Atrybuty narzędzia School Data Sync wymagane do synchronizacji PowerSchool

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: 

Zamiast synchronizować dane z systemu informacji o uczniach (School Information System, SIS) z usługą Office 365 przy użyciu plików w formacie wartości rozdzielonych przecinkami (CSV) można użyć narzędzia School Data Sync, aby połączyć się bezpośrednio z systemem PowerSchool SIS. Dzięki tej metodzie synchronizacji można używać dostępnych na platformie PowerSchool punktów końcowych opartych na interfejsach API REST w celu synchronizowania danych z systemu SIS bezpośrednio do usługi Office 365.

W przypadku tworzenia profilu synchronizacji przy użyciu metody synchronizacji PowerSchool poniższe wymagane atrybuty muszą być całkowicie wypełnione w systemie PowerSchool SIS. Obiekty, które nie zawierają wymaganych atrybutów, nie zostaną zsynchronizowane i zostanie wygenerowany błąd w portalu narzędzia SDS. Można również dodać atrybuty opcjonalne.

Ten temat zawiera listę wymaganych atrybutów. Dowiedz się więcej na temat wdrażania narzędzia School Data Sync przy użyciu synchronizacji PowerSchool.

Atrybuty szkoły

Atrybuty skojarzone ze szkołą w systemie PowerSchool SIS.

 • Identyfikator SIS    — identyfikator SIS szkoły. Ta wartość musi być unikatowa.

 • Nazwa    — nazwa szkoły.

 • Imię dyrektora    — imię dyrektora szkoły.

 • Drugie imię dyrektora    — drugie imię dyrektora szkoły.

 • Nazwisko dyrektora    — nazwisko dyrektora szkoły.

Atrybuty sekcji

Atrybuty skojarzone z sekcją w systemie PowerSchool SIS.

 • Identyfikator SIS    — identyfikator SIS sekcji. Ta wartość musi być unikatowa.

 • Identyfikator SIS szkoły    — identyfikator SIS szkoły.

 • Numer sekcji    — numer sekcji.

 • Identyfikator SIS kursu    — identyfikator SIS kursu.

 • Nazwa kursu    — nazwa kursu.

Atrybuty nauczyciela

Atrybuty skojarzone z nauczycielem w systemie PowerSchool SIS.

 • Identyfikator SIS    — identyfikator SIS nauczyciela. Ta wartość musi być unikatowa.

 • Identyfikator SIS szkoły    — identyfikator SIS szkoły.

 • Imię    — niedostępny, jeśli podczas tworzenia profilu wybrano opcję tożsamości synchronizowanej.

 • Nazwisko    — niedostępny, jeśli podczas tworzenia profilu wybrano opcję tożsamości synchronizowanej.

 • Nazwa użytkownika    — nazwa użytkownika nauczyciela w systemie PowerSchool SIS. Ten atrybut może być używany w konfiguracji dopasowywania tożsamości w ramach profilu synchronizacji. Tej wartości można też używać w przypadku tworzenia nowych użytkowników za pomocą narzędzia SDS.

 • Hasło    — atrybut niedostępny, jeśli podczas tworzenia profilu wybrano opcję tożsamości synchronizowanej.

 • Stan    — stan nauczyciela. Aktywny lub Nieaktywny.

Atrybuty ucznia

Atrybuty skojarzone z uczniem w systemie PowerSchool SIS.

 • Identyfikator SIS    — identyfikator SIS ucznia. Ta wartość musi być unikatowa.

 • Identyfikator SIS szkoły    — identyfikator SIS szkoły.

 • Imię    — niedostępny, jeśli podczas tworzenia profilu wybrano opcję tożsamości synchronizowanej.

 • Nazwisko    — niedostępny, jeśli podczas tworzenia profilu wybrano opcję tożsamości synchronizowanej.

 • Nazwa użytkownika    — nazwa użytkownika ucznia w systemie PowerSchool SIS. Ten atrybut może być używany w konfiguracji dopasowywania tożsamości w ramach profilu synchronizacji. Tej wartości można też używać w przypadku tworzenia nowych użytkowników za pomocą narzędzia SDS. 

 • Hasło    — atrybut niedostępny, jeśli podczas tworzenia profilu wybrano opcję tożsamości synchronizowanej.

 • Stan    — stan ucznia. Aktywny lub Nieaktywny.

Atrybuty wykazu nauczycieli

Atrybuty używane do mapowania nauczycieli na sekcje.

 • Identyfikator SIS sekcji    — identyfikator SIS sekcji.

 • Identyfikator SIS    — identyfikator SIS nauczyciela.

Atrybuty rejestrowania uczniów

Atrybuty używane do mapowania uczniów na sekcje.

 • Identyfikator SIS sekcji    — identyfikator SIS sekcji.

 • Identyfikator SIS    — identyfikator SIS ucznia.

Tematy pokrewne

Omówienie synchronizacji danych szkoły
jak wdrożyć szkoły synchronizacja danych przy użyciu PowerSchool synchronizacji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×