.

Co chcesz zrobić?

Wypełnianie kolumny serią numerów

Za pomocą funkcji wiersz numerowanie wierszy

Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełnienia

Wypełnianie kolumny serią numerów

 1. Zaznacz pierwszą komórkę wypełnianego zakresu.

 2. Wprowadź wartość początkową serii.

 3. Wpisz wartość w następnej komórce, aby utworzyć wzorzec.

  Porada: Na przykład aby uzyskać serię 1, 2, 3, 4, 5..., wpisz 1 i 2 w dwóch pierwszych komórkach. Aby uzyskać serię 2, 4, 6, 8..., wpisz 2 i 4.

 4. Zaznacz komórki zawierające wartości początkowe.

  Uwaga: W programie Excel 2013 i nowszych wersjach przycisk Szybka analiza jest wyświetlany domyślnie po wybraniu więcej niż jednej komórki zawierającej dane. Przycisk ten można zignorować podczas wykonywania tej procedury.

 5. Przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia w poprzek wypełnianego zakresu.

  Uwaga:  Podczas przeciągania uchwytu wypełniania przez kolejne komórki w programie Excel jest wyświetlany podgląd wartości. Jeśli potrzebny jest inny wzór wypełniania, przeciągnij uchwyt wypełniania, naciskając prawy przycisk myszy i wybierając odpowiedni wzór.

  Aby wypełnić w kolejności rosnącej, należy przeciągnąć w dół lub w prawo. Aby wypełnić w kolejności malejącej, należy przeciągnąć w górę lub w lewo.

  Porada: Jeśli uchwyt wypełniania nie jest widoczny, może to oznaczać, że należy go najpierw wyświetlić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełnienia.

  Uwaga: Podczas dodawania, przenoszenia lub usuwania wierszy numery nie są aktualizowane automatycznie. Numerację można zaktualizować ręcznie, zaznaczając dwa numery w odpowiedniej kolejności, a następnie przeciągając uchwyt wypełniania do końca numerowanego zakresu.

Numerowanie wierszy za pomocą funkcji WIERSZ

 1. W pierwszej komórce zakresu, który chcesz ponumerować, wpisz =WIERSZ(A1).

  Funkcja WIERSZ zwróci numer wiersza. Na przykład funkcja =WIERSZ(A1) zwróci numer 1.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia w poprzek wypełnianego zakresu.

  Porada: Jeśli uchwyt wypełniania nie jest widoczny, może to oznaczać, że należy go najpierw wyświetlić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełnienia.

 • Po posortowaniu danych numery wierszy są aktualizowane automatycznie. Kolejność może zostać jednak przerwana w przypadku dodania, przeniesienia lub usunięcia wierszy. Numerację można zaktualizować ręcznie, zaznaczając dwa numery będące w odpowiedniej kolejności, a następnie przeciągając uchwyt wypełniania do końca numerowanego zakresu.

 • Jeśli w przypadku używania funkcji WIERSZ numery nowo dodawanych wierszy danych mają być wstawiane automatycznie, należy przekształcić zakres danych w tabelę programu Excel. Wszystkie wiersze, które zostaną dodane na końcu tabeli, będą kolejno numerowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel w arkuszu.

Aby wprowadzić określone kody numeracji, tak jak w przypadku numerów zamówień zakupu, można użyć funkcji WIERSZ z funkcją TEKST. Na przykład w celu rozpoczęcia listy numerowanej od numeru 000-001 należy wprowadzić formułę =TEKST(WIERSZ(A1);"000-000") w pierwszej komórce numerowanego zakresu, a następnie przeciągnąć uchwyt wypełniania do końca tego zakresu.

Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełniania

Domyślnie wyświetlany jest uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia , jednak można go wyłączyć.

 1. W programie Excel 2010 lub nowszym kliknij kartę Plik, a następnie pozycję Opcje.

  W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie pozycję Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zaawansowane w obszarze Opcje edycji wyczyść lub zaznacz pole wyboru Włącz uchwyt wypełniania oraz przeciąganie i upuszczanie komórek, aby ukryć lub wyświetlić uchwyt wypełniania.

Uwaga:  Aby zapobiec zastępowaniu istniejących danych podczas przeciągania uchwytu wypełniania, należy się upewnić, że jest zaznaczone pole wyboru Ostrzegaj przy zastępowaniu komórek. Jeśli w programie Excel nie ma być wyświetlany komunikat dotyczący zastępowania komórek, można wyczyścić to pole wyboru.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje wyszukiwania i odwołań (informacje)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×