Analizowanie trendów w danych przy użyciu wykresów przebiegu w czasie

Wykresy przebiegu w czasie to niewielkie wykresy w pojedynczych komórkach arkusza, których można użyć do graficznego przedstawienia trendu w danych. Wykresy przebiegu w czasie umożliwiają zwrócenie uwagi odbiorców na ważne elementy, takie jak sezonowe zmiany oraz cykle ekonomiczne, i wyróżnienie innym kolorem wartości maksymalnych i minimalnych. Przedstawianie trendów w danych arkusza może być przydatne szczególnie w sytuacji, gdy udostępniasz dane innym osobom.

Arkusz z wykresami przebiegu w czasie

 1. Zaznacz pustą komórkę w pobliżu danych, które chcesz pokazać na wykresie przebiegu w czasie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy przebiegu w czasie kliknij pozycję Wiersz, Kolumna lub Zysk/strata.

  Polecenia wykresu przebiegu w czasie na karcie Wstawianie

 3. W polu Zakres danych wprowadź zakres komórek zawierających dane, które mają być wyświetlane na wykresie przebiegu w czasie.

  Na przykład jeśli dane znajdują się w komórkach A, B, C i D wiersza 2, wprowadź A2:D2.

  Okno dialogowe Tworzenie wykresów przebiegu w czasie

  Jeśli wolisz zaznaczyć zakres komórek w arkuszu, kliknij przycisk Obraz przycisku , aby tymczasowo zwinąć okno dialogowe, zaznacz komórki w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Obraz przycisku , aby wyświetlić całe okno dialogowe.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Na wstążce zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie. Użyj poleceń na karcie Projektowanie, aby dostosować wykresy przebiegu w czasie.

  Obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie na wstążce

Porady

 • Wykres przebiegu w czasie jest osadzony w komórce, dlatego po wprowadzeniu dowolnego tekstu w komórce wykres przebiegu w czasie zostanie użyty jako tło, jak widać w poniższym przykładzie.

  Komórka zawierająca wykres przebiegu w czasie i tekst

 • Jeśli zaznaczono jedną komórkę, można zawsze skopiować wykres przebiegu w czasie do innych komórek w kolumnie lub wierszu, przeciągając go lub używając polecenia Wypełnij w dół (Ctrl+D).

Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie

Po utworzeniu wykresów przebiegu w czasie możesz w dowolnej chwili zmienić ich typ, styl i formatowanie.

 1. Zaznacz wykresy przebiegu w czasie, które chcesz dostosować, aby wyświetlić obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie na wstążce.

  Obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie na wstążce

 2. Wybierz odpowiednie opcje na karcie Projektowanie. Możesz:

  • wyświetlić znaczniki, aby wyróżnić indywidualne wartości w liniowych wykresach przebiegu w czasie;

   Grupa Pokazywanie na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

  • zmienić styl lub formatowanie wykresów przebiegu w czasie;

   Grupa Style na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

  • wyświetlić lub zmienić ustawienia osi;

   Przycisk Oś na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

   Jeśli w tym menu rozwijanym klikniesz opcję Typ osi daty , program Excel otworzy okno dialogowe zakres dat wykresu przebiegu w czasie . W tym miejscu możesz zaznaczyć zakres w skoroszycie zawierający wartości dat, które mają być wyświetlane w danych wykresu przebiegu w czasie.

   Zaznacz zakres zawierający wartości dat dla danych wykresu przebiegu w czasie w oknie dialogowym zakres dat wykresu przebiegu w czasie.

   Jeśli klikniesz opcje wartości niestandardowych w tym menu rozwijanym, program Excel otworzy okno dialogowe Ustawienia osi wykresu przebiegu w czasie . W tym miejscu można wprowadzić wartość minimalną lub maksymalną (w zależności od wybranej opcji) dla osi pionowej danych wykresu przebiegu w czasie. Domyślnie program Excel określa sposób wyświetlania danych przebiegu w czasie, tak aby można było kontrolować wartości minimalne i maksymalne.

   W oknie dialogowym Ustawienia osi pionowej wykresu przebiegu w czasie wprowadź minimalną wartość dla osi pionowej.

  • zmienić sposób wyświetlania danych.

   Przycisk Edytuj dane w grupie Wykres przebiegu w czasie

   Jeśli klikniesz opcję Edytuj dane pojedynczego wykresu przebiegu w czasie z tej listy rozwijanej, program Excel otworzy okno dialogowe Edytowanie danych wykresu przebiegu w czasie . W tym miejscu możesz zaznaczyć zakres w skoroszycie zawierający dane, które mają być dostępne dla danych wykresu przebiegu w czasie. Użyj tej opcji, jeśli chcesz zmienić tylko jedno wykresy przebiegu w czasie.

   Wprowadź zakres danych źródłowych w oknie dialogowym Edytowanie danych wykresu przebiegu w czasie.

   Jeśli klikniesz opcję ukryte & puste komórki w tym menu rozwijanym, w programie Excel zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia ukrytych i pustych komórek . Użyj tej opcji, aby zmienić sposób, w jaki program Excel traktuje wartości ukryte i null dla danych wykresu przebiegu w czasie.

   Możesz wybrać opcję wyświetlania pustych komórek jako przerw, zeralub łączenia punktów danych z linią.

   Zaznacz opcję Pokaż dane w ukrytych wierszach i kolumnach , aby program Excel dołączył dane w ukrytych wierszach i kolumnach w danych wykresu przebiegu w czasie. Wyczyść tę opcję, aby program Excel ignorował dane w ukrytych wierszach i kolumnach.

   Zdecyduj, jak program Excel ma obsługiwać ukryte lub puste komórki na wykresach przebiegu w czasie w oknie dialogowym Ustawienia ukrywanych i pustych komórek.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×