Archiwum ukończonego projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po wykonaniu projektu, istnieje prawdopodobieństwo, że potrzebujesz już natychmiastowy dostęp do niej i chcesz ją ukryć wyświetlaniu w Centrum projektów oraz w widokach Moje zadania członkom zespołu. Ukrywanie zakończonych projektów i archiwizowanie zmniejsza "śmieci" w tych widokach i pozwala uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie zmian do projektów, które nie są już aktywne.

Istnieje "standardowy" metodę archiwizowania projektów efektywnego korzystania z Microsoft Project Server 2010. Jeśli ta metoda nie spełnia Twoich wymagań, istnieje kilka metod alternatywnych, które mogą być lepiej odpowiednie dla Twojej organizacji. W tym artykule opisano, jak tych metod, a także najważniejsze wskazówki dla długotrwałych archiwizacji.

W tym artykule

Archiwizowanie projektu przy użyciu metody standardowy

Krok 1: Cofanie publikowania wszystkich zadań w projekcie

Krok 2: Wyłącz funkcję aktualizacji w zadaniu sumarycznym projektu

Krok 3: Konfigurowanie grupy zabezpieczeń dla użytkowników, którzy nie są administratorami

Krok 4: Konfigurowanie kategorii zabezpieczeń archiwum

Krok 5: Archiwizowanie witryny zespołu projektu

Archiwizowanie projektu przy użyciu alternatywna metoda

Najważniejsze wskazówki dotyczące długoterminowe archiwizacji

Archiwizowanie projektu przy użyciu metody standardowy

Standardowe metody do archiwizowania projektu jest procesem wielu kroku:

 • Krok 1: Cofanie publikowania wszystkich zadań w projekcie

 • Krok 2: Wyłącz funkcję aktualizacji w zadaniu sumarycznym projektu

 • Krok 3: Konfigurowanie grupy zabezpieczeń dla użytkowników, którzy nie są administratorami

 • Krok 4: Konfigurowanie kategorii zabezpieczeń archiwum

 • Krok 5: Archiwizowanie witryny zespołu projektu

Poniższe czynności wykonywanych przez menedżera projektu i administrator opisanymi w każdym z poniższych sekcjach.

Krok 1: Cofanie publikowania wszystkich zadań w projekcie

Jeśli chcesz usunąć z ich widoki projektu i jego zadań projektu opublikowano wcześniej do członków zespołu, następnie menedżera projektu będzie konieczne cofanie publikowania wszystkich zadań w projekcie, które są archiwizacji. Menedżer projektu może rozpocząć ten proces w Microsoft Project Web App, ale rzeczywista proces cofanie publikowania odbywa się w Microsoft Project Professional 2010.

Uwaga: Cofanie publikowania zadania nie powoduje usunięcia starań zaakceptowanych i stosowane z projektu. Jednak wszelkie zatwierdzenia historię skojarzonego z zadaniem zostanie usunięty.

Aby cofnąć publikowanie wszystkich zadań w projekcie:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty kliknij pozycję Centrum projektów.

 2. Kliknij nazwę projektu, który próbowano archiwizować elementy w kolumnie Nazwa projektu.

 3. Na karcie zadanie w grupie Projekt kliknij strzałkę na przycisku Edytuj, a następnie kliknij W programie Project Professional.

 4. W Project Professional 2010 przewiń do prawej kolumny w tabeli w widoku Wykres Gantta, kliknij nagłówek Kolumny Dodaj nową kolumnę, a następnie kliknij pozycję Publikuj. Jeśli w widoku Wykres Gantta zawiera już kolumna Publikuj wyświetlana, Pomiń ten krok.

 5. W kolumnie Publikuj dla każdego zadania w projekcie kliknij przycisk nie.

  Porada: Aby przyspieszyć ten proces w większych projektach, ustaw pierwszego zadania na wartość nie. Następnie kliknij uchwyt w prawym dolnym rogu komórki i przeciągnij go do skopiowania zawartości komórek w kolumnie Publikuj.

 6. Na karcie plik kliknij pozycję Publikuj.

 7. Po opublikowaniu projektu, zamknij i sprawdź w projekcie.

Krok 2: Wyłącz funkcję aktualizacji w zadaniu sumarycznym projektu

Następnie Menedżer projektu może być konieczne wyłączyć aktualizacji w zadaniu sumarycznym projektu umożliwiające przesyłanie grafiku jest możliwe.

Aby wyłączyć aktualizacji w zadaniu sumarycznym projektu:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty kliknij pozycję Centrum projektów.

 2. Kliknij nazwę projektu, który próbowano archiwizować elementy w kolumnie Nazwa projektu.

 3. Na karcie Opcje w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Zadanie sumaryczne projektu.

 4. Na karcie Opcje w grupie zadania kliknij przycisk Zamknij aktualizacji.

 5. W sekcji Wybieranie zadań zaznacz pole wyboru dla zadania sumarycznego projektu (identyfikator wynosi 0), a następnie kliknij pozycję Publikuj.

Krok 3: Konfigurowanie grupy zabezpieczeń dla użytkowników, którzy nie są administratorami

Gdy Menedżer projektu przygotował projektu do archiwizacji, administrator tworzy grupę zabezpieczeń, która zawiera wszystkich użytkowników z wyjątkiem administratorów.

Aby utworzyć grupę zabezpieczeń dla użytkowników, którzy nie są administratorami:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w obszarze Zabezpieczenia kliknij Zarządzanie grupami.

 3. Kliknij przycisk Nowa grupa.

 4. W sekcji Informacje o grupie wpisz Wszyscy użytkownicy niebędący administratorami w polu Nazwa grupy.

 5. W sekcji Użytkownicy w polu Dostępne użytkownicy zaznacz nazwy wszystkich użytkowników, którzy nie są administratorami, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je w polu Wybranych użytkowników.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Krok 4: Konfigurowanie kategorii zabezpieczeń archiwum

Po utworzeniu grupy Wszyscy użytkownicy niebędący administratorami administrator następnym krokiem jest utworzenie kategorii zabezpieczeń archiwum. W trakcie tego procesu administrator wybiera projektów archiwizowania, umieszczając je w tej kategorii.

Aby utworzyć kategorii zabezpieczeń archiwum:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w obszarze Zabezpieczenia kliknij pozycję Zarządzaj kategoriami.

 3. Na stronie Zarządzanie kategoriami kliknij pozycję Nowa kategoria.

 4. W sekcji Nazwa i opis wpisz archiwum w polu Nazwa kategorii.

 5. W sekcji Użytkownicy i grupy, w obszarze dostępne użytkownicy i grupy kliknij pozycję Wszyscy użytkownicy niebędący administratorami, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść grupę w polu Użytkownicy i grupy z uprawnieniami.

 6. W obszarze uprawnienia dla wszyscy użytkownicy niebędący administratorami (grupa) zaznacz pole wyboru Odmów dla wszystkich uprawnień.

  Porada: Zaznacz pole wyboru Odmów dla każdego węzła najwyższego poziomu uprawnień (projektu i zasobów ) do odrzucenia wszystkich uprawnień poniżej każdego węzła.

 7. W sekcji Projekty wybierz tylko określone projekty, a następnie kliknij nazwę projektu, który próbowano archiwizować elementy w polu Dostępne projekty.

  Uwaga: Pamiętaj nie zaznacz pola wyboru na liście Zastosuj powyższe uprawnienia zabezpieczeń programu Project dla wszystkich projektów miejsce, w którym. Może to spowodować problemy z uprawnieniami na innych projektów i zasobów.

 8. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść projektu do pola Wybrane projekty.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Krok 5: Archiwizowanie witryny zespołu projektu

Wiele projektów za pomocą witryny zespołu projektu skojarzone zebrać informacje, które uzupełnia harmonogramu projektu. Być może zechcesz upewnij się, że te informacje są także zarchiwizowane. Microsoft SharePoint Server 2010 umożliwia wykonywanie kopii zapasowych poziomie witryny. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu administrator wykonuje ten krok zobacz Eksportowanie witryny, listy lub biblioteki dokumentów (SharePoint Server 2010).

Po wykonaniu kopii zapasowej witryny, administrator można usunąć witryny.

Aby usunąć witrynę zespołu projektu:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w obszarze Zasady operacyjne kliknij pozycję Witryny projektu.

 3. Kliknij wiersz zawierający witryny zespołu projektu, którego kopię zapasową, a następnie kliknij przycisk Usuń witrynę.

 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia.

Początek strony

Archiwizowanie projektu przy użyciu alternatywna metoda

Standardową metodę archiwizowania jest dokładne i włącza odzyskiwania, okaże się to potrzebne. Jednak rozległa archiwizacji nie jest zawsze organizacja musi. Czasami wystarczy ukrywanie wykonane projektów z widoku lub zapisywania projektu lokalnie, zostanie zwrócony zgodnie z potrzebami archiwizacji.

Jeśli standardowe metodę archiwizowania nie odpowiada Twoim potrzebom, Oto kilka rozwiązania alternatywne:

 • Ukrywanie projektu w Centrum projektów    Jeśli po prostu Aby ukryć zakończonych projektów w Centrum projektów, można dodać flagę archiwum na stronie Szczegóły projektu, a następnie filtrowanie widoku Centrum projektów, aby wyświetlić tylko projekty, których ustawiono flagę archiwumBrak.

 • Usuwanie projektu z bazy danych projektu    Innym rozwiązaniem jest upewnij się, że projekt zostanie utworzona kopia bazy danych archiwum, a następnie usuń projektu z baz danych wersji roboczej, opublikowane i raportowania. Dane z zarchiwizowane projektu w razie potrzeby w późniejszym czasie, wprowadzić go z powrotem do projektu bazy danych za pomocą opcji Przywracania administracyjnych na stronie Ustawienia serwera, a następnie ponownie opublikować projekt.

 • Zapisz projekt jako. Plik MPP    Jeśli chcesz całkowicie usunąć projektu z programu Project Server, dostępnym rozwiązaniem jest otwarcie projektu z programu Project Server za pomocą Project Professional 2010, a następnie zapisz projekt jako plik w formacie MPP. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję tytuł, "Zapisz projektu lokalnie," w polu Zapisz projektu. Zaleca się w przypadku zapisania projektu z wszystkich pól niestandardowych danych tak, aby pliku MPP się odizolowane od wszelkie dodatkowe zmiany pola niestandardowe w programie Project Server. Po zapisaniu i kopii zapasowej projektu jako plik w formacie MPP, może być usunięcie go z programu Project Server. Jeśli w razie potrzeby odzyskać projektu w późniejszym terminie można otworzyć plik MPP w Project Professional 2010 nawiązaniu połączenia na serwerze Project Server, a następnie zapisz projektu na serwerze.

Uwaga: Ta metoda spowoduje przerwanie dowolnego elementu dostarczanego, problem i powiązań ryzyka projektu i witryny zespołu projektu w programie Project Server.

Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące długoterminowe archiwizacji

Od czasu do czasu na format pliku MPP projektu, schematy bazy danych zawartości programu Project Server i schematów witryny programu SharePoint można zmienić, aby odzwierciedlała nowych funkcji. To może mieć wpływ na zgodność z poprzednimi wersjami, w zakresie, w jakim projekt zapisany jako plik w formacie MPP, starej kopii zapasowej bazy danych zawartości programu Project Server lub kopii zapasowej witryn zespołu projektu może być niemożliwe natychmiast.

Dobrym rozwiązaniem jest zawsze planowanie w tym zarchiwizowane zawartości w procesie uaktualniania planowania. To skraca czas odzyskać stary projekt, który może wymagać kilku kroków uaktualnienia inaczej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×