Aplikacja Microsoft Teams na urządzeniach przenośnych

Pomoc dotycząca aplikacji Microsoft Teams > Aplikacja Microsoft Teams na urządzeniach przenośnych

Aplikacji Microsoft Teams można używać na następujących platformach mobilnych:

 • iOS

 • Android

 • Windows Phone

W tym temacie

Nowi użytkownicy

Zespoły i kanały

Praca w zespołach i kanałach

Personalizowanie aplikacji Microsoft Teams

Spotkania i połączenia

Wiadomości

Zarządzanie powiadomieniami i szumem informacyjnym

Używanie aplikacji, usług i dodatków z aplikacją Microsoft Teams

Nowi użytkownicy

Aby pobrać aplikację Microsoft Teams dla urządzeń przenośnych, skorzystaj z łącza na naszej stronie pobierania https://aka.ms/getteams. Można ją również pobrać ze sklepów App Store, Windows Store lub Google Play.

Po zalogowaniu do aplikacji Microsoft Teams będzie ona nadal uruchomiona nawet po wylogowaniu lub wyłączeniu urządzenia.

Naciśnij przycisk Więcej.

W systemach iOS i Android wybierz opcję Ustawienia.

Naciśnij pozycję Wyloguj.

Później będzie można zalogować się na tym samym koncie lub przy użyciu innych danych logowania.

Naciśnij przycisk Więcej.

W systemach iOS i Android naciśnij opcję Ustawienia.

Naciśnij przycisk Informacje.

Aplikację Microsoft Teams można odinstalować w ten sam sposób, w jaki odinstalowuje się inne aplikacje na urządzeniu.

W systemie iOS i Android wystarczy przeciągnąć w dół, aby odświeżyć i zsynchronizować czaty oraz wiadomości.

Dzięki T-Botowi dowiesz się, jak używać aplikacji Microsoft Teams. Wpisz pytanie lub słowo kluczowe do czatu, a my znajdziemy pasującą odpowiedź.

Masz sugestię? Chętnie się z nią zapoznamy. Z aplikacji mobilnej możesz uzyskać dostęp do strony Komentarz, potrząsając swoim telefonem (tak, naprawdę). Pozwoli to na zgłoszenie problemu, wysłanie wniosku o funkcję, przesłanie komentarza i dołączenie zrzutu ekranu.

Jeśli pracujesz w systemie iOS, możesz wysyłać GIF-y, kopiując je z aplikacji Giphy i wklejając do konwersacji.

W przypadku telefonu z systemem Android GIF-y możesz wysyłać, dotykając ikony obrazu GIF w oknie redagowania.

Naciśnij przycisk Więcej. W telefonie z systemem Windows Phone możesz zmienić powiadomienia, wylogować się i sprawdzić, z jakiej wersji aplikacji Microsoft Teams korzystasz. Naciskając opcję Powiadomienia, możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia dotyczące czatów, wzmianek, odpowiedzi i polubień.

W systemach iOS i Android naciśnij opcję Ustawienia, gdzie możesz uzyskać dostęp do następujących ustawień lub je zmienić:

 • Powiadomienia: Umożliwia zmianę powiadomień dotyczących czatów, wzmianek, odpowiedzi, polubień oraz innych alertów. Pozwala również zmienić powiadomienia dźwiękowe oraz wskazać, czy powiadomienia mają być wysyłane tylko wtedy, gdy nie korzystasz aktywnie z pulpitu, czy zawsze — nawet gdy aktywnie używasz pulpitu.

 • Opcje: Umożliwia wyczyszczenie historii wyszukiwania oraz włączenie lub wyłączenie jej wyświetlania. Pozwala również wyczyścić dane aplikacji oraz — jeśli masz urządzenie z systemem iOS — usunąć historię pobranych plików. Na urządzeniach z Androidem możesz też włączyć rejestrowanie.

 • Pomoc: Umożliwia korzystanie z T-Bota lub wyświetlenie artykułów pomocy z witryny Support.com pakietu Microsoft Office.

 • Informacje: Umożliwia wyświetlenie informacji o wersji aplikacji Microsoft Teams i korzystanie z łączy prowadzących do zasad zachowania poufności informacji, warunków użytkowania oraz informacji na temat oprogramowania innych firm.

 • Wyloguj: Umożliwia wylogowanie się z aplikacji Microsoft Teams.

Zespoły i kanały

Zespoły to grupy osób pracujących razem nad różnymi projektami. Kanały to pokoje do rozmów dla całych zespołów.

Możesz je organizować według tematu, lokalizacji, projektu lub dziedziny.

Jak dodać kogoś nowego do kanału? Jeżeli jesteś właścicielem zespołu, jest to łatwe. Za każdym razem, kiedy dodajesz kogoś do zespołu, uzyskuje on natychmiastowy dostęp do wszystkich jego kanałów (i może dołączyć w dowolnym momencie). Aby dać nowemu członkowi dostęp do konkretnego kanału należącego do zespołu, którego jesteś właścicielem, po prostu dodaj go do zespołu. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kanału należącego do zespołu kogoś innego, po prostu poproś o dodanie! Jeśli nie jesteś właścicielem zespołu, teraz wiesz, z kim porozmawiać!

Aby poinformować kogoś o utworzeniu kanału, wystarczy zamieścić @wzmiankę o tej osobie na danym kanale. Odbiorca wzmianki otrzyma odpowiednie powiadomienie.

Aby poinformować kogoś o utworzeniu zespołu, wystarczy zamieścić @wzmiankę o nazwie zespołu na kanale ogólnym. Każdy członek zespołu otrzyma odpowiednie powiadomienie.

Wzmianki @ dla zespołu muszą zostać włączone przez właściciela zespołu.

Aplikacja mobilna automatycznie wyświetli wszystkie zespoły, do których masz zaproszenie.

W aplikacji klasycznej i sieci web można zrobić jeszcze więcej.

Praca w zespołach i kanałach

Najskuteczniejszą gwarancją tego, by inna osoba zobaczyła wiadomość, jest dodanie wzmianki @ o tej osobie.

Wpisz znak @ przed nazwą tej osoby i wybierz z listy odpowiedniego użytkownika. Użytkownik otrzyma powiadomienie, a obok kanału, w którym dodano wzmiankę, pojawi się liczba.

Aby dodać o kimś @wzmiankę w systemie iOS lub Android, naciśnij ikonę @ w polu redagowania lub wpisz znak @ przed nazwą tej osoby.

Aby w systemie Windows Phone zwrócić uwagę innego użytkownika, wystarczy przed jego nazwą wpisać znak @.

Aby wyświetlić listę wszystkich kanałów w zespole, wystarczy nacisnąć nazwę zespołu.

Po naciśnięciu nazwy zespołu naciśnij gwiazdkę, aby dodać go do ulubionych.

Kanały są otwarte dla całego zespołu.

Aby wyświetlić listę członków kanału na urządzeniu z Androidem, naciśnij nazwę zespołu, a następnie ikonę Więcej w prawym górnym rogu.

Otrzymanie @ wzmianki oznacza, że ktoś chce dołączyć Ciebie do konwersacji lub przyciągnąć Twoją uwagę.

Wpisanie znaku @ przed czyjąś nazwą oznacza wysłanie wzmianki @ do tej osoby i wygenerowanie u niej powiadomienia.

Powiadomienie otrzyma jedynie ta osoba. Fakt wpisania wzmianki @ będzie widoczny dla wszystkich.

 • Android: W kanale naciśnij awatar tej osoby. Pojawi się jej wizytówka. W czacie naciśnij awatar tej osoby, ikonę Więcej, a następnie opcję Wyświetl profil.

 • iOS: Na kanale dotknij awatara tej osoby. Pojawi się jej karta kontaktowa. Na liście czatów dotknij awatara tej osoby, a potem dotknij jej nazwy na górze rozmowy.

Ten zrzut ekranu przedstawia kartę profilu jednego z użytkowników.

Personalizowanie aplikacji Microsoft Teams

Aby zmienić swój status na urządzeniach z systemami iOS i Android, naciśnij przycisk Więcej.

Następnie naciśnij status pod swoim obrazkiem. Zobaczysz dostępne opcje.

Ten zrzut ekranu przedstawia status jednego z użytkowników.

Tak, możesz zmienić kolejność zespołów i ulubionych czatów w aplikacji klasycznej lub w aplikacji sieci Web. Wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone na urządzeniu mobilnym.

Aby dodać zespół do ulubionych, przejdź na dół listy zespołów i naciśnij Wyświetl wszystkie zespoły. Następnie naciśnij ikonę gwiazdki obok nazwy zespołu, który chcesz dodać do ulubionych.

Aby ustawić nowy kanał jako ulubiony, dotknij jego ikonę w celu wyświetlenia listy zespołów. Następnie naciśnij ikonę gwiazdki obok kanału, który chcesz dodać do ulubionych. W aplikacji klasycznej i aplikacji sieci Web można przeciągać kanały i zmieniać ich kolejność — nowa kolejność będzie odzwierciedlona na urządzeniu przenośnym.

Spotkania i połączenia

Spotkania zespołu zapewniają łatwy sposób organizowania spontanicznych spotkań w trakcie konwersacji. W spotkaniach obsługiwane są połączenia audio i wideo oraz udostępnianie ekranu.

Spotkania mogą się odbywać w aplikacji klasycznej i sieci web. Aby uzyskać więcej informacji o rozpoczynaniu spotkania lub dołączaniu do niego, przejdź do części Spotkania i połączenia.

Za każdym razem po rozpoczęciu spotkania zobaczysz wiadomość w konwersacji w kanale. Do spotkania można dołączyć z poziomu aplikacji klasycznej lub aplikacji sieci Web.

W systemach iOS i Android można wykonywać połączenia indywidualne, które nie będą widoczne w rozmowach grupowych. Informacje o połączeniach będą jednak widoczne na czacie.

Wybierz ikonę audio w nowym lub trwającym czacie. Osoba, do której dzwonisz, może odebrać połączenie w aplikacji klasycznej lub mobilnej.

Połączenie można nawiązać również z poziomu wizytówki danej osoby. Otwiera się ją, klikając awatar w kanale lub po wyszukaniu tej osoby.

Wiadomości

Aby skopiować tekst z wysłanej wiadomości, naciśnij ikonę Więcej, a następnie naciśnij polecenie Kopiuj.

Poza tym pole redagowania działa tak jak zawsze. Naciśnij i przytrzymaj, aby je zaznaczyć i skopiować tekst lub go wkleić.

Chcesz mieć pewność, że Twoja wiadomość zostanie zauważona? Oznacz ją jako ważną.

 • W systemach iOS i Android pole redagowania można poszerzyć dotykając ikonę formatu Ikona formatu , a następnie ikonę wykrzyknika w celu wyróżnienia wiadomości na czacie.

 • W systemie Windows Phone naciśnij pole redagowania, aby je rozwinąć, a następnie naciśnij ikonę wykrzyknika.

Spowoduje to także wysłanie powiadomienia do wszystkich osób na danym kanale.

Pamiętaj, że z tego typu możliwości należy korzystać odpowiedzialnie. Ta funkcja działa najlepiej, gdy jest używana rzadko.

Ten zrzut ekranu przedstawia wiadomości oznaczone jako ważne.

Można usunąć wiadomość w ciągu 24 godzin od wysłania. W systemie iOS naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a następnie naciśnij polecenie Usuń. W systemie Android naciśnij ikonę Więcej i wybierz polecenie Usuń.

Aby otworzyć edytor tekstowy w systemie iOS i Android, kliknij w polu redagowania ikonę formatu Ikona formatu . W edytorze możesz podkreślić i pogrubić tekst oraz oznaczyć go kursywą. Możesz także rozpoczynać nowe akapity bez przypadkowego naciskania przycisku Wyślij, wyróżniać tekst lub nawet zmieniać jego kolor na czerwony.

Błędy pisowni w wiadomości lub wpisie w wersji roboczej będą podkreślone na czerwono. W systemie iOS i Android naciśnij błędnie napisane słowo, aby wyświetlić sugerowane poprawne wersje.

Aby zapisać wiadomość z kanału w systemie iOS i Android, kliknij ikonę Więcej z jej prawej strony i wybierz opcję Zapisz.

Zapisane wiadomości można znaleźć w widoku Więcej, dotykając polecenia Zapisane.

Wątki to doskonały sposób na śledzenie wielu konwersacji w pojedynczym kanale. Aby odpowiedzieć w wątku, naciśnij ikonę odpowiedzi pod ostatnim wpisem. Dzięki temu odpowiedzi pozostaną w obrębie wątku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Co to są wątki? w artykule w aplikacji klasycznej.

Aby odpowiedzieć w wątku, naciśnij ikonę odpowiedzi wyświetloną pod ostatnim wpisem. Dzięki temu odpowiedź pozostanie w obrębie wątku zawierającego konwersację. Aby rozpocząć konwersację na nowy temat, opublikuj wpis w kanale w polu redagowania.

Aby skontaktować się ze wszystkimi osobami w zespole, najlepiej opublikować wpis w kanale o nazwie Ogólne dotyczącym danego zespołu. Można także wysłać wiadomość do dowolnego kanału ze @wzmianką o zespole. Spowoduje to powiadomienie wszystkich członków zespołu, że mają @wzmiankę w tym kanale, nawet jeśli go nie obserwują. Jest to skuteczne tylko wówczas, gdy dla zespołu włączono @wzmianki na temat zespołu. Metoda ta sprawdza się najlepiej, gdy nie korzysta się z niej zbyt często.

W przypadku kanałów wszyscy członkowie zespołu mogą widzieć twoje wiadomości (ponieważ celem jest otwarta współpraca).

W przypadku czatów prywatnych i grupowych wiadomości są widoczne tylko dla osób na czacie.

Stare konwersacje, które nie były aktywne przez ostatnie dwa tygodnie, zasadniczo znikają z listy czatów. Zawsze widać na niej jednak co najmniej 10 konwersacji.

Ale nie martw się, starsze wiadomości są zapisane. Można je odnaleźć, tworząc nową rozmowę z tymi samymi osobami lub wyszukując je.

W systemach iOS i Android starsze wiadomości można także znaleźć, naciskając ikonę wyszukiwania Ikona wyszukiwania. i wpisując słowo kluczowe.

Jeśli wiadomość została zapisana, naciśnij przycisk Więcej i polecenie Zapisane. Zobaczysz wszystkie zapisane wiadomości.

iOS

Ten zrzut ekranu przedstawia zapisane wiadomości.

Android

Ten zrzut ekranu przedstawia zapisane wiadomości.

Naciśnij ikonę zdjęcia Ikona obrazu w polu redagowania. Umożliwi to zrobienie nowego zdjęcia lub wybranie istniejącego z biblioteki zdjęć.

I tak, i nie: na urządzeniach mobilnych możesz wyświetlać wiadomości utworzone z użyciem opcji zaznaczania, ale nie możesz ich tworzyć. Jeśli zatem chcesz skorzystać z opcji zaznaczania, aby przekreślić tekst (a nawet utworzyć listy i bloki kodu w treści), lepiej jest użyć aplikacji sieci Web lub aplikacji klasycznej.

Aby sformatować lub wyróżnić tekst w systemie iOS lub Android, możesz otworzyć edytora tekstu w oknie komponowania.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Czy aplikacja Microsoft Teams obsługuje zaznaczanie tekstu?.

Aplikacja Microsoft Teams zapisuje całą historię czatu aż do pierwszej wysłanej wiadomości. Nawet jeśli któryś z pracowników odejdzie z organizacji, jego odpowiedzi pozostaną w twojej historii czatu.

Naciśnij przycisk Aktywność Ikona przycisku Aktywność . Kanał Aktywność to najlepsze miejsce na zapoznanie się z podsumowaniem wszystkiego, co dzieje się w zespołach i kanałach, którymi się interesujesz. Możesz wyświetlać polubienia, @wzmianki, odpowiedzi i powiadomienia z obserwowanych kanałów.

Zarządzanie powiadomieniami i szumem informacyjnym

Najlepszym sposobem na śledzenie kanału jest ustawienie go jako „ulubionego”. Dzięki temu będzie on widoczny na liście zespołów. Naciśnij przycisk Zespoły Ikona Zespół. , a następnie nazwę zespołu. Naciśnij ikonę gwiazdki obok kanału, który chcesz ustawić jako ulubiony.

Bycie na bieżąco jest proste. Naciśnij przycisk Zespoły Ikona Zespół. , a następnie polecenie Ostatnie. Zobaczysz wszystkie aktualności z ulubionych kanałów.

Ten zrzut ekranu przedstawia wiadomości w kanale zespołu.

Kanał, którego nazwa jest pogrubiona, jest kanałem aktywnym. Na liście zespołów widoczne są tylko kanały wskazane jako ulubione. Liczba przy nazwie kanału oznacza liczbę wzmianek @ o Tobie na danym kanale.

Będziesz również otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś doda wzmiankę @ o Tobie lub odpowie na wiadomość w rozmowie, w której bierzesz udział. Jest to kolejny sposób rozpoznania, czy kanał jest aktywny.

Oto inny sposób na to, by być na bieżąco: naciśnij przycisk Zespoły i przejdź do obszaru Ostatnie. Ikona Zespół. W ten sposób zobaczysz wszystkie aktualności z ulubionych kanałów.

Aby zobaczyć rozmowy, w których bierzesz udział, naciśnij przycisk Aktywność. Ikona Aktywność.

Zobaczysz w ten sposób wszystkie @ wzmianki i powiadomienia. Naciśnij powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do odpowiedniego miejsca konwersacji!

Ten zrzut ekranu przedstawia nową wiadomość do osoby, o której wzmianka @ wystąpiła w rozmowie.

Najskuteczniejszą gwarancją tego, by inna osoba z zespołu zobaczyła wiadomość, jest dodanie wzmianki @ o tej osobie.

Wpisz znak @ przed jej nazwą. W ten sposób adresat tej wiadomości otrzyma powiadomienie o niej.

Aby zwrócić uwagę całego zespołu, wpisz przed wiadomością wzmiankę @team, a wszyscy członkowie zespołu otrzymają powiadomienia.

Wpisanie przed wiadomością wzmianki @channel spowoduje także powiadomienie wszystkich członków zespołu o tej wiadomości.

Zwracamy tylko uwagę, że wzmianki @team i @channel muszą być włączone przez właścicieli zespołu.

Nie istnieje możliwość usunięcia z konwersacji lub grupy kogoś, kto już do niej należy, ale zawsze można zacząć nową konwersację z innymi osobami.

W systemach Android i Windows Phone otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś będzie chciał przyciągnąć Twoją uwagę. @wzmianki, odpowiedzi i polubienia będą sygnalizowane czerwonym kółkiem obok przycisku Aktywność.

Jeżeli chcesz otrzymywać alerty, gdy nie korzystasz z aplikacji, włącz powiadomienia w ustawieniach swojego urządzenia.

Jeśli nazwa kanału jest wyświetlana pogrubioną czcionką, oznacza to, że masz na nim nieprzeczytane wiadomości.

Liczba przy nazwie kanału oznacza liczbę wzmianek @ o Tobie na danym kanale.

Aby zmienić ustawienia powiadomień w systemie iOS i Android, naciśnij przycisk Więcej. Następnie naciśnij przycisk Ustawienia i Powiadomienia.

Aby zmienić ustawienia powiadomień w systemie Windows Phone, naciśnij przycisk Więcej. Następnie naciśnij przycisk Powiadomienia.

Używanie aplikacji, usług i dodatków z aplikacją Microsoft Teams

Boty są naprawdę niesamowite! Porozmawiaj z nimi i przekonaj się, jak mogą być użyteczne. Pomogą Ci znaleźć potrzebną zawartość i niezbędne wsparcie, zarezerwują lot, zagrają z Tobą w grę i nie tylko. W przyszłości mogą nawet zapłacić za Ciebie podatek (dobra, żartujemy). Odwiedź stronę https://aka.ms/teamsbotsplatform, aby rozpocząć.

Aby utworzyć własne boty niestandardowe, odwiedź stronę https://aka.ms/teamsbotsplatform.

Szukasz bota? Odwiedź stronę https://aka.ms/teamsbotgallery, aby znaleźć wszystko, czego potrzebujesz.

Udostępniamy łączniki, które umożliwiają integrację aplikacji i usług bezpośrednio w rozmowie.

Komunikaty łączników są widoczne w aplikacji mobilnej, ale możesz je dodać tylko w aplikacji klasycznej lub aplikacji sieci Web.

Pliki w usłudze OneDrive widoczne w aplikacji Teams to pliki usługi OneDrive dla Firm skojarzone z kontem usługi Office 365, a nie prywatne pliki w usłudze OneDrive. Te pliki możesz zobaczyć i modyfikować tylko Ty i osoby, które otrzymały od Ciebie uprawnienia.

W systemie Android możesz otworzyć pliki z usługi OneDrive dla Firm, ale nie możesz ich przesyłać. Aby to zrobić, dotknij przycisku Więcej, a następnie opcji Pliki i OneDrive.

Pliki pakietu Office możesz edytować, otwierając je w odpowiedniej aplikacji pakietu Mobile Office.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×