Aplikacja klasyczna OneDrive dla systemu Windows

Aplikacja klasyczna OneDrive dla systemu Windows

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre z często zadawanych pytań dotyczących aplikacji klasycznej OneDrive dla starszych wersji systemu Windows.

Uwaga: Jeśli na komputerze jest używany system Windows 10 - OneDrive jest wbudowany, nie jest potrzebne do zainstalowania aplikacji klasycznej OneDrive jest automatycznie umieszczany w swojej Eksploratora plików i lokalizacji zapisywania plików.

System Windows 8.1 lub Windows RT 8.1

Aplikacja klasyczna OneDrive jest dostępna jako wbudowana na komputerach z systemami Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Dlatego Instalator aplikacji klasycznej OneDrive nie zostanie wyświetlony, jeśli spróbujesz ją zainstalować. Instalowane jest ustawienie umożliwiające używanie pakietu Office do jednoczesnej współpracy nad dokumentami usługi OneDrive z innymi osobami, ale nie są instalowane żadne inne funkcje.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze OneDrive w systemach Windows 8.1 i Windows 8.1 RT, zobacz OneDrive: pomoc dla systemu Windows 8.1.

Pobierz aplikację klasyczną OneDrive dla systemu Windows 8.1

Pobranie aplikacji oznacza, że akceptujesz Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft i Zasady zachowania poufności informacji. To oprogramowanie może również automatycznie pobierać i instalować aktualizacje.

Windows 7 i starsze wersje

Pobierz aplikację klasyczną dla systemu Windows 7 i starszych wersji

Pobranie aplikacji oznacza, że akceptujesz Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft i Zasady zachowania poufności informacji. To oprogramowanie może również automatycznie pobierać i instalować aktualizacje.

Uwaga: Aplikacja OneDrive nie jest obsługiwana w systemie Windows XP. Podczas próby instalacji aplikacji na komputerze z systemem Windows XP zostanie wyświetlony komunikat „OneDriveSetup.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32”. Wymagania systemowe aplikacji OneDrive

Do czego służy folder OneDrive?

Po zainstalowaniu aplikacji klasycznej OneDrive dla systemu Windows, kopię Twojej OneDrive jest pobierane na komputer i umieszczane w folderze OneDrive. Ten folder jest synchronizowana z OneDrive. Jeśli dodawanie, zmienianie lub usuwanie pliku lub folderu w witrynie sieci Web OneDrive plik lub folder jest dodane, zmienione lub usunięte w folderze OneDrive i odwrotnie.

Przekazywanie plików do OneDrive automatycznie, po prostu skopiować przenieść pliki do folderu OneDrive, korzystając z Eksploratora plików lub zapisane w folderze OneDrive z poziomu programu. Pliki przekazywanie w ten sposób można w rozmiarze do 10 GB. Jeśli zainstalowano aplikację OneDrive na innych komputerach, pliki zostaną automatycznie dodane do folderów OneDrive od nich zbyt.

Za pomocą Eksploratora plików Zmienianie nazwy i usuwanie plików, tworzenie nowych folderów i przenosić pliki w folderze OneDrive. W OneDrive i do innych komputerów, które zainstalowaną aplikację OneDrive zostaną automatycznie wprowadzone zmiany.

Porady: 

 • Aby obrócić zdjęć w OneDrive, otwórz zdjęcia w folderze OneDrive i obracać je w przeglądarce prosty fotografii, takie jak przeglądarka fotografii systemu Windows. Po zamknięciu pliki, zmiany zostaną zapisane i zdjęcia zostaną automatycznie zaktualizowane w OneDrive.

 • Jeśli używasz dużej ilości przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, pobranie wszystkich plików podczas pierwszej instalacji aplikacji OneDrive może zająć dużo czasu. Aby uzyskać porady dotyczące maksymalizowania szybkości przesyłania, zobacz Maksymalizowanie szybkości przekazywania i pobierania.

Jak mogę dodawać i usuwać komputery w usłudze OneDrive?

Gdy zainstalujesz aplikację klasyczną OneDrive dla systemu Windows na komputerze, ten komputer pojawi się w witrynie internetowej usługi OneDrive w okienku po lewej stronie w obszarze Komputery. W ten sposób można uzyskać dostęp do plików i folderów na komputerze PC, które nie są zapisane w folderze OneDrive. Podczas zdalnego przeglądania zawartości komputera może być konieczne wprowadzenie kodu weryfikacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania zdalnego dostępu do plików, zobacz Uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na komputerze.

Aby usunąć komputer z OneDrive, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Usuń komputer.

Czy muszę instalować aplikację OneDrive na wszystkich moich komputerach (PC i Mac)?

Nie. Jeśli nie chcesz przechowywać wszystkich plików z usługi OneDrive na komputerze, możesz korzystać z usługi OneDrive na tym komputerze za pośrednictwem witryny internetowej usługi OneDrive. Zdalny dostęp do plików na komputerze PC wymaga zainstalowania na nim aplikacji OneDrive.

Występuje komunikat o błędzie „Usługa OneDrive nie może działać, korzystając z pełnych praw administratora. Uruchom usługę OneDrive bez praw administratora”. Co należy zrobić?

Jeśli korzystasz z konta administratora na komputerze z systemem Windows Vista, upewnij się, że Kontrola konta użytkownika jest włączona. Możesz również używać aplikacji OneDrive, korzystając ze standardowego konta użytkownika.

Czy mogę wybrać foldery do synchronizacji poza folderem OneDrive?

Nie można wybrać innych folderów do synchronizacji, ale można przekierować określone foldery, na przykład Pulpit oraz foldery w bibliotekach, do folderu OneDrive. Można również dodawać podfoldery folderu OneDrive do bibliotek, aby ułatwić pracę z nimi w Eksploratorze plików. Jeśli na przykład przechowujesz w folderze OneDrive folder zawierający zdjęcia z wakacji, możesz dodać go do biblioteki Obrazy w systemie Windows 7 lub Windows 8. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Umieszczanie folderów w bibliotece.

Aby przekierować folder do folderu OneDrive

 1. Zamknij aplikację OneDrive, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive w obszarze powiadomień (po prawej stronie paska zadań), a następnie klikając polecenie Zakończ. (W celu wyświetlenia ikony aplikacji OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

 2. Utwórz w folderze OneDrive podfolder na przekierowane pliki. Jeśli na przykład chcesz przekierować folder Moje obrazy, możesz utworzyć folder „Obrazy” w folderze OneDrive.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przekierować (w tym przykładzie: Moje obrazy), a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 4. Kliknij kartę Lokalizacja, a następnie kliknij przycisk Przenieś.

 5. Przejdź do lokalizacji, do której chcesz przekierować folder (na przykład %userprofile%\OneDrive\Obrazy).

 6. Kliknij pozycję Wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, Aby przenieść wszystkie pliki do nowej lokalizacji.

 8. Uruchom ponownie usługę OneDrive. W tym celu kliknij przycisk Start, wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Microsoft OneDrive.

Czy mogę zmienić nazwę lub lokalizację mojego folderu OneDrive po jego utworzeniu?

Nie. Jeśli zmienisz nazwę folderu OneDrive lub przeniesiesz go za pomocą Eksploratora plików, aplikacja OneDrive przestanie działać.

Czy mogę wybrać foldery w folderze OneDrive, których nie chcę synchronizować na moim komputerze?

Tak. Podczas instalacji aplikacji OneDrive kliknij pozycję Wybierz foldery do zsynchronizowania. Jeśli pominięto ten etap podczas instalacji aplikacji OneDrive, można zrobić to w obszarze Ustawienia:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

 2. Kliknij pozycję Ustawienia, kliknij kartę Wybierz foldery, a następnie kliknij pozycję Wybierz foldery.

Dla każdego folderu można wybrać opcję synchronizowania całej zawartości folderu, poszczególnych folderów wewnątrz folderu lub plików, które nie znajdują się w żadnym podfolderze. W przypadku wybrania synchronizacji tylko niektórych elementów, nowe elementy dodane do folderu OneDrive na komputerze będą synchronizowane z usługą OneDrive, natomiast elementy dodane do usługi OneDrive za pomocą witryny internetowej lub innych urządzeń będą synchronizowane z komputerem tylko, jeśli znajdują się w folderach, które chcesz synchronizować. Jeśli wyłączysz synchronizację folderów na komputerze, zostaną one usunięte z folderu OneDrive na tym komputerze, ale pozostaną zapisane w usłudze OneDrive.

Uwaga: Nie możesz wybierać pojedynczych plików do synchronizowania ani synchronizować plików lub folderów, które zostały Ci udostępnione.

Czy mogę zmienić konto używane z aplikacją OneDrive?

Można zmienić konto używane z aplikacją OneDrive, ale nie można korzystać z folderu z kilkoma kontami jednocześnie.

Aby zmienić konto używane z OneDrive:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

 2. Na karcie Ustawienia kliknij pozycję Rozłącz usługę OneDrive.

 3. Uruchom ponownie OneDrive i zaloguj się do konta, którego chcesz użyć. Musisz ponownie wybierz lokalizację folderu OneDrive. Jeśli zaznaczysz tej samej lokalizacji, zostaną scalone folderów dla obu kont. Jeśli komputera ma włączonej funkcji plików zdalny dostęp, musisz ponownie włączyć.

Czy mogę odzyskać usunięte pliki lub foldery?

Przejdź do komputera, którego użyto do usunięcia plików lub folderów, i sprawdź jego Kosz lub sprawdź Kosz w witrynie internetowej usługi OneDrive, klikając link w lewym dolnym rogu.

Niektóre elementy w moim folderze OneDrive nie są synchronizowane z usługą OneDrive. Jak mogę uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu?

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive w obszarze powiadomień (po prawej stronie paska zadań), a następnie kliknij polecenie Wyświetl problemy z synchronizacją. (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

Uwagi: 

Jak odinstalować aplikację OneDrive?

Jeśli odinstalujesz aplikację klasyczną OneDrive z komputera, folder OneDrive nie będzie już synchronizowany. Folder OneDrive ani pliki przechowywane w usłudze OneDrive nie zostaną usunięte.

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz Programy, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Microsoft OneDrive, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Kontakt z pomocą techniczną

Możesz uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×