Aplikacja Outlook Web App Light > Poczta

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zaktualizowane ostatniej 2018-06-13

Jeśli do Outlook Web App wygląda na poniższej ilustracji, korzystasz z uproszczonej wersji Outlook Web App. Może to być, ponieważ wybrano opcję, aby korzystać z uproszczonej wersji lub używasz przeglądarki sieci web, która nie obsługuje standardowej wersji Outlook Web App.

Aplikacja Outlook Web App Light

Uproszczona wersja Outlook Web App jest prostsze zarówno wygląd i funkcji niż wersja standardowa: Outlook Web App. Na przykład ma mniej funkcji do czytania i redagowania poczty niż wersja standardowa. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między, zobacz Porównanie standardowych i uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

Aby wyświetlić wiadomości, wybierz pozycję Poczta w okienku nawigacji. Aby posortować wiadomości, wybierz dowolny nagłówek kolumny.

Nie chcę, aby uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App. Gdzie jest standardowej wersji?

Jeśli nie wybrano uproszczonej wersji Outlook Web App, po prostu Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie korzystać z obsługiwanej przeglądarki.

Jeśli wybrano uproszczoną wersję za pomocą opcji, Oto jak można wrócić do standardowej wersji Outlook Web App:

 1. W wersji uproszczonej przejdź do pozycji Opcje > Ustawienia wyświetlaniawersja aplikacji Outlook Web App.

 2. Wyczyść pole wyboru Użyj uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App .

 3. Wybierz przycisk OK.

Wyloguj się z wersji uproszczonej, zamknij przeglądarkę i zaloguj się ponownie przy użyciu obsługiwanej przeglądarki. Przed ponownym zalogowaniem może być konieczne zamknięcie wszystkich otwartych okien przeglądarki.

Uproszczona wersja Outlook Web App jest bardzo proste. Na przykład nie można wykonywać następujące zadania w uproszczonej wersji:

 • Zmienianie czcionki. W uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App jest używany tylko zwykły tekst, dlatego nie można stosować pogrubienia, podkreślenia, kursywy, obrazów w tekście ani aktywnych hiperlinków.

 • Uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App nie zawiera własnego modułu sprawdzania pisowni. Jeśli używana przeglądarka ma moduł sprawdzania pisowni, możesz go używać.

 • Wyświetlanie podglądu wiadomości. Nie jest dostępne okienko odczytu ani okienko podglądu.

 • Zmienianie szerokości kolumn lub wyświetlanie większej części tematu w widoku listy.

 • Używanie wielu podpisów e-mail lub określanie, które wiadomości mają zawierać podpis.

 • Przesyłanie wiadomości dalej za pomocą reguł.

 • Podłączanie lub odłączanie innych kont e-mail.

 • Otwieranie skrzynki pocztowej innej osoby.

 • Drukowanie wiadomości.

 • Kopiowanie wiadomości lub załącznika. Zawartość wiadomości można skopiować i wkleić za pomocą klawiszy CTRL+C i CTRL+V.

 • Zapisywanie wiadomości jako pliku.

 • Uzyskiwanie powiadomienia lub alertu po otrzymaniu wiadomości.

 • Żądanie potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia wiadomości.

 • Zarządzanie zadaniami, notatkami lub regułami skrzynki odbiorczej.

 • Odwoływanie wiadomości e-mail.

 • Tworzenie lub modyfikowanie grupy kontaktów. Aby uzyskać informacje o tym, co można, a czego nie można zrobić z kontaktami, zobacz Outlook Web App Light > kontakty.

Wiadomości e-mail są dostarczane na serwer hostujący skrzynkę pocztową. Domyślnie wiadomości są przechowywane w skrzynce odbiorczej skrzynki pocztowej. W folderach poczty nowe wiadomości są pogrubione. Po otwarciu nowe wiadomości są wyświetlane w normalny sposób.

Aby posortować wiadomości według dowolnej kolumny, wybierz jej nagłówek. Aby na przykład wyświetlić najpierw najnowsze wiadomości, wybierz nagłówek kolumny Otrzymano.

Za pomocą folderów można organizować wiadomości. Skrzynka pocztowa zawiera zestaw folderów domyślnych. Obejmują one foldery Kalendarz, Kontakty, Elementy usunięte, Wersje robocze, Skrzynka odbiorcza, Wiadomości-śmieci i Elementy wysłane, ale mogą też do nich należeć inne foldery.

Domyślnie wysłane do Ciebie wiadomości są przechowywane w Skrzynce odbiorczej. Możesz jednak zorganizować te wiadomości w hierarchicznym systemie folderów i dostosowywać ten system w miarę zmieniających się potrzeb. Na przykład można korzystać z folderu o nazwie Mój zespół zawierającego podfoldery dla każdego członka zespołu. Kiedy ktoś opuści zespół, będzie można usunąć folder tej osoby. Jeśli ktoś przejdzie do innego zespołu, będzie można przenieść folder do folderu odpowiedniego zespołu.

Za pomocą opcji wiadomości można określić liczbę wiadomości wyświetlanych na każdej stronie.

Wyświetlanie folderów i zawartości folderów

 1. Wybierz pozycję Zarządzaj folderami, a następnie na stronie nawigacji wybierz pozycję Wybierz, aby wyświetlić wszystkie foldery. Spowoduje to wyświetlenie folderów utworzonych w uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App lub w innym programie poczty e-mail, takim jak program Outlook lub aplikacja Outlook Web App.

 2. W polu listy rozwijanej wybierz odpowiedni folder, a następnie wybierz zieloną strzałkę.

Tworzenie nowego folderu

 1. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz folder, takich jak Skrzynka odbiorcza, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Utwórz nowy folder.

 3. W polu Nazwa folderu wpisz nazwę nowego folderu.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

 1. Wybierz wiadomość do przeniesienia, zaznaczając pole wyboru obok jej nazwy na liście wiadomości, lub otwórz wiadomość, którą chcesz przenieść.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

 3. Zostanie wyświetlona na ekranie Konwersacja przenieść. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść wiadomość do.

 4. Wybierz pozycję Przenieś, aby przenieść wiadomość do wybranego folderu.

  Uwaga: Jeśli chcesz skopiować wiadomość, zaznacz pole wyboru Kopia tej konwersacji do wybranego folderu, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

Jeśli nie chcesz przenosić wiadomości, wybierz pozycję Anuluj, aby zamknąć ekran i wrócić do poprzedniego ekranu.

Co jeszcze można zrobić z folderami?

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy folder pojawi się opcje, aby zmienić nazwę, Przenoszenie lub Usuwanie folderów poza tworzenie nowych folderów.

Nie masz dostępu do folderów archiwum utworzonych w Outlook lub Outlook Web App.

Po usunięciu elementu z poziomu skrzynki pocztowej jest przenoszony do folderu Elementy usunięte. Oznacza to, wykonywanie ponownie znajdując ją w folderze Elementy usunięte, a następnie przeniesienie go z powrotem do skrzynki odbiorczej.

Możesz usunąć całą zawartość folderu, włącznie ze wszystkimi podfolderami, zaznaczając i prawym przyciskiem myszy folder i wybierając opcję Opróżnij folder.

Trwałe usuwanie elementów z folderu Elementy usunięte

 1. Wybierz folder Elementy usunięte w widoku Poczta.

 2. Aby trwale usunąć całą zawartość folderu Elementy usunięte, kliknij prawym przyciskiem myszy Opróżnij folder.

 3. Aby trwale usunąć tylko niektóre elementy w folderze Elementy usunięte, zaznacz pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz polecenie Usuń.

Uwaga: Administrator IT może skonfigurować zasadę w folderze Elementy usunięte, który spowoduje, że elementy w niej zostaną trwale usunięte po zostały one w folderze na pewien okres czasu.

Do tworzenia nowej wiadomości jest używany formularz nowej wiadomości. Jest to taki sam formularz, jaki jest używany do odpowiadania na wiadomość lub przesyłania wiadomości dalej. W przypadku tworzenia odpowiedzi na wiadomość informacje nagłówka (Do, Od i Temat) są wstawiane automatycznie.

Jeśli chcesz używać podpisu wiadomości e-mail, przejdź do opcji wiadomości, aby utworzyć lub zmodyfikować podpis.

 1. W obszarze Poczta wybierz pozycję Nowa wiadomość.

 2. Zaadresuj wiadomość:

  • Wpisz nazwy lub aliasy e-mail adresatów w polach do, DW i UDW, zależnie od potrzeb. Wiele nazw rozdzielone średnikami. Użyj ikony Sprawdź nazwy na pasku narzędzi do rozpoznawania nazw. Jeśli istnieje więcej niż jedno dopasowanie możliwe, nierozpoznane nazwy pojawią się w kolorze czerwonym, a zostanie wyświetlona lista w okienku nawigacji. Zaznaczanie do wybierz nazwę lub nazwy, które mają z listy.

  • Aby uzyskać więcej opcji, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa.

 3. Wpisz krótki temat w polu Temat.

 4. Wpisz wiadomość w obszarze treści.

 5. Wybierz pozycję Wyślij na pasku narzędzi wiadomości, aby wysłać wiadomość do adresatów.

 6. Jeśli nie chcesz wysłać wiadomość od razu, można wybrać Zapisz na pasku narzędzi. Wiadomości są zapisywane w folderze Wersje robocze, aż Otwórz i wyślij go.

Inne opcje na pasku narzędzi wiadomości

 • Wybierz opcję Ustawianie ważności, aby ustawić wysoki priorytet wiadomości wysoki, normalny lub niski.

 • Wybierz ikonę spinacza, aby dodać załącznik.

Aby określić, ile elementów ma być wyświetlane na stronie i co zrobić po przeniesieniu lub usunięciu elementu lub gdy wiadomość zawiera przeczytania za pomocą opcji wiadomości . Istnieje możliwość określić, jak często chcesz sprawdzać dla nowych wiadomości, ponieważ wiadomości e-mail jest dostępny, zaraz po odebraniu przez serwer poczty e-mail. Można odświeżyć strony przeglądarki, aby wyświetlić, jeśli po przyjściu nowej wiadomości.

 1. W okienku nawigacji wybierz pozycję Poczta.

 2. Wybierz folder, który zawiera wiadomość, którą chcesz odczytać. Nowe wiadomości e-mail zawsze trafiają do skrzynki odbiorczej i są wyświetlane czcionką pogrubioną.

 3. Aby otworzyć wiadomość, wybierz temat wiadomości, którą chcesz odczytać.

Po otwarciu wiadomości e-mail w nagłówku są wyświetlane następujące informacje:

 • Temat: Temat wiadomości.

 • Od: Nazwa lub adres e-mail nadawcy lub organizacji.

 • Aby wysłać: Data i godzina wiadomość została wysłana.

 • Do: Nazwę lub adres e-mail głównych adresatów.

 • DW: Nazwę lub adres e-mail adresatów kopii (DW).

Aby uzyskać więcej informacji o nadawcy lub adresacie (na przykład adres lub numer telefonu), wybierz odpowiednią nazwę w wierszu Od, Do lub DW.

Przestroga: Niektóre wiadomości e-mail zostanie wyświetlony może zawierać następujące łącze w nagłówku: Otwórz jako stronę sieci Web (lub Otwórz w przeglądarce ). Po wyświetleniu tego łącza, oznacza to, oryginalny elementy zawarte wiadomości, które zostały zablokowane, ponieważ są powodowane zagrożenie bezpieczeństwa. Należą do apletów i kontrolek ActiveX. Zaznacz łącze, aby wyświetlić wiadomość w postaci niefiltrowanym w osobnym oknie przeglądarki. Zanim zostanie otwarta wiadomość, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem o zagrożenie bezpieczeństwa skojarzone z przeglądaniem tych materiałów.

Przy odpowiadaniu na wiadomości, zostanie otwarty formularz nowej wiadomości, a zawiera odpowiednie nazwy w wierszach do i DW. Można dodać lub usunąć nazwy, w razie potrzeby. Podczas przesyłania dalej wiadomości, wypełnieniu wszystkich adresatów samodzielnie.

Możesz skonfigurować powiadomienie o odpowiedzi automatycznych (poza biurem) które będzie wysyłane do osób wysyłających do Ciebie wiadomości podczas Twojej nieobecności.

Odpowiadanie nadawcy wiadomości

 1. Na pasku narzędzi formularza przeczytanej wiadomości wybierz pozycję Odpowiedz. Po wybraniu odpowiedzido wiersza jest już zaadresowanej do nadawcy oryginalnej wiadomości.

 2. Pole Temat zostanie wypełnione automatycznie.

 3. Tekst oryginalnej wiadomości zostanie skopiowany do treści wiadomości. Wpisz treść odpowiedzi na wiadomość w obrębie oryginalnej wiadomości lub powyżej tej wiadomości.

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim innym adresatom wiadomości

 1. Na pasku narzędzi formularza przeczytanej wiadomości wybierz pozycję Odpowiedz wszystkim. Po zaznaczeniu Odpowiedz wszystkim, linii do i DW zostały omówione nadawcy i do każdego adresata, oryginalnej wiadomości.

 2. Pole Temat zostanie wypełnione automatycznie.

 3. Tekst oryginalnej wiadomości zostanie skopiowany do treści wiadomości. Wpisz treść odpowiedzi na wiadomość w obrębie oryginalnej wiadomości lub powyżej tej wiadomości.

Przesyłanie wiadomości dalej

 1. Na pasku narzędzi formularza przeczytanej wiadomości wybierz pozycję Prześlij dalej.

 2. W wierszu do wpisz adres e-mail, który chcesz przesłać dalej wiadomość do.

 3. Tekst oryginalnej wiadomości zostanie skopiowany do treści wiadomości. Wpisz informacje, które chcesz dodać, w obrębie oryginalnej wiadomości lub powyżej tej wiadomości.

Jeśli odpowiedź jest gotowa do wysłania, wybierz pozycję Wyślij na pasku narzędzi wiadomości.

Załącznikiem może być plik utworzony w dowolnym programie, na przykład dokument programu Word, arkusz kalkulacyjny programu Excel, plik wav lub mapa bitowa. Do każdego elementu utworzonego w aplikacji Outlook Web App można dołączyć każdego rodzaju plik, do którego można uzyskać dostęp na komputerze lub w sieci. Można też usuwać załączniki z elementu.

Jeśli wiadomość zawiera załącznik, obok tej wiadomości na liście wiadomości jest wyświetlana ikona spinacza. W przypadku elementów kalendarza ikona spinacza jest wyświetlana w rogu widoku kalendarza, a po otwarciu elementu jest wyświetlana lista załączników. Po otwarciu kontaktu jest wyświetlana lista załączników.

W przypadku otwarcia elementu z załącznikiem na liście załączników jest wyświetlana nazwa dołączonego pliku. Niektóre załączniki, takie jak pliki txt i gif, można otworzyć w przeglądarce sieci Web.

Dołączanie pliku do wiadomości e-mail lub innego elementu

 1. Podczas tworzenia wiadomości, termin lub kontakt, wybierz pozycję Wstaw > Załączniki na pasku narzędzi formularza wiadomości. Wiadomości mają łącza Załączniki w nagłówku wiadomości. Elementy kalendarza mają Załączniki łącze na pasku narzędzi, lub tylko wpis w przypadku spotkania, powyżej treści wiadomości. Kontakty mają łącza załączników w dolnej części strony kontaktu.

 2. Wybieranie pliku do przekazaniawpisz nazwę pliku, lub wybierz wyszukiwania, aby odnaleźć plik.

 3. Kiedy odnajdziesz plik, który chcesz dołączyć, wybierz pozycję Otwórz, aby dodać go do listy załączników.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego pliku, który chcesz dołączyć do elementu.

Długie nazwy plików mogą być obcinane, zanim zostaną dołączone pliki. To nie wpływa na zawartość pliku.

Usuwanie załączników z elementu

 1. Otwórz wiadomość.

 2. Wybierz ikonę x obok plików, które chcesz usunąć.

W przypadku odpowiadania na wiadomość załączniki nie są kopiowane. Zamiast pliku jest wyświetlana ikona zastępcza. Aby dołączyć załączniki, prześlij wiadomość dalej zamiast odpowiadania na nią. Aby móc edytować dołączone pliki, musisz pobrać je na komputer.

Czytanie lub zapisywanie załącznika

 • Wybierz nazwę pliku załącznika. Zostanie udostępniona możliwość otwarcia załącznika przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub zapisania załącznika na dysku.

 • Aby niektóre typy załączników można używać Otwórz jako stronę sieci Web (lub Otwórz w przeglądarce ) aby otworzyć załącznik jako strony sieci web, które mogą być wyświetlane za pomocą przeglądarki sieci web. Typy plików, które można otwierać jako strony sieci web obejmują:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Pliki programu Adobe Acrobat (pdf)

Przestroga: Nie można otworzyć załącznika chyba że ufasz zawartość i osoby, która go wysłała. Załączniki są typowe metody rozpowszechniania wirusów komputerowych. Dlatego najlepiej jest korzystać z opcji Otwórz jako stronę sieci Web (lub Otwórz w przeglądarce ), chyba że masz pewność, że załącznik jest bezpieczny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Outlook Web App Light > Otwórz jako stronę sieci web.

Wysyłanie załącznika

Aby można było wysłać edytowany załącznik, na komputerze musi być zainstalowana aplikacja, za pomocą której utworzono załącznik. Jeśli na przykład chcesz edytować załącznik, którym jest plik programu Word, na komputerze musi być zainstalowany program Word.

 1. Otwórz wiadomość zawierającą oryginalny załącznik.

 2. Wybierz załącznik, a następnie wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać załącznik na komputerze.

 3. Otwórz załącznik z lokalizacji, w której go zapisano, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 4. Zapisz zmiany i zamknij dokument.

 5. Wróć do Outlook Web App, a następnie otwórz oryginalną wiadomość.

 6. Wybierz pozycję Odpowiedz, jeśli chcesz usunąć oryginalny załącznik z wiadomości i dołączyć zmodyfikowaną wersję.

 7. Wybierz pozycję Prześlij dalej, jeśli chcesz dołączyć oryginalny załącznik do zmodyfikowanej wersji.

Co jeszcze należy wiedzieć o załączników?

 • Niektóre załączniki mogą być usuwane lub blokowane przez oprogramowanie antywirusowe używane przez Twoją organizację lub organizację adresatów wiadomości e-mail. W razie pytań dotyczących pomocy technicznej dla załączników skontaktuj się z grupą pomocy technicznej.

 • Domyślny limit rozmiaru jednego załącznika w aplikacji Outlook Web App wynosi 10 MB. W zależności od usługi hostującej skrzynkę pocztową domyślny limit rozmiaru całej wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami wynosi 25 MB lub 35 MB. Limity rozmiaru załączników i wiadomości skrzynki pocztowej są ustawiane przez osobę zarządzającą pocztą e-mail i mogą różnić się od limitów domyślnych.

 • Domyślna maksymalna liczba załączników, które można dodać do jednej wiadomości, to 125. Limit liczby załączników jest ustawiany przez administratora systemu i może różnić się od limitu domyślnego.

Jeśli w Twojej skrzynce odbiorczej nie ma wiadomości e-mail, której oczekujesz, skorzystaj z następujących wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów:

 • Sprawdź folder wiadomości-śmieci.

 • W przypadku wiadomości e-mail z połączonego konta, jego są pobierane do uproszczonej wersji Outlook Web App raz na godzinę.

 • Skontaktuj się z nadawcą, aby upewnić się, że wiadomość została wysłana na poprawny adres e-mail.

 • Odśwież okno przeglądarki. Wiadomości są udostępniane od razu po odebraniu ich przez serwer.

Aby uzyskać informacje dotyczące opcji, które wpływają na sposób czytania i wysyłania poczty e-mail, zobacz Opcje > wiadomości.

Aby dowiedzieć się, jak zmienić hasło, zobacz Opcje > Zmień hasło.

Aplikacja Outlook Web App Light > bezpieczeństwo poczty E-mail

Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa

Aplikacja Outlook Web App Light > Kontakty

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×