Automatyczne dostosowanie dat rozpoczęcia i zakończenia nowych projektów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby dostosować wszystkie daty rozpoczęcia i zakończenia zadań w projekcie w odniesieniu do nowej daty rozpoczęcia projektu, możesz użyć makro dat korekty. Korygowane są również zadania z ograniczeniami.

Na przykład planujesz projekt dla bieżącego roku, który jest podobny do innego projektu, który został zakończony w poprzednim roku. Możesz skopiować plik MPP z poprzedniego roku, a następnie uruchomić makro Koryguj daty w kopiowanym planie, aby przenieść daty z ostatniego roku do tego roku. Zadania zostaną przeniesione na to samo miejsce w projekcie, ale w odniesieniu do nowej daty rozpoczęcia projektu. Zadanie, które rozpoczęło się dwa miesiące po dacie rozpoczęcia projektu starego projektu, zostanie dostosowane tak, aby rozpoczynać dwa miesiące po nowej dacie rozpoczęcia projektu. Czas trwania pozostanie taki sam, a Data zakończenia zostanie odpowiednio zmieniona.

Zadania, które zostały rozpoczęte lub zakończone, przy czym dane rzeczywiste przechwycone w plan nie mogą być ponownie planowane. Makro Koryguj daty powoduje ponowne zaplanowanie zadań, dlatego przed uruchomieniem makra Koryguj daty należy usunąć wszystkie wartości rzeczywiste ze skopiowanego planu.

Usuwanie wartości rzeczywistych z planu projektu

  1. W menu Widok kliknij pozycję Wykres Gantta.

  2. Zaznacz wszystkie zadania w siatce.

  3. Kliknij pozycję Informacje o zadaniu Obraz przycisku .

  4. Na karcie Ogólne wpisz wartość 0 w polu procent wykonania .

Uruchamianie makra Koryguj daty

  1. Kliknij pozycję Koryguj daty Obraz przycisku na pasku narzędzi Analiza .

    Aby wyświetlić pasek narzędzi Analiza , w menu Widok wskaż polecenie paski narzędzi , a następnie kliknij polecenie Analiza.

  2. Wpisz nową datę w polu wprowadź nową datę rozpoczęcia projektu , a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: Jeśli nowa data rozpoczęcia projektu przypada w dniu wolnym według kalendarza planu, zadania zostaną ustawione tak, aby rozpoczynać się od pierwszego dostępnego dnia roboczego.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Ponieważ makra mogą zawierać wirusy, należy ostrożnie je uruchamiać. Wykonaj następujące środki ostrożności: uruchamianie aktualnego oprogramowania antywirusowego na komputerze; Ustawianie poziomu zabezpieczeń makr na wysoki; Wyczyść pole wyboru Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom; Korzystanie z podpisów cyfrowych; Obsługa listy zaufanych wydawców.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×