ATAN2, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ATAN2 w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens określonych współrzędnych x i y. Arcus tangens jest wartością kąta pomiędzy osią x a linią prostą poprowadzoną przez początek układu współrzędnych i punkt o współrzędnych (x_liczba;y_liczba). Kąt w radianach zawiera się w przedziale od -pi do pi, z wyłączeniem wartości -pi.

Składnia

ATAN2(x_liczba;y_liczba)

W składni funkcji ATAN2 występują następujące argumenty:

  • X_liczba    Argument wymagany. Współrzędna x punktu.

  • Y_liczba    Argument wymagany. Współrzędna y punktu.

Spostrzeżenia

  • Wynik dodatni odpowiada kątowi liczonemu od osi x w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wynik ujemny odpowiada kierunkowi zgodnemu z ruchem wskazówek zegara.

  • ATAN2(a;b) jest równe ATAN(b/a), z wyjątkiem przypadku, gdy a jest równe 0 dla funkcji ATAN2.

  • Jeśli obydwie wartości x_liczba i y_liczba są równe 0, wartością funkcji ATAN2 będzie wartość błędu #DZIEL/0!.

  • Aby wyrazić arcus tangens w stopniach, pomnóż wynik przez 180/PI( ) albo użyj funkcji STOPNIE.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

=ATAN2(1;1)

Arcus tangens punktu o współrzędnych 1,1 wyrażony w radianach, pi/4

0,785398163

=ATAN2(-1;-1)

Arcus tangens punktu o współrzędnych -1,-1 wyrażony w radianach, -3*pi/4

-2,35619449

=ATAN2(-1;-1)*180/PI()

Arcus tangens punktu o współrzędnych (1,1) wyrażony w stopniach

-135

=STOPNIE(ATAN2(-1;-1))

Arcus tangens punktu o współrzędnych (1,1) wyrażony w stopniach

-135

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×